title
  

Subject: HC Economic History and Conditions

Number of items at this level: 84.

2021

Canbakal, Hülya (2021) Erken modern Dünya ve Osmanlı topraklarında servet ve gelir dağılımı. In: Karakoç, Ulaş and Kaya, Alp Yücel, (eds.) İktisat Tarihinin Dönüşü: Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 235-270. ISBN 9789750530234

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2021) Slaveholding in Ottoman central lands (1460-1880). (Accepted/In Press)

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2021) Wealth and demography in Ottoman probate inventories: a database in very long-term perspective. Historical Methods . ISSN 0161-5440 (Print) 1940-1906 (Online) Published Online First http://dx.doi.org/10.1080/01615440.2020.1840469

2020

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2020) Slavery and decline of slave-ownership in Ottoman Bursa, 1460-1880. International Journal of Labour and Working Class History, 97 . pp. 57-80. ISSN 0147-5479 (Print) 1471-6445 (Online)

Öncü, Ahmet and Öncü, Sabri T. (2020) Debt, wealth and climate globally coordinated climate authorities for financing green. Economic and Political Weekly, 55 (16). pp. 20-23. ISSN 0012-9976 (Print) 2349-8846 (Online)

2016

Öncü, Ahmet (2016) Masterless engineers of Turkey: an institutional evolution corroborating Veblen's theory of engineers. In: Hudson , Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet (2016) On the social origin of the Turkish leisure class: for a Veblenian turn in the Marxian research program of Turkish studies. In: Plotkin, Sidney, (ed.) Anthem Series in Great Sociologists: Thorstein Veblen. Anthem Press, London. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Balkan, Erol (2016) Nouveaux riches of the city of minarets and skyscrapers: neoliberalism and the reproduction of the Islamic middle class in Istanbul. Research and Policy on Turkey, 1 (1). pp. 29-45. ISSN 2376-0818 (Print) 2376-0826 (Online)

2015

Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet, eds. (2015) The neoliberal landscape and the rise of Islamist capital in Turkey. Berghahn Books, New York and Oxford. ISBN 978-1-78238-638-4

Özel, Işık (2015) State-business alliances and economic development: Turkey, Mexico and North Africa. Routledge Political Economy of the Middle East and North Africa Series; 13. Routledge, New York, NY. ISBN 978-0415529808 ; 0415529808

Filiztekin, Alpay (2015) Income inequality trends in Turkey (Türkiye'de gelir eşitsizliğinin gelişimi). İktisat, İşletme ve Finans, 30 (350). pp. 63-92. ISSN 1300-610X (Print) 1308-4658 (Online)

Filiztekin, Alpay (2015) Türkiye emek piyasasında eğitim-iş uyuşmazlığı. In: Yıldırım, Nuri, (ed.) Tuncer Bulutay'a Armağan. Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp. 199-212.

2014

Atiyas, İzak (2014) Enhancing competition in a post-revolutionary Arab context: does the Turkish experience provide any lessons? In: Diwan, Ishac, (ed.) Understanding the Political Economy of the Arab Uprisings. World Scientific Publishing, USA, pp. 165-189. ISBN 978-981-4596-00-8 (Print) 978-981-4596-02-2 (Online)

Öncü, Ahmet (2014) Turkish capitalist modernity and the Gezi revolt. Journal of Historical Sociology, 27 (2). pp. 151-176. ISSN 0952-1909 (Print) 1467-6443 (Online)

2013

Akçay, Belgin and Yılmaz, Bahri, eds. (2013) Turkey's accession to the European Union: political and economic challenges. Lexington Books, Lanham. ISBN 9780739179819

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 57-70. ISBN 9780415615327

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2013) Reproduction of the "new" Islamic middle class in the neoliberal landscape of Turkey. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Oğurlu, Anita (2013) A Gramscian reflection on the Laic/Islamic schism in the Turkish dominant class: the case of media. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Sayarı, Sabri (2013) Challenges of triangular relations: the US, the EU, and Turkish accession. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 43-55. ISBN 9780415615327

Yılmaz, Bahri (2013) The irresistible increase of China. Görüş, 78 . pp. 64-68. ISSN 1300-1671

Yılmaz, Bahri (2013) The new emerging power China: the role of China in the world economy and world politics. Görüş, 80 . ISSN 1300-1671

Yılmaz, Bahri (2013) Incredible India. In: Öniş, Yusuf Ziya and Şenses, Fikret, (eds.) New Economic Order After World Crisis. İletişim Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

