title
  

Type: Book Section / Chapter

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items: 873.

2021

Alp, Nihan (2021) Algısal organizasyonda elektroensefalografi ile olay ilişkili ve istikrarlı durum uyarılmış potansiyel kayıtları. In: Ünal, Güneş and Ayhan, İnci, (eds.) Psikolojide Bilişsel ve Davranışsal Süreçlere Deneysel Yaklaşımlar. Nobel Akademik Yayıncılık, Türkiye, pp. 183-240. ISBN 978-625-439-327-3

Antmen, Ahu (2021) Jeune Turc, Jeune femme: impressions of a new beaute orientale. In: Burns, Emily C. and Rudy Price, Alice M., (eds.) Mapping Impressionist Painting in Transnational Contexts. Routledge, New York, pp. 103-117. ISBN 9781003044239

Artut, Selçuk (2021) İnsan ve teknoloji birlikteliği ekseninde beliren diyalektik yaratıcılık kavramı. In: Arslan, Canan, (ed.) Dijital Dönüşümün Kültür ve Sanat Üzerindeki Yansımaları. Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul. ISBN 9786257677752

Aydın Düzgit, Senem and Rumelili, Bahar (2021) Constructivist approaches to EU-Turkey relations. In: Reiners, Wulf and Turhan, Ebru, (eds.) EU-Turkey relations: theories, institutions, and policies. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 63-82. ISBN 978-3-030-70892-4 (Print) 978-3-030-70890-0 (Online)

Aydın Düzgit, Senem and Rumelili, Bahar (2021) Contested identities: historicising and deconstructing representations in EU-Turkey relations. In: Saatçioğlu, Beken and Tekin, Funda, (eds.) Turkey and the European Union: key dynamics and future scenarios. Turkey and European Union Studies (3). Nomos Verlag, Berlin, pp. 57-76. ISBN 978-3-8487-5939-2 (print), 978-3-7489-0069-6 (online)

Aydın Düzgit, Senem and Şenyuva, Özgehan (2021) Turkey: a vicious cycle of Euroscepticism? In: Kaeding, Michael and Pollak, Johannes and Schmidt, Paul, (eds.) Euroscepticism and the Future of Europe: Views From the Capitals. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 159-162. ISBN 978-3-030-41271-5 (Print) 978-3-030-41272-2 (Online)

Aytaç, Selim Erdem and Kemahlıoğlu, Özge (2021) Voter mobilization in the 2018 Turkish general election. In: Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, (eds.) Elections and public opinion in Turkey through the prism of the 2018 elections. Routledge, London, UK. ISBN 9780367762346 (Print) (Accepted/In Press)

Canbakal, Hülya (2021) Erken modern Dünya ve Osmanlı topraklarında servet ve gelir dağılımı. In: Karakoç, Ulaş and Kaya, Alp Yücel, (eds.) İktisat Tarihinin Dönüşü: Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 235-270. ISBN 9789750530234

Cornelissen Aydemir, Marloes (2021) From Bern with love: the spy with a taste for the exquisite in early modern Istanbul. In: Zwierlein, Cornel, (ed.) The Power of the Dispersed: Early Modern Global Travelers Beyond Integration. Intersections, 77. Brill, Leiden. ISBN 978-90-04-41248-4 (Accepted/In Press)

Dabic, M. and Maley, Jane and Moeller, M. and Vlačić, B. (2021) Embodiment of talent management within entrepreneurship: a bibliometric approach. In: Tarique, Ibraiz, (ed.) Contemporary Talent Management: A Research Companion. Routledge, NY, New York. (Accepted/In Press)

Fındık, Yasin and Boz, Hasan Alp and Balcısoy, Selim (2021) Facilitating decision-making with multimodal interfaces in collaborative analytical sessions. In: Thalmann, Nadia Magnenat and Zhang, Jian Jun and Ramanathan, Manoj and Thalmann, Daniel, (eds.) Intelligent Scene Modeling and Human-Computer Interaction. Human–Computer Interaction Series. Springer, Switzerland, pp. 199-220. ISBN 978-3-030-71004-0 (Print) 978-3-030-71002-6 (Online)

Imai, Mutsumi and Kanero, Junko (2021) How classifiers affect mental representation of entities. In: Lee, Chungmin and Kim, Young-Wha and Yi, Byeong-Uk, (eds.) Numeral classifiers and classifier languages: Chinese, Japanese, and Korean. Routledge, London. ISBN 9781138054974 (Print) 9781315166308 (online)

Kalaycıoğlu, Ersin and KOCAPINAR YILDIRIM, GÜLNUR (2021) Turkey’s constitutional referendum: The 16 April 2017 referendum in historical perspective. In: Smith, Julie, (ed.) The palgrave handbook of European Referendums. Palgrave Macmillan / Springer Nature, Switzerland AG, pp. 405-426. ISBN 978-3-030-55802-4 (Print) 978-3-030-55803-1 (Online)

Kemahlıoğlu, Özge (2021) Rejim değişiklikleri, aktörler ve demokratikleşme sürecinin hassaslığı: Şili örneği. In: Akgemici, Esra and Ateş, Kâzım, (eds.) Dünyanın Ters Köşesi: Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750530081

Koç, Bahattin and Acar, Anıl Ahmet and Fallah, Ali and Daskalakis, Evangelos and Xu, Zhanyan and Omar, Abdalla M. and Liu, Fengyuan and Cooper, Glen and Weightman, Andrew and Blunn, Gordon and Bartolo, Paulo (2021) Designing novel synthetic grafts for large bone defects: experimental and numerical studies. In: Kyratsis, Panagiotis and Davim, J. Paulo, (eds.) Experiments and simulations in advanced manufacturing. Springer, Cham, Switzerland, pp. 71-89. ISBN 978-3-030-69471-5 (print), 978-3-030-69472-2 (online)

Koçak, Cemil (2021) Transformation through constitution: young Ottomans and the Kānûn-i Esâsî of 1876. In: Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity. The Ottoman Empire and its Heritage, 73. Brill, Leiden (Holland), pp. 399-438. ISBN 978-90-04-40982-8 (Print) 978-90-04-44235-1 (Online)

Koseoglu, Gamze and Wasti, Arzu S. and Terzioglu, Hilal (2021) Employee turnover in Turkey. In: Allen, David G. and Vardaman, James M., (eds.) Global talent retention: understanding employee turnover around the world. Emerald. Emerald Talent Management Series, UK. ISBN 9781839092947 (Print) (Accepted/In Press)

Kütükçü, Tamer (2021) Dügâh Kâr'ın dört mevsimi: Türk musikisinde esere "performer-oriented theory" (icracı-merkezli kuram) üzerinden yaklaşmak ve kimi değerlendirmeler. In: Karakaya, Fikret, (ed.) Osmanlı - Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra. Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, pp. 340-346. ISBN 9786053965299

Moeller, M. and Maley, Jane and Keissling, T. (2021) Understanding the coming of age of a construct: the case of inpatriation. In: DeNisisi, Toh, S. M. and DeNisi, Angelo, (eds.) Expatriates and Managing Global Mobility. -, -. (Accepted/In Press)

Mora-Ochomogo, Irais and Serrato, Marco and Mora-Vargas, Jaime and Tabatabaei, Raha and Serrato, Isabel (2021) Donation management in disaster relief operations: a survey. In: Sánchez-Partida, Diana and Martínez-Flores, José-Luis and Caballero-Morales, Santiago-Omar and Cano-Olivos, Patricia, (eds.) Disaster risk reduction in Mexico: methodologies, case studies, and prospective views. Springer, Switzerland, pp. 245-261. ISBN 978-3-030-67295-9 (Online) 978-3-030-67294-2 (Print)

Ozil, Ayşe (2021) Ottoman reform, non-Muslim subjects, and constitutive legislation: the reform edict of 1856 and the Greek general regulations of 1862. In: Chovanec, Johanna and Heilo, Olof, (eds.) Narrated Empires: Perceptions of Late Habsburg and Ottoman Multinationalism. Modernity, Memory and Identity in South-East Europe. Palgrave Macmillan, Cham, Basingstoke, UK, pp. 169-190. ISBN 978-3-030-55198-8 (Print) 978-3-030-55199-5 (Online)

Sümer, Nebi and Bal, Haluk Mert and Cemalcılar, Zeynep (2021) Differences across generations and stability of values in the turbulence of social change in Turkey. In: Tosun, Jale and Kittel, Bernhard and Pauknerová, Daniela, (eds.) Intergenerational transmission and economic self-sufficiency. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 263-295. ISBN 978-3-030-17497-2 (Print) 978-3-030-17500-9 (Online)

Terzioğlu, Ayşecan (2021) Covid-19 ve değişimlerin gizli öznesi olarak salgınlar. In: Sabancıoğlu, Müsemma and Şaylan, Defne Üçer, (eds.) Meraklısına Bilim 2020. Doğan Kitap, İstanbul, pp. 24-29. ISBN 9786050981506

Wasti, Arzu S. and Erdil Eser, Selin (2021) Culture and job attitudes. In: Gelfand, Michele and Erez, Miriam, (eds.) The Oxford Handbook of Culture and Organizations. Oxford University Press, Oxford UK. (Accepted/In Press)

Wasti, Arzu S. and Ersoy Cem, Nevra and Erdoğan, Berrin (2021) I-deals in context: a summary and critical review of I-deals literature around the globe. In: Anand, Smriti and Rofcanin, Yasin, (eds.) Idiosyncratic deals at work: exploring individual, organisational and societal perspectives. Palgrave MacMillan, Istanbul. (Accepted/In Press)

Wasti, Arzu S. and Önder, Çetin (2021) Employee trust in organization across cultures: a multilevel model. In: Gillespie, Nicole and Fulmer, C. Ashley and Lewicki, Roy J., (eds.) Understanding trust in organization: a multilevel perspective. SIOP Organizational Frontiers Series. Routledge, United States. ISBN 9781138327597 (Print) 9781138327580 (Print) 9780429449185 (Online)

Yeğen, Oya (2021) Bağımsızlıktan 20. yüzyıla Latin Amerika'da anayasalar ve anayasa yapım süreçleri. In: Akgemci, Esra and Ateş, Kazım, (eds.) Dünyanın Ters Köşesi: Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür. İletişim - 2951 ; Araştırma-İnceleme - 478. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750530081

Yılmaz, Cemal (2021) The software aspect of preserving digital arts. In: Artut, Selçuk and Karaman, Osman Serhat and Yılmaz, Cemal, (eds.) Technological arts preservation. Sabancı University Sakıp Sabancı Museum (SSM), Istanbul, Turkey, pp. 102-115. ISBN 978-625-7329-16-3

2020

Adak, Hülya (2020) Trauma and genocide studies in contested terrains. In: Adak, Hülya and Göçek, Müge and Suny, Ronald, (eds.) Critical Approaches to Genocide: History, Politics and Aesthetics of 1915. Routledge, Oxford. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2020) Critical research methodologies in Ottoman and Turkish literature. In: Uysal, Zeynep and Havlıoğlu, Didem, (eds.) A Handbook of Turkish Literature. Routledge. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2020) Methodological challenges to Ottoman and Turkish literary scholarship: gender, aesthetics and sociopolitical contexts. In: Uysal, Zeynep and Havlıoğlu, Didem, (eds.) A Handbook of Turkish Literature. Routledge. (Accepted/In Press)

Ağca, Cavit and Grimm, Christian (2020) A simple guide for generating BAC transgenic animals for retinal research. In: Mao, Chai-An, (ed.) Retinal Development: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology, 2092. Springer, US, pp. 109-122. ISBN 978-1-0716-0174-7 (Print) 978-1-0716-0175-4 (Online)

Akın Ateş, Melek and Ateş, Nüfer Yasin (2020) Strategic alignment of purchasing for sustainability: a multi-level framework. In: Markovic, Stefan and Sancha, Cristina and Lindgreen, Adam, (eds.) Handbook of Sustainability-Driven Business Strategies in Practice. Edward Elgar. (Accepted/In Press)

Altınordu, Ateş (2020) Uncivil populism in power: the case of Erdoğanism. In: Alexander, Jeffrey C. and Kivisto, Peter and Sciortino, Giuseppe, (eds.) Civil Sphere and Populism. Polity, Cambridge and New York. (Accepted/In Press)

Anıl, Deniz and Berksun, Ekin and Durmuş Sayar, Ayşe and Seviniş Özbulut, Emine Billur and Ünal, Serkan (2020) Recent advances in waterborne polyurethanes and their nanoparticle-containing dispersions. In: Zarras, Peter and Soucek, Mark D. and Tiwari, Atul, (eds.) Handbook of Waterborne Coatings. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 249-302. ISBN 978-0-12-814201-1

Artan, Tülay (2020) The paradoxes of Hagia Sophia's ablution fountain. In: Anderson, Benjamin and Neumeier, Emily, (eds.) Hagia Sophia in the Long Nineteenth Century. Edinburg University Press, Edinburg. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2020) I. Mahmûd saltanatında Boğaziçi eğlenceleri: temâşâ, tefekkür, tevakkuf ve "Şehr-i Sefa". In: Aynur, Hatice, (ed.) Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754). Dergâh Yayınları, İstanbul, pp. 92-159. ISBN 978-625-7005-67-8 (1.cilt) 978-625-7005-68-5 (2.cilt)

Bağcı, Çiğdem and Türnüklü, Abbas (2020) Gruplararası temas kuramı ve okul uygulamaları. In: Doğan, Aysun and Kağnıcı, Dilek Yelda, (eds.) Göçmen çocuk ve ergenler: kültürleşme, uyum ve eğitim. Nobel Yayınevi, Türkiye. ISBN 978-625-406-518-7 (print), 978-625-406-518-7 (online)

Başçiftçi, Beste and Van Hentenryck, Pascal (2020) Bilevel optimization for on-demand multimodal transit systems. In: Hebrard, Emmanuel and Musliu, Nysret, (eds.) Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research: 17th International Conference, CPAIOR 2020, Vienna, Austria, September 21–24, 2020, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 12296. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 52-68. ISBN 978-3-030-58941-7 (Print) 978-3-030-58942-4 (Online)

Carlet, Claude and Guilley, Sylvain and Güneri, Cem and Mesnager, Sihem and Özbudak, Ferruh (2020) Construction of efficient codes for high-order direct sum masking. In: Ramos, José Luis Hernández and Skarmeta, Antonio, (eds.) Security and Privacy in the Internet of Things: Challenges and Solutions. Ambient Intelligence and Smart Environments, 27. IOS Press, Holland, pp. 108-128. ISBN 978-1-64368-052-1 (Print) 978-1-64368-053-8 (Online)

Daskalakis, Evangelos and Liu, Fengyuan and Cooper, Glen and Weightman, Andrew and Koç, Bahattin and Blunn, Gordon (2020) Bioglasses for bone tissue engineering. In: Bártolo, Jorge and Bidanda, Bopaya, (eds.) Bio-materials and prototyping applications in medicine. Springer, Cham, Switzerland. ISBN 978-3-030-35875-4 (Print) 978-3-030-35876-1 (Online)

Eskin, Mehmet and Aycan, Zeynep and Sümer, Hayriye Canan and Sümer, Nebi (2020) Psychology as a profession in Turkey: current state and challenges. In: Rich, Grant J. and Lopez, Alfredo Padilla and Ebersohn, Liesel and Taylor, Jacqui and Morrissey, Shirley, (eds.) Teaching Psychology Around the World. Cambridge Scholars Publishing, New Castle, U.K., pp. 291-301. ISBN 978-1-5275-4631-8 ; 1-5275-4631-4

Evin, Ahmet (2020) European origins of Turkish nationalism. In: Miszlivetz, Ferenc and Pok, Attila, (eds.) Navigating troubled waters. iASK, Hungary, pp. 168-186. ISBN 978-615-5742-26-2

Germen, Murat (2020) Matris II / Yaşayan kültür rotaları ve bisiklet turları. Bezirhane'de Birikenler: Tasarımcıların Gözünden Kapadokya. ARGOS Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, pp. 82-101. ISBN 978-605-81525-0-2

Günaydın, Ali Doruk (2020) Predicting equity returns in developed markets. In: Škrinjarić, Tihana and Čižmešija, Mirjana and Christiansen, Bryan, (eds.) Recent Applications of Financial Risk Modelling and Portfolio Management. IGI Global, USA, pp. 68-90. ISBN 9781799850830 (Print) 9781799850847 (Online)

Imai, Mutsumi and Kanero, Junko (2020) How classifiers affect mental representation of entities. In: Lee, Chungmin and Kim, Young-Wha and Yi, Byeong-Uk, (eds.) Numeral Classifiers and Classifier Languages. Routledge, London. ISBN 9781138054974 (Accepted/In Press)

Imai, Mutsumi and Kanero, Junko and Masuda, Takahiko (2020) Culture, language, and thought. In: Braddick, Oliver, (ed.) Oxford Research Encyclopedias: Psychology. Oxford University Press, Oxford. ISBN 9780190236557

Kalaycıoğlu, Ersin (2020) Küresel koronavirüs salgınından sonra Türkiye'de siyaset. In: Çolak, Ömer Faruk, (ed.) Salgın Ekonomisi. Efil Yayınevi, İstanbul, pp. 163-186. ISBN 9786052294376

Kalaycıoğlu, Ersin (2020) The evolution of conventional political participation in Turkey. In: Tezcür, Güneş Murat, (ed.) The Oxford Handbook of Turkish Politics. Oxford University Press, Oxford, England. ISBN 9780190064891

Müftüler-Baç, Meltem (2020) Küresel salgın tehdidi altında küresel sistem. In: Ulutaş, Ufuk, (ed.) Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler. Stratejik Arastirmalar Merkezi, Ankara, pp. 20-23. ISBN 978-975-7307-72-3

Müftüler-Baç, Meltem and Cihangir Tetik, Damla (2020) Turkey and the European Union in the Middle East. In: Bouris, Dimitris and Huber, Daniela and Pace, Michelle, (eds.) Routledge Handbook on EU-Middle East Relations. Routledge, Abingdon. (Accepted/In Press)

Oranç, Cansu and Baykal, Gökçe Elif and Kanero, Junko and Küntay, Aylin C. and Göksun, Tilbe (2020) A look into the future: how digital tools advance language development. In: Rohlfing, Katharina J. and Müller-Brauers, Claudia, (eds.) International perspectives on digital media and early literacy: the impact of digital devices on learning, language acquisition and social interaction. Routledge, London, UK. ISBN 9780429321399 (Online)

Ozil, Ayşe (2020) In the towns of western Anatolia at the time of the great war: Greek responses to the Ottoman boycott and the forced population movement. In: Beşikçi , Mehmet and Somel, Akşin and Toumarkine, Alexandre, (eds.) Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, 1914-1918. Istanbuler Texte und Studien (ITS), vol. 44. Ergon Verlag, Würzburg, pp. 101-118. ISBN 978-3-95650-777-9 (Print) 978-3-95650-778-6 (Online)

Önkal, Dilek and Kocabıyıkoğlu, Ayşe and Gönül, M. Sinan and Göğüş, Celile Itır (2020) Behavioral implications of demand perception in inventory management. In: White, Leroy and Kunc, Martin and Burger, Katharina and Malpass, Jonathan, (eds.) Behavioral Operational Research: A Capabilities Approach. Palgrave Macmillan, United Kingdom, pp. 23-40. ISBN 978-3-030-25404-9 (Print) 978-3-030-25405-6 (Online)

Rastani, Sina and Yüksel, Tuğçe and Çatay, Bülent (2020) Electric vehicle routing problem with time windows and cargo weight. In: Golinska-Dawson, Paulina and Tsai, Kune-Muh and Kosacka-Olejnik, Monika, (eds.) Smart and Sustainable Supply Chain and Logistics – Trends, Challenges, Methods and Best Practices. EcoProduction, 1. Springer, Cham, Switzerland , pp. 175-190. ISBN 978-3-030-61946-6 (Print) 978-3-030-61947-3 (Online)

Selsky, J. and Babüroğlu, Oğuz (2020) Revisiting socio technical systems thinking. In: Midley, G., (ed.) Systems Thinking Handbook. Routledge. (Accepted/In Press)

