title
  

Subject: DR436-446 History General

Number of items at this level: 17.

2020

Aydın, A. Resa and Keskin, İshak and Yelçe, Zeynep Nevin (2020) Engellilik tarihi yazıları [Essays on disability history]. [Volumes Edited / Special Issues]

2018

Özil, Ayşe (2018) Osmanlı'da 'demokrasi' pratikleri: tarihyazımı üzerine bir değerlendirme. In: Kurt, Ümit and Gürpınar, Doğan, (eds.) Türkiye'de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler. Heretik: 71, Tarih: 5. Heretik Yayıncılık, Ankara, pp. 17-56. ISBN 978-605-9436-37-3

2014

Somel, Selçuk Akşin (2014) Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi. Alfa Yayıncılık, İstanbul. ISBN 978-605-106-904-3

Kunt, Metin and Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Polonyalı iki Osmanlı. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 50-61. ISBN 9786054348701

Kunt, Metin and Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Two Polish Ottomans. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Distant Neighbour, Close Memories: 600 Years Of Turkish-Polish Relations. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 48-59. ISBN 9786054348718

2013

Artan, Tülay (2013) A composite universe: arts and society in Istanbul at the end of the eighteenth century. In: Hüttler, Michael and Weidinger, Hans Ernst, (eds.) Ottoman Empire and European theatre. The Age of W.A. Mozart and Sultan Selim III (1756-1808), 1. Don Juan Archiv Wien Forschungsverlag, Vienna, pp. 751-794. ISBN 9783990120651

2012

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

2011

Artan, Tülay (2011) The making of the Sublime porte near the Alay Köşkü and a tour of a grand Vizierial Palace at Süleymaniye. Turcica, 43 . pp. 145-206. ISSN 0082-6847 (Print) 1783-1822 (Online)

Artan, Tülay (2011) Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the early eighteenth century. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston, pp. 339-399. ISBN 9789004206229

Artan, Tülay (2011) Forms and forums of expression: Istanbul and beyond, 1600-1800. In: Woodhead, Christine, (ed.) The Ottoman World. Routledge Worlds. Routledge, London, pp. 378-405. ISBN 978-0-415-44492-7

2010

Somel, Selçuk Akşin (2010) The A to Z of the Ottoman Empire. The A-Z guide series no; 152. Scarecrow Press, Lanham, MD. ISBN 9780810875791

Yelçe, Zeynep Nevin (2010) Ideal kingship in the late medieval world: Ottoman principles and perceptions. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 9781934142103

Artan, Tülay (2010) Ahmed I and "tuhfetü'l-mülûk ve's-selâtin": a period manuscript on horses, horsemanship and hunting. In: Faroqhi, Suraiya, (ed.) Animals and People in the Ottoman Empire. Eren Yayıncılık, İstanbul, pp. 235-269. ISBN 9789756372432

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2006

Artan, Tülay (2006) Osmanlı elitinin yemek tüketiminin bazı yönleri (Değişken bir yüzyılda temel gıdalar, lüks tatlar ve tadımlıkların izinde I). Yemek ve Kültür, 6 . pp. 36-62. ISSN 1305-2780

Artan, Tülay (2006) Osmanlı elitinin yemek tüketiminin bazı yönleri (Değişken bir yüzyılda temel gıdalar, lüks tatlar ve tadımlıkların izinde II). Yemek ve Kültür, 7 . pp. 48-95. ISSN 1305-2780

1999

Artan, Tülay (1999) 18. yüzyıl başlarında yönetici elitin saltanatın meşruiyet arayışına katılımı. Toplum ve Bilim, 83 . pp. 292-322. ISSN 1300-9354

This list was generated on Fri Jan 7 22:58:20 2022 +03.