title
  

Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

Kalaycıoğlu, Ersin (2021) Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya. Efil Yayınları, Ankara. ISBN 978-605-2294-46-8

Full text not available from this repository.

Abstract

Bu kitap Sanayi Devrimi’nden (1760’lardan) beri dünyada ortaya çıkan teknolojik değişim ve onun da etkisiyle oluşan demokrasi, milliyetçilik ve sosyalizm akımlarının belirlediği küresel gelişmeleri ve onlara tepki olarak doğan bir siyasal hareket olarak popülizm olgusunu, son zamanların küresel salgın ortamında inceleyen bir çalışmadır. On sekizinci yüzyıldan itibaren dünya giderek artan oranda yönetme hakkının halkta olduğu savına göre düzenlenen siyasal sistemler ve hükümetlerle yönetilmiştir. Ancak, bu sava dayanarak yapılan girişimler ortaya tek bir halk yönetimi uygulaması çıkartmamış, farklı zaman ve coğrafyalarda etkili olan demokrasi, milliyetçilik ve sosyalizm türlerine ve onların etkileşimlerine göre de farklılık içeren halk yönetimleri doğmuştur. Siyasal sistemi halkın yöneteceği savı halkın kim olduğunu tanımlamadan, kimler tarafından ve nasıl bir yönetimin vücut bulacağını belirlememektedir. Burada verilen yanıtlara göre fevkalade liberal bir demokrasi de, gayet şedit bir totaliter rejim de aynı halkın yönetme savına uygun olarak kurulabilmekte ve sürdürülebilmektedir. Kullanılan tanımların muğlaklığı ve çeşitliliği de en pekişmiş demokrasilerde bile liberal demokrasi karşıtı güçlü halk hareketlerine ve onların siyasal liderlerinin yükselmesine yol açabilmiştir. Soğuk Savaş’ın bitiminden itibaren (1989 – 1991) süren küresel ve teknolojik gelişmeler yine bir halkçı (popülist) sava dayalı olarak farklı içerikte siyasal hareketlere, başta Kuzey Amerika ve Batı Avrupa olmak üzere, küresel olarak yol açmıştır. Bu kitap işte tam bu ortamda ortaya çıkan bir başka küresel olgu olan COVID-19 salgınının bu gelişmeleri nasıl etkileyeceği ve bizi nasıl bir dünyaya doğru yönlendirmekte olduğunu da araştıran bir çalışmadır. Salgınla daha da keskinleşen tezat ve çatışmalar daha ciddi bir otoriter, hatta totaliter ülkelerin dünyasının mı, yoksa daha özgürlükçü liberal demokrasilerin dünyasının mı habercisidir? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını merak edenler için bu hususların sadece yanıtı değil, aynı zamanda nasıl belirlenebileceği hakkındaki çözümlemelerde içeren bir yayın olarak Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya okuyucuya sunulmaktadır.

Item Type:Book
Additional Information:Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya = popular rule: world under the clash of democracy and populism
Subjects:J Political Science > JF Political institutions and public administration (General)
ID Code:41895
Deposited By:Ersin Kalaycıoğlu
Deposited On:23 Aug 2021 16:28
Last Modified:23 Aug 2021 16:28

Repository Staff Only: item control page