Seyyed Monfared Zanjani, Jamal and Beylergil, Bertan and Haghighi Poudeh, Leila and Alkhateab, Baidaa and Menceloğlu, Yusuf Z. and Yıldız, Mehmet (2020) Effect of nanomaterials/nanofibers on the structure and properties of fiber-reinforced composites. In: Han, Baoguo and Sharma, Sumit and Nguyen, Tuan Anh and Longbiao, Li and Bhat, K. Subrahmanya, (eds.) Fiber-Reinforced Nanocomposites: Fundamentals and Applications. Elsevier, Amsterdam, pp. 157-182. ISBN 978-0-12-819904-6

Sümer, Nebi and Sümer, Hayriye Canan and Eskin, Mehmet (2020) The journey of psychology education in Turkey: challenges and opportunities. In: Rich, Grant J. and Lopez, Alfredo Padilla and Ebersohn, Liesel and Taylor, Jacqui and Morrissey, Shirley, (eds.) Teaching Psychology Around the World. Cambridge Scholars Publishing, New Castle, U.K, pp. 302-315. ISBN 978-1-5275-4631-8 ; 1-5275-4631-4

Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Kılıç, Bülent, (ed.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Yayınları, Ankara. (Accepted/In Press)

Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Okyay, Pınar and Kılıç, Bülent, (eds.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. Hipokrat Yayınevi, Ankara. (Accepted/In Press)

Yanar, Muhsin (2020) Don DeLillo'nun sıfır K ve Ian McEwan'ın benim gibi makineler adlı eserlerinde insanötesine dair. In: Buran , Sümeyra, (ed.) Edebiyatta Posthümanizm. Posthumanism Series: 2. Transnational Press London, London, pp. 207-220. ISBN 978-1-80135-003-7 (Print) 978-1-80135-028-0 (Online)

Yelçe, Zeynep Nevin (2020) Engellilik tarihi araştırmalarına genel bir bakış [A general overview of research in history of disability]. In: Aydın, A. Resa and Keskin, İshak and Yelçe, Zeynep Nevin, (eds.) Engellilik Tarihi Yazıları. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5262. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp. 3-19. ISBN 978-605-07-0727-4

Zeybek, Mehmet Can and Acar, Egemen and Özaydın İnce, Gözde (2020) Stimuli-responsive polymers with tunable release kinetics. In: Parlak, Onur, (ed.) Switchable Bioelectronics. Jenny Stanford Publishing, New york. ISBN 9781003056003

2019

Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2019) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, NY. ISBN 9780231191852

Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

Altınordu, Ateş (2019) Is Turkey a postsecular society? Secular differentiation, committed pluralism, and complementary learning in contemporary Turkey. In: Barkey, Karen and Kaviraj, Sudipta and Naresh, Vatsal, (eds.) Democracy and Religious Pluralism. Oxford University Press, Oxford and New York. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2019) Contemplation or amusement? The light shed by Ruznames on an Ottoman spectacle of 1740-1750. In: Boyar, Ebru and Fleet, Kate, (eds.) Entertainment Among the Ottomans. Brill, Leiden, The Netherlands, pp. 22-42. ISBN 978-90-04-39923-5

Avcı, Süreyya Burcu (2019) A new era in risk management of financial firms. In: Walker, Thomas and Sprung-Much, Northrop and Goubran, Sheriff, (eds.) Environmental Policy: An Economic Perspective. Wiley Blackwell, Canada. (Accepted/In Press)

Aydın Düzgit, Senem (2019) The Islamist-Secularist divide and Turkey's descent into severe polarization. In: Carothers, Thomas and O'Donohue, Andrew, (eds.) Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization. Brookings Institution Press, Washington, DC, pp. 17-37. ISBN 9780815737216 (Print) 9780815737223 (Online)

Bağcı, Çiğdem and Rutland, Adam (2019) Ethnic majority and minority youth in multicultural societies. In: Titzmann, Peter F. and Jugert, Philipp, (eds.) Youth in Superdiverse Societies: Growing Up with Globalization, Diversity, and Acculturation. Routledge, London. ISBN 9781351040266

Bakker, Michiel A. and Piracha, Daoud and Lu, Patricia and Bejgo, Keis and Bahrami, Mohsen and Leng, Yan and Balsa-Barreiro, Jose and Ricard, Julie and Morales, Alfredo and Singh, Vivek K. and Bozkaya, Burçin and Balcısoy, Selim and Pentland, Alex (2019) Measuring fine-grained multidimensional integration using mobile phone metadata: the case of Syrian refugees in Turkey. In: Salah, Albert A. and Pentland, Alex and Lepri, Bruno and Letouze, Emmanuel, (eds.) Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios: The 'Data for Refugees Challenge' Study. Springer, Cham. (Accepted/In Press)

Canbakal, Hülya and Moss Quinn, Meredith and Terzioğlu, Derin (2019) Book ownership across centuries: the case of military men in Bursa, 1620-1840. In: Yaycıoğlu, Ali and Khuri-Makdisi, Ilham and Goshgarian, Rachel, (eds.) Festscrift in Honor of Cemal Kafadar. Academic Studies Press, Brighton. (Accepted/In Press)

Demirsu Dı Bıase, İpek and Müftüler-Baç, Meltem (2019) The Turkish-EU cooperation on the refugee crisis: the Turkish perceptions in the parliamentary debates. In: Raube, Kolja and Müftüler-Baç, Meltem and Wouters, Jan, (eds.) Parliamentary Cooperation and Diplomacy in EU External Relations: An Essential Companion. Leuven Global Governance Series. Edward Elgar, Cheltenham, UK, pp. 251-268. ISBN 9781786438843 (Print) 9781786438850 (Online)

Evin, Ahmet (2019) Opening remarks. In: Politi, Alessandro, (ed.) Targeting the De-Materialsed "Caliphate": Extremism, Radicalization and Illegal Trafficking. NATO Defense College, Rome, pp. 21-24.

Gözüaçık, Devrim and Kocatürk, Nur Mehpare (2019) Hücre içi zar sistemleri. In: Beldüz, Ali Osman, (ed.) Hücre Dünyası (Becker's World of the Cell). Palme Yayınevi, Ankara, pp. 314-350. ISBN 978-605-282-303-3

Hafezi, Forough and Küçükgül, Can and Özler, Saime Burçe and Koç, Bahattin (2019) Bioprinting: application of additive manufacturing in medicine. In: Bandyopadhyay, Amit and Bose, Susmita, (eds.) Additive Manufacturing, Second Edition. CRC Press, Boca Raton, London, New York. ISBN 9781138609259

Haghighi Poudeh, Leila and Yıldız, Mehmet and Menceloğlu, Yusuf Z. and Saner Okan, Burcu (2019) Three-dimensional graphene-based structures: production methods, properties, and applications. In: Celasco, Edvige and Chaika, Alexander N., (eds.) Handbook of Graphene: Growth, Synthesis, and Functionalization. Wiley-Scrivener, USA, pp. 359-387. ISBN 978-1-119-46855-4

Irzık, Sibel (2019) Remembering "possibility": postmemory and apocalyptic hope in recent Turkish coup narratives. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, María José and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, USA, pp. 424-440. ISBN 9780231191852

İkizoğlu Erensü, Aslı (2019) Bir geçiş şehrinde gitmeyi beklemek: zamanla yönetilmek, zamana direnmek. In: Biner, Zerrin Özlem and Biner, Özge, (eds.) Beklerken: Zamanın Bilgisi ve Öznenin Dönüşümü. İletişim Yayınları; 2828. Araştırma-İnceleme Dizisi; 459. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750527470

Kalaycıoğlu, Ersin (2019) Elections, parties and the party system. In: Özerdem, Alpaslan and Whiting, Matthew, (eds.) The Routledge Handbook of Turkish Politics. Routledge, London and New York, pp. 83-102. ISBN 9781138500556

Kızıltaş, Güllü and Papila, Melih and Yılmaz, Bengisu and Bilge, Kaan (2019) Challenges in micro-CT characterization of composites. In: Orhan, Kaan, (ed.) Micro-Computed Tomography (Micro-CT) in Medicine and Engineering. Springer, Cham, Switzerland, pp. 225-246. ISBN 978-3-030-16640-3 (Print) 978-3-030-16641-0 (Online)

Kocuk, Burak and Van Hoeve, Willem-Jan (2019) A computational comparison of optimization methods for the Golomb ruler problem. In: Rousseau , Louis-Martin and Stergiou, Kostas, (eds.) Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research: 16th International Conference, CPAIOR 2019, Thessaloniki, Greece, June 4–7, 2019, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 11494. Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 409-425. ISBN 978-3-030-19211-2 (Print) 978-3-030-19212-9 (Online)

Moral, Mert (2019) A comparative study of the individual and contextual determinants of invalid votes in Europe. In: Figiel, Kasia, (ed.) SAGE Research Methods Cases Part 2. SAGE Publishing, London. ISBN 9781526478733

Müftüler-Baç, Meltem (2019) The European neighbourhood policy. In: Laursen, Finn, (ed.) The Oxford Encyclopedia of European Union Politics. Oxford University Press, Oxford.

Müftüler-Baç, Meltem and Cihangir Tetik, Damla (2019) Turkey's future with the European Union: alternatives to accession. In: Bouris, Dimitris and Pace, Michelle and Huber, Daniela, (eds.) Routledge Handbook for Middle Eastern Politics. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Nomer, Nedim (2019) Fichte on property rights and coercion. In: Hoeltzel, Steven, (ed.) The Palgrave Fichte Handbook. Palgrave Handbooks in German Idealism. Palgrave Macmillan, Switzerland, pp. 309-328. ISBN 978-3-030-26507-6 (Print) 978-3-030-26508-3 (Online)

Özbay, Cenk (2019) Katmanda bir çentik. In: Özbay, Cenk and Terzioğlu, Ayşecan, (eds.) Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 9-14. ISBN 9789750526824

Öztürk, Levent (2019) Mineral beslenme (Bölüm 5). In: Taiz, Lincoln and Zeiger, Eduardo and Moller, Ian Max and Murphy, Angus, (eds.) Bitki Fizyolojisi ve Gelişimi. Palme Yayınevi, Ankara, Turkey, pp. 119-142. ISBN 978-605-282-283-8

Salah, Albert Ali and Altuncu, Tarık M. and Balcısoy, Selim and Frydenlund, Erika and Mamei, Marco and Akyol, Mehmet Ali and Arslanlı, Kerem Yavuz and Bensason, Ivon and Boshuijzen-van Burken, Christine and Bosetti, Paolo and Boy, Jeremy and Bozcağa, Tuğba and Cilasun, Seyit Mümin and Işık, Oğuz and Kalaycıoğlu, Sibel and Kaptaner, Ayşe Seyyide and Kayı, İlker and Kılıç, Özgün Ozan and Kjamili, Berat and Küçükali, Hüseyin and Martin, Aaron and Lippi, Marco and Pancotto, Francesca and Rhoads, Daniel and Sevencan, Nur and Sezgin, Ervin and Solé-Ribalta, Albert and Sterly, Harald and Sürer, Elif and Taşkaya Temizel, Tuğba and Tümen, Semih and Ulutürk, İsmail (2019) Policy implications of the D4R challenge. In: Salah, Albert Ali and Pentland, Alex and Lepri, Bruno and Letouze, Emmanuel, (eds.) Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios: The 'Data for Refugees Challenge' Study. Springer International Publishing, Cham, pp. 477-495. ISBN 978-3-030-12553-0 (Print) 978-3-030-12554-7 (Online)

Seyyed Monfared Zanjani, Jamal and Oğuz, Oğuzhan and Saner Okan, Burcu and Yıldız, Mehmet and Menceloğlu, Yusuf Z. (2019) Polymer composites containing functionalized nanoparticles and the environment. In: Pielichowski, Krzysztof and Majka, Tomasz, (eds.) Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles: Synthesis, Properties, and Applications. Elsevier, Amsterdam, pp. 437-466. ISBN 9780128140642

Sümer, Nebi and Ulaşan Özgüle, Emine Tuna and Özen Çıplak, Ayça (2019) Evlilikte bağlanma dinamikleri ve çatışma [Attachment dynamics and conflict in marriage]. In: Güre, Ayşen, (ed.) Türkiye Klinikleri Psikoloji - Özel: Aile Sistemleri. Türkiye Klinikleri, Ankara, Türkiye, pp. 1-13. ISBN 978-605-034-022-8

Terzioğlu, Ayşecan (2019) Dumanlı dağlar: Türkiye'deki Çernobil etkisi üzerine tartışma. In: Arndt, Melanie, (ed.) Çernobil'den Sonra Siyaset ve Toplum: (Doğu) Avrupa Perspektifleri. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Terzioğlu, Ayşecan (2019) Dicle'nin çalışmalarıyla bu kitaptaki yazılar arasında akademik köprüler kurmak. In: Özbay, Cenk and Terzioğlu, Ayşecan, (eds.) Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 15-21. ISBN 9789750526824

Üsdiken, Behlül (2019) Owners and salaried managers in Turkish family business groups. In: Çolpan, Aslı M. and Jones, Geoffrey G., (eds.) Business, Ethics and Institutions: The Evolution of Turkish Capitalism in Global Perspectives. Routledge International Studies in Business History. Routledge, New York. ISBN 9780367142902

Üsdiken, Behlül and Yıldırım-Öktem, Özlem (2019) Multiple board memberships and the inner circle in family business groups. In: Gabrielsson, Jonas and Khlif, Wafa and Yamak, Sibel, (eds.) Research Handbook on Boards of Directors. Edward Elgar, Cheltenham, Glos., pp. 255-273. ISBN 978-1-78643-974-1

Yanık, Seda and Bozkaya, Burçin (2019) A review of districting problems in health care. In: Ríos-Mercado, Roger Z., (ed.) Optimal Districting and Territory Design: Models, Algorithms, and Applications. Springer, Cham, Switzerland. (Accepted/In Press)

2018

Adak, Hülya (2018) Critical assessment of recent scholarship on 1915. In: Adak, Hülya and Göçek, Fatma Müge and Suny, Ronald, (eds.) Critical Approaches to Genocide: History, Politics, and Aesthetics of 1915. Routledge, UK & US. (Accepted/In Press)

Ahunbay, Zeynep and Akay, Ali and Türkün, Asuman and Germen, Murat (2018) Kültür mirası ve komşuluk ilişkileri. In: Tansel, Billur, (ed.) Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri. Albatros Kitap, İstanbul. ISBN 9789759067229

Altınay, Ayşe Gül and Adak, Hülya and Bolgül, Arzu and Güneş, Hatice (2018) Toplumsal cinsiyet farkındalığı ve cinsel tacizle mücadele: Sabancı Üniversitesi deneyimi. In: Şimga, Hülya and Uygur, Gülriz, (eds.) CTS'ye Karşı Mücadelede Üniversite Deneyimleri. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2018) İstanbul'da kitap piyasası ve Şehid Ali Paşa kitap koleksiyonunun inşası, 1709-1715. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2018) Bir hazine defteri, 1680. In: Erdoğdu, Ayşe and Atbaş, Zeynep and Çötelioğlu, Aysel, (eds.) Filiz Çağman'a Armağan. Lale Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9786058137806

Artan, Tülay (2018) İfade biçimleri ve mecraları: İstanbul ve ötesi (1600-1800). In: Woodhead, Christine, (ed.) Osmanlı Dünyası. Dünyaya İz Bırakan Uygarlıklar Dizisi. Alfa Yayınları , İstanbul. ISBN 9786051716510

Aydın Düzgit, Senem (2018) Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerinde kuramsal tartışmalar. In: Baykal, Sanem and Akgül Açıkmeşe, Sinem and Akçay, Belgin and Çağrı, Erhan, (eds.) Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri: Ataum 30.Yıl Armağanı. ATAUM (Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi), Ankara, pp. 129-150.

Aydın, Çağla (2018) Mercek, süzgeç, pencere: otobiyografik bellekte kültür ve dil. In: Gülgöz, Sami and Ece, Berivan and Öner, Sezin, (eds.) Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 9786052116678

Ayiter, Elif (2018) Playing with text in space. In: Khosrow-Pour, Mehdi, (ed.) Enhancing Art, Culture, and Design With Technological Integration. IGI Global, Pennsylvania, USA, pp. 114-130. ISBN 9781522550235 (Print) 9781522550242 (Online)

Bakan, Feray (2018) Gene delivery by hydroxyapatite and calcium phosphate nanoparticles: a review of novel and recent applications. In: Thirumalai, Jagannathan, (ed.) Hydroxyapatite: Advances in Composite Nanomaterials, Biomedical Applications and Its Technological Facets. IntechOpen, London, UK, pp. 157-176. ISBN 978-953-51-3804-4 (Print) 978-953-51-3805-1 (Online)

Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (2018) Giriş: antropoloji ve kültür. In: Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk, (eds.) Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar. Metis Kitap, İstanbul, pp. 9-30. ISBN 978-605-316-130-1

Bayazıt, Mahmut and Özalp-Türetgen, İlknur and Sinangil, Handan Kepir (2018) Industrial, work and organizational psychology in the Middle East (Chapter 6). In: Ones, Deniz S. and Anderson, Neil and Sinangil, Handan Kepir and Visweswaran, Chockalingam, (eds.) The SAGE Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology. Sage Reference, 3 (2015950628). Sage Publications, London, pp. 128-148. ISBN 9781446207239 (Print) 9781473914964 (Online)

Bayraktar, Öznur and Gözüaçık, Devrim (2018) The crosstalk between miRNAs and autophagy in cancer progression. In: Fayyaz, Sundas and Farooqi, Ammad Ahmad, (eds.) Recent Trends in Cancer Biology: Spotlight on Signaling Cascades and microRNAs. Springer International Publishing, USA, pp. 279-291. ISBN 978-3-319-71552-0 (Print) 978-3-319-71553-7 (Online)

Budak, Erhan (2018) Machining process improvement through process twins. In: Ni, Jun and Majstorovic, Vidosav D. and Djurdjanovic, Dragan, (eds.) Proceedings of 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Switzerland, pp. 164-179. ISBN 978-3-319-89562-8 (Print) 978-3-319-89563-5 (Online)

Cornelissen Aydemir, Marloes (2018) De dood en de dove dragoman. In: Gerritsen , Fokke and Van Der Heijden, Hanneke, (eds.) Standplaats Istanbul: Lange Lijnen in de Cultuurgeschiedenis van Turkije. Uitgeverij Jurgen Maas, Amsterdam, pp. 235-245. ISBN 9789491921582

Çelik, Ayşe Betül and Duman, Yasin (2018) A human-security approach to the Syrian refugee crisis in Turkey: assessing third-party efforts. In: Wilkenfeld, Jonathan and Beardsley , Kyle and Quinn, David M., (eds.) Handbook on Mediating International Crises. Edwar Elgar Publishing, Northampton. (Accepted/In Press)

Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan (2018) Sağlık antropolojisi. In: Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk, (eds.) Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 305-317. ISBN 978-605-316-130-1

Fuad, Zain and Ünel, Mustafa (2018) Human action recognition using fusion of depth and inertial sensors. In: Campilho, Aurelio and Karray, Fakhri and Ter Haar Romeny, Bart, (eds.) Image Analysis and Recognition. Lecture Notes in Computer Science, 10882. Springer, Switzerland, pp. 373-380. ISBN 978-3-319-92999-6 (Print) 978-3-319-93000-8 (Online)

Gezici, Gizem and Yanıkoğlu, Berrin (2018) Sentiment analysis in Turkish. In: Oflazer, Kemal and Saraçlar, Murat, (eds.) Turkish Natural Language Processing. Theory and Applications of Natural Language Processing. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 255-271. ISBN 978-3-319-90163-3 (Print) 978-3-319-90165-7 (Online)

Göker, Zeynep Gülrü (2018) Üniversitede cinsel tacizi önleme: Koç Üniversitesi'nin hikayesi. In: Uygur, Gülriz and Şimga, Fatma Hülya, (eds.) Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Magosa, Kuzey Kıbrıs, pp. 81-88.

