Items where Subject is "HN Social history and conditions. Social problems. Social reform"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | D | J | K | M | N | S | T | Y | Ç | Ö
Number of items at this level: 34.

A

Altınay, Ayşe Gül (2013) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. (Accepted)

Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

Altınay, Ayşe Gül (2014) Kimin kadınları? Müslümanlaştırılmış Ermeniler üzerinden aile-millet-kadınlar. In: Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü?, İstanbul, Türkiye

Altınay, Ayşe Gül (2013) Mardin'de torunlar: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenileri hatırlamak. In: Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Konferansı (Uluslararası Konferans), Mardin, Türkiye

Altınay, Ayşe Gül (2014) Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenilere dair tarihsel suskunluk ve yeni hafıza çalışmaları. In: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler Konferansı, İstanbul (Accepted)

Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

C

Canbakal, Hülya (2008) (1 November 2008) A database of Ottoman probate inventories / Osmanlı terekeleri veri tabanı. [Dataset]

Canbakal, Hülya (2003) Morality tales: law and gender in the Ottoman court of Aintab. [Book Review]

Canbakal, Hülya (2004) The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. [Book Review]

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2020) Slavery and decline of slave-ownership in Ottoman Bursa, 1460-1880. International Journal of Labour and Working Class History, 97 . pp. 57-80. ISSN 0147-5479 (Print) 1471-6445 (Online)

Canbakal, Hülya and Quinn, Meredith and Terzioğlu, Derin (2022) Book ownership across centuries: the case of military men in Bursa, 1620-1840. In: Goshgarian, Rachel and Khuri-Makdisi, Ilham and Yaycıoğlu, Ali, (eds.) Crafting History: Essays on the Ottoman World and Beyond in Honor of Cemal Kafadar. Ottoman and Turkish Studies. Academic Studies Press, Brighton, pp. 145-176. ISBN 9781644698464

D

Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) Women's bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century. Journal of the History of Sexuality, 17 (3). pp. 377-420. ISSN E-ISSN: 1535-3605 Print ISSN: 1043-4070

J

Jouan de Kervenoael, Ronan and Çakıcı, M. (2010) Sources of legitimacy in m-government initiatives in Turkey. In: Alkhalifa, Eshaa M., (ed.) E-Strategies for Resource Management Systems: Planning and Implementation. IGI Global, New York. ISBN 9781616920166 ; 1616920165 (print) 9781616920173 (electronic)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Çakıcı, N. Meltem and Güner, Duygu (2010) The role of choice in the development of an m-government strategy in Turkey. International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), 2 (2). pp. 38-57. ISSN 1941-627X (Print) 1941-6288 (Online)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Palmere, M. and Çakıcı, M. (2010) Exploring civil servant resistance to m-government: a story of transition and opportunities Turkey. In: Abdel-Wahab, Ahmed Gad and El-Masry, Ahmed A., (eds.) Mobile Information Communication Technologies Adoption in Developing Countries: Effects and Implications. IGI Global, New York. ISBN 9781616928186 ; 1616928182 (print) 9781616928209 (electronic)

K

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Demokrasiyi demokrasiyle aşmak ya da iktidarsız bir demokrasinin olasılıkları: Tocquvilleci demokrasi, toplumsal iktidar ve sivil toplum kaygıları. Doğu Batı (39). pp. 229-258. ISSN 1301-4153

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From progressive conservatism to conservative progressivism in Turkish Culture. In: Culture and Society in Modern Turkey, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantisizminin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-İnceleme Dizisi; 184. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

M

Mardin, Şerif (2006) Religion, society, and modernity in Turkey. Modern Intellectual and Political History of the Middle East. Syracuse University Press, Syracuse, N.Y.. ISBN 0815628102

N

Neyzi, Leyla (2003) A nation of empire: the Ottoman legacy of Turkish modernity. [Book Review]

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar (2015) Generation in debt: family, politics, and youth subjectivities in Diyarbakır. New Perspectives on Turkey, 52 . pp. 55-75. ISSN 0896-6346 (Print) 1305-3299 (Online)

S

Somel, Selçuk Akşin (2005) Christian community schools during the Ottoman reform period. In: Özdalga, Elisabeth, (ed.) Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. SOAS/RoutledgeCurzon Studies on the Middle East; 3. RoutledgeCurzon, London, pp. 254-273. ISBN 9780415341646

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2008) Erol Köroğlu: Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I. [Book Review] (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2005) The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire. In: IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey, Dubrovnik-Croatia,

T

Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan (2005) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-inceleme dizisi; 184.. İletişim, İstanbul, pp. 1-366. ISBN 9750503422

Y

Yelçe, Zeynep Nevin (2020) Engellilik tarihi araştırmalarına genel bir bakış [A general overview of research in history of disability]. In: Aydın, A. Resa and Keskin, İshak and Yelçe, Zeynep Nevin, (eds.) Engellilik Tarihi Yazıları. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5262. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp. 3-19. ISBN 978-605-07-0727-4

Ç

Çelik, Ayşe Betül (2008) The Age of apology: facing up to the past. [Book Review]

Ö

Öncü, Ahmet (2016) Masterless engineers of Turkey: an institutional evolution corroborating Veblen's theory of engineers. In: Hudson, Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2013) Reproduction of the "new" Islamic middle class in the neoliberal landscape of Turkey. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted)

Öncü, Ahmet and Demiröz, Demir (2005) Türkiye'de piyasa toplumunun oluşumunda hegemonyanın rolü: bir gerçeklik projesi olarak beyaz Türklük. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. Hocalara Saygı. İletişim, İstanbul. ISBN 9750503422

Öncü, Ahmet and Oğurlu, Anita (2013) A Gramscian reflection on the Laic/Islamic schism in the Turkish dominant class: the case of media. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted)

This list was generated on Mon Jun 5 21:14:18 2023 +03.