2012

Çakanyıldırım, Metin and Haksöz, Çağrı (2012) Global perspectives: Turkey. Council of Supply Chain Management Professionals, Lombard, IL. ISBN 978-0-9825348-3-0

Canbakal, Hülya (2012) Preliminary observations on political unrest in eighteenth-century Ayntab: popular protest and faction. [Volumes Edited / Special Issues]

Atiyas, İzak (2012) Economic institutions and institutional change in Turkey during the neoliberal era. New Perspectives on Turkey (Sl) (47). pp. 57-81. ISSN 0896-6346

Yılmaz, Bahri (2012) World economic crisis and its impacts on Turkish economy. The EU As A Global Player. CEU Ediciones, Madrid, pp. 45-61. ISBN 978-84-15382-42-3

2011

Atiyas, İzak (2011) Firm level data in the MENA region: research questions, data requirements and possibilities. Middle East Development Journal, 3 (2). pp. 159-190. ISSN 1793-8120 (Print) 1793-8171 (Online)

Atiyas, İzak (2011) Regulation and competition in the Turkish telecommunications industry. In: Tamer, Çetin and Fuat, Oğuz, (eds.) The Political Economy of Regulation In Turkey. Springer, New York, pp. 177-192. ISBN 978-1441977496

Canbakal, Hülya (2011) Barkan'dan günümüze Tereke çalışmaları. In: Ömer Lütfi Barkan: Türk Tarihçiliğine Katkıları ve Etkileri Sempozyumu, İstanbul (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Öncü, T. Sabri (2011) G20 Seul zirvesi sonrası politik ve iktisadi gelişmeler ve Türkiye. In: Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and its Near Abroad, İzmir, Türkiye

2010

Filiztekin, Alpay (2010) Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkları ve bütünsel politika gerekliliği. In: Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Ankara

2009

Atiyas, İzak (2009) Ağ sanayilerinde yeniden yapılanma, kurumsal değişim ve düzenleme. In: Özkaramete Coşkun, Nazende, (ed.) Türkiye Ekonomisi: Yeni Yapı, 2000-2008. İmaj Yayınları, Ankara, pp. 237-260. ISBN 9789758752775

Filiztekin, Alpay (2009) Türkiye'de bölgesel farklar. In: Yerel Kalkınmanın Yönetimi Uluslararası Konferansı, İstanbul,Turkey

Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2009) Marksist perspektiften krize bakış: başka bir dünya mümkündür. Toplum ve Hekim Dergisi, 24 (1). ISSN 1300-4387

2008

Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., eds. (2008) Turkey-European Union relations: dilemmas, opportunities, and constraints. Lexington Books, Lanham, MD. ISBN 978-0-7391-2447-5

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2008) Neoliberal Landscape and the Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. NOVA, New York. (Accepted/In Press)

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay and Pamuk, Şevket (2008) Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005. European Review of Economic History, 12 (3). pp. 393-430. ISSN 1361-4916 (Print) 1474-0044 (Online)

Atiyas, İzak and Oder, Burak (2008) Türkiye'de özelleştirmenin hukuk ve ekonomisi. Project Report. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ankara.

Canbakal, Hülya (2008) (01 November 2008) A database of Ottoman probate inventories / Osmanlı terekeleri veri tabanı. [Dataset]

Canbakal, Hülya (2008) Comparative Reflections on the Distribution of Wealth in Ayntab (17th-18th Centuries). In: Ottomans and Wealth, A Comparative Perspective, Cambridge University (Accepted/In Press)

Cenker, Cerem Işıl (2008) Turkey's changing perceptions of the EU: from partnership to patronship - the ever changing nature of EU conditionality in an ever distanced Europe. In: Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., (eds.) Turkey-European Union Relations: Dilemmas, Opportunities, and Constraints. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 189-214. ISBN 9780739124475 ; 0739124471

Ersel, Hasan and Filiztekin, Alpay (2008) Incentives or compensation? government support for private investments in Turkey. In: Galal, Ahmed, (ed.) Industrial Policy in the Middle East and North Africa: Rethinking The Role of The State. American University in Cairo, Cairo, Egypt, pp. 35-50. ISBN 9774160509 ; 9789774160509

Filiztekin, Alpay (2008) Türkiye'de bölgesel farklar ve politikalar. Monograph. TÜSİAD, Istanbul.

