Items where Division is "Sabancı Business School" and Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 10.

Çetindamar, Dilek (2002) Türkiye'de girişimcilik. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği; TÜSİAD-T/2002-12/340.. TÜSİAD, İstanbul. ISBN 9758458485

Bebekoğlu, Gözdem and Wasti, S. Arzu (2002) Çalışan kadınlara yönelik cinsiyet temelli düşmanca davranışların sebepleri ve sonuçları üzerine bir araştırma. Yönetim Araştırmaları Dergisi (Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı), 2 (2). pp. 215-238. ISSN 1303-4979

Çetindamar, Dilek (2002) Risk sermayesi, girişimcilik ve Türkiye'nin geleceği. TÜGİAD, İstanbul.

Denizel, Meltem and Arıkan, Yıldız and Ulusoy, Gündüz and Çatay, Bülent (2002) Conceptual design of an e-marketplace for small and medium enterprises in the Turkish machinery industry. In: The Fifth International Conference on Electronic Commerce Research (ICECR-5), Montreal, Canada

Gattoufi, Said (2002) Data envelopment analysis: a taxonomy, a meta review and an extension (confident-dea) with application to predicting cross (OECD) country banking systems' efficiency. [Thesis]

Önder, Çetin and Wasti, S. Arzu (2002) İş güvencesi endeksi ve iş güvencesi memnuniyeti ölçeği: güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1). pp. 23-47. ISSN 1303-4979

Üsdiken, Behlül (2002) Tarihsel bir bakışla bilim-yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi (Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı), 2 (2). pp. 127-154. ISSN 1303-4979

Üsdiken, Behlül and Erden, Zeynep (2002) 1990'lı yıllarda Türkiye'de yönetim alanı: disiplinin yapısı ve yaklaşımlar. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1). pp. 91-112. ISSN 1303-4979

Üsdiken, Behlül and Wasti, S. Arzu (2002) Türkiye'de akademik bir inceleme alanı olarak personel veya "insan kaynakları" yönetimi, 1972-1999. Amme İdaresi Dergisi, 35 (3). pp. 1-37. ISSN 1300-1795

Wasti, Arzu S. (2002) Affective and continuance commitment to the organization: test of an integrated model in the Turkish context. International Journal of Intercultural Relations, 26 (5). pp. 525-550. ISSN 0147-1767

This list was generated on Mon Mar 4 00:32:00 2024 +03.