Gözüaçık, Devrim and Karakaş Schüller, Hacer Ezgi and Akkoç, Yunus and Özata, Başak (2018) Otofaji ve kanser (Autophagy and cancer). In: Baran, Yusuf, (ed.) Kanser Moleküler Biyolojisi. Kısayol Yayıncılık, Ankara, pp. 239-254. ISBN 9786052329306

Hayat Soytaş, Serap and Oğuz, Oğuzhan and Menceloğlu, Yusuf Z. (2018) Polymer nanocomposites with decorated metal oxides. In: Pielichowski, Krzysztof and Majka, Tomasz, (eds.) Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles: Synthesis, Properties, and Applications. Micro and Nano Technologies. Elsevier, United States, pp. 287-323. ISBN 9780128140642 (Paperback) 9780128140659 (E-book)

Kemahlıoğlu, Özge and Özdemir, Elif (2018) Municipal control as incumbency advantage: an analysis of the AKP era. In: Sayarı, Sabri and Ayan Musil, Pelin and Demirkol, Özhan, (eds.) Party Politics in Turkey: A Comparative Perspective. Routledge, London, pp. 116-135. ISBN 9781315461885

Lucas, Stuart J. (2018) The application of nucleic acid microarrays for the detection of genetically modified organisms. In: Mahgoub, Salah E. O. and Nollet, Leo M. L., (eds.) Testing and Analysis of GMO-Containing Foods and Feed. Food Analysis & Properties Series. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp. 205-222. ISBN 9781138036383

Menceloğlu, Yusuf Z. and Janzani, Jamal (2018) Polymer composites containing functionalized nanoparticles and the environment. In: Pielichowski, Krzysztof and Majka, Tomasz, (eds.) Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles. Elsevier, New York, United States. (Accepted/In Press)

Noyan, Nilay (2018) Risk-averse stochastic modeling and optimization. In: Gel, Esma and NTAIMO, LEWIS, (eds.) Recent Advances in Optimization and Modeling of Contemporary Problems. INFORMS (Institute for Operations Research and Management Sciences), Catonsville, MD, USA, pp. 221-254. ISBN 978-0-9906153-2-3

Oğuz, Oğuzhan and Seyyed Monfared Zanjani, Jamal and Hayat Soytaş, Serap and Menceloğlu, Yusuf Z. (2018) Specific interactions and self-organization in polymer: functionalized nanoparticle systems. In: Pielichowski, Krzysztof and Majka, Tomasz, (eds.) Polymer Composites with Functionalized Nanoparticles: Synthesis, Properties, and Applications. Micro and Nano Technologies. Elsevier, United States, pp. 85-117. ISBN 9780128140642 (Paperback) 9780128140659 (E-book)

Otaran, Ata and Tokatlı, Ozan and Patoğlu, Volkan (2018) HandsOn-computing: promoting algorithmic thinking through haptic educational robots. In: Prattichizzo , Domenico and Shinoda, Hiroyuki and Tan, Hong Z. and Ruffaldi, Emanuele and Frisoli, Antonio, (eds.) Haptics: Science, Technology, and Applications: 11th International Conference, EuroHaptics 2018, Pisa, Italy, June 13-16, 2018, Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science, 10894. Springer, Switzerland, pp. 564-574. ISBN 978-3-319-93398-6 (Print) 978-3-319-93399-3 (Online)

Özbay, Cenk (2018) İş antropolojisi. In: Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk, (eds.) Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 126-144. ISBN 978-605-316-130-1

Özil, Ayşe (2018) Osmanlı'da 'demokrasi' pratikleri: tarihyazımı üzerine bir değerlendirme. In: Kurt, Ümit and Gürpınar, Doğan, (eds.) Türkiye'de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler. Heretik: 71, Tarih: 5. Heretik Yayıncılık, Ankara, pp. 17-56. ISBN 978-605-9436-37-3

Seyyed Monfared Zanjani, Jamal and Saner Okan, Burcu and Menceloğlu, Yusuf Z. and Yıldız, Mehmet (2018) Self-healing thermosetting composites: concepts, chemistry and future advances. In: Delville, Marie-Helene and Taubert, Andreas, (eds.) Hybrid Organic‐Inorganic Interfaces: Towards Advanced Functional Materials. Wiley, UK. ISBN 9783527342556 (Print) 9783527807130 (Online)

Tokatlı, Ozan and Patoğlu, Volkan (2018) Using fractional order elements for haptic rendering. In: Bicchi, Antonio and Burgard, Wolfram, (eds.) Robotics Research. Springer Proceedings in Advanced Robotics (SPAR, Volume 2), 1. Springer International Publishing, pp. 373-388. ISBN 978-3-319-51531-1 (Print) 978-3-319-51532-8 (Online)

Üsdiken, Behlül (2018) Higher education in management: the case of Turkey. In: Dameron, Stéphanie and Durand, Thomas, (eds.) The Future of Management Education. Palgrave Macmillan, London, pp. 171-183. ISBN 978-1-137-56102-2 (Print) 978-1-137-56104-6 (Online)

Üsdiken, Behlül (2018) Betriebswirtschaftslehre in der Türkei in den 1930er-1950er jahren. In: Matiaske, Wenzel and Weber, Wolfgang, (eds.) Ideengeschichte der BWL: ABWL, Organisation, Personal, Rechnungswesen und Steuern. Gaber/Springer, Berlin, pp. 549-559. ISBN 978-3-658-15402-8 (Print) 978-3-658-15403-5 (Online)

Wakeel, Abdul and Farooq, Muhammad and Bashir, Khurram and Öztürk, Levent (2018) Micronutrient malnutrition and biofortification: recent advances and future perspectives. In: Hossain, Mohammad Anwar and Kamiya, Takehiro and Burritt, David J. and Tran, Lam-Son Phan and Fujiwara, Toru, (eds.) Plant Micronutrient Use Efficiency: Molecular and Genomic Perspectives in Crop Plants. Elsevier, UK, USA, pp. 225-243. ISBN 978-0-12-812104-7

Yağış, Ekin and Ünel, Mustafa (2018) Facial expression based emotion recognition using neural networks. In: Campilho, Aurelio and Karray, Fakhri and Ter Haar Romeny, Bart, (eds.) Image Analysis and Recognition. Lecture Notes in Computer Science, 10882. Springer, Switzerland, pp. 210-217. ISBN 978-3-319-92999-6 (Print) 978-3-319-93000-8 (Online)

Yazıcı, Hakkı (2018) Quantitative analysis of optimal income taxation under directed technical change. In: Tüfekçi, Nezihe, (ed.) Academic Studies About Communication, Business and Economics. Strategic Researches Academy, Turkey.

Yeğen, Oya (2018) Debating unamendability: deadlock in Turkey's constitution-making process. In: Albert, Richard and Oder, Bertil Emrah, (eds.) An Unamendable Constitution?: Unamendability in Constitutional Democracies. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, 68. Springer-Verlag, Switzerland, pp. 281-312. ISBN 978-3-319-95140-9

Yüce, Meral and Kurt, Hasan and Hussain, Babar and Budak, Hikmet (2018) Chapter 8 - Systematic evolution of ligands by exponential enrichment for aptamer selection. In: Sarmento, Bruno and Neves, José Das, (eds.) Biomedical Applications of Functionalized Nanomaterials: Concepts, Development and Clinical Translation. Elsevier, Amsterdam, pp. 211-243. ISBN 978-0-323-50878-0

2017

Adak, Hülya (2017) Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels. In: Türkkan, Sevinç and Damrosch, David, (eds.) Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk. Modern Language Association of America, New York, pp. 36-45. ISBN 1603293183 ; 978-1603293181

Aksu, Mine Hatice and Çetin, Ayşe Tansel and Mugan, Can Simga (2017) Value relevance of accounting data in an emerging market: did accounting reforms make a difference? In: Gökten, Soner, (ed.) Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow. InTech, London. ISBN 978-953-51-3549-4 (Print) 978-953-51-3550-0 (Online)

Aras, Bülent (2017) Turkey's policy toward the South Caucasus: expectations, failures and achievements. In: Hunter, Shireen T., (ed.) The New Geopolitics of the South Caucasus: Prospects for Regional Cooperation and Conflict Resolution. Contemporary Central Asia: Societies, Politics, and Cultures. Lexington Books, Lanham, Maryland, pp. 175-195. ISBN 978-1498564960 ; 1498564968

Artan, Tülay (2017) Objects of consumption: Mediterranean interconnections of the Ottomans and Mamluks. In: Flood, Finbarr Barry and Necipoğlu, Gülru, (eds.) A Companion to Islamic Art and Architecture. John Wiley & Sons, New York, pp. 903-930. ISBN 9781119068662 (Print) 9781119069218 (Online)

Artan, Tülay (2017) Cosmopolitanism in the early 18th-century Ottoman capital: the impostor, the alchemist, the merchant and the personal dimension. In: Gradeva, Rossitsa, (ed.) The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: the Personal Dimension. I. The Agents of Faith. AUP, Sofia. (Accepted/In Press)

Avşar, Bihter and Esmaeilialiabadi, Danial and Esmaeili Aliabadi, Edris (2017) TSP solver: an integrated framework for solving traveling salesman problems consistent with TSPLIB. In: Tallón-Ballesteros, Antonio J. and Li, Kaicheng, (eds.) Fuzzy Systems and Data Mining III. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 299. IOS Press, Clifton, USA, pp. 70-78. ISBN 978-1-61499-827-3 (Print) 978-1-61499-828-0 (Online)

Aydın-Düzgit, Senem (2017) De-Europeanisation through discourse: a critical discourse analysis of AKP's election speeches. In: Kaliber, Alper and Aydın-Düzgit, Senem, (eds.) Is Turkey De-Europeanising? Encounters with Europe in a Candidate Country. Routledge (Taylor and Francis), London. ISBN 9781138286528

Çakmakçı, Melih and Kızıltaş, Güllü and Durak, Umut (2017) Simulation-based engineering. In: Mittal, Saurabh and Durak, Umut and Ören, Tuncer, (eds.) Guide to Simulation-Based Disciplines: Advancing Our Computational Future. Springer International Publishing, NY, USA. ISBN 978-3-319-61263-8 (Print) 978-3-319-61264-5 (Online)

Çetindamar, Dilek and Beyhan, Berna (2017) Unveiling women entrepreneurship in technology ventures: gendered organization and gendered society interactions. In: Therin, Francois and Appipo, Franscesco and Yoon, Hyungseok, (eds.) Handbook of Research on Techno-Entrepreneurial Ecosystems. Edward Elgar, UK. (Accepted/In Press)

Erbil Bilir, Seçil and Gözüaçık, Devrim and Kutlu, Özlem (2017) Autophagy as a physiological response of the body to starvation. In: Preedy, Victor and Patel, Vinood B., (eds.) Handbook of Famine, Starvation, and Nutrient Deprivation: From Biology to Policy. Springer International Publishing, United Kingdom, pp. 1-15. ISBN 978-3-319-40007-5

Finkenauer, Catrin and Büyükcan Tetik, Asuman and Schoemaker, Kim and Willems, Yayouk E. and Bartels, Meike and Baumeister, Roy F. (2017) Examining the role of self-regulatory strength in family violence. In: De Ridder, Denise and Adriaanse, Marieke and Fujita, Kentaro, (eds.) The Routledge International Handbook of Self-Control in Health and Well-Being: Concepts, Theories, and Central Issues. Routledge, Abingdon, UK, pp. 340-352. ISBN 9781138123861 (Print) 9781315648576 (Online)

Irzık, Gürol (2017) Kuhn, Carnap, and logical empiricism. In: Uebel, Thomas, (ed.) The Handbook of Logical Empiricism. Routledge, NewYork and London. (Accepted/In Press)

Kalaycıoğlu, Ersin (2017) Turkish democratization falters again. In: Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas, (eds.) Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances". Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre; Band 16. Lit, Berlin, pp. 9-46. ISBN 978-3-643-13638-1

Kalkan, Kübra and Levi, Albert and Zeadally, Sherali (2017) Underwater and submerged wireless sensor systems: security issues and solutions. In: Rashvand, Habib F. and Abedi, Ali, (eds.) Wireless Sensor Systems for Extreme Environments: Space, Underwater, Underground and Industrial. John Wiley & Sons, Chichester, UK, pp. 311-324. ISBN 9781119126461 (Print) 9781119126492 (Online)

Köse, İlker and Kılıç, Kemal (2017) Büyük veri ve bilimi ile sahteciliğin ve suistimalin önlenmesi. In: Sağıroğlu, Şeref, (ed.) Büyük Veri Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti: Tanimlar, Problemler, Uygulamalar, Stratejiler, Hukuk, Politikalar, Büyük Etki ve Öneriler. Grafiker Yayınları, Ankara. ISBN 978-605-9247-59-7

Müftüler-Baç, Meltem (2017) Enlarging the European Union: member state preferences and institutional dynamics. In: Hadfield, Amelia and Manners, Ian and Whitman, Richard G., (eds.) Foreign Policies of EU Member States: Continuity and Europeanisation. Routledge, London, pp. 148-162. ISBN 9780415670050 ; 0415670055

Öztürk, Deniz Gülfem and Koçak, Muhammed and Gözüaçık, Devrim (2017) Cloning of autophagy-related MicroRNAs. In: Walker, John M., (ed.) Methods in Molecular Biology. Humana Press, UK, pp. 1-16.

Ünal, Hayriye (2017) Antibiofilm coatings. In: Tiwari, Atul, (ed.) Handbook of Antimicrobial Coatings. Elsevier, US. (Accepted/In Press)

2016

Adak, Hülya (2016) Aydemir meets The Ottoman lieutenant: women immobilising memory of a genocidal past. In: Hirsch, Marianne, (ed.) Women Mobilising Memory: Arts of Intervention. Columbia University Press, New York. (Accepted/In Press)

Alcan, Gökhan and Ghorbani, Morteza and Koşar, Ali and Ünel, Mustafa (2016) Single droplet tracking in jet flow. In: Campilho, Aurello and Karray, Fakhri, (eds.) Image Analysis and Recognition: 13th International Conference, ICIAR 2016, in Memory of Mohamed Kamel, Póvoa de Varzim, Portugal, July 13-15, 2016, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 9730. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 415-422. ISBN 978-3-319-41500-0 (Print) 978-3-319-41501-7 (Online)

Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea (2016) Introduction: uncomfortable connections: gender, memory, war. In: Altınay, Ayşe Gül and Petö, Andrea, (eds.) Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence. The Feminist Imagination: Europe and Beyond. Routledge, Abingdon, Oxon, pp. 1-22. ISBN 9781472442857

Arca, Miray A. and Papila, Melih and Çöker, Demirkan (2016) Experimental investigation of strength of curved beam by thin ply non-crimp fabric laminates. In: Zehnder, Alan T. and Carroll, Jay and Hazeli, Kavan and Berke, Ryan B. and Pataky, Garrett and Cavalli, Matthew and Beese, Alison M. and Xia, Shuman, (eds.) Fracture, Fatigue, Failure and Damage Evolution: Proceedings of the 2016 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, 8. Springer, Switzerland, pp. 37-42. ISBN 978-3-319-42194-0 (Print) 978-3-319-42195-7 (Online)

Artan, Tülay (2016) Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750. In: Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A., (eds.) Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü. Kubbealtı Yayınları, İstanbul, pp. 117-154.

Atalayer, Deniz (2016) Gastrointestinal hormones and roux-en-y gastric bypass. In: Montgomery, Eugene, (ed.) Gastric Bypass Surgery: Procedures, Benefits and Health Risks. Nova Science Publishers, New York, pp. 1-48. ISBN 978-1-63485-412-2 (Print) 978-1-63485-433-7 (Online)

Atiyas, İzak (2016) The incomplete transformation of institutions of economic policy: from clientelism to competition? In: Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre and Balazs, Peter, (eds.) Turkey and The EU: Energy, Transport and Competition Policies. European Energy Studies. Claeys & Casteels, Deventer, NL, pp. 189-207. ISBN 978-9077644379 ; 9077644377

Aydın, Çağla (2016) The relationship between memory, language and evidentiality. Social Environment and Cognition in Language Development: Studies in Honor of Ayhan Aksu-Koç. Trends in Language Acquisition Research (TiLAR) Series with John Benjamins. UNSPECIFIED. (Accepted/In Press)

Aydın, Çağla (2016) Çocuklukta bellek gelişimi. In: Aydın, Çağla and Göksun, Tilbe and Kuntay, Aylin C. and Tahiroğlu, Deniz, (eds.) Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 157-188. ISBN 978-605-5250-96-6

Aydın, Çağla and Göksun, Tilbe and Küntay, Aylin C. and Tahiroğlu, Deniz (2016) Giriş - aklın çocuk hali: zihin gelişimi araştırmaları. In: Aydın, Çağla and Göksun, Tilbe and Küntay, Aylin C. and Tahiroğlu, Deniz, (eds.) Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 9-12. ISBN 978-605-5250-96-6

Beyhan, Berna (2016) Nanoteknoloji: sektörel analiz, Dünyadan örnekler ve Türkiye. In: Akçomak, İbrahim Semih and Erdil, Erkan and Pamukçu, Mehmet Teoman and Tiryakioğlu, Murad, (eds.) Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 473-490. ISBN 978-605-399-448-0

Çetindamar, Dilek (2016) The Turkish biotechnology system: functioning or malfunctioning? In: Bas, Tomas Gabriel, (ed.) Comparative Approaches to Biotechnology Development and Use in Developed and Emerging Nations. IGI Global, Pennsylvania, USA, pp. 252-269. ISBN 9781522510406 (Accepted/In Press)

Evin, Ahmet (2016) Turkey's energy policy and the EU's energy demand. In: Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre and Balazs, Peter, (eds.) Turkey and the EU: Energy, Transport and Competition Policies. European Energy Studies, 9. Claeys and Casteels, Deventer (Netherlands) - Leuven (Belgium), pp. 75-92. ISBN 9789077644379

Hatipoğlu, Emre (2016) Turkish transport policy and the EU: areas of cooperation and conflict. In: Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre and Balazs, Peter, (eds.) Turkey and the EU: Energy, Transport and Competition Policies. European Energy Studies; 9. Claeys & Casteels Publishing, Netherlands, pp. 139-170. ISBN 9789077644379

Hussain, Babar and Yüce, Meral and Ullah, Naimat and Budak, Hikmet (2016) Bioconjugated nanomaterials for monitoring food contamination. In: Grumezescu, Alexandru, (ed.) Nanobiosensors. Elsevier, Amsterdam, pp. 93-123. ISBN 9780128043011 (Print) 9780128043721 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür. In: Kabasakal, Mehmet, (ed.) Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 183-215. ISBN 978-605-399-461-9

Kaya, Berkay and Balcısoy, Selim (2016) Multi-resolution visualisation of geographic network traffic. In: De Paolis, Lucio Tommaso and Mongelli, Antonio, (eds.) Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics: Third International Conference, AVR 2016, Lecce, Italy, June 15-18, 2016. Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science (9768). Springer International Publishing, Switzerland, pp. 52-71. ISBN 978-3-319-40620-6 (Print) 978-3-319-40621-3 (Online)

Kemahlıoğlu, Özge and Özdemir, Elif (2016) Municipal control as incumbency advantage. In: Ayan Musil, Pelin and Demirkol, Özhan, (eds.) Party Politics in Turkey from a Comparative Perspective. Routledge, UK. (Accepted/In Press)

Keyman, Fuat (2016) Rethinking the 'Kurdish question' in Turkey: modernity, citizenship and democracy. In: Benhabib, Seyla and Kaul, Volker, (eds.) Toward New Democratic Imaginaries: İstanbul Seminars on Islam, Culture and Politics. Philosophy and Politics - Critical Explorations; 2, Part I. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 75-85. ISBN 978-3-319-41819-3 (Print) 978-3-319-41821-6 (Online)

Lucas, Stuart J. and Türkeç, Aydın and Karlık, Elif (2016) The future of GM foods or GM foods of the future: where is the biotech revolution heading? In: Bagchi, Debasis and Swaroop, Anand, (eds.) Food Toxicology. CRC Press, Boca Raton, FA, USA, pp. 519-537. ISBN 9781498708746

Öncü, Ahmet (2016) Masterless engineers of Turkey: an institutional evolution corroborating Veblen's theory of engineers. In: Hudson , Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet (2016) Business ideology and engineers as vanishing mediators. In: Hudson, Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet (2016) On the social origin of the Turkish leisure class: for a Veblenian turn in the Marxian research program of Turkish studies. In: Plotkin, Sidney, (ed.) Anthem Series in Great Sociologists: Thorstein Veblen. Anthem Press, London. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Koçan, Gürcan (2016) Corruption and democracy in Turkey. In: Keleher, Lori and Drydyk, Jay, (eds.) Routledge Handbook of Development Ethics. Routledge, London and New York. (Accepted/In Press)

