Items where Author is "Kahraman, Hasan Bülent"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Kahraman, Hasan Bülent (2010) Türk siyasetinin yapısal analizi (1920-1960 - v.2). Agora Kitaplığı; 278. Siyaset-İnceleme; 52, 2. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9786051030746 (v.2)

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Liberal Demokrasinin İç Kısıtlamaları: Anayasacılıktan Demokrasiye. (Accepted)

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Political eras and Varlık. In: Deniztekin, Osman, (ed.) Selections From Varlık: The Magazine Which Created The New Turkish Literature, [1933-2008]. Varlık Yayınları, İstanbul, pp. 213-249. ISBN 9789754343571

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Türk siyasetinin yapısal analizi (Kavramlar, kuramlar, kurumlar - v.1). Agora Kitaplığı; 218. Siyaset-İnceleme; 38, 1. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 978-605-103-013-5 (v.1)

Kahraman, Hasan Bülent (2008) 1990'larda sanat ve eleştiri. In: Çalıkoğlu, Levent, (ed.) Çağdaş Sanat Konuşmaları: 90’lı Yıllarda Türkiye’de Çağdaş Sanat. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp. 79-115. ISBN 978-975-08-1465-5

Kahraman, Hasan Bülent (2008) The end of the 'New' as we know it: post-1990 and the ‘New’ beginnings in Turkish Culture. Third text, 22 (1). pp. 21-34. ISSN 0952-8822

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Aklın siyaseti siyasetin aklı: egemenlik ve sınır şartları üstüne bir deneme. In: Aydınlanma sempozyumu, İstanbul

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From culture of politics to politics of culture: reflections on Turkish modernity. In: Keyman, E. Fuat, (ed.) Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. Global Encounters. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 47-74. ISBN 978-0-7391-1815-3

Kahraman, Hasan Bülent (2007) The Art of Bedri Baykam. Monograph. Piramid Art, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2007) Günümüz sanatları, görsellik ve yeni bir dönemeç. Monograph. Akbank Sanat, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2007) İstanbul'da hatıra ve hafıza. In: Orhan Pamuk Edebiyatı Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From progressive conservatism to conservative progressivism in Turkish Culture. In: Culture and Society in Modern Turkey, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Kahraman, Hasan Bülent (2007) Türk sağı ve AKP. Agora Kitaplığı; 151. Güncel Siyasi Meseleler; 3. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9944916677

Kahraman, Hasan Bülent (2007) Canan Dağdelen, yazı ve im. Monograph. Akbank Sanat.

Kahraman, Hasan Bülent (2006) ABD bu 11 Eylül'ü çok sevdi: 11 Eylül sonrası ABD, Türkiye Ortadoğu. Agora kitaplığı ; 93. Siyaset ; 16. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-203. ISBN 9944916056

Kahraman, Hasan Bülent (2006) İz. Monograph. Mac Art, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Demokrasiyi demokrasiyle aşmak ya da iktidarsız bir demokrasinin olasılıkları: Tocquvilleci demokrasi, toplumsal iktidar ve sivil toplum kaygıları. Doğu Batı (39). pp. 229-258. ISSN 1301-4153

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Siyasetin Aklı Aklın Siyaseti: Aydınlanma ve Siyasalın Oluşumu. In: Aydınlanma Sonrası Modernite Sempozyumu, Osmanlı Bankası, İstanbul (Accepted)

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Günümüz sanatçıları ve sanat. Monograph. Akbank, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Şehir ve hatırlar: Orhan Pamuk, hatırlama ve bellek. In: Orhan Pamuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey

Kahraman, Hasan Bülent and Handan, İnci (2006) Selim İleri, Bellek, Kent, Anı. In: Selim İleri Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi (Accepted)

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Sinan'dan Necipoğlu'na. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent and Selen, Eser (2005) Performans, performativite ve bedenin tamamlanma süreçleri. Monograph. Akbank, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2005) The Abundance of the lacking body. Monograph. Aksanat, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Divan Edebiyatını irdelemek: sevgililer çağı. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Cultural and historical origins of Turkish citizenship: modernity as westernization. In: Keyman, Fuat and İçduygu, Ahmet, (eds.) Citizenship and Identity in a Globalizing Context: European Questions and Turkish Experiences. Global Governance Series. Routledge Press, London.