Müftüler-Baç, Meltem (2008) Turkey’s accession negotiations with the European Union: the long path ahead. In: Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., (eds.) Turkey-European Union Relations: Dilemmas, Opportunities, and Constraints. Lexington Books, Lanham, MD, USA, pp. 115-133. ISBN 978-0-7391-2447-5

Taymaz, Erol and Filiztekin, Alpay and Fisunoğlu, Mahir and Kılıçaslan, Yılmaz and Lenger, Aykut (2008) KOBİ’lerde dönüşüm: küçük firmaların büyük başarıları. Monograph. Turkonfed (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), İstanbul.

Yılmaz, Bahri (2008) Foreign trade specialization and international competitiveness Of Greece, Portugal, Spain, Turkey and the EU 12. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2008/0008

2007

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay and Pamuk, Şevket (2007) The Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:UNSPECIFIED

Atiyas, İzak and Nunez Ferrer, Jorge (2007) Energy. In: Ülgen, Sinan, (ed.) Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation. CEPS Special Reports. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), İstanbul, Türkiye, pp. 79-121. ISBN 978-9944-0133-0-7

Canbakal, Hülya (2007) Reflections on the Distribution of Wealth in Ottoman Ayntab. (Accepted/In Press)

Ersel, Hasan and Kandil, Magda (2007) Financial development and economic growth in the MENA countries. In: Nugent, Jeffrey B. and Pesaran, M. Hashem, (eds.) Explaining Growth in the Middle East. Contributions to Economic Analysis; 0573-8555 ; 278. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 103-136. ISBN 9780444522405 ; 0444522409

İnci, Eren (2007) Occupational choice and the quality of entrepreneurs. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2007/0013

İnci, Eren (2007) Success breeds success locally: a tale of incubator firms. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2007/0007

Yılmaz, Bahri (2007) La competitivite internationale et la specialisation dans le commerce international: une comparaison Entre siz pays et L'Europe des 15. In: Krifa-Schneider, Hadjila, (ed.) L'élargissement de L'union Européenne: Quels Enjeux et Défis Majeurs? L'Harmattan, Paris, pp. 181-212. ISBN 9782296030060

2006

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (2006) Productivity and growth, 1923-2003. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London, pp. 15-62. ISBN 0415365929

Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2006) A disaggregated analysis of price dynamics. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London, pp. 128-146. ISBN 0415365929

Çelik, Ayşe Betül (2006) Kürt sorununda 'Avrupa' boyutu ve Sivil Toplum Kuruluşları. In: Mazlum, Semra Cerit and Doğan, Erhan, (eds.) Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler. Bağlam Yayınları; 277. İnceleme-Araştırma; 191. Bağlam Yayınları, İstanbul, pp. 137-155. ISBN 9758803719

Çelik, Ayşe Betül and Rumelili, Bahar (2006) Necessary but not sufficient: the role of the EU in resolving Turkey's Kurdish question and the Greek--Turkish conflicts. European Foreign Affairs Review, 11 (2). pp. 203-222. ISSN 1384-6299

Çetindamar, Dilek and Arıkan, Yıldız (2006) Diffusion of environmentally sound technology: findings from the Turkish case / Dilek Çetindamar, Yıldız Arıkan. Partnerships for Sustainable Development: Perspectives from the Asia-Pacific Region. Honkong University Press , Hongkong.

Evin, Ahmet (2006) Europe: enlargement vs. decline. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2006/0002

Evin, Ahmet (2006) Turkey's experience on the way to EU integration. In: Summer Seminars for Public Servants: Preparation for EU Accession, Albena, Varna

Filiztekin, Alpay (2006) Türkiye birinci futbol liginde rekabet. In: Merih, Kutlu and Akşar, Tuğrul, (eds.) Futbol Ekonomisi. Literatür Yayınları: 445. Literatür Yayınları, İstanbul, pp. 336-355. ISBN 9750403754

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (2006) The Turkish economy: the real economy, corporate governance and reform. [Volumes Edited / Special Issues]

Göymen, Korel (2006) Forthcoming challenge: position and function contemplated for Istanbul in the EU System. In: Eurocities Conference, Manchester

Öncü, Ahmet (2006) Sanayileşmeyi yeniden düşünmek: rekabet mi? dayanışma mı? In: Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya

Tükel, Ali and Üçer, Murat and Rijckeghem, Caroline Van (2006) The Turkish banking sector: a rough ride from crisis to maturation. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London , pp. 276-305. ISBN 0415365929

2005

Çarkoğlu, Ali and Eder, Mine (2005) Development alla Turca: The Southeastern Anatolia development project (GAP). In: Adaman, Fikret and Arsel, Murat, (eds.) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development? Ashgate Studies in Environmental Policy and Practice. Ashgate, England, pp. 167-184. ISBN 0754644472

