Olumlu ebeveyn davranışlarını artırmaya yönelik video-geri bildirimli müdahale programının anne duyarlığı üzerindeki etkisinin Türkiye'de incelenmesi

Sümer, Nebi and Metin Orta, İrem and Alsancak-Akbulut, Cansu and Salman-Engin, Selin and İlden-Koçkar, Aylin and Şahin-Acar, Başak and Akkol-Solakoğlu, Selin and Aran, Özlü and Çakır, Derya Selin and Kavaklı, Baldan and Memişoğlu-Şanlı, Aybegüm and Sağel-Çetiner, Ece and Türe, Didem and Üstünel, Anıl Özge and Yaşar, Buket (2020) Olumlu ebeveyn davranışlarını artırmaya yönelik video-geri bildirimli müdahale programının anne duyarlığı üzerindeki etkisinin Türkiye'de incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 35 (85). pp. 100-116. ISSN 1300-4433

This is the latest version of this item.

[thumbnail of Sümer_et_al_2020_VIPP_TPD_TR.pdf] PDF
Sümer_et_al_2020_VIPP_TPD_TR.pdf

Download (544kB)

Abstract

Bu çalışmanın amacı bağlanma-temelli bir müdahale programı olan Olumlu Ebeveynliği Geliştirmeye Yönelik Video-Geribildirimli Müdahale Programı-Duyarlı Disiplin versiyonunun (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline, VIPP-SD) Türkiye kültürüne uyarlanması ve anne duyarlığı üzerindeki etkinliğini incelemektir. Çalışmada Ankara ve İstanbul’un görece düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip, 9–33 ay arasında çocukları (Nkız = 48, Nerkek = 49) olan 97 anne yer almıştır. Örneklem seçkisiz olarak kontrol ve müdahale gruplarına ayrılmış, müdahale grubunda yer alan 59 anne ile duyarlık ve duyarlı disiplin temalı dört görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde annelere daha önceden çocuklarıyla etkileşimlerinin kaydedildiği kısa videolar üzerinden anne duyarlığı konusunda bireysel geribildirimler verilmiştir. Kontrol grubunda yer alan 38 anneyle ise çocuklarının gelişimiyle ilgili dört telefon görüşmesi yapılmıştır. Anne duyarlığı, anne-çocuk etkileşimlerinin kaydedildiği video üzerinden ‘Ainsworth Duyarlık Ölçeği’ ile değerlendirilmiştir. Annelerin duyarlı davranış ve disipline yönelik tutumları ise ‘Duyarlık ve Duyarlı Disipline Yönelik Tutumlar Ölçeği’ ile ölçülmüştür. Bulgular, kontrol grubunda anlamlı bir etki olmadığını, müdahale grubunda ise annelerin hem gözlem ile ölçülen ebeveyn duyarlığında hem de özbildirimle ölçülen duyarlığa yönelik tutumlarında sontest ve izleme aşamalarında anlamlı artış olduğunu göstermiştir. Özbildirimle ölçülen duyarlı disipline yönelik tutumlarda ise anlamlı bir etki bulunmamıştır. Bu bulgular VIPP-SD’nin görece toplulukçu Türkiye kültüründe yaşayan düşük ve orta sosyoekonomik düzeye sahip annelerin duyarlığını artırmada etkili olduğunu göstermektedir.
Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Müdahale programı, olumlu ebeveynlik, anne duyarlığı, duyarlı disiplin, video-geribildirimi, bağlanma
Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences
Faculty of Arts and Social Sciences > Academic programs > Psychology
Depositing User: Nebi Sümer
Date Deposited: 22 Sep 2020 09:41
Last Modified: 26 Apr 2022 10:20
URI: https://research.sabanciuniv.edu/id/eprint/40588

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item
View Item