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Devlet-toplum ilişkileri bağlamında hukukun normatif hükümranlığından siyasalın bağımsızlığına. Hukuk ve Adalet, 1 (3). pp. 24-35. ISSN 1307-1955

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Leviathan liberalizm sularında görüldü: liberalizm-Hobbescu devlet gizli ilişkisine ussallık bağlamında Foucaultgil bir yorum. Doğu Batı (28). pp. 46-87. ISSN 1303-7242

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Kamusal entelektüel ve politika. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Cinsellik, görsellik, pornografi. Agora Kitaplığı; 69. Kültürel çalışmalar; 9. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-272. ISBN 9758829742

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Bir kavganın anatomisi. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Hümanizm, beşeri bilimler ve siyasal olan. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantisizminin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-İnceleme Dizisi; 184. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Liberal demokratik kuramın bir bağlamı olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi. In: Gözaydın, İştar B., (ed.) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 36-68.

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Tarih kültürü affetmez: Türkiye'de 1990'lar ve kültürel dönüşüm sorunsalları. Agora Kitapları, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Mehmet Güleryüz. In: Artun, Ali, (ed.) Resme Bakan Yazılar. Galeri Nev, Ankara, pp. 189-204. ISBN 9757529192

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Ece Ayhan şiiri: sivillik, etik, dilsel kopuş. In: Kahyaoğlu, Orhan, (ed.) Mor Külhani: Ece Ayhan Şiiri. neKitaplar, İstanbul, pp. 43-90. ISBN 9752830196

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Melih Cevdet Anday şiirinde temel izlekler: Descartes'çı düşünce ve sorunsalları açısından bir yaklaşım. In: Kahyaoğlu, Orhan, (ed.) Güneşte Ayıklanmış: Melih Cevdet Anday Şiiri. neKitaplar, İstanbul, pp. 201-215. ISBN 9752830153

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Yasak meyve dergisi. [Volumes Edited / Special Issues]

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Dünyaya yeni bir Fransız devrimi lazım! In: Akınhay, Osman and Özen, Özcan, (eds.) Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda. Everest Yayınları; 181. Siyaset Dizisi; 20. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 72-95. ISBN 9752890725

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Kitle kültürü kitlelerin afyonu. Agora Kitaplığı; 1. Kültürel çalışmalar; 1. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9758829009

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Bedri Baykam: a cultural guerrilla. In: Baykam, Bedri, (ed.) Behind & Beyond Paint (Boya Dışı ve Ötesi). Piramit Yayıncılık, İstanbul, pp. 58-101. ISBN 9758554107

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Milliyetçilik, küreselleşme ve sol. In: Vassaf, Gündüz, (ed.) Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, 1997-2002: Özgürleşmenin Sorunları. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, pp. 217-234. ISBN 9758813021

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Yeni sanat biçimleri, küreselleşme ve bazı sorunlar. In: Vassaf, Gündüz, (ed.) Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, 1997-2002: Özgürleşmenin Sorunları. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, pp. 57-74. ISBN 9758813021

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Postmodernite ile modernite arasında Türkiye: 1980 sonrası zihinsel, toplumsal, siyasal dönüşüm. Everest Yayınları; 145. Kültürel Çalışmalar; 2. Everest Yayınları, İstanbul. ISBN 9752890350

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Avrupa: Türk modernleşmesinin Xanadu'su Türk modernleşmesi kurucu iradesine yeni bir bakış denemesi. In: Keyman, Fuat, (ed.) Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 214-242. ISBN 9752970648

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Sanatsal gerçeklikler, olgular ve öteleri. Everest Yayınları; 121. Deneme; 5. Everest Yayınları, İstanbul. ISBN 9752890067

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Postmodernite kuramları ve Türkiye pratiği. Sodev Yayınları, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Twin towers: terrible machine or the realty questioned. In: Çiçekoğlu, Feride, (ed.) The Phenomenon of 9/11. Bilgi University Press, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent and Kocabaşoğlu, Uygur (2002) Bir zihniyet, kurum ve kimlik kurucusu olarak batılılaşma. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Modernleşme ve Batıcılık. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 3. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 125-141. ISBN 9750500431 (v.3)

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Cam odada oturmak. İnkılap Kitabevi, İstanbul. ISBN 975101851x

Kahraman, Hasan Bülent (2001) Bir melezleşme sorunsalı olarak geç yirminci yüzyıl sanatı ve beden = Late twentieth century art and body as a problematic of hybridization. Gazi Sanat Dergisi, 2 (2). pp. 1-11. ISSN 1302-7484

This list was generated on Tue May 28 04:26:14 2024 +03.