Özel, Işık (2016) Meksika. In: Sayarı, Sabri and Dikici Bilgin, Hasret, (eds.) Karşılaştırmalı Siyaset: Ülke İncelemeleri. Bilgi Üniversitesi, Istanbul. (Accepted/In Press)

Öztürk, Levent (2016) Bitki besleme ve topraklar. In: Türkan, İsmail, (ed.) Raven Bitki Biyolojisi. Palme Yayıncılık, Ankara, pp. 683-707. ISBN 978-605-355-518-6

Öztürk, Levent (2016) Bitkide su ve çözür maddelerin hareketi. In: Türkan, İsmail, (ed.) Raven Bitki Biyolojisi. Palme Yayıncılık, Ankara, pp. 708-727. ISBN 978-605-355-518-6

Sezen, Meltem (2016) Focused ion beams (FIB): novel methodologies and recent applications for multidisciplinary sciences. In: Janeček, Miloš and Kral, Robert, (eds.) Modern Electron Microscopy in Physical and Life Sciences. InTech, Rijeka, Croatia. ISBN 978-953-51-2252-4

2015

Adak, Hülya (2015) Halide Edip Adıvar's inside India: sprituality, nonviolence and modernization. In: Toumarkine, Alexander and Clayer, Nathalie and Mignon, Laurent, (eds.) Indian Spiritualities in Turkey. IB Tauris, London. (Accepted/In Press)

Arachiche, Amal and Gözüaçık, Devrim (2015) Regulation of autophagy in health and disease. In: Fuentes, Jose M., (ed.) Toxicity and Autophagy in Neurofegenerative Disorders. Current Topics in Neurotoxicity, 9. Springer, Switzerland, pp. 1-24. ISBN 978-3-319-13938-8 (Print) 978-3-319-13939-5 (Online)

Artan, Tülay (2015) Culture and belief: material surroundings of Hungarians/Transylvanians in exile. The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: the Personal Dimension. I. The Agents of Faith. AUB Press, Sofia. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) Şehid Ali Paşa'nın Ağustos 1719'da Suk-ı Sultanî'de satışa çıkarılacak kitapları. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri, Bilgi Üretimi ve Dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) The politics of Ottoman imperial palaces: waqfs and architecture from the 16th to the 18th centuries. In: Featherstone, Michael and Spieser, Jean-Michel and Tanman, Gülru and Wulf-Rheidt, Ulrike, (eds.) The Emperor's House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism. Walter de Gruyter , Berlin, pp. 365-408. ISBN 9783110331769

Artan, Tülay (2015) How far and how fresh? Can flowers travel? In: Haider, Najaf and Farouqhi, Suraiya, (eds.) Cultural Encounters and Interactions: Ottoman, Mughal, Vijayngar Empires and Beyond. Jawaharlal Nehru University Press, India. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) Imaginary voyages, imagined Ottomans: a gentleman impostor, the Köprülüs, and 17th century French oriental romances. In: Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Essays in Honor of Metin Kunt. IB Tauris, London. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) I. Ahmed'in av safaları: sıradanlığa çeşni katmak; zahmetin sofrasını donatmak. In: Singer, Amy and Tünaydın, Pelin and Kiper, Füsun, (eds.) Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi. İnsan ve Toplum Dizisi . Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 99-139. ISBN 978-605-105-143-7

Artan, Tülay (2015) Die institutionelle trennung der haushalte von großwesir und sultan: der neue gesellschaftsvertrag des 18. jahrhunderts in historischer perspektive. In: Wendehorst, Stephan, (ed.) Die Anatomie Frühneuzeitlicher Imperien Herrschaftsmanagement Jenseits von Staat und Nation. Walter de Gruyter, Berlin, pp. 121-142. ISBN 9783486839425

Artut, Selçuk Hüseyin and Engin, Barkın and Ünal, Aylin (2015) East [hyphen] west. In: Gregory, Mat, (ed.) East [hyphen] West. Magda Stawarska-Beavan, England.

Aydemir, Abdurrahman Bekir and Kırdar, Murat (2015) The integration of the 1989 repatriates from Bulgaria to the Turkish labour market. In: Karaçay, Ayşem Biriz and Sert, Deniz Şenol and Göker, Zeynep Gülru, (eds.) Waves of Diversity: Socio-Political Implications of International Migration in Turkey. Isis Press, Istanbul, Turkey, pp. 29-54. ISBN 978-975-428-529-1

Ayiter, Elif (2015) "Smooth space" for avatars: a proun in the metaverse. In: Mura, Gianluca, (ed.) Analyzing Art, Culture and Design in the Digital Age. IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA, pp. 26-38. ISBN 9781466686793 (Print) 9781466686809 (Online)

Ayiter, Elif and Ugajin, Eupalinos (2015) Moving islands [rafts]: a collective art conglomeration in second life. In: Doyle, Denise, (ed.) New Opportunities for Artistic Practice in Virtual Worlds. IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA, pp. 162-186. ISBN 9781466683846 (Print) 9781466683853 (Online)

Başar, Ayfer and Kabak, Özgür and Topçu, İlker Y. and Bozkaya, Burçin (2015) Location analysis in banking: a new methodology and application for a Turkish bank. In: Eiselt, H. A. and Marianov, Vladimir, (eds.) Applications of Location Analysis. Springer, USA, pp. 25-54. ISBN 978-3-319-20282-2

Bozkaya, Burçin (2015) Teaching operations management using hands-on educational tools and interactive games. In: Sultan, Nabil and Al-Lail, Haifa Jamal, (eds.) Creative Learning and MOOCs: Harnessing the Technology for a 21st Century Higher Education. Cambridge Scholars, UK, pp. 151-159. ISBN 978-1-4438-8098-5 ; 1-4438-8098-1

Çelik, Ayşe Betül (2015) Travmaların aşılmasında toplumsal mutabakat. In: Başterzi, Ayşe Devrim and Aker, A. Tamer, (eds.) Barış Kitabı: Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali. Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, pp. 337-346. ISBN 978-605-65673-1-5

Çelik, Ayşe Betül (2015) Resolving internal displacement in Turkey: the need for reconciliation. In: Bradley, Megan, (ed.) Forced Migration, Reconciliation and Justice. McGill-Queen's University Press, Montreal and Kingston, pp. 195-222. ISBN 9780773545175

Çelik, Ayşe Betül (2015) The Kurdish issue and levels of ontological security. In: Rumelili, Bahar, (ed.) Conflict Resolution and Ontological Security: Peace Anxieties. Routledge, London and New York, pp. 52-70. ISBN 978-0-415-74912-1

Çelik, Ayşe Betül and Balta, Evren and Korkut, Levent and Çelikkan, Murat and Mutluer, Nil (2015) Barış süreci: müzakereler ve hukuk. In: Alpay, Necmiye and Tahmaz, Hakan, (eds.) Barış Açısını Savunmak: Çözüm Süreci'nde Ne Oldu? Metis Yayınları, İstanbul, pp. 41-58. ISBN 978-605-316-019-9

Çelik, Ayşe Betül and Balta, Evren and Korkut, Levent and Çelikkan, Murat and Mutluer, Nil (2015) Barış süreci'ne giden yol. In: Alpay, Necmiye and Tahmaz, Hakan, (eds.) Barış Açısını Savunmak: Çözüm Süreci'nde Ne Oldu? Metis Yayınları, İstanbul, pp. 27-40. ISBN 978-605-316-019-9

Çelik, Ayşe Betül and Mutluer, Nil (2015) Toplumsal barış ve Barış Süreci'nin toplumsallaşması. In: Alpay, Necmiye and Tahmaz, Hakan, (eds.) Barış Açısını Savunmak: Çözüm Süreci'nde Ne Oldu? Metis Yayınları, İstanbul, pp. 59-75. ISBN 978-605-316-019-9

Çetindamar, Dilek and Konig, Anja (2015) The analysis of responsible business and social entrepreneurship: country study of Turkey. In: Visser, Wayne, (ed.) The World Guide to Sustainable Enterprise. Greenleaf, South Yorkshire, UK. ISBN 978-1-78353-467-8

Deveci, Mehmet and Küçüktunç, Onur and Eren, Kemal and Bozdağ, Doruk and Kaya, Kamer and Çatalyürek, Ümit (2015) Querying co-regulated genes on diverse gene expression datasets via biclustering. In: Guzzi, Pietro Hiram, (ed.) Microarray Data Analysis. Methods in Molecular Biology. Humana Press, New York, NY, USA. (Accepted/In Press)

Erbatur, Kemalettin (2015) Fuzzy control of direct drive manipulators. In: Yu, Xinghuo and Efe, Mehmet Önder, (eds.) Recent Advances in Sliding Modes: From Control to Intelligent Mechatronics. Studies in Systems, Decision and Control, 24. Springer, Switzerland, pp. 371-401. ISBN 978-3-319-18289-6 (Print) 978-3-319-18290-2 (Online)

Erdem, Yusuf Hakan (2015) Osmanlı kültüründe yazarlık ve intihal sorunları. In: Aytemur, Hüseyin Siyabend, (ed.) Risale-i Nur'da Yapılan Tahrifat. Hivda, Istanbul, pp. 224-244.

Filiztekin, Alpay (2015) Türkiye emek piyasasında eğitim-iş uyuşmazlığı. In: Yıldırım, Nuri, (ed.) Tuncer Bulutay'a Armağan. Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp. 199-212.

Germen, Murat (2015) Subjectivity and inadvertence in computational art: muta-morphosis. In: Mura, Gianluca, (ed.) Analyzing Art, Culture, and Design in the Digital Age. IGI Global, Hershey, PA, United States, pp. 143-158. ISBN 9781466686793 (Print) 9781466686809 (Online)

Gezici, Gizem and Yanıkoğlu, Berrin and Tapucu, Dilek and Saygın, Yücel (2015) Sentiment analysis using domain-adaptation and sentence-based analysis. In: Gaber, Mohamed Medhat and Cocea, Mihaela and Wiratunga, Nirmalie and Göker, Ayşe, (eds.) Advances in Social Media Analysis. Studies in Computational Intelligence (602). Springer International Publishing, Switzerland, pp. 45-64. ISBN 978-3-319-18457-9 (Print) 978-3-319-18458-6 (Online)

Gohari Bajestani, Zahra and Yürüm, Yuda (2015) Synthesis of titanium-decorated graphene for renewable energy applications. In: Dinçer, İbrahim and Çolpan, Özgür C. and Kızılkan, Önder and Ezan, M. Akif, (eds.) Progress in Clean Energy: Novel Systems and Applications. Springer, Switzerland, pp. 863-871. ISBN 978-3-319-17030-5 (Print) 978-3-319-17031-2 (Online)

Göğüş, Aytaç (2015) Measuring contacts and interactions in social networks. In: Spector, J. M., (ed.) The SAGE Encyclopedia of Educational Technology. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. ISBN 9781452258225 (Accepted/In Press)

Gözüaçık, Devrim and Kığ, Cenk (2015) Cell death and autophagy: a historical perspective. In: Lockshin, Richard A. and Zakeri, Zahra, (eds.) 20 Years of Cell Death. International Cell Death Society, New York, pp. 222-244. ISBN 978-0-9894674-5-2

Hafezi, Forough and Küçükgül, Can and Özler, Saime Burçe and Koç, Bahattin (2015) Bioprinting: application of additive manufacturing in medicine. In: Bandyopadhyay, Amit and Bose, Susmita, (eds.) Additive Manufacturing. CRC Press, United States, pp. 197-214. ISBN 978-1482223590

Hatipoğlu, Emre and Aslan, İlker and Luetgert, Brooke (2015) Foreign policy and the EU in Turkish politics: exploring trends in electoral manifestos. In: Balazs, Peter and Evin, Ahmet, (eds.) Turkey and the European Union: Strategic Partners and Competitors. Central European University Press, Budapest, Hungary, pp. 17-36. ISBN 978-963-89822-1-6

Irzık, Gürol (2015) The internal-external distinction sheds light on the history of the twentieth-century philosophy of science. In: Arabatsiz, Theodore and Renn, Jurgen and Simoes, Ana, (eds.) Relocating the History of Science: Essays in Honor of Kostas Gavroglu. Boston Studies in the Philosophy and History of Science: 312 (Part III). Springer, Dordrecht, pp. 211-223. ISBN 978-3-319-14552-5 (Print) 978-3-319-14553-2 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı. In: Akaş, Cem, (ed.) Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi. Koç Üniversitesi Yayınları, Istanbul, pp. 153-163. ISBN 978-605-5250-51-5

Kaya, Erdem and Eren, Tolga Mustafa and Döğer, Candemir and Balcısoy, Selim (2015) Building a visual analytics tool for location-based services. In: Bozkaya, Burçin and Singh, Vivek Kumar, (eds.) Geo-Intelligence and Visualization through Big Data Trends. IGI Global, Hershey, PA, pp. 150-180. ISBN 9781466684652 (Print) 9781466684669 (Online)

Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül (2015) Turning how and where? The potential for history in management and organizational studies. In: McLaren, Partricia Genoe and Mills, Albert J. and Weatherbee, Terrance G., (eds.) The Routledge Companion to Management and Organizational History. Routledge, Oxford, UK, pp. 372-379. ISBN 978-0-415-82371-5

Kütükçü, Tamer (2015) Sevgi Soysal'da cinselliğin yazımı. In: Şahbenderoğlu, İpek and Şahin, Seval, (eds.) İsyankâr Neşe. İletişim Yayınları: 2242. Edebiyat Eleştirisi Dizisi: 49.. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750518584

Müftüler-Baç, Meltem (2015) Backsliding into authoritarianism in Turkey: the European Union accession process and the limits of political conditionality. In: Dalacoura, Katarina and Özyürek, Esra, (eds.) Democracy in Turkey. LSE, London. (Accepted/In Press)

Müftüler-Baç, Meltem and Keyman, Fuat (2015) Turkey's unconsolidated democracy: the nexus between democratisation and majoritarianism in Turkey. In: Aydın-Düzgit, Senem and Huber, Daniela and Müftüler-Baç, Meltem and Keyman, Fuat and Tocci, Nathalie, (eds.) Global Turkey in Europe III: Democracy, Trade, and the Kurdish Question in Turkey-EU Relations. Nuova Cultura, Roma, pp. 121-129. ISBN 978-88-6812-511-0

Özel, Işık (2015) Accountability of the IRAs in Turkey: a cross-sectoral comparison. In: Bianculli, Andrea C. and Fernandez-i Marin, Xavier and Jordana, Jacint, (eds.) Accountability and Regulatory Governance: Audiences, Controls and Responsibilities in the Politics of Regulation. Executive Politics and Governance. Palgrave Macmillan, London, pp. 166-188. ISBN 9781137349583

Özler, Saime Burçe and Küçükgül, Can and Koç, Bahattin (2015) Bioprinting with live cells. In: Türksen, Kürşad, (ed.) Bioprinting in Regenerative Medicine. Stem Cell Biology and Regenerative Medicine. Springer, Switzerland, pp. 67-88. ISBN 978-3-319-21385-9 (Print) 978-3-319-21386-6 (Online)

Parla, Ayşe (2015) For us, migration is ordinary: post-1989 labor migration from Bulgaria to Turkey. In: Van Boeschoten, Riki and Vermuelen, Hans and Baldwin-Edwards, Martin, (eds.) Migration in the Southern Balkans: From Ottoman Territory to Globalized Nation States. IMISCOE Research Series. Springer, Switzerland, pp. 105-122. ISBN 978-3-319-13718-6

Somel, Selçuk Akşin (2015) 1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri. In: Kahraman, Kemal and Baytar, İlona, (eds.) Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861). Kültür-Medeniyet Serisi (12). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp. 136-167. ISBN 978-605-4700-83-7

Srivastava, Kumar Abhinav and Singh, Vivek Kumar and Bozkaya, Burçin and Pentland, Alex (2015) Assessing financial well-being of merchants by analyzing behavioral patterns in historical transactions. In: Bozkaya, Burçin and Singh, Vivek Kumar, (eds.) Geo-Intelligence and Visualization Through Big Data Trends. IGI-Global, USA, pp. 76-93. ISBN 9781466684652 (Print) 9781466684669 (Online)

Tekirdağ, Kumsal Ayşe and Öztürk, Deniz Gülfem and Gözüaçık, Devrim (2015) Regulation of autophagy by microRNAs. In: Hayat, M. A., (ed.) Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging. Regulation of Autophagy and Selective Autophagy, 6. Elsevier Academic Press, The Netherlands, pp. 85-101. ISBN 9780128010327 (Print) 9780128010532 (Online)

Türk, Alican and Balcısoy, Selim and Bozkaya, Burçin (2015) An interactive tool for visualizing and analyzing spatio-temporal data. In: Bozkaya, Burçin and Singh, Vivek Kumar, (eds.) Geo-Intelligence and Visualization through Big Data Trends. IGI Global, Hershey, PA, pp. 121-149. ISBN 9781466684652 (Print) 9781466684669 (Online)

Wasti, Arzu S. (2015) Understanding commitment across cultures: an overview. In: Meyer, John P., (ed.) Handbook of Employee Commitment. Edward Elgar Publishing, USA. (Accepted/In Press)

Yelçe, Zeynep Nevin (2015) Royal wrath: curbing the anger of the Sultan. In: Enenkel, Karl A.E. and Traninger, Anita, (eds.) Discourses of Anger in the Early Modern Period. Intersections: 40. Brill, Leiden/Boston, pp. 437-457. ISBN 9789004300828 (Print) 9789004300835 (Online)

2014

Aceti, Lanfranco (2014) Reactions, inheritance and memories: genetic transmission of trauma through blood and neurons. In: Robinson, Denise, (ed.) The Cultural Reader. Neme, Cyprus. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

Adak, Hülya (2014) La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens. In: Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan, (eds.) Temoignage et Survivance. MetisPresses, Geneve, pp. 321-355. ISBN 978-2-940406-79-1

Adak, Hülya (2014) Şiddetsizlik: inside India & Hindistan'a dair. In: Kefeli, Ayşe Emel, (ed.) Halide Edib. Kültür Bakanlığı, Ankara. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2014) A personal odyssey toward 'feminist curiosity'. In: Pande, Rekha, (ed.) A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries. Gender, Development and Social Change. Palgrave Macmillan, London and New York, pp. 266-278. ISBN 9781137395740

Artan, Tülay (2014) Osmanlı ordusunun sefere çıkış alayı (1672): Osmanlı kadimciliği mi, püritenlik gösterisi mi? In: Anadol, Ayşen, (ed.) Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 60-77. ISBN 9786054348701

Artan, Tülay (2014) The departure procession of 1672: Ottoman antiquarianism or a puritan statement? In: Anadol, Ayşen, (ed.) Distant Neighbour, Close Memories: 600 Years Of Turkish-Polish Relations. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 60-77. ISBN 9786054348718

Atiyas, İzak (2014) Enhancing competition in a post-revolutionary Arab context: does the Turkish experience provide any lessons? In: Diwan, Ishac, (ed.) Understanding the Political Economy of the Arab Uprisings. World Scientific Publishing, USA, pp. 165-189. ISBN 978-981-4596-00-8 (Print) 978-981-4596-02-2 (Online)

Bilge, Kaan and Papila, Melih (2014) Interlayer toughening mechanisms of composite materials. In: Qin, Qinghua and Ye, Jianqiao, (eds.) Toughening Mechanisms in Composite Materials. Elsevier - Woodhead Publishing, Amsterdam, Netherlands. ISBN 9781782422792 (Accepted/In Press)

Budak, Erhan (2014) CIRP Encyclopedia of Production Engineering (Chapter on machines). In: Laperrière, Luc and Reinhart, Gunther, (eds.) CIRP Encyclopedia of Production Engineering. Springer, NY. ISBN 978-3-642-20616-0

Ceci, Stephen J. and Fitneva, Stanka and Aydın, Çağla and Chernyak, Nadia (2014) Memory development and eyewitness testimony. In: Slater, Alan and Bremner, J. Gavin, (eds.) An Introduction to Developmental Psychology. John Wiley & Sons, England. (Accepted/In Press)

Chouhan, Raghuraj Singh and Kolkar Mohammed, Javed Hussain Niazi and Qureshi, Anjum (2014) Quantum dots conjugated E. coli living cells as fluorescent reporters to detect cytotoxicity of chemicals. In: Dinçer, İbrahim and Midilli, Adnan and Küçük, Haydar, (eds.) Progress in Exergy, Energy, and the Environment. Springer, Switzerland, pp. 471-475. ISBN 978-3-319-04680-8 (Print) 978-3-319-04681-5 (Online)

Coşar, Serhan and Çetin, Müjdat (2014) Decentralized human tracking in visual sensor networks: using sparse representation for efficient communication. In: Spagnolo, Paolo and Mazzeo, Pier Luigi and Distante, Cosimo, (eds.) Human Behavior Understanding in Networked Sensing: Theory and Applications of Networks of Sensors. Springer, New York, pp. 45-73. ISBN 978-3-319-10806-3 (Print) 978-3-319-10807-0 (Online)

Çelik, Ayşe Betül (2014) Kürt meselesi'ni dönüştürmede toplumsal mutabakat ihtiyacı: neden, nasıl, kimle? In: Bora, Tanıl and Koçak, Kıvanç, (eds.) Çatışma Çözümleri ve Barış. İletişim Yayınları; 2041. Bugünün Kitapları; 171. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 131-152. ISBN 9789750515859

Çeşmelioğlu, Ayça and Meidl, Wilfried and Topuzoğlu, Alev (2014) Partially bent functions and their properties. In: Larcher, Gerhard and Pillichshammer, Friedrich and Winterhof, Arne and Xing, Chaoping, (eds.) Applied Algebra and Number Theory: Essays in Honor of Harald Niederreiter on the Occasion of His 70th Birthday. Cambridge University Press, United Kingdom, pp. 22-38. ISBN 978-1-107-07400-2

Erdem, Yusuf Hakan (2014) Turks as soldiers in Mahmud II's army: turning the Evlad-ı Fatihan into regulars in the Ottoman Balkans. In: Rutar, Sabine, (ed.) Beyond the Balkans: Towards an Inclusive History of Southeastern Europe. Studies on South East Europe (10). Lit Verlag, Zurich & Berlin, pp. 227-246. ISBN 978-3-643-10658-2 ; 3643106580

Ertek, Gürdal and Kasap, Nihat and Tokman, Selin and Bilgin, Özcan and İnanoğlu, Mert (2014) Competitive pattern-based strategies under complexity: the case of Turkish managers. In: Pallab, Saha, (ed.) A Systemic Perspective to Managing Complexity with Enterprise Architecture. Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series. IGI Global, Singapore, pp. 301-330. ISBN 978-1-4666-4518-9

Ertek, Gürdal and Tokdil, Bengi and Günaydın, İbrahim and Göğüş, Aytaç (2014) Competitiveness of top 100 U.S. universities: a benchmark study using data envelopment analysis (DEA) and information visualization. In: Osman, İbrahim H. and Anouze, Abdel Latef and Emrouznejad, Ali, (eds.) Handbook of Research on Strategic Performance Management and Measurement Using Data Envelopment Analysis. IGI Global, Hershey, PA, USA. ISBN 1466644745 ; 9781466644748 (Print) 9781466644755 (Online)

Evin, Ahmet (2014) Turkey: factor and dilemma. Western Balkans: The Future of Integration. NATO Defense College Foundation, Rome, pp. 127-132.

