title
  

Subject: DS041-66 Middle East. Southwestern Asia. Ancient Orient. Arab East. Near East

Number of items at this level: 25.

2018

Erol, Emre (2018) Erik Jan Zürcher'in emekliliğinin onuruna Türkiye Tarihyazımında Farklı Kuşaklar Konferansı. Toplumsal Tarih Dergisi, 2018 (299). pp. 18-19. ISSN 1300-7025

2014

Kunt, Metin (2014) An Ottoman imperial campaign: suppressing the Marsh Arabs, central power and peripheral rebellion in the 1560s (Bir Osmanlı sefer-i hümayunu: Ceza'ir-i Arab kalkışmasının bastırılması, 1560'larda merkezi güç ve uçlarda isyan). The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları Dergisi) (43). pp. 1-18. ISSN 0255-0636

Kunt, Metin (2014) Devolution from the centre to the periphery: an overview of Ottoman provincial administration. In: Duindam, Jeroen and Dabringhaus, Sabine, (eds.) The Dynastic Centre and the Provinces: Agents and Interactions. Brill, Leiden, pp. 30-48. ISBN 9789004251489 (Print) 9789004272095 (Online)

2012

Somel, Selçuk Akşin (2012) Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü. Alfa Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Salgırlı, Saygın (2012) Orthodoxy, dissent, and politics in medieval France and Anatolia: a comparative perspective. The Medieval History Journal, 15 (1). pp. 63-102. ISSN 0304-4181

Salgırlı, Saygın (2012) The rebellion 1416: recontextualizing an Ottoman social movement. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 55 (1). pp. 32-73. ISSN 0022-4995 (print) ; 1568-5209 (online)

2011

Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., eds. (2011) Managing supply chains on the silk road: strategy, performance, and risk. CRC Press, Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

2010

Demirci Akyol, Esra (2010) Sınırdaki kimlikler: Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay. Libra Kitap; 33. Tarih Dizisi; 26. Libra Kitap Yayınları, İstanbul. ISBN 9786054326259

Somel, Selçuk Akşin (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2009

Canbakal, Hülya (2009) 17. yüzyılda Ayntab: Osmanlı kentinde toplum ve siyaset. İletişim Yayınları; 1355. Araştırma Dizisi; 231. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750506369

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2009) Torunlar. Metis Yayınları. Tarih Toplum Felsefe. Metis Yayınları, İstanbul . ISBN 978-975-342-728-9

Altınay, Ayşe Gül (2009) Suskunluk katmanları aralanırken: müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler nerede? In: Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, (eds.) Torunlar. Metis Yayınları. Tarih Toplum Felsefe.. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 207-231. ISBN 978-975-342-728-9

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2009) Unravelling layers of silencing: converted Armenian survivors of 1915. In: Singer, Amy and Neuman, Christoph and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East . Routledge , London. ISBN 978-0-415-57010-7 (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2009) Gölgede kalmış bir Osmanlı devlet adamı: Şeyhü'l-Vüzerâ Namık Paşa (A forgotten Ottoman statesman: Namık Pasha, Doyen of Viziers). Toplumsal Tarih (186). pp. 60-67. ISSN 1300-7025

Somel, Selçuk Akşin (2009) Şam'da eğitim sorunu ve Tanzimat'ın Suriye'de geçerli kılınması meselesi (1861) (The issue of education in Damascus and the application of the Tanzimat in Syria (1861)). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar (8). pp. 93-132. ISSN 1019-4681

2008

Kunt, Metin (2008) Reading elite, elite reading. Printing and Publishing in the Middle East, Journal of Semitic Studies, Supplement (24). pp. 89-100. ISSN 0022-4480 (Print) 1477-8556 (Online)

Kunt, Metin (2008) Three great empires: Ottomans, Safavis and Mughals. 3 Capitals of Islamic Art: Istanbul, Isfahan, Delhi: Masterpieces From the Louvre Collection. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 27-38. ISBN 9789758362806

Kunt, Metin (2008) Introduccion historica. Los tres grandes imperios: otomanos, safavidas y mogoles. In: Makariou, Sophie, (ed.) Tres Imperios del Islam. Estambul, Isfahan, Delhi. Obras masestras de la Coleccion del Louvre. Bancaja Foundation, Valencia, pp. 21-28. ISBN 978-84-8471-141-4

Kunt, Metin (2008) Honored by the glory of Islam: conversion and conquest in Ottoman Europe. [Book Review]

Kunt, Metin (2008) Legitimizing the order: the Ottoman rhetoric of state power. [Book Review]

Kunt, Metin (2008) Ottomans and Spain. In: Uluç, Lale and Aldemir Kilercik, Ayşe, (eds.) Ottoman Calligraphy From the Sakıp Sabancı Museum, Istanbul. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 18-29. ISBN 978-975-8362-81-3

2007

Canbakal, Hülya (2007) Reflections on the Distribution of Wealth in Ottoman Ayntab. (Accepted/In Press)

Kunt, Metin (2007) Sultan Süleyman ve Nikris. In: Kumrular, Özlem, (ed.) Muhteşem Süleyman. Kitap Yayınevi; 158. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 56. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9789756051771

Kunt, Metin (2007) A prince goes forth (perchance to return). In: Tezcan, Baki and Barbir, Karl K., (eds.) Identity and Identity Formation in the Ottoman World: A Volume of Essays in Honor of Norman Itzkowitz. University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, pp. 63-71. ISBN 9780299227548

This list was generated on Fri Jan 7 23:05:17 2022 +03.