title   
  

Subject: HT Communities. Classes. Races

Number of items at this level: 8.

2011

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2011) Torner (Grandchildren). (Translated by: Gasparyan, Lilit and Hratarakchatun, Tigran Mets) Targqnutyun, Yerevan .

Adanır, Fikret (2011) Kıyım, soykırım ve tarihçilik. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005. Tarih-Belge (3). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 31-42. ISBN 978-605-399-190-8

Schneider, Annedith (2011) Rapping in the margins of Turkish and French. In: Preziuso, Marika and Menon, Nirmala, (eds.) Perspectives on the ‘Migrant Cosmopolitans’: Narratives of Contemporary Postcoloniality. Peter Lang Publishing, New York. (Accepted/In Press)

2008

Adanır, Fikret (2008) Die historiographische Kontroverse über die Armenische Frage und den Völkermord an den osmanischen Armeniern im Ersten Weltkrieg. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century= La Turquie Au Vingtième Siècle. Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta (4). Klaus Schwarz , Berlin, pp. 213-254. ISBN 978-3-87997-345-3 ; 3879973458

2005

Göymen, Korel (2005) Türkiye'de bölge politikalarının evrimi ve bölgesel kalkınma ajansları. In: Yerel Kalkınma için Ortaklıklar Uluslararası Konferansı, İstanbul, Turkey

2004

Erdem, Yusuf Hakan (2004) Osmanlı'da köleliğin sonu, 1800-1909. Kitap Yayınevi; 71. Tarih ve coğrafya dizisi; 27. Kitap Yayınevi, Istanbul, pp. 1-272. ISBN 9758704605

2003

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) Regional economic cooperation in the black sea area. In: Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead,

UNSPECIFIED

Aceti, Lanfranco What language does the cyborg speak? culture, ethnicity and nationality as part of the language of the cyborg? In: Amber Conference, Istanbul (Submitted)

This list was generated on Thu Nov 27 03:10:08 2014 EET.