Items where Author is "Kalaycıoğlu, Ersin"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 81.

Article

Kalaycıoğlu, Ersin (2023) A hundred years of flux: Turkish political regimes from 1921 to 2023. Turkish Studies, 24 (3-4). pp. 412-434. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2020) Halk yönetimi: popülizm ve demokrasi. İktisat ve Toplum, 115 . pp. 4-21. ISSN 1309-9418

Kalaycıoğlu, Ersin (2019) Popülizm(ler) ve temsili - liberal demokrasi'nin bunalımları [Populism(s) and the crises of liberal democracy]. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (8). pp. 8-28. ISSN 2619-9580

Kalaycıoğlu, Ersin (2018) Two elections and a political regime in crisis: Turkish politics at the crossroads. Southeast European and Black Sea Studies, 18 (1). pp. 21-51. ISSN 1468-3857 (Print) 1743-9639 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) The conundrum of coalition politics in Turkey. Turkish Studies, 17 (1). pp. 31-38. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change. South European Society and Politics, 20 (2). pp. 157-179. ISSN 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Local elections and the Turkish voter: looking for the determinants of party choice. South European Society and Politics, 19 (4). pp. 583-600. ISSN 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkish party system: leaders, vote and institutionalization. Southeast European and Black Sea Studies, 13 (4). pp. 483-502. ISSN 1468-3857 (Print) 1743-9639 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'nin yeni siyasal rejim arayışı. Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, 51 . pp. 214-222. ISSN 1300-4174

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Kulturkampf in Turkey: the constitutional referendum of 12 September 2010. South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), 17 (1). pp. 1-22. ISSN 1360-8746

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) The Turkish - EU odyssey and political regime change in Turkey. South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), 16 (2). pp. 265-278. ISSN 1360-8746

Göymen, Korel and Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Sürdürülebilir İstanbul için yeni bir yönetim modeli. (Accepted)

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Justice and development party at the Helm: resurgence of Islam or restitution of the right-of-center predominant party? Turkish Studies, 11 (1). pp. 29-44. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Public choice and foreign affairs: democracy and international relations in Turkey. New Perspectives on Turkey (Sp. Iss. SI) (40). pp. 57-81. ISSN 0896-6346

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Attitudinal orientation to party organizations in Turkey in the 2000s. Turkish Studies, 9 (2). pp. 297-316. ISSN 1743-9663

Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Religiosity and protest behaviour: the case of Turkey in comparative perspective. Journal of Southern Europe and the Balkans,, 9 (3). pp. 275-291. ISSN 1469-963X

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party. Turkish Studies, 3 (1). pp. 40-61. ISSN 1468-3849

Papers in Conference Proceedings

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Justice and development party at the Helm: resurgence of islam or restitution of right of center predominant party? In: Annual Conference of the Midwest Political Science Association at the Palmer House, Chicago, Illinois, U.S.A

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Party identification, islam and secularism in Turkey. In: International Studies Association’s Annual Conference, San Francisco, California, USA

Kalaycıoğlu, Ersin (2004) İstanbul'da iyi yönetişim: bir model tasarımı. In: Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü Sempozyumu, Pendik, İstanbul

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) Regional economic cooperation in the black sea area. In: Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead,

Working Paper / Technical Report

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Türkiye’de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma (Religiosity in Turkey: an internaional comparison). [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2010/0002

Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Party affiliations of Turkish voters today. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:UNSPECIFIED

Book

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2021) Elections and public opinion in Turkey: through the prism of the 2018 elections. Routledge (Taylor & Francis Group), London and New York. ISBN 9780367762346 (Print) 9781003166047 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali (2021) Fragile but resilient? Turkish electoral dynamics 2002 – 2015. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan. ISBN 978-0-472-13243-0 (Print) 978-0-472-12867-9 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2021) Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya. Efil Yayınları, Ankara. ISBN 978-605-2294-46-8

Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar (2014) Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme. Sentez Yayınları, Ankara. ISBN 9786055790790

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (2012) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (2011) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1065-3

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) The rising tide of conservatism in Turkey. Palgrave-Macmillan, New York. ISBN 9780230602625 ; 0230602622

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society. International Library of Political Studies; 15. I.B. Tauris, London, pp. 1-256. ISBN 9781845111854

Kalaycıoğlu, Ersin (2005) Turkish dynamics: bridge across troubled lands. The Middle East in Focus Series. Palgrave Macmillan, New York, USA. ISBN 1403962790 ; 1403962804 (pbk)

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) İyi yönetişim ve yerel yönetimler. Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler; 1. WALD Akademisi, İstanbul.

