Yakın ilişkilerde algılanan duyarlılığın yaş farklılıkları ve psikolojik esenlik ile ilişkisi [Age differences in perceived responsiveness in close relationships and its links to psychological well-being]

Taşfiliz, Duygu and Sağel Çetiner, Ece and Selçuk, Emre (2020) Yakın ilişkilerde algılanan duyarlılığın yaş farklılıkları ve psikolojik esenlik ile ilişkisi [Age differences in perceived responsiveness in close relationships and its links to psychological well-being]. Türk Psikoloji Dergisi, 35 (86). pp. 19-39. ISSN 1300-4433

This is the latest version of this item.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Yakın ilişkiler, esenliğin önemli bir yordayıcısı olarak kabul edilmektedir (Reis, 2012). Bu ilişkiler önemini yaşam boyunca devam ettiriyor olsa da zaman içerisinde ilişki dinamiklerinin değiştiği gözlenmektedir (Arnett, 2000). Mevcut çalışmada, algılanan aile, partner ve arkadaş duyarlılıklarının yetişkinlik boyunca yaş ile ilişkisinin sınanması; algılanan aile, partner ve arkadaş duyarlılıkları ile psikolojik esenlik arasındaki ilişkinin test edilmesi ve bu ilişkide yaşın düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; Türkiye’den iki farklı yaşam boyu örneklem kullanılmıştır. İlk örneklemde 20-82 yaş arası 1172 katılımcı, ikinci örneklemde ise 20-87 yaş arası 842 katılımcı bulunmaktadır. Analizler sonucunda, algılanan aile ve partner duyarlılığının yaş ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, yaşın algılanan aile duyarlılığı ile doğrusal, algılanan partner duyarlılığı ile ise eğrisel bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca tüm algılanan duyarlılık değişkenleri ile psikolojik esenliğin olumlu bir ilişkiye sahip olduğu ve bu ilişkinin genç yetişkinler için daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Bulgularımız, algılanan duyarlılığın yaşa bağlı değişimlerini ilk kez, algılanan duyarlılığın psikolojik esenlikle ilişkisini de Türkiye’de ilk kez göstererek alanyazına katkı sağlamaktadır.
Item Type: Article
Additional Information: Makalenin İngilizce özeti, ana makalenin devamında sayfa 40-42'de bulunmaktadır.
Uncontrolled Keywords: Algılanan duyarlılık, yakın ilişkiler, esenlik, yaşam boyu gelişim [Perceived responsiveness; close relationships; well-being; lifespan development]
Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences
Faculty of Arts and Social Sciences > Academic programs > Psychology
Depositing User: Emre Selçuk
Date Deposited: 19 Apr 2021 16:51
Last Modified: 19 Apr 2021 16:51
URI: https://research.sabanciuniv.edu/id/eprint/41435

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item
View Item