title
  

Subject: HN Social history and conditions. Social problems. Social reform

Number of items at this level: 46.

2021

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2021) Slaveholding in Ottoman central lands (1460-1880). (Accepted/In Press)

2020

Aydın, A. Resa and Keskin, İshak and Yelçe, Zeynep Nevin (2020) Engellilik tarihi yazıları [Essays on disability history]. [Volumes Edited / Special Issues]

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2020) Slavery and decline of slave-ownership in Ottoman Bursa, 1460-1880. International Journal of Labour and Working Class History, 97 . pp. 57-80. ISSN 0147-5479 (Print) 1471-6445 (Online)

Yelçe, Zeynep Nevin (2020) Engellilik tarihi araştırmalarına genel bir bakış [A general overview of research in history of disability]. In: Aydın, A. Resa and Keskin, İshak and Yelçe, Zeynep Nevin, (eds.) Engellilik Tarihi Yazıları. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5262. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp. 3-19. ISBN 978-605-07-0727-4

2019

Canbakal, Hülya and Moss Quinn, Meredith and Terzioğlu, Derin (2019) Book ownership across centuries: the case of military men in Bursa, 1620-1840. In: Yaycıoğlu, Ali and Khuri-Makdisi, Ilham and Goshgarian, Rachel, (eds.) Festscrift in Honor of Cemal Kafadar. Academic Studies Press, Brighton. (Accepted/In Press)

2016

Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (2016) Gendered wars, gendered memories: feminist conversations on war, genocide and political violence. [Volumes Edited / Special Issues]

Öncü, Ahmet (2016) Masterless engineers of Turkey: an institutional evolution corroborating Veblen's theory of engineers. In: Hudson , Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

2015

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar (2015) Generation in debt: family, politics, and youth subjectivities in Diyarbakır. New Perspectives on Turkey, 52 . pp. 55-75. ISSN 0896-6346 (Print) 1305-3299 (Online)

2014

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2014) The grandchildren: the hidden legacy of 'lost' Armenians in Turkey. (Translated by: Freely, Maureen ) Armenian Studies Series. Transaction Publishers , New Brunswick. ISBN 978-1-4128-5391-0

Altınay, Ayşe Gül (2014) Kimin kadınları? Müslümanlaştırılmış Ermeniler üzerinden aile-millet-kadınlar. In: Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü?, İstanbul, Türkiye

Altınay, Ayşe Gül (2014) Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenilere dair tarihsel suskunluk ve yeni hafıza çalışmaları. In: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler Konferansı, İstanbul (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted/In Press)

2013

Altınay, Ayşe Gül (2013) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. (Accepted/In Press)

Altınay, Ayşe Gül (2013) Mardin'de torunlar: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenileri hatırlamak. In: Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Konferansı (Uluslararası Konferans), Mardin, Türkiye

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2013) Reproduction of the "new" Islamic middle class in the neoliberal landscape of Turkey. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Oğurlu, Anita (2013) A Gramscian reflection on the Laic/Islamic schism in the Turkish dominant class: the case of media. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. [Book Review]

2012

Canbakal, Hülya (2012) Preliminary observations on political unrest in eighteenth-century Ayntab: popular protest and faction. [Volumes Edited / Special Issues]

2011

Singer, Amy and Neumann, Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, eds. (2011) Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London. ISBN 9780415570107

Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya (2011) Osmanlı ve Balkanlar: bir tarihyazımı tartışması. [Volumes Edited / Special Issues]

Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

2010

Adanır, Fikret (2010) Balkans: history and historiography. [Volumes Edited / Special Issues] (Accepted/In Press)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Çakıcı, M. (2010) Sources of legitimacy in m-government initiatives in Turkey. In: Alkhalifa , Eshaa M., (ed.) E-Strategies for Resource Management Systems: Planning and Implementation. IGI Global, New York. ISBN 9781616920166 ; 1616920165 (print) 9781616920173 (electronic)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Çakıcı, N. Meltem and Güner, Duygu (2010) The role of choice in the development of an m-government strategy in Turkey. International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), 2 (2). pp. 38-57. ISSN 1941-627X (Print) 1941-6288 (Online)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Palmere, M. and Çakıcı, M. (2010) Exploring civil servant resistance to m-government: a story of transition and opportunities Turkey. In: Abdel-Wahab , Ahmed Gad and El-Masry , Ahmed A., (eds.) Mobile Information Communication Technologies Adoption in Developing Countries: Effects and Implications. IGI Global, New York. ISBN 9781616928186 ; 1616928182 (print) 9781616928209 (electronic)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2009

Canbakal, Hülya (2009) 17. yüzyılda Ayntab: Osmanlı kentinde toplum ve siyaset. İletişim Yayınları; 1355. Araştırma Dizisi; 231. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750506369

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2009) Torunlar. Metis Yayınları. Tarih Toplum Felsefe. Metis Yayınları, İstanbul . ISBN 978-975-342-728-9

2008

Canbakal, Hülya (2008) (01 November 2008) A database of Ottoman probate inventories / Osmanlı terekeleri veri tabanı. [Dataset]

Çelik, Ayşe Betül (2008) The Age of apology: facing up to the past. [Book Review]

Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) Women's bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century. Journal of the History of Sexuality, 17 (3). pp. 377-420. ISSN E-ISSN: 1535-3605 Print ISSN: 1043-4070

Somel, Selçuk Akşin (2008) Erol Köroğlu: Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I. [Book Review] (Accepted/In Press)

2007

Kahraman, Hasan Bülent (2007) Türk sağı ve AKP. Agora Kitaplığı; 151. Güncel Siyasi Meseleler; 3. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9944916677

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From progressive conservatism to conservative progressivism in Turkish Culture. In: Culture and Society in Modern Turkey , Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

2006

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Demokrasiyi demokrasiyle aşmak ya da iktidarsız bir demokrasinin olasılıkları: Tocquvilleci demokrasi, toplumsal iktidar ve sivil toplum kaygıları. Doğu Batı (39). pp. 229-258. ISSN 1301-4153

Mardin, Şerif (2006) Religion, society, and modernity in Turkey. Modern Intellectual and Political History of the Middle East. Syracuse University Press, Syracuse, N.Y. . ISBN 0815628102

2005

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantisizminin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-İnceleme Dizisi; 184. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

Öncü, Ahmet and Demiröz, Demir (2005) Türkiye'de piyasa toplumunun oluşumunda hegemonyanın rolü: bir gerçeklik projesi olarak beyaz Türklük. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. Hocalara Saygı. İletişim, İstanbul. ISBN 9750503422

Somel, Selçuk Akşin (2005) The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire. In: IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey, Dubrovnik-Croatia,

Somel, Selçuk Akşin (2005) Christian community schools during the Ottoman reform period. In: Özdalga, Elisabeth, (ed.) Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. SOAS/RoutledgeCurzon Studies on the Middle East; 3. RoutledgeCurzon, London, pp. 254-273. ISBN 9780415341646

Tekelioğlu, Orhan and Öncü, Ahmet (2005) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-inceleme dizisi; 184.. İletişim , İstanbul, pp. 1-366. ISBN 9750503422

2004

Canbakal, Hülya (2004) The Ottoman Empire, 1300-1650: the structure of power. [Book Review]

2003

Canbakal, Hülya (2003) Morality tales: law and gender in the Ottoman court of Aintab. [Book Review]

Neyzi, Leyla (2003) A nation of empire: the Ottoman legacy of Turkish modernity. [Book Review]

UNSPECIFIED

Öncü, Ahmet (2016) On the non-European social origin of Turkey: combining Veblen's theory of the leisure class with Marx's Asiatic mode of production. (Revise/Resubmitted)

This list was generated on Fri Jan 7 23:33:07 2022 +03.