Items where Subject is "DR568-575 1861-1909. War with Russia, 1877-1878"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 20.

Article

Ozil, Ayşe (2023) Before the war: Orthodox Christians in Anatolia, 1880s-1914. Turkish Historical Review, 14 (2-3). pp. 153-173. ISSN 1877-5454 (Print) 1877-5462 (Online)

Ozil, Ayşe (2022) Greek personal names and the question of personal identification in the late Ottoman Empire: a social historical approach. Turkish Historical Review, 13 (3). pp. 399-417. ISSN 1877-5454 (Print) 1877-5462 (Online)

Book

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet (2010) Ali Fuad Türkgeldi'nin Maruf Simalar'ı. Türk Tarih Kurumu, Ankara. (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin and Ünüvar, Kerem (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Somel, Selçuk Akşin (2020) 150 yıllık bir eğitim ve kültür çınarı: İstanbul Özel Alman Lisesi tarihçesi. Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 978-605-06583-4-7

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

Book Section / Chapter

Ozil, Ayşe (2022) Ligor Efendi at the head of an Ottoman municipality: Greek christians and the state in the late Ottoman Empire. In: Arapoglou, Evita, (ed.) Asia Minor Hellenism: Essays and Reflections. Benaki Museum, Athens, Greece, pp. 51-58. ISBN 978-960-476-312-2

Somel, Selçuk Akşin (2015) 1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri. In: Kahraman, Kemal and Baytar, İlona, (eds.) Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861). Kültür-Medeniyet Serisi (12). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp. 136-167. ISBN 978-605-4700-83-7

Somel, Selçuk Akşin (2009) Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul, pp. 35-65. ISBN 978-975-807-2354

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2014) Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053321088

Somel, Selçuk Akşin (2013) Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era. In: İpşirli, Mehmet, (ed.) İstanbul Tarihi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul. (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Private muslim schools in Istanbul during the age of Abdülhamid II. In: Yılmaz, Coşkun, (ed.) Abdülhamid II: Istanbul during the age of modernization. ATM Production, Istanbul. (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908). In: Aktar, Cengiz, (ed.) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı. Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, pp. 139-158. ISBN 978-605-86570-3-8

Somel, Selçuk Akşin (2010) Türkiye'de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid. Küre Yayınları, İstanbul. (Accepted)

Book Review

Ozil, Ayşe (2019) Ex Occidente Lux? Hellenization and Orientalism in the Ottoman Empire (mid-19th c. - early 20th c.). [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) "Boğaziçi'ndeki Almanya" başlıklı makale derlemesinin ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Boğaziçi'ndeki Almanya" sergisinin tanıtımı. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2012) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Bir etnik grup olarak Levantenler. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2013) Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. [Book Review]

This list was generated on Wed Feb 28 22:27:24 2024 +03.