Items where Subject is "JC Political theory"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 29.

Article

Akman, Ayhan (2007) Eşitlik çağında demokrasilerin özgürlük sorunsalı: bireycilik, din ve siyaset üzerine Tocqueville'ci bir tartışma. Doğu Batı: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 10 (42). pp. 155-167. ISSN 1301-4153

Çelik, Ayşe Betül (2005) Transnationalization of human rights norms and its impact on internally displaced Kurds. Human Rights Quarterly, 27 (3). pp. 969-997. ISSN 0275-0392

Jubb, Robert and Kurtulmuş, Faik (2012) No country for honest men: political philosophers and real politics. Political Studies, 60 (3). pp. 539-556. ISSN 0032-3217

Kadıoğlu, Ayşe (2018) Reading John Stuart Mill in Turkey in 2017. Middle East Law and Governance, 10 (2). pp. 203-232. ISSN 1876-3367 (Print) 1876-3375 (Online)

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Demokrasiyi demokrasiyle aşmak ya da iktidarsız bir demokrasinin olasılıkları: Tocquvilleci demokrasi, toplumsal iktidar ve sivil toplum kaygıları. Doğu Batı (39). pp. 229-258. ISSN 1301-4153

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Liberal Demokrasinin İç Kısıtlamaları: Anayasacılıktan Demokrasiye. (Accepted)

Nomer, Nedim (2017) Ziya Gökalp's idea of cultural hybridity. British Journal of Middle Eastern Studies, 44 (3). pp. 408-428. ISSN 1353-0194 (Print) 1469-3542 (Online)

Nomer, Nedim and Aksoy, Faruk (2023) Resolving belief conflicts through political theory: the case of two Ottoman political thinkers. Integrative Psychological and Behavioral Science, 57 (2). pp. 496-517. ISSN 1932-4502 (Print) 1936-3567 (Online)

Öncü, Ahmet (2003) Dictatorship plus hegemony: a Gramscian analysis of the Turkish state. Science & Society, 67 (3). pp. 303-328. ISSN 0036-8237

Parla, Ayşe and Özgül, Ceren (2016) Property, dispossession, and citizenship in Turkey; or, the history of the Gezi uprising starts in the Surp Hagop Armenian cemetery. Public Culture, 28 (3). pp. 617-653. ISSN 0899-2363 (Print) 1527-8018 (Online)

Papers in Conference Proceedings

Altınay, Ayşe Gül (2005) Who is a (Good) Turk?: the ideal student in textbooks. In: International Symposium on Human Rights Education, İstanbul, Turkey

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Aklın siyaseti siyasetin aklı: egemenlik ve sınır şartları üstüne bir deneme. In: Aydınlanma sempozyumu, İstanbul

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Siyasetin Aklı Aklın Siyaseti: Aydınlanma ve Siyasalın Oluşumu. In: Aydınlanma Sonrası Modernite Sempozyumu, Osmanlı Bankası, İstanbul (Accepted)

Book

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) The rising tide of conservatism in Turkey. Palgrave-Macmillan, New York. ISBN 9780230602625 ; 0230602622

Kahraman, Hasan Bülent (2010) Türk siyasetinin yapısal analizi (1920-1960 - v.2). Agora Kitaplığı; 278. Siyaset-İnceleme; 52, 2. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9786051030746 (v.2)

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Türk siyasetinin yapısal analizi (Kavramlar, kuramlar, kurumlar - v.1). Agora Kitaplığı; 218. Siyaset-İnceleme; 38, 1. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 978-605-103-013-5 (v.1)

Arıkan, E. Burak (2008) Milliyetçi Hareket Partisi - MHP: Türk sağının Türk sorunu. Agora Kitaplığı; 212. Siyaset, İnceleme; 36. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 978-605-103-008-1

Book Section / Chapter

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2004) Citizenship and individuation in Turkey: the triumph of will over reason. In: Steunebrink, Gerrit and Van der Zweerde, Evert, (eds.) Civil Society, Religion and The Nation: Modernization In Intercultural Context: Russia, Japan, Turkey. Studien zur interkulturellen Philosophie ; 14. Rodopi, Amsterdam, pp. 191-212. ISBN 9042016655

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2002) Türkiye'de vatandaşlık ve bireyleşme: iradenin akıl karşısındaki zaferi. In: Keyman, Fuat, (ed.) Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 258-282. ISBN 9752970648

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Avrupa: Türk modernleşmesinin Xanadu'su Türk modernleşmesi kurucu iradesine yeni bir bakış denemesi. In: Keyman, Fuat, (ed.) Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 214-242. ISBN 9752970648

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Dünyaya yeni bir Fransız devrimi lazım! In: Akınhay, Osman and Özen, Özcan, (eds.) Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda. Everest Yayınları; 181. Siyaset Dizisi; 20. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 72-95. ISBN 9752890725

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From culture of politics to politics of culture: reflections on Turkish modernity. In: Keyman, E. Fuat, (ed.) Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. Global Encounters. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 47-74. ISBN 978-0-7391-1815-3

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Milliyetçilik, küreselleşme ve sol. In: Vassaf, Gündüz, (ed.) Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, 1997-2002: Özgürleşmenin Sorunları. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, pp. 217-234. ISBN 9758813021

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Yeni sanat biçimleri, küreselleşme ve bazı sorunlar. In: Vassaf, Gündüz, (ed.) Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, 1997-2002: Özgürleşmenin Sorunları. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, pp. 57-74. ISBN 9758813021

Nomer, Nedim Nami (2007) Aydınlanma ve eleştirel akıl: Bilgen, Deveci ve Sarıbay'ın düşündürdükleri. In: Toprak, Binnaz, (ed.) Aydınlanma Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2007. Osmanlı Bankası Yayınları, İstanbul, pp. 50-55. ISBN 994473103X

Volumes Edited / Special Issues

Nomer, Nedim (2015) Siyasal kuram, siyaset bilim ve siyaset. [Volumes Edited / Special Issues] (Accepted)

Book Review

Müftüler-Baç, Meltem (2005) The impact of international change on state collapse. [Book Review]

Nomer, Nedim (2010) Addresses to the German nation. [Book Review]

Nomer, Nedim (2009) Siyasal düşünce ve ideoloji. [Book Review]

This list was generated on Mon Sep 25 03:25:09 2023 +03.