title
  

Subject: DR576-605 20th century. Constitutional movement

Number of items at this level: 20.

2020

Ozil, Ayşe (2020) In the towns of western Anatolia at the time of the great war: Greek responses to the Ottoman boycott and the forced population movement. In: Beşikçi , Mehmet and Somel, Akşin and Toumarkine, Alexandre, (eds.) Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, 1914-1918. Istanbuler Texte und Studien (ITS), vol. 44. Ergon Verlag, Würzburg, pp. 101-118. ISBN 978-3-95650-777-9 (Print) 978-3-95650-778-6 (Online)

2019

Ozil, Ayşe (2019) Whose property is it? The state, non-Muslim communities, and the question of property ownership from the late Ottoman Empire through the Turkish nation state. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 6 (1). pp. 211-235. ISSN 2376-0699 (Print) 2376-0702 (Online)

Ozil, Ayşe (2019) Ex Occidente Lux? Hellenization and Orientalism in the Ottoman Empire (mid-19th c. - early 20th c.). [Book Review]

2014

Somel, Selçuk Akşin (2014) Nationalism, Turkification and the end of the jewish Communities in Thrace, 1918-1942. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted/In Press)

2013

(2013) Türkiye'nin yeniden inşası: modernleşme, demokratikleşme, kimlik. (Translated by: Kavasoğlu, Utku and Küçük, Sebla) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 410. Siyaset Bilimi Dizisi; 45. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786053992677

Somel, Selçuk Akşin (2013) Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler Projesi Raporu; 1. Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 978-975-8813-67-4

Somel, Selçuk Akşin (2013) Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2013) Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era. In: İpşirli, Mehmet, (ed.) İstanbul Tarihi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul. (Accepted/In Press)

2012

Akyüz, Asuman, ed. (2012) Atatürk ve Bugün. Sabancı Üniversitesi Yayınları. SU Konferans Serisi; 1. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786054348398

Koçak, Cemil (2012) Geçmiş ayrıntıda saklıdır. Timaş Yayınları; 2678. Tarih İnceleme Araştırma Dizisi; 40. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786051149325

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

2010

Berktay, Halil (2010) Taraf yazıları (Özgürlük dersleri: Taraf yazıları 2, Temmuz 2008- Mart 2009 - v.2). Kitap Yayınevi; 199. İnsan ve Toplum Dizisi; 41, 2. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050461 (v.2)

Somel, Selçuk Akşin (2010) "Boğaziçi'ndeki Almanya" başlıklı makale derlemesinin ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Boğaziçi'ndeki Almanya" sergisinin tanıtımı. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Bir etnik grup olarak Levantenler. [Book Review]

2009

Adanır, Fikret (2009) Karşılaştırmalı bir değerlendirme: Çarlık Rusya'sı ve Habsburg İmparatorluğu arasında Osmanlı’da vatandaşlık. Toplumsal Tarih Dergisi (182). pp. 54-63. ISSN 1300-7025

Somel, Selçuk Akşin (2009) Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul, pp. 35-65. ISBN 978-975-807-2354

2008

Berktay, Halil (2008) Taraf yazıları (Bir kronik Weimar Türkiyesi: Taraf yazıları, Kasım 2007-Haziran 2008 - v.1). Kitap Yayınevi; 198. İnsan ve Toplum Dizisi; 40. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050249 (v.1)

Berktay, Halil (2008) Yaşadığımız şu korkunç otuz yıl: 1978-2008 Türkiyesi üzerine notlar. Kitap Yayınevi; 198. İnsan ve Toplum Dizisi; 40. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050201

2007

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From culture of politics to politics of culture: reflections on Turkish modernity. In: Keyman, E. Fuat, (ed.) Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. Global Encounters. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 47-74. ISBN 978-0-7391-1815-3

This list was generated on Fri Jan 7 23:01:03 2022 +03.