Items where Subject is "DR556-567 1789-1861. 19th century"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 17.

Article

Ozil, Ayşe (2020) A traveller in one's homeland: local interest in archaeology and travel writing in the Ottoman Greek world in 19th century Anatolia. Adalya, 23 . pp. 497-515. ISSN 1301-2746

Ozil, Ayşe (2022) Greek personal names and the question of personal identification in the late Ottoman Empire: a social historical approach. Turkish Historical Review, 13 (3). pp. 399-417. ISSN 1877-5454 (Print) 1877-5462 (Online)

Ozil, Ayşe (2019) Whose property is it? The state, non-Muslim communities, and the question of property ownership from the late Ottoman Empire through the Turkish nation state. Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 6 (1). pp. 211-235. ISSN 2376-0699 (Print) 2376-0702 (Online)

Somel, Selçuk Akşin (2020) New data on the main features of the social structure of Istanbul in the aftermath of the Vaka-i Hayriyye: a summary inventory of the Istanbul population census for the period of 1830-31. Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 56 . pp. 143-224. ISSN 0255-0636

Book

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet (2010) Ali Fuad Türkgeldi'nin Maruf Simalar'ı. Türk Tarih Kurumu, Ankara. (Accepted)

Yıldız, Aysel (2007) Asiler ve gaziler: Kabakçı Mustafa risalesi. (Prepared by: Yıldız, Aysel) Kitap Yayınevi; 160. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 57. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9789756051788

Somel, Selçuk Akşin and Ünüvar, Kerem (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Somel, Selçuk Akşin (2013) Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler Projesi Raporu; 1. Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 978-975-8813-67-4

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet (2013) Maruf simalar. (Prepared by: Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet) Türk Tarih Kurumu Yayınları. V/A-2.2.1. Dizi; Sayı 10. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. ISBN 978-975-16-2642-4

Book Section / Chapter

Ozil, Ayşe (2021) Ottoman reform, non-Muslim subjects, and constitutive legislation: the reform edict of 1856 and the Greek general regulations of 1862. In: Chovanec, Johanna and Heilo, Olof, (eds.) Narrated Empires: Perceptions of Late Habsburg and Ottoman Multinationalism. Modernity, Memory and Identity in South-East Europe. Palgrave Macmillan, Cham, Basingstoke, UK, pp. 169-190. ISBN 978-3-030-55198-8 (Print) 978-3-030-55199-5 (Online)

Somel, Selçuk Akşin (2015) 1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri. In: Kahraman, Kemal and Baytar, İlona, (eds.) Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861). Kültür-Medeniyet Serisi (12). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp. 136-167. ISBN 978-605-4700-83-7

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era. In: İpşirli, Mehmet, (ed.) İstanbul Tarihi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul. (Accepted)

Book Review

Somel, Selçuk Akşin (2012) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Bir etnik grup olarak Levantenler. [Book Review]

This list was generated on Sun May 26 07:00:41 2024 +03.