title
  

Subject: DS035.3-77 The islamic world

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items at this level: 13.

2014

Kunt, Metin (2014) An Ottoman imperial campaign: suppressing the Marsh Arabs, central power and peripheral rebellion in the 1560s (Bir Osmanlı sefer-i hümayunu: Ceza'ir-i Arab kalkışmasının bastırılması, 1560'larda merkezi güç ve uçlarda isyan). The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları Dergisi) (43). pp. 1-18. ISSN 0255-0636

2013

Salgırlı, Saygın (2013) Architectural anatomy of an Ottoman execution. Journal of the Society of Architectural Historians, 72 (3). pp. 301-321. ISSN 0037-9808 (Print) 2150-5926 (Online)

2012

Salgırlı, Saygın (2012) Orthodoxy, dissent, and politics in medieval France and Anatolia: a comparative perspective. The Medieval History Journal, 15 (1). pp. 63-102. ISSN 0304-4181

Salgırlı, Saygın (2012) The rebellion 1416: recontextualizing an Ottoman social movement. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 55 (1). pp. 32-73. ISSN 0022-4995 (print) ; 1568-5209 (online)

2011

Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., eds. (2011) Managing supply chains on the silk road: strategy, performance, and risk. CRC Press, Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

Haksöz, Çağrı and Durak Uşar, Damla (2011) Silk road supply chains: a historical perspective. In: Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., (eds.) Managing Supply Chains on the Silk Road: Strategy, Performance, and Risk. Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

Kunt, Metin (2011) Characterizing Ottoman polity: "Turko-Persia" and the Ottomans. In: Binbaş, İlker Evrim and Kılıç-Schubel, Nurten, (eds.) Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan. İthaki Yayınları, İstanbul, pp. 311-324. ISBN 978-605-375-160-1

Kunt, Metin (2011) Turks in the Ottoman imperial palace. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston, pp. 289-312. ISBN 9789004206229 ; 9004206221

2010

Somel, Selçuk Akşin (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2009

Kunt, Metin (2009) Kâtip Çelebi'nin anlatımıyla Venedik = Venezia raccontata da Katip Çelebi. In: Bellingeri, Giampiero and Ölçer, Nazan Raibe, (eds.) Venezia E Istanbul in Epoca Ottomana: 18 Novembre 2009-28 Febbraio 2010, Istanbul, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı= Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul: 18 Kasım 2009 - 28 Şubat 2010: İstanbul, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi. Electa, Milano, pp. 54-64. ISBN 9788837072506 ; 8837072503 ; 9788837072513

Somel, Selçuk Akşin (2009) Gölgede kalmış bir Osmanlı devlet adamı: Şeyhü'l-Vüzerâ Namık Paşa (A forgotten Ottoman statesman: Namık Pasha, Doyen of Viziers). Toplumsal Tarih (186). pp. 60-67. ISSN 1300-7025

2008

Kunt, Metin (2008) Three great empires: Ottomans, Safavis and Mughals. 3 Capitals of Islamic Art: Istanbul, Isfahan, Delhi: Masterpieces From the Louvre Collection. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 27-38. ISBN 9789758362806

This list was generated on Fri Sep 17 23:03:12 2021 +03.