Evin, Ahmet (2005) From Özal to the present day. In: Lake, Michael, (ed.) The EU & Turkey: A Glittering prize or a millstone? Federal Trust for Education and Research, London, pp. 29-48. ISBN 1903403618

İzmen, Ümit and Filiztekin, Alpay and Yılmaz, Kamil (2005) Türkiye'de büyüme perspektifleri: makroekonomik çerçeve dinamikler-strateji. Yayın no; TÜSİAD-T/2005-06/398. TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi; no. 1. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İstanbul. ISBN 9758458868

Filiztekin, Alpay (2005) Bölgesel büyüme, eşhareketlilik ve sektörel yapı. In: Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi, Ankara

Öncü, Ahmet (2005) Dünya ekonomisi nereye? İktisat Dergisi, 2005 (459-460 ). pp. 3-14.

Togan, Sübidey and Ersel, Hasan (2005) Macroeconomic policies for Turkey's accession to the EU. In: Hoekman, Bernard and Togan, Sübidey, (eds.) Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union. Trade and Development Series. World Bank, Washington, DC , pp. 57-103. ISBN 0821359320

Yılmaz, Bahri (2005) International competitiveness of Turkey in the EU. Eastern European Economies .

Yılmaz, Bahri (2005) Relations of Turkey with the EU after summit meeting. Journal of Royal Institute for International Affairs(ENCONA) .

Yılmaz, Bahri (2005) The foreign trade pattern and foreign trade specialization in the European Union: a comparison of six new member/candidate countries and the EU/15. Eastern European Economics, 43 (5). pp. 74-100. ISSN 0012-8775

2003

Adaman, Fikret and Çarkoğlu, Ali (2003) Social capital and corruption during times of crises: a look at Turkish firms in economic crisis of 2001. Turkish Studies, 4 (2). pp. 120-144. ISSN 1468-3849

Adaman, Fikret and Çarkoğlu, Ali (2003) Social capital and corruption during times of crises: a look at Turkish firms during the economic crisis of 2001. In: Rubin, Barry M. and Öniş, Ziya, (eds.) Turkey's Economy in Crisis. Frank Cass, London.

Çarkoğlu, Ali (2003) Who wants full membership? Characteristics of Turkish public support for EU membership. Turkish Studies, 4 (1). pp. 171-194. ISSN 1468-3849

Evin, Ahmet (2003) Turkey and the Middle East: antecedents and prospects. In: Tocci, Nathalie and Evin, Ahmet, (eds.) Towards Accession Negotiations, Turkey's Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead, Proceedings From The Third Annual EU-Turkey, Siena, 20-21 October, 2003. European University Institute, Florence, Italy, pp. 127-135. ISBN 9789290840053 ; 9290840056

Tocci, Nathalie and Evin, Ahmet, eds. (2003) Towards accession negotiations, Turkey's domestic and foreign policy challenges ahead, proceedings from the third annual EU-Turkey, Siena, 20-21 October, 2003. European University Institute , Florence, pp. 1-205. ISBN 9789290840053 ; 9290840056

Filiztekin, Alpay (2003) A preliminary analysis of price dispersion in Istanbul (İstanbul'da fiyat dağılımının bir ön analizi). Selected Research on the Turkish Economy (Türkiye Ekonomisi Araştırmaları). TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Ankara, pp. 176-205.

McLaren, Lauren M. and Müftüler-Baç, Meltem (2003) Turkish Parliamentarians' Perspectives on Turkey's Relations with the European Union. Turkish Studies, 4 (1). pp. 195-218. ISSN 1468-3849

2002

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Civil society in Turkey: continuity or change? In: Beeley, Brian, (ed.) Turkish Transformation: New Century-New Challenges. Eothen, Huntingdon, pp. 59-78. ISBN 090671933x

2000

Artan, Tülay (2000) Aspects of the Ottoman Elite's food consumption: looking for "Staples," "Luxuries," and "Delicacies" in a changing century. In: Quataert, Donald, (ed.) Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction. SUNY Series in the Social and Economic History of the Middle East. State University of New York Press, Albany, NY, pp. 107-200. ISBN 0791444317

UNSPECIFIED

Öncü, Ahmet (2016) On the non-European social origin of Turkey: combining Veblen's theory of the leisure class with Marx's Asiatic mode of production. (Revise/Resubmitted)

This list was generated on Fri Jan 7 23:17:55 2022 +03.