title
  

Subject: HV Social pathology. Social and public welfare

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items at this level: 13.

2009

Baç, Mehmet (2009) Opinion expressions under social sanctions. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2009/0003

2006

Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer (2006) Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV Yayınları, İstanbul, pp. 1-299. ISBN 9758112775

Çarkoğlu, Ali (2006) Türkiye'de bireysel bağışlar ve vakıf uygulamalarında eğilimler. In: Aydın, Davut and Çizakça, Murat and Çarkoğlu, Ali and Gökçen, Fatoş, (eds.) Türkiye'de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet. TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Yayınları, İstanbul, pp. 81-159. ISBN 9750102517

Çelik, Ayşe Betül (2006) Batman ili alan araştırması değerlendirmesi: ülke içinde yerinden edilmenin sosyo-ekonomik sonuçları ve geri dönüş önündeki engeller. In: Kurban , Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 173-191. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Uyuşmazlık çözümünde geri dönüş, yeniden yapılanma ve iyi örnekler. In: Kurban , Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 43-50. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yerinden edilme sorununa yaklaşımları. In: Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 93-99. ISBN 9758112775

Kahraman, Hasan Bülent (2006) ABD bu 11 Eylül'ü çok sevdi: 11 Eylül sonrası ABD, Türkiye Ortadoğu. Agora kitaplığı ; 93. Siyaset ; 16. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-203. ISBN 9944916056

Kurban, Dilek and Çelik, Ayşe Betül and Yükseker, H. Deniz (2006) Overcoming a legacy of mistrust: towards reconciliation between the state and the displaced. Monograph. TESEV, İstanbul.

Parla Alpan, Ayşe (2006) Longing, belonging, and locations of homeland among Turkish immigrants from Bulgaria. Journal of Southeastern Europe and Black Sea Studies, 6 (4). pp. 543-557. ISSN 1743-9639

2005

Aker, A. Tamer and Çelik, Ayşe Betül and Kurban, Dilek and Ünalan, Turgay and Yükseker, H. Deniz (2005) Türkiye'de ülke içinde yerinden edilme sorunu: tespitler ve çözüm önerileri = The problem of internal displacement in Turkey: assessment and policy proposals. Monograph. TESEV Yayınları, İstanbul.

Kadıoğlu, Ayşe (2005) Civil society, Islam and democracy in Turkey: a study of three Islamic non-governmental organizations. The Muslim world, 95 (1). pp. 23-41. ISSN 0027-4909

Öncü, Ayşe (2005) Maganda: Die kulturelle neuordung Istanbuls in den neunzigerjahren. In: Esen, Orhan and Lanz, Stephan, (eds.) Self Service City: Istanbul. MetroZones; 4. B_Books, Berlin, pp. 397-410. ISBN 3933557526

2002

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Twin towers: terrible machine or the realty questioned. In: Çiçekoğlu, Feride, (ed.) The Phenomenon of 9/11. Bilgi University Press, İstanbul.

This list was generated on Fri Nov 26 23:34:40 2021 +03.