title
  

Subject: PN Literature (General)

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items at this level: 28.

2021

Kütükçü, Tamer (2021) 1970 sonrası kadın romancılığı: duyarlılıklar, öncelikler ve stratejiler. Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, Türkiye. ISBN 9786257686174

2020

Yanar, Muhsin (2020) Don DeLillo'nun White Noise eserinde metalaşan özneler. Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 14 . pp. 83-98. ISSN 2148-3442

Yanar, Muhsin (2020) The hunger games: reality or phantasmagoria. Journal of Humanities and Cultures Studies R&D, 5 (3). ISSN 2490-4228

2019

Irzık, Sibel (2019) Remembering "possibility": postmemory and apocalyptic hope in recent Turkish coup narratives. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, María José and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, USA, pp. 424-440. ISBN 9780231191852

Yanar, Muhsin (2019) Don DeLillo's Americana: technology, suffering and salvation. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), 8 (Issue 11 Series 1). pp. 39-47. ISSN 2319-7714 (Print) 2319-7722 (Online)

Yanar, Muhsin (2019) Don DeLillo's Great Jones Street: commodification and pandemonium. Journal of Arts & Humanities, 8 (11). ISSN 2167-9045 (Print) 2167-9053 (Online)

2018

Adak, Hülya and Altınay, Rüstem Ertuğ (2018) Introduction: theatre and politics in Turkey and its diasporas. [Volumes Edited / Special Issues]

2017

Irzık, Sibel (2017) What if one day things go mad?: The unruly objects of Tanpınar's modernism. Middle Eastern Literatures, 20 (2). pp. 198-214. ISSN 1475-262X (Print) 1475-2638 (Online)

Irzık, Sibel and Parla, Jale (2017) Comparative literature in Turkey. Brazilian Journal of Comparative Literature, 18 (30). pp. 121-132. ISSN 0103-6963

2013

Irzık, Sibel (2013) Yaşar Kemal's island of resistance. In: Laachir, Karima and Talajooy, Saeed, (eds.) Resistance in Contemporary Middle Eastern Cultures: Literature, Cinema and Music. Routledge Research in Postcolonial Literatures; 44. Routledge, London, pp. 49-63. ISBN 978-0-415-89337-4

Irzık, Sibel (2013) Textualized memories of politics: Turkish Coup d'Etat novels. In: Segal, Naomi and Koleva, Daniela, (eds.) Cultural Literacy in Contemporary Europe. Palgrave, London. (Accepted/In Press)

2011

Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

2009

Irzık, Sibel (2009) Orhan Pamuk's snow: re-imagining the boundaries between East and West, art and politics. In: Davison, Andrew and Muppidi, Himadeep, (eds.) Europe and Its Boundaries: Words and Worlds, Within and Beyond. Lexington Books, Lenham, pp. 189-202. ISBN 0739135716 ; 9780739135716

Irzık, Sibel (2009) The constructions of victimhood in Turkish Coup d’état novels: is victimhood without innocence possible? In: Festic, Fatima, (ed.) Betraying the Event: Constructions of Victimhood in Contemporary Cultures. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 3-20. ISBN 1443805165 ; 9781443805162

Karakaşlı, Karin and Altınay, Ayşe Gül (2009) Hep yeniden kurmak hayatı...Sevgi Soysal. In: Aslan, Sema, (ed.) Kadınlar Arasında: Deneyimlerimiz Hangi Kapıları Açıyor II. Amargi Yayınları, İstanbul, pp. 12-33. ISBN 9771306759008

2008

Irzık, Sibel (2008) Orhan Pamuk'ta temsil ve siyaset. In: Kılıç, Engin and Esen, Nüket, (eds.) Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası. İletişim Yayınları; 1293. Çağdaş Türkçe Edebiyat; 171. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 31-53. ISBN 9789750505690

2007

Evin, Ahmet (2007) Orhan Pamuk: Türk roman geleneğinde yeni açılım. In: Aral, Fahri, (ed.) Orhan Pamuk Edebiyatı Sempozyum Tutanakları: Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesi, 19-20 Aralık 2006. Agora Kitaplığı; 171. Edebiyat Kuramı; 6. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-12. ISBN 978-9944-916-89-9

Irzık, Sibel (2007) Narratives of collectivity and autobiography in Latife Tekin's works. In: Akyıldız, Olcay and Kara, Halim and Sagaster, Börte, (eds.) Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Istanbuler Texte und Studien ; Bd. 6. Ergon Verlag in Kommission, Würzburg, pp. 157-163. ISBN 9783899135374

Irzık, Sibel (2007) Kar'da sanat ve siyaset. In: Orhan Pamuk Edebiyatı Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey

Irzık, Sibel (2007) Tutunamayanlar'da çok seslilik ve sınırları. In: İnci, Handan, (ed.) Oğuz Atay'a Armağan: Türk Edebiyatının "Oyun/Bozan"ı. İletişim Yayınları; 1275. Armağan Kitaplar; 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 258-266. ISBN 9789750505522

Kahraman, Hasan Bülent (2007) İstanbul'da hatıra ve hafıza. In: Orhan Pamuk Edebiyatı Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Turkey

Koçak, Gülayşe (2007) Devletin manevî şahsiyeti. [Book Review]

2006

Irzık, Sibel (2006) The Black Book, Orhan Pamuk, 1990. In: Moretti, Franco, (ed.) The Novel: Forms and Themes. Princeton University Press , Princeton, pp. 728-738. ISBN 0691049483

Kahraman, Hasan Bülent (2006) Şehir ve hatırlar: Orhan Pamuk, hatırlama ve bellek. In: Orhan Pamuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey

Kahraman, Hasan Bülent and Handan, İnci (2006) Selim İleri, Bellek, Kent, Anı. In: Selim İleri Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi (Accepted/In Press)

2005

Schneider, Annedith (2005) Violent encounters: narrating conflict in Leila Sebbar's Le Fou de Sherazade. In: Arens, Rudiger and Herrera-Sobek, Maria and Ikas, Karin and Lomeli, Francisco A., (eds.) Violence and Transgression in World Minority Literatures. Anglistische Forschungen ; Bd. 348. University Press Winter, Heidelberg, pp. 413-424. ISBN 3825350940

2004

Koçak, Gülayşe (2004) Topaç. Kanat Kitap Yayınları; 15. Edebiyat Dizisi ; 6. Kanat Kitap, Istanbul, Turkey. ISBN 9758859110

2003

Somel, Selçuk Akşin (2003) Osmanlı tarihi sahasında Türkçe başvuru eserler: akademik ve siyasal bir durum tespiti. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (1). pp. 173-230. ISSN 1303-9369

This list was generated on Sat Oct 16 00:10:50 2021 +03.