Evin, Ahmet (2014) Turkey's political turmoil and its transatlantic implications. In: Szabo, Stephen F., (ed.) The State of the Transatlantic World 2014. Transatlantic Academy, Washington D.C., pp. 58-61.

Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre (2014) Convergence or divergence: EU and Turkish foreign policy over the last decade. In: Balazs, Peter, (ed.) A European Union with 36 Members? Perspectives and Risks. Center for EU Enlargement Studies, Budapest, Hungary, pp. 185-198. ISBN 978-963-386-031-1

Frenk, Hans and Kaya, Murat and Pourghannad, Behrooz (2014) Generalizing the ordering cost and holding-backlog cost rate functions in EOQ-type inventory models. In: Choi, Jason, (ed.) Handbook of EOQ Inventory Problems: Stochastic and Deterministic Models and Applications. International Series in Operations Research & Management Science; 197, Part II. Springer, New York, NY, pp. 79-119. ISBN 978-1-4614-7638-2 (Print) 978-1-4614-7639-9 (Online)

Güler, Rıza Alp and Hamamcı, Andaç and Ünal, Gözde (2014) A scalable fluctuating distance field: an application to tumor shape analysis. In: Katryn, Leonard and Sibel, Tari, (eds.) Research in Shape Analysis. Springer, USA. (Accepted/In Press)

Irzık, Gürol (2014) Toplumsal sorunlara duyarlı bir bilim felsefesine doğru. In: Çotuksöken, Betül and Uygur, Gülriz and Şimga, Hülya, (eds.) Çağın Olayları Arasında (Among The Events of The Era). Tarihçi Kitabevi Yayınları; 53. Tarihçi Kitapevi, İstanbul, pp. 307-316. ISBN 9786054534470

Irzık, Gürol and Nola, Robert (2014) New directions for nature of science research. In: Matthews, Michael R., (ed.) International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching. Springer, Dordrecht, Netherlands, pp. 999-1021. ISBN 978-94-007-7653-1 (Print) 978-94-007-7654-8 (Online)

Jouan de Kervenoael, Ronan (2014) Turkish cars: the big picture. In: Keegan, Warren J. and Green, Mark, (eds.) Global Marketing. Prentice Hall, London. ISBN 9780133545005, 0133545008

Jouan de Kervenoael, Ronan and Hallsworth, Alan and Tng, David (2014) Singapore's online retail deviants: analyzing the rise of Blogshops' power. In: Musso, Fabio and Druica, Elena, (eds.) Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development. IGI Global, USA, pp. 449-470. ISBN 9781466660748, 1466660740 (Print) 9781466660755 (Online)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Şekeralp, Egemen (2014) Smartphone-based digital government model: the case of the Beyaz Masa (White Table) app in Turkey. In: Bwalya, Kelvin Joseph, (ed.) Technology Development and Platform Enhancements for Successful Global E-Government Design. IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 204-227. ISBN 9781466649002, 1466649003 (Print) 9781466649019 (Online)

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2014) Necessity and state of exception: the Turkish State's permanent war with its Kurdish citizens. In: Kastoryano, Riva, (ed.) Turkey Between Nationalism and Globalization. Routledge, London, pp. 142-161. ISBN 9780415529235 ; 0415529239

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri. In: Aral, Fahri, (ed.) Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 485. Armağan Dizisi; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 407-416. ISBN 978-605-399-358-2

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) EU fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus. In: Temel, Bülent, (ed.) The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey. Lexington Books, New York, pp. 155-172. ISBN 0739174487 ; 978-0739174487

Kınayyiğit, Şölen and Philippot, Karine (2014) Organometallic approach for the synthesis of noble metal nanoparticles: towards application in colloidal and supported nanocatalysis. In: Tao, Franklin, (ed.) Metal Nanoparticles for Catalysis: Advances and Applications. RSC Publishing, London, pp. 47-82. ISBN 978-1-78262-033-4 (Print) 978-1-78262-103-4 (Online)

Koçak, Cemil (2014) Transformation with constutition: young Ottomans and the first Ottoman constutition. In: Somel, Selçuk Akşin, (ed.) Transformation. University, USA. (Accepted/In Press)

Kunt, Metin (2014) Devolution from the centre to the periphery: an overview of Ottoman provincial administration. In: Duindam, Jeroen and Dabringhaus, Sabine, (eds.) The Dynastic Centre and the Provinces: Agents and Interactions. Brill, Leiden, pp. 30-48. ISBN 9789004251489 (Print) 9789004272095 (Online)

Kunt, Metin and Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Polonyalı iki Osmanlı. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 50-61. ISBN 9786054348701

Kunt, Metin and Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Two Polish Ottomans. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Distant Neighbour, Close Memories: 600 Years Of Turkish-Polish Relations. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 48-59. ISBN 9786054348718

Kurtoğlu Eken, Deniz (2014) Sabancı University School of Languages Trainer Education Program (SLTEP): A case study on trainer education in Turkey. In: Boyd, Pete and Szplit, Agnieszka and Zbróg, Zuzanna, (eds.) Teacher Educators and Teachers as Learners: International Perspectives. Libron, Kraków, pp. 97-120. ISBN 978-83-64275-91-3

Müftüler-Baç, Meltem (2014) Conclusions: the future of Europe, differentiated integration and Turkey's role. In: Aydın-Düzgit, Senem and Huber, Daniela and Müftüler-Baç, Meltem and Keyman, Fuat and Tasci, Jan and Tocci, Nathalie, (eds.) Global Turkey in Europe II: Energy, Migration, Civil Society and Citizenship Issues in Turkey-EU Relations. IAI Research Papers No. 13. IAI (Istituto Affari Internazionali), Rome, Italy, pp. 215-220. ISBN 978-88-6812-282-9

Müftüler-Baç, Meltem (2014) Changing Turkish foreign policy in Iraq. In: Christian, Kaunert, (ed.) Western Foreign Policy and the Middle East. Routledge, London, UK. (Accepted/In Press)

Müftüler-Baç, Meltem and Görgülü, Aybars (2014) Turkey and the European Union: partners in foreign policy cooperation in the South Caucasus. In: Wilga, Maciej and Karolewski, Ireneusz Pawel, (eds.) New Approaches to EU Foreign Policy. Routledge Advances in European Politics. Routledge, New York, pp. 222-239. ISBN 978-0-415-81366-2

Onan, Kıvanç and Ülengin, Füsun and Sennaroğlu, Bahar (2014) Locating temporary storage sites for managing disaster waste, using multiobjective optimization. In: Bidanda, Bopaya and Sabuncuoğlu, İhsan and Kara, Bahar Y., (eds.) Industrial Engineering Non-Traditional Applications in International Settings. CRC Press, Boca Raton, pp. 99-114. ISBN 978-1-4822-2687-4 (Print) 978-1-4822-2688-1 (Online)

Parla, Ayşe and Tataryan, Nora (2014) Türkiye'de göç antropolojisi. In: Özbay, Cenk and Candan, Ayfer Bartu, (eds.) Kültür Denen Şey. Metis Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Pausinger, Florian and Topuzoğlu, Alev (2014) Permutations of finite fields and uniform distribution modulo 1. In: Niederreiter, Harald and Ostafe, Alina and Panario, Daniel and Winterhof, Arne, (eds.) Algebraic Curves and Finite Fields: Cryptography and Other Applications. De Gruyter , Berlin/Boston, pp. 145-160. ISBN 9783110317916

Schneider, Annedith (2014) Politics and belonging in the music of Turkish-French rapper C-it. In: Menon, Nirmala and Preziuso, Marika, (eds.) Migrant Identities of Creole Cosmopolitans: Transcultural Narratives of Contemporary Postcoloniality. Postcolonial Studies (18). Peter Lang Publishing, New York, pp. 35-47. ISBN 978-1-4331-1812-8 (Print) 978-1-4539-1104-4 (Online)

Sezer, Deniz and Roux, Benoit (2014) Markov state and diffusive stochastic models in electron spin resonance. In: Bowman, Gregory R. and Pande, Vijay S. and Noe, Frank, (eds.) An Introduction to Markov State Models and Their Application to Long Timescale Molecular Simulation. Advances in Experimental Medicine and Biology (797). Springer Science+Business Media, Dordrecht, pp. 115-138. ISBN 978-94-007-7605-0 (Print) 978-94-007-7606-7 (Online)

Shamloo, Bahar and Erman, Batu (2014) Immune receptors and signal transduction: T and B cell receptors (Immun reseptorler ve sinyal iletimi: T ve B hucre reseptorleri). In: Abacıoğlu, Hakan and Öngen, Betigül and Badur, Selim, (eds.) Infection Pathogenesis and Immunity (Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık). Istanbul, Istanbul. (Accepted/In Press)

Simpson, Adam John (2014) Bridging the gap between prep classes and freshman year. In: Sarp Simpson, Çağla, (ed.) Innovations in English Language Teaching and Learning: The Turkish Perspective. Crowd Source ELT, Istanbul, Turkey, pp. 138-150. ISBN 978-605-86489-0-6

Simpson, Adam John and Dodigovic, Marina (2014) How to teach generation Y with technology. In: Dodigovic, Marina, (ed.) Attitudes to Technology in ESL/EFL Pedagogy. TESOL Arabia Publications, Dubai, United Arab Emirate, pp. 333-341. ISBN 978-9948-20-690-3

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2014) Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053321088

Stojanovic, Ivana and Çetin, Müjdat and Karl, W. Clem (2014) Sparsity and compressed sensing in mono-static and multi-static radar imaging. In: Carmi, Avishy Y. and Mihaylova, Lyudmila S. and Godsill, Simon J., (eds.) Compressed Sensing & Sparse Filtering. Signals and Communication Technology. Springer, New York, USA, pp. 395-421. ISBN 978-3-642-38397-7 (Print) 978-3-642-38398-4 (Online)

Üsdiken, Behlül and Kipping, Matthias (2014) History and organization studies: a long-term view. In: Bucheli, Marcelo and Wadhwani, R. Daniel, (eds.) Organizations in Time: History, Theory, Methods. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 33-55. ISBN 9780199646890 ; 0199646899

Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Ottoman reception and perception of Janos Szapolyai in 1529. In: Born, Robert and Jagodzinski, Sabine, (eds.) Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16.-18. Jahrhundert. Geisteswissenschaftliches Zentrum in Leipzig Studia Jagellonica Lipsiensia Series (14). Thorbecke Jan Verlag, Leipzig, pp. 141-154. ISBN 9783799584142 ; 3799584145

Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Security or glory? some sixteenth-century views on the necessity of conquering Rhodes. In: Çaykent, Özlem and Zavagno , Luca, (eds.) The Islands of the Eastern Mediterranean: A History of Cross-Cultural Encounters. I.B. Tauris, London, UK. ISBN 9781780766294

Yıldırım, Mahir Umman and Çatay, Bülent (2014) A parallel matheuristic for solving the vehicle routing problems. In: Freire de Sousa, Jorge and Rossi, Riccardo, (eds.) Computer-based Modelling and Optimization in Transportation. Advances in Intelligent Systems and Computing; 262, Part VIII. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 477-489. ISBN 978-3-319-04629-7 (Print) 978-3-319-04630-3 (Online)

2013

Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Bora, Tanıl, (ed.) Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları; 1852. Araştırma-İnceleme Dizisi; 313. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

Altınay, Ayşe Gül (2013) Direnenlerin pedagojisi: gezi okulundan öğrendiklerim. In: İnal, Kemal, (ed.) Gezi, İsyan, Özgürlük: Sokağın Şenlikli Muhalefeti. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-539-783-2

Altınay, Ayşe Gül (2013) Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu. In: Şahin, Seval, (ed.) Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar. İletişim Yayınları; 1833. Edebiyat Eleştirisi Dizisi; 32. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 123-133. ISBN 9789750511332

Altınordu, Ateş (2013) Toward a comparative historical sociology of religious politics. In: Bender, Courtney and Cadge, Wendy and Levitt, Peggy and Smilde, David, (eds.) Religion on the Edge: De-Centering and Re-Centering the Sociology of Religion. Oxford University Press, New York, pp. 67-91. ISBN 978-0-19-993862-9 ; 0199938628

Artan, Tülay (2013) A composite universe: arts and society in Istanbul at the end of the eighteenth century. In: Hüttler, Michael and Weidinger, Hans Ernst, (eds.) Ottoman Empire and European theatre. The Age of W.A. Mozart and Sultan Selim III (1756-1808), 1. Don Juan Archiv Wien Forschungsverlag, Vienna, pp. 751-794. ISBN 9783990120651

Artan, Tülay and Schick, İrvin Cemil (2013) Ottomanizing pornotopia: changing visual codes in eighteenth-century Ottoman erotic miniatures. In: Leoni, Francesca and Natif, Mika, (eds.) Eros and Sexuality in Islamic Art. Routledge, Surrey, England, pp. 157-207. ISBN 978-1-4094-6438-9

Atılgan, Yiğit and Bali, Turan G. and Demirtaş, K. Özgür (2013) Reward-to-risk ratios of funds of hedge funds. In: Gregoriou, Greg N., (ed.) Reconsidering Funds of Hedge Funds: The Financial Crisis and Best Practices in UCITS, Tail Risk, Performance and Due Diligence. Elsevier, Amsterdam, pp. 275-287. ISBN 978-0-12-401699-6

Atılgan, Yiğit and Bali, Turan G. and Demirtaş, K. Özgür (2013) The intertemporal relation between tail risk and funds of hedge funds returns. In: Gregoriou, Greg N., (ed.) Reconsidering Funds of Hedge Funds: The Financial Crisis and Best Practices in UCITS, Tail Risk, Performance and Due Diligence. Elsevier, Amsterdam, pp. 381-392. ISBN 0124016995 ; 978-0124016996

Aydemir, Abdurrahman Bekir (2013) Skill-based immigrant selection and labor market outcomes by visa category. In: Zimmermann, Klaus F. and Constant, Amelie F., (eds.) International Handbook on the Economics of Migration. Edward Elgar Publications, Northampton, MA, pp. 432-452. ISBN 9781845426293 (Print) 9781782546078 (Online)

Ayiter, Elif and Glasauer, Stefan and Moswitzer, Max (2013) LPDT2: La plissure du texte 2. In: Harrison, Dew, (ed.) Digital Media and Technologies for Virtual Artistic Spaces. IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA, pp. 75-90. ISBN 9781466629615 ; 1466629614 (Print) 9781466629622 (Online)

Bektaş, Tolga and Erçetin, Özgür (2013) CDN modeling. In: Pathan, Mukaddim, (ed.) Advanced Content Delivery Streaming in the Cloud. Wiley, New York, NY. ISBN 978-1-118-57521-5 (Accepted/In Press)

Birsel, Selim and Kortun, Vasıf and Akay, Ali (2013) Gar was yesterday, tomorrow is uncertain. In: Roni, Sezin, (ed.) It Was a Time of Conversation. SALT/Garanti Kültür AŞ (İstanbul), İstanbul, pp. 58-75. ISBN 978-9944-731-34-8

Budak, Hikmet (2013) Analysis and exploitation of cereal genomes with the aid of brachypodium. In: Tuberosa, Roberto, (ed.) Genomics of Plant Genetic Resources. Springer, Springer Science+Business Media Dordrecht. (Accepted/In Press)

Çelik, Ayşe Betül (2013) Return of the internally displaced Kurds and reconstruction of the post-conflict zones: an actors analysis. In: İçduygu, Ahmet and Yükseker, Deniz and Aksel, Damla B., (eds.) Migration Around Turkey: Old Phenomena, New Research. Isis Press, İstanbul, pp. 95-136. ISBN 9789754284850

Çelik, Sercan and Simpson, Adam John (2013) English language teacher education. In: Baran, Evrim, (ed.) The Many Faces of TPACK: Perspectives and Approaches. Wikibooks / Wikimedia, The Wikimedia Foundation.

