title   
  

Subject: HV Social pathology. Social and public welfare

Number of items at this level: 13.

2009

Baç, Mehmet (2009) Opinion expressions under social sanctions. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2009/0003

2006

Çarkoğlu, Ali (2006) Türkiye'de bireysel bağışlar ve vakıf uygulamalarında eğilimler. In: Aydın, Davut and Çizakça, Murat and Gökşen, Fatoş, (eds.) Türkiye'de hayırseverlik: vatandaşlar, vakıflar ve sosyal adalet. TÜSEV, İstanbul , pp. 81-159. ISBN 9750102517

Çelik, Ayşe Betül (2006) Batman ili alan araştırması değerlendirmesi: ülke içinde yerinden edilmenin sosyo-ekonomik sonuçları ve geri dönüş önündeki engeller. In: Kurban , Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası. TESEV Yayınları Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 173-191. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Uyuşmazlık çözümünde geri dönüş, yeniden yapılanma ve iyi örnekler. In: Kurban , Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası. TESEV Yayınları Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 43-50. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yerinden edilme sorununa yaklaşımları. In: Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan , Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası. TESEV Yayınları Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 93-99. ISBN 9758112775

Kahraman, Hasan Bülent (2006) ABD Bu 11 Eylül'ü Çok Sevdi: 11 Eylül Sonrası ABD,Türkiye Ortadoğu. Agora kitaplığı 93. Siyaset 16. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-203. ISBN 9944916056

Kurban, Dilek and Çelik, Ayşe Betül and Yükseker, H. Deniz (2006) Overcoming a legacy of mistrust: towards reconciliation between the state and the displaced. Monograph. TESEV, İstanbul.

(2006) Zorunlu göçle yüzleşmek: Türkiyede yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası. (Prepared by: Çelik, Ayşe Betül and Kurban, Dilek and Ünalan, Turgay and Yükseker, Deniz and Aker, A.Tamer) TESEV Yayınları. TESEV Yayınları, Istanbul, Turkey, pp. 1-299. ISBN 9758112775

Parla Alpan, Ayşe (2006) Longing, belonging, and locations of homeland among Turkish immigrants from Bulgaria. Journal of Southeastern Europe and Black Sea Studies, 6 (4). pp. 543-557. ISSN 1743-9639

2005

Aker, A. Tamer and Çelik, Ayşe Betül and Kurban, Dilek and Ünalan, Turgay and Yükseker, H. Deniz (2005) Türkiye'de ülke içinde yerinden edilme sorunu: tespitler ve çözüm önerileri = The problem of internal displacement in Turkey: assessment and policy proposals. Monograph. TESEV Yayınları, İstanbul.

Kadıoğlu, Ayşe (2005) Civil society, Islam and democracy in Turkey: a study of three Islamic non-governmental organizations. The Muslim world, 95 (1). pp. 23-41. ISSN 0027-4909

Öncü, Ayşe (2005) Maganda: Die kulturelle neuordung Istanbuls in den neunzigerjahren. In: Esen, Orhan and Lanz, Stephan and Sälzer, Christian, (eds.) Self Service City: Istanbul. Verlag, Berlini, pp. 397-410. ISBN 3933557526

2002

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Twin towers: terrible machine or the realty questioned. In: Çiçekoğlu, Feride, (ed.) The Phenomenon of 9/11. Bilgi University Press, İstanbul.

This list was generated on Sun Nov 11 04:02:41 2018 +03.