Book Section / Chapter

Kalaycıoğlu, Ersin (2022) Yasamanın yüzyıllık kurumsallaşma öyküsü: Türkiye Büyük Millet Meclisi. In: Araştırmaları Derneği, Anayasa Hukuku and Oder, Bertil Emrah, (eds.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüzüncü Yıl Armağanı: Hukuk, Siyaset Bilimi ve Tarih. Tekin Yayınevi, İstanbul, pp. 313-357. ISBN 978-9944-61-321-7

Kalaycıoğlu, Ersin (2022) Comparative politics: introduction. In: Usul, Ali Resül, (ed.) Comparative Political Systems. Anadolu University Publications, Eskişehir, pp. 3-35. ISBN 978--975-06-4393-4

Kalaycıoğlu, Ersin (2022) Majoritarian consolidated parliamentary democracy: United Kingdom (Britain). In: Usul, Ali Resül, (ed.) Comparative Political Systems. Anadolu University Publications, Eskişehir, pp. 37-66. ISBN 978--975-06-4393-4

Kalaycıoğlu, Ersin (2022) Kemalizm ve post-Kemalizm ayrışmasında Türkiye'de siyaset bilimi. In: Aytürk, İlker and Esen, Berk, (eds.) Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 51-96. ISBN 978-975-05-3351-8

Moral, Mert (2021) Politics as (un)usual? An overview of the June 2018 presidential and parliamentary elections in Turkey. In: Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, (eds.) Elections and Public Opinion in Turkey: Through the Prism of the 2018 Elections. Routledge, London, pp. 22-50. ISBN 9781003166047

Moral, Mert (2021) The story of electoral alliances. In: Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, (eds.) Elections and Public Opinion in Turkey: Through the Prism of the 2018 Elections. Routledge, London, pp. 51-69. ISBN 9781003166047

Aytaç, Selim Erdem and Kemahlıoğlu, Özge (2021) Voter mobilization in the 2018 Turkish general election. In: Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, (eds.) Elections and Public Opinion in Turkey: Through the Prism of the 2018 Elections. Routledge, London, UK. ISBN 9780367762346 (Print) 9781003166047 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin and Kocapınar Yıldırım, Gülnur (2021) Turkey's constitutional referendum: the 16 April 2017 referendum in historical perspective. In: Smith, Julie, (ed.) The Palgrave Handbook of European Referendums. Palgrave Macmillan Cham, Switzerland, pp. 405-426. ISBN 978-3-030-55802-4 (Print) 978-3-030-55803-1 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2020) Küresel koronavirüs salgınından sonra Türkiye'de siyaset. In: Çolak, Ömer Faruk, (ed.) Salgın Ekonomisi. Efil Yayınevi, İstanbul, pp. 163-186. ISBN 9786052294376

Kalaycıoğlu, Ersin (2020) The evolution of conventional political participation in Turkey. In: Tezcür, Güneş Murat, (ed.) The Oxford Handbook of Turkish Politics. Oxford University Press, Oxford, England, pp. 363-384. ISBN 9780190064891

Kalaycıoğlu, Ersin (2019) Elections, parties and the party system. In: Özerdem, Alpaslan and Whiting, Matthew, (eds.) The Routledge Handbook of Turkish Politics. Routledge, London and New York, pp. 83-102. ISBN 9781138500556

Kalaycıoğlu, Ersin (2017) Turkish democratization falters again. In: Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas, (eds.) Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances". Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre; Band 16. Lit, Berlin, pp. 9-46. ISBN 978-3-643-13638-1

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür. In: Kabasakal, Mehmet, (ed.) Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 183-215. ISBN 978-605-399-461-9

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı. In: Akaş, Cem, (ed.) Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi. Koç Üniversitesi Yayınları, Istanbul, pp. 153-163. ISBN 978-605-5250-51-5

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri. In: Aral, Fahri, (ed.) Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 485. Armağan Dizisi; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 407-416. ISBN 978-605-399-358-2

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) EU fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus. In: Temel, Bülent, (ed.) The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey. Lexington Books, New York, pp. 155-172. ISBN 0739174487 ; 978-0739174487

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi? In: Boztekin, Nihal, (ed.) Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcilği, İstanbul, pp. 68-74. ISBN 9786058716964

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler. Çevre Yönetişimi. Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 120-153. ISBN 9786054348541