Daim, Tuğrul and Çetindamar, Dilek and Beyhan, Berna and Başoğlu, Nuri (2013) Strategic planning decisions: an overview. In: Çetindamar, Dilek and Daim, Tuğrul and Beyhan, Berna and Başoğlu, Nuri, (eds.) Strategic Planning Decisions in the High Tech Industry. Springer-Verlag London, London, pp. 1-10. ISBN 978-1-4471-4886-9 (Print) 978-1-4471-4887-6 (Online)

Deveci, Tanju and Simpson, Adam John (2013) Developing academic vocabulary objectives: corpus analysis and word lists. In: Bosworth, Leah Ruth and Smith, Candoğan Marcus and Kurtoğlu Eken, Deniz, (eds.) A Practical Guide to English Language Curriculum Development in An Academic Context. Series of Sabanci University School of Languages. Black Swan Publishing House, Istanbul, Turkey, pp. 77-88. ISBN 978-605-4664-17-7

Eberhart, Karin and Oral, Özlem and Gözüaçık, Devrim (2013) Induction of autophagic cell death by anticancer agents. In: Hayat, M. A., (ed.) Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, and Infection, and Aging. Elsevier, The Netherlands, pp. 179-202. ISBN 9780124055308 (Print) 9780124055353 (Online)

Ertek, Gürdal and Sevinç, Mete and Ulus, Firdevs and Köse, Özlem and Şahin, Güvenç (2013) Industrial benchmarking through information visualization and data envelopment analysis: a new framework. In: Osman, İbrahim and Anouze, Abdel L. and Emrouznejad, Ali, (eds.) Strategic Performance Management and Measurement Using Data Envelopment Analysis. IGI Global, Hershey, PA, USA. ISBN 9781466644748 ; 1466644745 (Print) 9781466644755 (Online)

Ertek, Gürdal and Tapucu, Dilek and Arın, İnanç (2013) Text mining with RapidMiner. In: Hofmann, Markus and Klinkenberg, Ralf, (eds.) RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications. Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series. Chapman and Hall/CRC, Florida, USA, pp. 241-261. ISBN 9781482205497 (Print) 9781482205503 (Online)

Filiztekin, Alpay (2013) Türkiye'de suç ve emek piyasası ilişkisi. In: Aşıcı, Ahmet and Hisarcıklılar, Mehtap and İlkkaracan, İpek and Karakaş, Derya and Kaya, Tolga, (eds.) Ümit Şenesen'e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi. Literatür Yayınları, İstanbul, pp. 377-396. ISBN 9789750406492

Garcia, Arnaldo and Stichtenoth, Henning (2013) Introduction to function fields and curves. In: Mullen, Gary L. and Panario, Daniel, (eds.) Handbook of Finite Fields. Discrete Mathematics and Its Applications. CRC Press, Boca Raton, London, New York. ISBN 9781439873786

Garcia, Arnaldo and Stichtenoth, Henning (2013) Rational points on curves. In: Mullen, Gary L. and Panario, Daniel, (eds.) Handbook of Finite Fields. Discrete Mathematics and Its Applications. CRC Press, Boca Raton, London, New York. ISBN 9781439873786

Garcia, Arnaldo and Stichtenoth, Henning (2013) Towers. In: Mullen, Gary L. and Panario, Daniel, (eds.) Handbook of Finite Fields. Discrete Mathematics and Its Applications. CRC Press, Boca Raton, London, New York. ISBN 9781439873786

Germen, Murat (2013) Photography as a tool of alienation: aura (Chapter 7). In: Bowen, Jonathan P. and Keene, Suzanne and Ng, Kia, (eds.) Electronic Visualisation in Arts and Culture. Springer Series on Cultural Computing, Part II. Springer London, London, UK, pp. 91-104. ISBN 978-1-4471-5405-1 (Print) 978-1-4471-5406-8 (Online)

Germen, Murat (2013) Muta – Morphosis. In: Papanikos, Gregory T., (ed.) Issues on Education and Research. ATINER (Athens Institute for Education and Research), Athens, Greece, pp. 73-86. ISBN 978-960-9549-33-2

Göğüş, Aytaç (2013) Brainstorming and invention. In: Carayannis, Elias G., (ed.) The Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship. Springer US, New York. ISBN 1461438578 ; 978-1-4614-3857-1

Hamamcı, Andaç and Ünal, Gözde (2013) Registration of brain tumor images using hyper-elastic regularization. In: Wittek, Adam and Miller, Karol and Nielsen , Poul M.F., (eds.) Computational Biomechanics for Medicine: Models, Algorithms and Implementation. Springer, New York, pp. 101-114. ISBN 978-1-4614-6350-4 (Print) 978-1-4614-6351-1 (Online)

Hatipoğlu, Emre (2013) Karşılaştırmalı siyasette yöntem. In: Sayarı, Sabri and Dikici Bilgin, Hasret, (eds.) Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 439. Siyaset Bilimi; 48. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 25-44. ISBN 978-605-399-313-1

Irzık, Gürol (2013) Carnap'ın içsel ve dışsal sorular ayrımının kapsamı. In: Kutlusoy, Zekiye, (ed.) Tutarsızlığın İz Sürücüsü. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp. 253-270. ISBN 9789755337388

Irzık, Gürol (2013) Karl Raimund Popper. In: Tunçel, Ahu and Gülenç, Kurtul, (eds.) Siyaset Felsefesi Tarihi. Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp. 624-637. ISBN 978-605-5063-03-0

Irzık, Sibel (2013) Yaşar Kemal's island of resistance. In: Laachir, Karima and Talajooy, Saeed, (eds.) Resistance in Contemporary Middle Eastern Cultures: Literature, Cinema and Music. Routledge Research in Postcolonial Literatures; 44. Routledge, London, pp. 49-63. ISBN 978-0-415-89337-4

Irzık, Sibel (2013) Textualized memories of politics: Turkish Coup d'Etat novels. In: Segal, Naomi and Koleva, Daniela, (eds.) Cultural Literacy in Contemporary Europe. Palgrave, London. (Accepted/In Press)

Jouan de Kervenoael, Ronan (2013) Yemeksepeti.com — "Meal basket". In: Clow, Kenneth E. and Baack, Donald, (eds.) Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications. Pearson, Harlow . ISBN 9780273788072

Jouan de Kervenoael, Ronan (2013) Showrooming 2.0: shopping in store but buying online versus getting more in store. In: Kotler, Philip and Armstrong, Gary, (eds.) Principles of Marketing. Prentice Hall, Harlow, pp. 411-412. ISBN 0133084043 ; 978-0133084047

Jouan de Kervenoael, Ronan and Yfantis, Vasileios (2013) Articulating wider smartphone emerging security issues in the case of m-government in Turkey. In: Halpin, Edward Francis and Griffin, David and Rankin, Carolynn and Dissanayake, Lakshman and Mahtab, Nazmunnessa, (eds.) Digital Public Administration and E-Government in Developing Nations: Policy and Practice. IGI Global, USA, pp. 177-205. ISBN 9781466636910, 1466636912 (Print) 9781466636927 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler. Çevre Yönetişimi. Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 120-153. ISBN 9786054348541

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 57-70. ISBN 9780415615327

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi? In: Boztekin, Nihal, (ed.) Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcilği, İstanbul, pp. 68-74. ISBN 9786058716964

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkey. In: Krieger, Joel, (ed.) The Oxford Companion to Comparative Politics. The Oxford University Press, New York, NY, USA, pp. 448-452. ISBN 978-0-19-973859-5 ; 0-19-973859-9

Karaca, Banu (2013) Europeanisation from the margins? Istanbul's cultural capital initiative and the formation of European cultural policies. In: Patel, Kiran Klaus, (ed.) The Cultural Politics of Europe: European Capitals of Culture and European Union Since the 1980s. Routledge/UACES Contemporary European Studies. Routledge, London, pp. 157-175. ISBN 0415521491 ; 978-0415521499

Kaya, Murat and Yeşil, Engin and Dodurka, Furkan and Siradag, Sarven (2013) Fuzzy forecast combining for apparel demand forecasting. In: Choi, Tsan-Ming, (ed.) Intelligent Fashion Forecasting Systems: Models and Applications. Springer, New York. ISBN 978-3-642-39868-1 (Accepted/In Press)

Keyman, Fuat and Özkırımlı, Umut (2013) The "Kurdish question" revisited: modernity, nationalism, and citizenship in Turkey. In: Bilgin, Fevzi and Sarıhan, Ali, (eds.) Understanding Turkey's Kurdish Question. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 55-62. ISBN 978-0739184028 ; 0739184024

Kim, Woo Chang and Mulvey, John M. and Şimşek, Koray Deniz and Kim, Min Jeong (2013) Longevity risk management for individual investors. In: Gassmann, Horand I. and Ziemba, William T., (eds.) Stochastic Programming: Applications in Finance, Energy, Planning and Logistics. World Scientific Series in Finance; 4 . World Scientific, Singapore, pp. 9-41. ISBN 978-981-4407-50-2 (Print) 978-981-4407-52-6 (Online)

Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül (2013) Histoire de l’entreprise et recherches en gestion. In: Cailluet, Ludovic and Lemarchand, Yannick and Chessel, Marie-Emmanuelle, (eds.) Histoire et Sciences de Gestion. Vuibert, Paris, pp. 33-60. ISBN 2311013815 ; 978-2311013818

Koçak, Cemil (2013) Kemalist Nationalism's murky waters. In: Kastoryano, Riva, (ed.) Turkey Between Nationalism and Globalization. Routledge, London & New York, pp. 63-70. ISBN 978-0-415-52923-5 (Print) 978-0-203-59662-3 (Online)

Kozhevnikov, Maria and Blazhenkova, Olesya (2013) Individual differences in object versus spatial imagery: from neural correlates to real-world applications. In: Lacey, Simon and Lawson, Rebecca, (eds.) Multisensory Imagery. Springer Publishing Company, New York, pp. 299-318. ISBN 978-1-4614-5878-4 (Print) 978-1-4614-5879-1 (Online)

Kunt, Metin (2013) Ottoman white eunuchs as palace officials and statesmen, 1450-1600. In: Schiele, Juliane and Hanss, Stefan, (eds.) Mediterranean Slavery Revisited (500–1800) / Neue Perspektiven auf mediterrane Sklaverei (500–1800). Chronos Verlag, Zurich. (Accepted/In Press)

Kütükçü, Tamer (2013) Sait Faik'in berikileri: azınlıklar. In: Armağan, Yalçın, (ed.) Sait Faik Abasıyanık. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi; 44. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp. 344-371. ISBN 9789751736796

Kütükçü, Tamer (2013) Bir travmanın iki yüzü: içimizdeki şeytan ve huzur. In: Sönmez, Sevengül, (ed.) Sabahattin Ali. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi: 46. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. ISBN 9789751736772

Meidl, Wilfried and Winterhof, Arne (2013) Linear complexity of sequences and multisequences. In: Mullen, Gary L. and Panario, Daniel, (eds.) Handbook of Finite Fields. Discrete Mathematics and Its Applications. CRC Press, Boca Raton, New York, pp. 318-330. ISBN 9781439873786 (Print) 9781439873823 (Online)

Müftüler-Baç, Meltem (2013) Turkish foreign policy, its domestic determinants and the role of the European Union. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 71-83. ISBN 9780415615327

Neyzi, Leyla (2013) Section introduction (Part III: the intersection of ethics and politics). In: Sheftel, Anna and Zembrzycki, Stacey, (eds.) Oral History Off the Record: Toward an Ethnography of Practice. Palgrave Studies in Oral History. Palgrave Macmillan, New York, USA. ISBN 1137339640 ; 9781137339645

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2013) Reproduction of the "new" Islamic middle class in the neoliberal landscape of Turkey. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Oğurlu, Anita (2013) A Gramscian reflection on the Laic/Islamic schism in the Turkish dominant class: the case of media. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Özel, Işık (2013) Emerging on an illiberal path: The Turkish variety of capitalism. In: Becker, Uwe, (ed.) The BRICs and Emerging Economies in Comparative Perspective: Political Economy, Liberalisation and Institutional Change. Routledge, London and New York. ISBN 0415843502 ; 978-0415843508

Özel, Işık (2013) Karşılaştırmalı ekonomi politik. In: Sayarı, Sabri and Dikici Bilgin, Hasret, (eds.) Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 439. Siyaset Bilimi Dizisi; 48. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 209-235. ISBN 9786053993131

Özel, Işık (2013) Krize krizlerle hazırlanmak: Meksika ekonomisinde süreklilik ve dönüşüm. In: Şenses, Fikret and Öniş, Ziya and Bakır, Caner, (eds.) Ülke Deneyimleri Işığında: Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. İletişim Yayınları; 1944. Araştırma-İnceleme Dizisi; 326. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 335-360. ISBN 9789750513626

Pamay, M. Berke and Bülbül, Kerem and Ulusoy, Gündüz (2013) Dynamic resource constrained multi-project scheduling problem with weighted earliness/tardiness costs. In: Pulat, Pakize S. and Sarin, Subhash C. and Uzsoy, Reha, (eds.) Essays in Production, Project Planning and Scheduling: A Festschrift in Honor of Salah Elmaghraby. International Series in Operations Research & Management Science. Springer Verlag, Berlin, pp. 219-248. ISBN 1461490553 ; 978-1461490555

Rocha, B. and Silva, C. and Keulen, C. and Yıldız, Mehmet and Suleman, A. (2013) New trends in SHM, structural health monitoring of aircraft structures. In: Wieslaw, Ostachowicz and Güemes, Alfredo, (eds.) New Trends in Structural Health Monitoring. CISM International Centre for Mechanical Sciences, 542. Springer, Germany. ISBN 978-3-7091-1389-9 ; 370911389X

Rumelili, Bahar and Keyman, Fuat (2013) Enacting European citizenship beyond the EU: Turkish citizens and their European political practices. In: Işın, Engin F. and Saward, Michael, (eds.) Enacting European Citizenship. Cambridge University Press, New York, pp. 66-83. ISBN 9781107033962 (Print) 9781139524025 (Online)

Sayarı, Sabri (2013) Challenges of triangular relations: the US, the EU, and Turkish accession. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 43-55. ISBN 9780415615327

Somel, Selçuk Akşin (2013) Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908). In: Aktar, Cengiz, (ed.) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı. Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, pp. 139-158. ISBN 978-605-86570-3-8

Somel, Selçuk Akşin (2013) Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era. In: İpşirli, Mehmet, (ed.) İstanbul Tarihi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Abdülhamit devri eğitim tarihçiliğine bir bakış: 1980 sonrasında taşra maarifi ve gayrı müslim mekteplerinin historiografik bir analizi. In: Reindl-Kiel, Hedda and Kenan, Seyfi, (eds.) Alman Türk Tesadüfleri: Kemal Beydilli'ye Armağan (Deutsch-Türkische Begegnungen: Festschrift für Kemal Beydilli). EB Verlag, Berlin, pp. 571-592. ISBN 978-3-86893-113-6

Tekdal, Dilek and Çetiner, Selim (2013) The effects of different combinations and varying concentrations of growth regulators on the regeneration of selected Turkish cultivars of melon. In: Silva-Opps, Marina, (ed.) Current Progress in Biological Research. Agricultural and Biological Sciences. InTech, Acadia, Canada, pp. 257-275. ISBN 978-953-51-1097-2

Topkaya, İbrahim Saygın and Erdoğan, Hakan and Porikli, Fatih (2013) Detecting and tracking unknown number of objects with Dirichlet process mixture models and Markov random fields. In: Bebis, George and Boyle, Richard and Parvin, Bahram and Koracin, Darko and Li, Baoxin and Porikli, Fatih and Zordan, Victor and Klosowski, James and Coquillart, Sabine and Luo, Xun and Chen, Min and Gotz, David, (eds.) Advances in Visual Computing: 9th International Symposium, ISVC 2013, Rethymnon, Crete, Greece, July 29-31, 2013. Proceedings, Part II. Lecture Notes in Computer Science, 8034. Springer, Berlin, pp. 178-188. ISBN 978-3-642-41938-6 (Print) 978-3-642-41939-3 (Online)

Yelçe, Zeynep Nevin and Ensari, Dilşah Pınar and Burat, Mehmet Bora (2013) Bilgi ve hizmete erişim. In: Menda, Elzi and Berktay, Neyyir and Balkan, Nesrin, (eds.) Engelsiz Türkiye İçin: Yolun Neresindeyiz? Mevcut Durum ve Öneriler. Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 19-122. ISBN 978-605-4348-46-6

Yılmaz, Bahri (2013) Incredible India. In: Öniş, Yusuf Ziya and Şenses, Fikret, (eds.) New Economic Order After World Crisis. İletişim Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Yosun, Türkan and Çetindamar, Dilek (2013) Hidden champions of Turkey. In: McKiernan, Peter and Purg, Danica, (eds.) Hidden Champions in CEE and Turkey: Carving Out a Global Niche. Spinger/Verlag, Germany, pp. 383-406. ISBN 978-3-642-40503-7 (Print) 978-3-642-40504-4 (Online)

Zakharyuta, Vyacheslav (2013) On Dragilev's contribution to mathematics. In: Abanin, Alexander, (ed.) Studies on Mathematical Analysis. Mathematical Forum, 7. SMI VSC RAS, Vladikavkaz, Russia, pp. 19-33. ISBN 978-5-904695-19-4

2012

Adak, Hülya (2012) Beyond the catastrophic divide walking with Halide Edib (the Turkish "Jeanne d’Arc") through the Ambiguous Terrains of World War I. In: Ulbrich, Claudia and Medick, Hans and Schaser, Angelika, (eds.) Selbstzeugnis und Person: Transkulturelle Perspektiven. Böhlau, Weimar, Köln, Wien. ISBN 978-3-412-20853-0

Alpar, M. Ali (2012) Nötron yıldızlarında üstünakışkanlık ve üstüniletkenlik. In: Akyüz, Asuman and Dayı, Ömer Faruk and Durukanoğlu Feyiz, Sondan and Özbek, Sevtap Yıldız, (eds.) Anı Kitabı: Bilim, Kişi ve Toplum Üzerine Çalışmalar. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul, pp. 94-97. ISBN 9786054348213

Artan, Tülay (2012) Alay Köşkü yakınlarında Bâbıâli'nin oluşumu ve Süleymaniye'de bir sadrazam sarayı. In: Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel, (eds.) Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005. Kitap Yayınevi; 261. İnsan ve Toplum Dizisi; 63, 1. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 73-140. ISBN 978-605-105-088-1

Artut, Selçuk Hüseyin and Güzererler, Ahmet (2012) SonicFields: an immersed sonic experience. In: Arbury, Stephen Andrew, (ed.) The Visual and Performing Arts: An International Anthology. ATINER (Athens Institute for Education and Research), Athens, Greece, pp. 307-314. ISBN 978-960-9549-31-8

Atiyas, İzak and Sanin, Deniz (2012) Nükleer enerji için düzenleyici otorite: ülke deneyimleri ve Türkiye için öneriler. In: Ülgen, Sinan, (ed.) Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli - II. EDAM (Ekonomi ve Dış politika Araştırma Merkezi), İstanbul, pp. 122-156. ISBN 978-9944-0133-4-5

Ayiter, Elif (2012) Acquisitions for creativity: 'Produsage' in the metaverse. In: Bornhofen, Stefan and Heudin, Jean-Claude and Lioret, Alain and Torrel, Jean-Claude, (eds.) Virtual Worlds: Artificial Ecosystems and Digital Art Exploration. Science-eBook, Paris, pp. 7-18. ISBN 979-10-91245-06-7

Cao, Buyang and Bozkaya, Burçin (2012) Vehicle routing in service industry using decision support systems. In: Faulin, Javier and Juan, Angel A. and Grasman, Scott E. and Fry, Michael J., (eds.) Decision Making in Service Industries: A Practical Approach. CRC Press, Boca Raton. ISBN 9781439867341

Çelik, Ayşe Betül (2012) Ethnopolitical conflict in Turkey: from the denial of Kurds to peaceful co-existence? In: Landis, Dan and Albert, Rosita D., (eds.) Handbook of Ethnic Conflict: International Perspectives. International and Cultural Psychology, 1574-0455. Springer US, Boston, MA, pp. 241-260. ISBN 978-1-4614-0447-7 (Print) 978-1-4614-0448-4 (Online)

Erdem, Esra and Patoğlu, Volkan (2012) Applications of action languages in cognitive robotics. In: Erdem, Esra and Lee, Joohyung and Lierler, Yuliya and Pearce, David, (eds.) Correct Reasoning: Essays on Logic-Based AI in Honour of Vladimir Lifschitz. Lecture Notes in Computer Science, 7265. Springer, Germany, pp. 229-246. ISBN 978-3-642-30742-3 (Print) 978-3-642-30743-0 (Online)

Ertek, Gürdal (2012) Depolama sistemleri. In: Çatay, Bülent and Öztürk, Gürkan, (eds.) Uluslararası Lojistik. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp. 90-117. ISBN 978-975-06-1276-3

Ertek, Gürdal (2012) Lojistik bilişim sistemleri. In: Çatay, Bülent and Öztürk, Gürkan, (eds.) Uluslararası Lojistik. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp. 118-150. ISBN 978-975-06-1276-3

Ertek, Gürdal and Demiriz, Ayhan and Çakmak, Fatih (2012) Linking behavioral patterns to personal attributes through data re-mining. In: Cao, Longbing and Yu, Philip S., (eds.) Behavior Computing: Modeling, Analysis, Mining and Decision. Springer, Berlin, pp. 197-214. ISBN 978-1-4471-2968-4 (Print) 978-1-4471-2969-1 (Online)

Ertek, Gürdal and Kaya, Murat and Kefeli, Cemre and Onur, Özge and Uzer, Kerem (2012) Scoring and predicting risk preferences. In: Cao, Longbing and Yu, Philip S., (eds.) Behavior Computing: Modeling, Analysis, Mining and Decision. Springer, Berlin, pp. 143-163. ISBN 978-1-4471-2968-4 (Print) 978-1-4471-2969-1 (Online)

Ertek, Gürdal and Tunç, Murat Mustafa (2012) Re-mining association mining results through visualization, data envelopment analysis, and decision trees. In: Kahraman, Cengiz, (ed.) Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering. Atlantis Computational Intelligence Systems; 6. Atlantis Press/Springer, Germany, pp. 601-622. ISBN 978-94-91216-76-3

Evin, Ahmet (2012) Energy and Turkey's neighborhood: Post-Soviet transformation and transatlantic interests. In: Linden, Ronald H. and Evin, Ahmet and Kirişci, Kemal and Straubhaar, Thomas and Tocci, Nathalie and Tolay, Juliette and Walker, Joshua W., (eds.) Turkey and Its Neighbors: Foreign Relations in Transition. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, pp. 89-118. ISBN 9781588267719

Fisher-Onar, Nora Elizabeth and Müftüler-Baç, Meltem (2012) Turkey in cosmopolis? Turkish elite perceptions of the European project. In: Gora, Magdalena and Mach, Zdzislaw, (eds.) Collective Identity and Democracy: The impact of EU Enlargement. ARENA Report No 4/10 ; RECON Report No 12. Arena (Centre for European Studies), Oslo, Norway, pp. 127-154.

