title   
  

Subject: HT Communities. Classes. Races

Number of items at this level: 8.

2015

Özil, Ayşe (2015) Skyscrapers of the past and their shadows: a social history of urbanity in late Ottoman Istanbul. International Journal of Turkish Studies, 21 (1-2). pp. 75-94. ISSN 0272-7919

2014

Schneider, Annedith (2014) Politics and belonging in the music of Turkish-French rapper C-it. In: Menon, Nirmala and Preziuso, Marika, (eds.) Migrant Identities of Creole Cosmopolitans: Transcultural Narratives of Contemporary Postcoloniality. Postcolonial Studies (18). Peter Lang Publishing, New York, pp. 35-47. ISBN 978-1-4331-1812-8 (Print) 978-1-4539-1104-4 (Online)

2011

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2011) Torner (Grandchildren). (Translated by: Gasparyan, Lilit and Hratarakchatun, Tigran Mets) Targqnutyun, Yerevan .

Adanır, Fikret (2011) Kıyım, soykırım ve tarihçilik. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005. Tarih-Belge; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 31-42. ISBN 978-605-399-190-8

2008

Adanır, Fikret (2008) Die historiographische Kontroverse über die "Armenische Frage" und den Völkermord an den osmanischen Armeniern im Ersten Weltkrieg. In: Zürcher, Erik-Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtième Siècle). Philologiae Turcicae Fundamenta; t. 4. Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta; t. 2. Klaus Schwarz in Kommission, Berlin, pp. 213-254. ISBN 978-3-87997-345-3 ; 3879973458

2005

Göymen, Korel (2005) Türkiye'de bölge politikalarının evrimi ve bölgesel kalkınma ajansları. In: Yerel Kalkınma için Ortaklıklar Uluslararası Konferansı, İstanbul, Turkey

2004

Erdem, Yusuf Hakan (2004) Osmanlı'da köleliğin sonu, 1800-1909. Kitap Yayınevi; 71. Tarih ve coğrafya dizisi; 27. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 1-272. ISBN 9758704605

2003

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) Regional economic cooperation in the black sea area. In: Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead,

This list was generated on Fri Jun 14 22:45:10 2019 +03.