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 57-70. ISBN 9780415615327

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkey. In: Krieger, Joel, (ed.) The Oxford Companion to Comparative Politics. The Oxford University Press, New York, NY, USA, pp. 448-452. ISBN 978-0-19-973859-5 ; 0-19-973859-9

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Political culture. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, New York, pp. 171-181. ISBN 978-0-415-55817-4

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 38-64. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Karşılaştırmalı siyaset: giriş. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-37. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom. In: Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu, (eds.) Turkey and the European Union: Different Dimensions. Nomos, Baden, Germany, pp. 67-85. ISBN 978-3-8329-7546-3

Hatipoğlu, Emre (2012) Otoriter rejimler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 144-163. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çağdaş dünyada siyasal sistemler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 32-55. ISBN 978-975-06-1065-3

Kemahlıoğlu, Özge (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşan başkanlık rejimi: Brezilya. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 190-217. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 56-83. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Karşılaştırmalı siyaset. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-31. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Democracy, Islam, and secularism in Turkey. In: Brown, Nathan J. and Shahin, Emad El-Din, (eds.) The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies. UCLA Center for Middle East Development Series; 1. Routledge, London, pp. 153-186. ISBN 978-0-415-77380-5

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems. In: Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip, (eds.) Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. St. Antony's Series. Palgrave Macmillan, Hampshire, 119 -141. ISBN 978-0-230-23314-0 ; 0-230-23314-7

Sayarı, Sabri (2010) Çoğunlukçu kurumsallaşmış başkanlık sistemi: ABD. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Accepted)

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: the odyssey of political regimes in the Turkish Republic. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtieme Siecle). Klaus Schwarz in Kommission, Berlin, pp. 89-116. ISBN 978-3-87997-345-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic consolidation in Turkey: a problem of political culture). In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece, (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınları, Ankara, pp. 247-277. ISBN 9789754644616 (Set) 9789754644623 (v.1) 9789754644630 (v.2)

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) State and civil society in Turkey: democracy, development and protest. In: Sajoo, Amyn B., (ed.) Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives. I.B.Tauris, New York, pp. 247-272. ISBN 1850435901

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Elections and governance. In: Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R., (eds.) Politics, Parties, and Elections in Turkey. Lynne Rienner, Boulder, CO, pp. 55-71. ISBN 1588260224

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Turkey's choice: the road away from the Europian Union. Turkey: The Road Ahead. Swedish Institute of International Affairs, Stockholm. ISBN 9171838023

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Civil society in Turkey: continuity or change? In: Beeley, Brian, (ed.) Turkish Transformation: New Century-New Challenges. Eothen, Huntingdon, pp. 59-78. ISBN 090671933x

Monograph

Kalaycıoğlu, Ersin (2022) Democracy and the presidential regime: design and performance. Monograph. Center for Applied Turkish Studies, Ankara.

Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali (2018) Citizen-state interface in Turkey: a study from the comparative perspective (Türkiye'de vatandaş-devlet arayüzü: karşılaştırmalı perspektiften bir çalışma). Research Report. Sabancı University, Istanbul Policy Center, Istanbul Politikalar Merkezi (IPM).

Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali (2018) İşe Yönelim'de Türkiye'ye karşılaştırmalı bir bakış. Research Report. Sabancı University, Istanbul Politikalar Merkezi (IPC / IPM), Istanbul Politikalar Merkezi (IPM).

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Quality of regulatory policy and quality of life: a methodological note. Monograph. Argüden Academy.

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) The challenge of a la Turca presidentialism in Turkey. Monograph. IAI (Istituto Affari Internazionali), Roma, Italy.

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2014) ISPP 2013 raporu: Dünya'da ve Türkiye'de milliyetçilik. Monograph. Sabcncı University, Istanbul Politikalar Merkezi (IPC / IPM), İstanbul.

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Türkiye'de sağlık: toplumbilimsel bir değerlendirme. Monograph. İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul.

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Hicab, türban, and democracy: religious freedom versus political protest. Monograph. Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland.

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Türkiye'de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma. Monograph. IPM (İstanbul Politikalar Merkezi), Sabancı Üniversitesi Istanbul Politikalar Merkezi.

Kalaycıoğlu, Ersin and Toprak, Binnaz (2004) İş yaşamı, üst yönetim ve siyasette KADIN. Monograph. TESEV Yayınları, İstanbul.

This list was generated on Tue Apr 16 15:38:27 2024 +03.