Fisher, Nora Elizabeth and Müftüler-Baç, Meltem (2012) Turkey in cosmopolis? Turkish elite perceptions of the European project. In: Gora, Magdalena and Mach, Zdzislaw and Zielinska, Katarzyna, (eds.) Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe. Warsaw Studies in Culture and Society - Volume 1. Peter Lang, Brussels, pp. 51-69. ISBN 978-3-631-62045-8

Göğüş, Aytaç (2012) Active learning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 77-80. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Analytic learning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 237-241. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Brainstorming and learning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 484-488. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Socratic questioning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 3147-3150. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Action research on learning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 69-72. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Bloom's taxonomy of learning objectives. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 469-473. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Constructivist learning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 783-786. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Learning cycles. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 1837-1840. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Learning objectives. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 1950-1954. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Outcomes of learning. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 2534-2539. ISBN 978-1-4419-1427-9

Göğüş, Aytaç (2012) Peer learning and assessment. In: Seel, Norbert M., (ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York, pp. 2572-2576. ISBN 978-1-4419-1427-9

Görgülü, Aybars (2012) Turkey and the South Caucasus in 2010. In: Iskandaryan, A., (ed.) Caucasus 2010. Caucasus Institute, Yerevan, pp. 140-154. ISBN 978-9941-2 667-5

Görgülü, Aybars (2012) The litmus test for Turkey's new foreign policy: the historical rapprochement with Armenia. In: Öktem, Kerem and Kadıoğlu, Ayşe Gülden and Karlı, Mehmet, (eds.) Another Empire?: A Decade of Turkey's Foreign Policy Under the Justice and Development Party. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 382. Political science; 43. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 281-295. ISBN 9786053992363

Gözüaçık, Devrim (2012) Otofaji analiz yöntemleri ve uygulama aşamaları. In: Koçtürk, Semra and Vatansever, H. Seda, (eds.) II. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları; 212. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, pp. 133-146. ISBN 978-975-7936-95-4

Gözüaçık, Devrim (2012) Otofaji ve sinyal yolakları. In: Koçtürk, Semra and Vatansever, H. Seda, (eds.) II. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları; 212. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir, pp. 49-60. ISBN 978-975-7936-95-4

Gümüştüs, Nadire Banu (2012) Rüzgar zeytin ve mektup için. In: Koçak, Murat, (ed.) Rüzgar Şiir Yaşam: Zaman Aşımı/Zaman Aşar mı? UNSPECIFIED, pp. 88-93. ISBN 9789944571722

Hatipoğlu, Emre (2012) ABD dış politikasında Kongre'nin rolü (Congress's role in US foreign policy). In: Çakmak, Cenap and Dinç, Cengiz and Öztürk, Ahmet, (eds.) Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. ISBN 9786051331065

Hatipoğlu, Emre (2012) Otoriter rejimler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 144-163. ISBN 978-975-06-1164-3

Irzık, Gürol (2012) Kuhn and logical positivism: gaps, silences, and tactics of SSR. In: Kindi, Vasso and Arabatzis, Theodore, (eds.) Kuhn's The Structure of Scientific Revolutions Revisited. Routledge Studies in the Philosophy of Science. Routledge, United Kingdom, pp. 15-40. ISBN 978-0-415-80855-2

Irzık, Gürol (2012) Critical rationalism. In: Psillos, Stathis and Curd, Martin, (eds.) The Routledge Companion Philosophy of Science. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Jouan de Kervenoael, Ronan (2012) DORITOS "a la Turca" and the Cem Yilmaz fan club (Chapter 13). In: Solomon, M., (ed.) Consumer Behaviour. Pearson, UK, pp. 543-544.

Jouan de Kervenoael, Ronan (2012) The Turkish coffee experience: Tesco/Kipa vs. Coffee shops (Chapter 10). In: Solomon, M., (ed.) Consumer Behaviour. Pearson, UK, pp. 422-422.

Jouan de Kervenoael, Ronan and Bisson, Christophe and Palmer, Mark (2012) Web designers, social e-value creation and e-business planning: understanding resistance from conflicting demands. In: Rezaul , Karim Mohammed, (ed.) Strategic and Pragmatic E-Business: Implications for Future Business Practices. IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 330-351. ISBN 9781466616196 (Print) 9781466616202 (Online)

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2012) The role of Islam in the democratic transition of Arab countries: can Turkish laicism be a model? In: Council of Europe, Strasbourg, (ed.) Council of Europe, Democracy Debates. Council of Europe, Strasbourg. (Accepted/In Press)

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Political culture. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, New York, pp. 171-181. ISBN 978-0-415-55817-4

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 38-64. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Karşılaştırmalı siyaset: giriş. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-37. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom. In: Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu, (eds.) Turkey and the European Union: Different Dimensions. Nomos, Baden, Germany, pp. 67-85. ISBN 978-3-8329-7546-3

Koçak, Cemil (2012) Atatürk-İnönü ilişkileri. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 147-175. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Cumhuriyetin ilk döneminde muhalefet. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 133-146. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Mustafa Kemâl ve muhalefet: bir kadın portresi olarak Hâlide Edib. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 83-116. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Yeni belgeler ışığında CHP-devlet bütünleşmesi üzerine notlar. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2012) İnönü döneminde tek parti rejimi üzerine bâzı görüşler. In: Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J., (eds.) Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme: Atatürk ve Rızâ Şah Dönemleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 101-114. ISBN 978-605-399-184-7

Koçak, Cemil (2012) Otuzlu ve kırklı yıllarda Türkiye'de Yahudiler. In: Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel, (eds.) Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005. Kitap Yayınevi; 261. İnsan ve Toplum Dizisi; 63, 1. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 357-383. ISBN 978-605-105-088-1

König, Thomas and Dannwolf, Tanja and Luetgert, Brooke (2012) EU legislative activities and domestic politics. In: Brouard, Sylvain and Costa, Olivier and König, Thomas, (eds.) The Europeanization of Domestic Legislatures: The Empirical Implications of the Delors' Myth in Nine Countries. Studies in Public Choice. Springer, New York, pp. 21-37. ISBN 978-1-4614-1501-5

Kunt, Metin (2012) Royal and other households. In: Woodhead, Christine, (ed.) The Ottoman World. The Routledge Worlds. Routledge, London, pp. 103-115. ISBN 978-0-415-44492-7

Kunt, Metin and Yelçe, Zeynep Nevin (2012) Divân-ı Hümâyûn: le conseil impérial Ottoman et ses conseillers, 1450-1580. In: Michon, Cédric, (ed.) Conseils & Conseillers Dans L'Europe de la Renaissance: v. 1450-v. 1550. Presses Universitaires François-Rabelais (PUFR), Rennes, France, pp. 299-339. ISBN 978-2-86906-286-3

Linden, Ronald H. and Evin, Ahmet and Tocci, Nathalie and Straubhaar, Thomas and Walker, Joshua W. and Tolay, Juliette and Kirişci, Kemal (2012) Turkey and its neighborhood: past, present, and future. In: Linden, Ronald H. and Evin, Ahmet and Kirişci, Kemal and Straubhaar, Thomas and Tocci, Nathalie and Tolay, Juliette and Walker, Joshua W., (eds.) Turkey and Its Neighbors: Foreign Relations in Transition. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, pp. 219-226. ISBN 9781588267719

Lyons, Graham and Çakmak, İsmail (2012) Agronomic biofortification of food crops with micronutrients. In: Bruulsema, Tom W. and Heffer, Patrick and Welch, Ross M. and Çakmak, İsmail and Moran, Kevin, (eds.) Fertilizing Crops to Improve Human Health: a Scientific Review Volume 1: Food and Nutrition Security. IPNI/IFA, Paris, France, pp. 97-122.

Neyzi, Leyla (2012) Just get on the bus and go," she said: remembering Josephine. In: Hart, Kimberly, (ed.) What Josephine Saw: Twentieth Century Photographic Visions of Rural Anatolia. Koc University Press, Istanbul, pp. 207-208. ISBN 9786056257599

Oral, Ahmet (2012) Magnetic sensitive scanning probe microscopy. In: Kaufmann, Elton N., (ed.) Characterization of Materials. John Wiley, USA, pp. 2302-2310. ISBN 9780471266969

Oral, Özlem and Irmak, Ster and Ekici, Sinan and Gözüaçık, Devrim (2012) Autophagy in urology (Ürolojide otofaji). In: Türkeri, Levent and Özer, Ayşe and Narter, Fehmi, (eds.) Moleküler Üroloji. Moleküler Üroloji: Ürolojik Hastalıkların Moleküler Temeli. Üroonkoloji Derneği Yayınları, İstanbul, pp. 271-283. ISBN 978-975-01697-2-4

Öncü, Ayşe (2012) Television and media. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, New York, pp. 125-136. ISBN 9780415558174 ; 0415558174

Saçlıoğlu, Cihan Kemal (2012) The not-so-simple pendulum and the vacua of yang-mills and Einstein theories. In: Akyüz, Asuman and Dayı, Ömer Faruk and Durukanoğlu Feyiz, Sondan and Özbek, Sevtap Yıldız, (eds.) Anı Kitabı: Bilim, Kişi ve Toplum Üzerine Çalışmalar. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul, pp. 125-130. ISBN 9786054348213

Somel, Selçuk Akşin (2012) II. Abdülhamid dönemi eğitimine genel bakış ve 1980 sonrası ikincil kaynakların kısmî bir değerlendirmesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Abdülhamit Araştırmaları. Klasik Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Şahin, Güvenç (2012) Ulaştırma sistemleri. In: Çatay, Bülent and Öztürk, Gürkan, (eds.) Uluslararası Lojistik. Anadolu Üniversitesi Yayınları: 2625. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1276-3

Şimşek, Koray Deniz (2012) Introduction to stochastic programming and its applications to finance. In: Fabozzi, Frank J., (ed.) Encyclopedia of Financial Models. Wiley, Hoboken, NJ, pp. 123-135. ISBN 9781118006733 ; 1118006739

Turkay, Çağatay and Koç, Emre and Balcısoy, Selim (2012) An information theoretical approach to crowd simulation. In: Arisona, Stefan Müller and Aschwanden, Gideon and Halatsch, Jan and Wonka, Peter, (eds.) Digital Urban Modeling and Simulation. Communications in Computer and Information Science, 242. Springer Berlin / Heidelberg, Germany, pp. 236-261. ISBN 978-3-642-29757-1 (Print) 978-3-642-29758-8 (Online)

Ulusoy, Gündüz and Altuğ Fayda, Sema Nur and İyigün Meydanlı, İffet (2012) Ar-ge projeleri için proje sonrası analiz ve risk yönetimi süreçleri. In: Öner, Atilla M., (ed.) Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi. Pan Yayıncılık, İstanbul, pp. 413-435. ISBN 9786054518241

Ulusoy, Mehmet Alphan and Gürbüz, Özgür and Onat, Ahmet (2012) Wireless control networks with real-time constraints. In: Güngör, Çağrı and Gerhard, Hancke, (eds.) Industrial Wireless Sensor Networks: Applications, Protocols, Standards, and Products. CRC Press, Almanya. (Accepted/In Press)

Wang, Qi and Conway, Martin A. and Kulkofsky, Sarah and Mueller_Johnson, Katrin and Aydın, Çağla and Williams, Helen (2012) The "egocentric" Americans? long-term memory for public events in five countries. In: Sun, Miao-Kun, (ed.) Trends in Cognitive Sciences. Nova Science Publishers, Inc, New York, pp. 183-190. ISBN 9781613244616 ; 1613244614

Wong, Yoong Wah Alex (2012) An eye for an ear. In: Karas, Vanja, (ed.) Photography Open Salon Arles 2012. "In and Out Of The Mist" Series. Ubyu, United Kingdom, pp. 81-81.

Wong, Yoong Wah Alex (2012) KLPA - Kuala Lumpur International Photography Awards. In: Steven, Lee, (ed.) KLPA. explorenatişon.net, Malaysia, pp. 93-95. ISBN 978-0-9559424-5-7

Yazıcıgil, Onur Fatih and Ayiter, Elif (2012) Text invader: a graphic interference on semantic flow. In: Brooks, Anthony L., (ed.) Arts and Technology: Second International Conference, ArtsIT 2011, Esbjerg, Denmark, December 10-11, 2011, Revised Selected Papers. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 101. Springer, Berlin, pp. 145-151. ISBN 978-3-642-33328-6 (Print) 978-3-642-33329-3 (Online)

Yılmaz, Bahri (2012) World economic crisis and its impacts on Turkish economy. The EU As A Global Player. CEU Ediciones, Madrid, pp. 45-61. ISBN 978-84-15382-42-3

Yılmaz, Bahri (2012) Turkey and the Arab spring: the revolutions in Turkey's near abroad. In: Calleya, Stephen and Wohlfeld, Monika, (eds.) Changes and Opportunities in the Emerging Mediterranean. University of Malta, Malta, pp. 349-369. ISBN 978-99957-0-176-5

Yılmaz, Bahri (2012) Incomplete peace: relations between Turkey and Greece. In: Yılmaz, Bahri and Akçay, Belgin, (eds.) Turkey's accession to the European Union. Lexington Books, Maryland, USA. (Accepted/In Press)

2011

Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

Adanır, Fikret (2011) Bosna-Hersek'te 'Müslüman' bir ulusun oluşumu: bir tarihyazımı tartışması. In: Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya, (eds.) Osmanlı ve Balkanlar: Bir Tarihyazımı Tartışması. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 307-350. ISBN 978-975-05-0953-7

Adanır, Fikret (2011) Kıyım, soykırım ve tarihçilik. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005. Tarih-Belge; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 31-42. ISBN 978-605-399-190-8

Adanır, Fikret (2011) Commentray: challenging Religion's supranational character in a period of international competition. In: Leonhard, Jörn and Von Hirschhausen, Ulrike, (eds.) Comparing Empires: Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century. Schriftenreihe der FRIAS School of History. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 385-389. ISBN 978-3-525-31040-3 ; 3-525-31040-4

Adanır, Fikret (2011) Non-Muslims in the Ottoman army and the Ottoman defeat in Balkan war of 1912-1913. In: Suny, Ronald Grigor and Göçek, Fatma Müge and Naimark, Norman M., (eds.) A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 113-125. ISBN 9780195393743 ; 0195393740

Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

Ararat, Melsa (2011) "Comply or explain" without consequences: the case of Turkey. In: Mallin, Christine A., (ed.) Handbook on International Corporate Governance. Edward Elgar, Cheltenham-UK, Northampton- USA,, pp. 355-370. ISBN 978 1 84980 123 2

Arık, Mehmet and Koşar, Ali and Bostancı, Hüseyin and Bar-Cohen, Avram (2011) Pool boiling critical heat flux in dielectric liquids and nanofluids. In: Bar-Cohen, Avram and Cho, Young I., (eds.) Advances in Heat Transfer. Elsevier, US, pp. 1-88. ISBN 978-0-12-381529-3

Artan, Tülay (2011) Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the early eighteenth century. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston, pp. 339-399. ISBN 9789004206229

Artan, Tülay (2011) Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary. In: Singer, Amy, (ed.) Starting with Food: Culinary Approaches to Ottoman History. Markus Wiener Publishers, Princeton, pp. 93-138. ISBN 9781558765139 ; 9781558765146

Artan, Tülay (2011) Forms and forums of expression: Istanbul and beyond, 1600-1800. In: Woodhead, Christine, (ed.) The Ottoman World. Routledge Worlds. Routledge, London, pp. 378-405. ISBN 978-0-415-44492-7

Atiyas, İzak (2011) Regulation and competition in the Turkish telecommunications industry. In: Tamer, Çetin and Fuat, Oğuz, (eds.) The Political Economy of Regulation In Turkey. Springer, New York, pp. 177-192. ISBN 978-1441977496

Ayiter, Elif (2011) Synthetic worlds, synthetic strategies: attaining creativity in the metaverse. In: Mura, Gianluca, (ed.) Metaplasticity in Virtual Worlds: Aesthetics and Semantics Concepts. IGI-Global Publishing, Hershey, PA, USA, pp. 182-197. ISBN 9781609600778 ; 1609600770 ; 9781609600792 (e-ISBN)

Aysan, Ahmet Faruk and Ertek, Gürdal and Öztürk, Seçil (2011) Assessing the adverse effects of Interbank funds on bank efficiency through using semiparametric and nonparametric methods. In: Duygun Fethi, Meryem and Gaganis, Chrysovalantis and Pasiouras, Fotios and Zopounidis, Constantin, (eds.) Financial Services: Efficiency and Risk Management. Nova Science Pub Inc, New York, pp. 41-62. ISBN 1621005607 ; 9781621005605

Broadley, Martin and Brown, Patrick and Çakmak, İsmail and Ma, Jian Feng and Rengel, Zed and Zhao, Fangjie (2011) Beneficial elements. In: Marschner, Petra, (ed.) Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, pp. 249-268. ISBN 0123849055 ; 9780123849052

Broadley, Martin and Brown, Patrick and Çakmak, İsmail and Rengel, Zed and Zhao, Fangjie (2011) Function of nutrients: micronutrients. In: Marschner, Petra, (ed.) Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, pp. 191-248. ISBN 0123849055 ; 9780123849052

Çakmak, İsmail (2011) Breeding, transformation and physiological strategies for the development ofwheat with high zinc and iron grain concentration. In: Bonjean, Alain, (ed.) The World Wheat Book. Lavoisier, France. ISBN 978-2-7430-1102-4 (Accepted/In Press)

Çaycı, Ayşegül and Eibe, Santiago and Menasalvas, Ernestina and Saygın, Yücel (2011) Bayesian networks to predict data mining algorithm behavior in ubiquitous computing environments. In: Atzmueller, Martin and Hotho, Andreas and Strohmaier, Markus and Chin, Alvin, (eds.) Analysis of Social Media and Ubiquitous Data: International Workshops MSM 2010, Toronto, Canada, June 13, 2010, and MUSE 2010, Barcelona, Spain, September 20, 2010, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, 6904. Springer, Berlin/Heidelberg, pp. 119-141. ISBN 978-3-642-23598-6

Çaycı, Ayşegül and Gomes, João Bártolo and Zanda, Andrea and Menasalvas, Ernestina and Eibe, Santiago (2011) Research challenge of locally computed ubiquitous data mining. In: Cruz-Cunha, Maria Manuela and Moreira , Fernando, (eds.) Handbook of Research on Mobility and Computing: Evolving Technologies and Ubiquitous Impacts. IGI Global, USA, pp. 576-594. ISBN 978-1-60960-042-6 ; 1-60960-042-8

Çetindamar, Dilek and Çatay, Bülent and Basmacı, Serdar Osman (2011) Performance measurement in supply chain collaboration. In: Tschirky, Hugo and Herstatt, Cornelius and Probert, David and Gemünden, Hans Georg and Colombo, Massimo G. and Durand, Thomas and De Weerd-Nederhof, Petra C. and Schweisfurth, Tim, (eds.) Managing Innovation Driven Companies: Approaches in Practice. Palgrave Macmillan, New York, pp. 137-157. ISBN 978-0-230-24590-7 (Print) 978-0-230-30654-7 (Online)

Daniel, Druckman and Çuhadar Gürkaynak, Esra and Beriker, Nimet and Çelik, Ayşe Betül (2011) Representative decision making: constituency constraints on collective action. In: Aquilar, Francesco and Galluccio, Mauro, (eds.) Psychological and Political Strategies for Peace Negotiation: A Cognitive Approach. Springer, New York, pp. 157-173. ISBN 978-1-4419-7429-7 (Print) 978-1-4419-7430-3 (Online)

Demir, Muhittin H. and Adıvar, Burcu and Haksöz, Çağrı (2011) Managing procurement risks in Turkish machinery industry: the case of Renkler Makina. In: Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., (eds.) Managing Supply Chains on the Silk Road: Strategy, Performance, and Risk. Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

Erçek, Mehmet and Üsdiken, Behlül (2011) İşletme iktisadı: Türkiye’de bir akademik disiplinin oluşumu, gelişimi ve sönüşü. In: Tokdemir, Ertuğrul and Günçavdı, Öner İ. and Kayam, Saime S., (eds.) Prof. Dr. Haydar Kazgan'a Armağan: Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması. Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp. 229-260. ISBN 978-975-16-2343-0

Erdem, Yusuf Hakan (2011) Wherever slavery exists the whole society suffers: the white slave controversy during the Crimean War. In: Borejsza, Jerzy W., (ed.) The Crimean War, 1853-1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations and Individuals. Wydawnictwo Neriton- Instytut Historii PAN, Warsaw, pp. 53-79. ISBN 978-83-7543-207-7

Erdem, Yusuf Hakan (2011) Tanzimat döneminde kölelik, 1846-1876. In: İnalcık, Halil and Seyitdanlıoğlu, Mehmet, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, pp. 625-663. ISBN 978-605-360-274-3

Erdem, Yusuf Hakan (2011) The Greek revolt and the end of the old Ottoman order. In: Pizanians, Petros, (ed.) The Greek Revolution of 1821: A European Event. Isis, Istanbul, pp. 257-264. ISBN 978-975-428-425-6

Ersel, Hasan (2011) Comment on Masahiro Kawai: G-20, financial reforms and emerging Asia's challanges. In: Derviş, Kemal and Kawai, Masahiro and Lombardi, Domenico, (eds.) Asia and Policymaking for the Global Economy. Brookings Institution Press and Asian Development Bank, Washington D.C., pp. 141-149. ISBN 978-0815704218 ; 0815704216

Ersel, Hasan and Özatay, Fatih (2011) Monetary policy in Turkey: the reasons for introducing inflation targeting and the outcome. In: Boughzala, Mongi and Cobham, David, (eds.) Inflation Targeting in MENA Countries: An Unfinished Journey. Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 193-229. ISBN 9780230290211

Ertek, Gürdal (2011) Crossdocking insights from a third party logistics firm in Turkey. In: Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., (eds.) Managing Supply Chains on the Silk Road: Strategy, Performance and Risk. CRC Press, United Kingdom. ISBN 9781439867204 ; 1439867208

Göymen, Korel (2011) Second tier of local government in Turkey. In: Bertrana, Xavier Horta and Heinelt, Hubert, (eds.) Second Tier of Local Government in Europe. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Gözüaçık, Devrim (2011) Otofaji analiz yöntemleri ve uygulama aşamaları (Autophagy analysis techniques and applications). In: Koçtürk, Semra and Vatansever, H. Seda, (eds.) Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri. Dokuz Eylul University Press, Izmir, pp. 129-141. ISBN 978-975-441-349-6

Gözüaçık, Devrim (2011) Otofaji ve sinyal yolakları (Autophagy and signaling pathways). In: Koçtürk, Semra and Vatansever, H. Seda, (eds.) Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri. Dokuz Eylul University Press, Izmir, pp. 53-61. ISBN 978-975-441-349-6

Haksöz, Çağrı and Durak Uşar, Damla (2011) Silk road supply chains: a historical perspective. In: Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., (eds.) Managing Supply Chains on the Silk Road: Strategy, Performance, and Risk. Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

Haksöz, Çağrı and Özgür, Arslan (2011) Enerjisa: managing procurement risks in Turkish energy industry. In: Khan, Omera and Zsidisin, George A., (eds.) Handbook for Supply Chain Risk Management: Case Studies, Effective Practices and Emerging Trends. J. Ross Publishing, Fort Lauderdale, FL, USA. ISBN 1604270381 ; 978-1604270389

Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar (2011) Integrated production and risk hedging with financial instruments. In: Kouvelis, Panos and Dong, Lingxiu and Boyabatlı, Onur and Li , Rong, (eds.) Handbook of Integrated Risk Management in Global Supply Chains. John Wiley & Sons, USA, pp. 157-197. ISBN 9780470535127

Jouan de Kervenoael, Ronan and Bisson, C. and Palmer, M. (2011) Are web designers resisting the inclusion of social cues when creating website's user interface? In: Badrul, H. Khan, (ed.) User Interface Design for Virtual Environments: Challenges and Advances. IGI Global, USA. (Accepted/In Press)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Bozkaya, Burçin and Palmer, M. (2011) Resisting collaborative practice: an analysis of supply chain partnerships for building urban online grocery provision. In: Kamna, Malik, (ed.) Business Organizations and Collaborative Web-Practices, Strategies and Patterns. IGI, New York. (Accepted/In Press)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Koçoğlu, İ. (2011) E-government strategy in Turkey: a case for m-government? In: Bwalya, K. J. and Zulu, S. F., (eds.) Handbook for e-Government in Emerging Economies – Adoption, Continuance, Usage, E-participation and Legal Frameworks. IGI Global, IGI. (Accepted/In Press)

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çağdaş dünyada siyasal sistemler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 32-55. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 56-83. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Karşılaştırmalı siyaset. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-31. ISBN 978-975-06-1065-3

Kaya, Murat and Haksöz, Çağrı (2011) Borusan Lojistik: winning in the 3PL market. In: Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., (eds.) Managing Supply Chains on the Silk Road: Strategy, Performance and Risk. CRC Press, New York, NY, USA. ISBN 978-1439867204

Kemahlıoğlu, Özge (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşan başkanlık rejimi: Brezilya. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 190-217. ISBN 978-975-06-1065-3

Khalil, Islam Shoukry Mohammed and Şabanoviç, Asif (2011) Sensorless torque/force control. In: Ahmad, Mukhtar, (ed.) Advances in Motor Torque Control. InTech, Croatia, pp. 49-68. ISBN 978-953-307-686-7

Koçak, Cemil (2011) Ey tarihçi belgen kadar konuş! Belgesel bir teşkilatı mahsusa öyküsü. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 251-285. ISBN 6053991908

Koçak, Cemil (2011) Korkusuz tarih. In: Düzel, Neşe, (ed.) Korkusuz Tarih. Alkım Yayınları, İstanbul, pp. 6-34. ISBN 9944148672

Kunt, Metin (2011) Characterizing Ottoman polity: "Turko-Persia" and the Ottomans. In: Binbaş, İlker Evrim and Kılıç-Schubel, Nurten, (eds.) Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan. İthaki Yayınları, İstanbul, pp. 311-324. ISBN 978-605-375-160-1

Kunt, Metin (2011) Turks in the Ottoman imperial palace. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston, pp. 289-312. ISBN 9789004206229 ; 9004206221

Küçükural, Alper and Szilagyi, Andras and Sezerman, Uğur and Zhang, Yang (2011) Protein homology analysis for function prediction with parallel sub-graph isomorphism. In: Lodhi, Huma and Yamanashi, Yoshihiro, (eds.) Chemoinformatics and Advanced Machine Learning Perspectives: Complex Computational Methods and Collaborative Techniques. IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 129-144. ISBN 9781615209118 ; 1615209115

Mulvey, John M. and Bauerfeind, Thomas and Şimşek, Koray Deniz and Vural, Mehmet T. (2011) Performance enhancements for defined benefit pension plans. In: Bertocchi, Marida and Consigli, Giorgio and Dempster, Michael A.H., (eds.) Stochastic Optimization Methods in Finance and Energy: New Financial Products and Energy Market Strategies. International Series in Operations Research & Management Science, 163 (Part 1). Springer, New York, pp. 43-71.

Neyzi, Leyla (2011) Türkiye'de kamusal söylemde gençlik kurgusunun değişimi. In: Aydemir, Aslı Telli, (ed.) Katılımın 'E-Hali': Gençlerin Sanal Alemi. Alternatif Bilişim Derneği, İstanbul, pp. 25-47. ISBN 9786056216916

Nomer, Nedim (2011) İngiliz cumhuriyetçiliği ve Machiavelli. In: Öztürk, Armağan, (ed.) Cumhuriyetçilik. Doğu Batı Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Onar Fisher, Nora and Evin, Ahmet (2011) Convergence and resistance: the European dilemma of Turkish intellectuals. In: Lacroix, Justine and Nicolaïdis, Kalypso, (eds.) European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts. Oxford University Press, Oxford , pp. 294-314. ISBN 0199594627 ; 9780199594627

Öncü, Ahmet and Kocan, Gürcan (2011) Pragmatic ethics of environmentalist movements in Turkey. In: Doyle, Timothy and MacGregor, Sherilyn, (eds.) Global Perspectives on Environmentalism. Praeger, California, USA. (Accepted/In Press)

Özel, Işık and Atiyas, İzak (2011) Regulatory diffusion in Turkey: a cross-sectoral assessment. In: Çetin , Tamer and Oğuz, Fuat, (eds.) The Political Economy of Regulation in Turkey. Springer, New York, pp. 51-73. ISBN 978-1-4419-7749-6 (Print) 978-1-4419-7750-2 (Online)

Sayarı, Sabri (2011) Regional security issues and U.S.-Turkish relations in the 1980s. In: Criss, Bilge Nur and Esenbel, Selçuk and Greenwood, Tony and Mazzari, Louis, (eds.) American Turkish Encounters: Politics and Culture, 1830-1989. Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne, pp. 366-380. ISBN 978-1-4438-3205-2 ; 1-4438-3205-7

Sayarı, Sabri (2011) Clientelism and patronage in Turkish politics and society. In: Toprak, Binnaz and Birtek, Faruk, (eds.) Essays in Honor of Şerif Mardin: The Post-Modern Abyss and the New Politics of Islam: Assabiyah Revisited. Istanbul Bilgi University Press; 355. Sociology; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 81-94. ISBN 978-605-399-211-0

Şabanoviç, Asif and Şabanoviç-Behliloviç, Nadira (2011) Variable structure control technique. In: Willamowski, Bogdan M. and Irwin, J. David, (eds.) The Industrial Electronics Handbook. Electrical Engineering Handbook. CRC Press, USA. ISBN 9781439802892

Üsdiken, Behlül (2011) Transferring American models for education in business and public administration to Turkey, 1950-1970. In: Criss, Bilge Nur and Esenbel, Selçuk and Greenwood, Tony and Mazzari, Louis, (eds.) American Turkish Encounters: Politics and Culture, 1830-1989. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, UK, pp. 316-330. ISBN 1-4438-3205-7 ; 978-1-4438-3205-2

Yılmaz, Bahri (2011) World economic crisis and Turkish economy. In: CEU Ediciones, CEU San Pablo University, (ed.) The EU as a Global Player. CEU University, Madrid. (Accepted/In Press)

Zor, Cemre and Windeatt, Terry and Yanıkoğlu, Berrin (2011) Bias-variance analysis of ECOC and bagging using neural nets. In: Okun, Oleg and Giorgio, Valentini and Re, Matteo, (eds.) Ensembles in Machine Learning Applications. Studies in Computational Intelligence, 373. Springer, Germany. ISBN 978-3-642-22909-1

2010

Adak, Hülya and Glassen, Erika (2010) Vorwort. In: Adak, Hülya and Glassen, Erika, (eds.) Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen Erzaehlen. Türkische Bibliothek. Unionsverlag, Zürich, pp. 9-24. ISBN 978-3-293-10020-6

Altınay, Ayşe Gül (2010) Encounters. In: Anahit, Helin, (ed.) Talking Openly (Açık Açık Konuşmak). G Yayın Grubu, İstanbul, pp. 33-45. ISBN 9789759097349

Artan, Tülay (2010) Istanbul in the 18th century: days of reconciliation and consolidation. In: Durak, Koray, (ed.) From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital: June 5-September 4, 2010, Sabanci University: Sakip Sabanci Museum, Istanbul. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 300-313. ISBN 978-605-4348-04-6

Artan, Tülay (2010) Ahmed I and "tuhfetü'l-mülûk ve's-selâtin": a period manuscript on horses, horsemanship and hunting. In: Faroqhi, Suraiya, (ed.) Animals and People in the Ottoman Empire. Eren Yayıncılık, İstanbul, pp. 235-269. ISBN 9789756372432

Artan, Tülay (2010) 18. yüzyılda İstanbul: uzlaşma ve yeniden yapılanma dönemi. In: Kuban, Doğan, (ed.) Bizantion'dan İstanbul'a: Bir Başkentin 8000 Yılı: 5 Haziran - 4 Eylül 2010, Sabancı Universitesi Sakıp Sabancı Müzesi. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 300-313. ISBN 9786054348039

Atiyas, İzak and Doğan, Pınar (2010) Half glass empty? politics & institutions in the liberalization of the fixed line telecommunications industry in Turkey. In: Çetin, Tamer and Yılmaz, Feridun, (eds.) Understanding the Process of Economic Change in Turkey: An Institutional Approach. Economic Issues, Problems and Perspectives. Nova Science Publishers, New York, pp. 251-274. ISBN 978-1-60876-945-2

Atiyas, İzak and Ersel, Hasan (2010) Financial markets, regulation and financial crises. In: Scherzberg, Arno and Doğan, İlyas and Can, Osman, (eds.) Staatliche Finanzmarktregulierung und Eigentumsschutz. LIT Verlag Berlin, Berlin. ISBN 978-3-643-10929-3 ; 3643109296

Ayiter, Elif and Balcısoy, Selim and Germen, Murat (2010) 3 case studies: a hybrid educational strategy for ART/SCI collaborations. In: Huang, Fay and Wang, Reen-Cheng, (eds.) Arts and Technology: First International Conference, ArtsIT 2009, Yi-Lan, Taiwan, September 24-25, 2009, Revised Selected Papers. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 30. Springer, Berlin, Heidelberg, Berlin, pp. 223-230. ISBN 978-3-642-11576-9 (Print) 978-3-642-11577-6 (Online)

Bilen, Semih (2010) Yağmur, özlem ve Trabzon. In: Bal, Gamze and Külünk, Metin and Aydın, Yalçın Kaya, (eds.) Bize Her Yer Trabzon II - Divane Aşık Gibi. Heyamola Yayınları, İstanbul, Türkiye. ISBN 978-605-4307-44-9

Bozkaya, Burçin and Cao, Buyang and Aktolug, Kaan (2010) Routing solutions for the service industry. In: Montoya-Torres, Jairo R. and Juan, Angel A. and Huaccho, Luisa and Faulin, Javier and Rodriguez-Verjan, Gloria, (eds.) Hybrid Algorithms for Service, Computing and Manufacturing Systems: Routing, Scheduling and Availability Solutions. IGI GLOBAL, USA. (Accepted/In Press)

Budak, Hikmet (2010) Plant genetic reseources: effective utilization. In: Call, A., (ed.) Encyclopedia of Agricultural, Food and Biological Engineering. Taylor & Francis, USA. (Accepted/In Press)

Çelik, Ayşe Betül (2010) Turkey: the Kurdish question and the coercive state. In: Paffenholz, Thania, (ed.) Civil Society & Peacebuilding: A Critical Assessment. Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 153-179. ISBN 9781588266729 ; 9781588266965

Engwall, Lars and Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül (2010) Public science systems, higher education and the trajectory of academic disciplines: business studies in the United States and Europe. In: Whitley, Richard and Glaser, Jochen and Engwall, Lars, (eds.) Reconfiguring Knowledge Production: Changing Authority Relationships in the Sciences and their Consequences for Intellectual Innovation. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 325-353. ISBN 9780199590193 ; 0199590192

Erdem, Yusuf Hakan (2010) Magic, theft and Arson: the life and death of an enslaved African woman in Ottoman İzmit. In: Cuno, Kenneth and Walz, Terence, (eds.) Race and Slavery in the Middle East: Histories of Trans-Saharan Africans in 19th Century Egypt, Sudan and the Ottoman Mediterranean. American University in Cairo Press, Cairo. ISBN 978-9774163982 (Accepted/In Press)

Evin, Ahmet (2010) Energy and Turkey’s neighborhood: post Soviet transformations and transatlantic interests. In: Linden, Ronald and Evin, Ahmet and Kirişci, Kemal and Straubhaar, Thomas and Tocci, Nathalie and Tolay, Juliette and Walker, Joshua, (eds.) Turkey and Its Neighbors: Foreign Relations in Transition. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado. (Accepted/In Press)

Germen, Murat (2010) Genel uyarılar (ünite 8). In: Eryılmaz, Hüseyin, (ed.) Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2158. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1186. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 186-217. ISBN 978-975-06-0839-1

Germen, Murat (2010) Sayısal baskıda renk sistemleri (ünite 1). In: Eryılmaz, Hüseyin, (ed.) Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2158. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1186. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-21. ISBN 978-975-06-0839-1

Germen, Murat (2010) Sayısal fotoğrafta görüntü işlem (ünite 7). In: Eryılmaz, Hüseyin, (ed.) Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2158. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1186. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 152-180. ISBN 978-975-06-0839-1

Germen, Murat (2010) Sayısal görüntüleme I (ünite 2). In: Eryılmaz, Hüseyin, (ed.) Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2158. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1186. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 30-52. ISBN 978-975-06-0839-1

Germen, Murat (2010) Sayısal görüntüleme II (ünite 3). In: Eryılmaz, Hüseyin, (ed.) Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2158. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1186. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 62-81. ISBN 978-975-06-0839-1

Göymen, Korel (2010) The province within the political system of Turkey. In: Heinelt, Hubert and Bertrana, Xavier, (eds.) The Second Tier of Local Government in Europe. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Haksöz, Çağrı and Arslan, Özgür (2010) Procurement risk management: a case in Turkish energy industry. In: Khan, O. and Zsidisin, G. A., (eds.) Emerging Themes in Supply Chain Risk Management A Collection of Case Studies and Practices. J. Ross Publishers, USA. (Accepted/In Press)

Irzık, Gürol (2010) Why should philosophers of science pay attention to the commercialization of academic science? In: Suarez, Mauricio and Dorato, Mauro and Redei, Miklos, (eds.) EPSA Epistemology and Methodology of Science: Launch of the European Philosophy of Science Association. Springer, Dordrecht, pp. 129-138. ISBN 9789048132621 ; 9048132622

Jonsen, Karsten and Aycan, Zeynep and Berdow, Iris and Boyacıgiller, Nakiye Avdan and Brannen, Mary Yoko and Davison, Sue C. and Dietz, Joerg and Gluesing, Julia and Kwantes, Catherine T. and Lazarova, Mila and Madzar, Svjetlana and Maloney, Mary M. and Maznevski, Martha and McDonough, Edward F. and Taylor, Sully and Thomas, David C. and Weber, Todd J. (2010) Scientific mindfulness: a foundation for future themes in international business. In: Devinney, Timothy and Pedersen, Torben and Tihanyi, Laszlo, (eds.) Advances in International Management: The Past, Present and Future of International Business and Management. Emerald, United Kingdom, pp. 43-69. ISBN 978-0-85724-085-9

Jouan de Kervenoael, Ronan and Çakıcı, M. (2010) Sources of legitimacy in m-government initiatives in Turkey. In: Alkhalifa , Eshaa M., (ed.) E-Strategies for Resource Management Systems: Planning and Implementation. IGI Global, New York. ISBN 9781616920166 ; 1616920165 (print) 9781616920173 (electronic)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Palmere, M. and Çakıcı, M. (2010) Exploring civil servant resistance to m-government: a story of transition and opportunities Turkey. In: Abdel-Wahab , Ahmed Gad and El-Masry , Ahmed A., (eds.) Mobile Information Communication Technologies Adoption in Developing Countries: Effects and Implications. IGI Global, New York. ISBN 9781616928186 ; 1616928182 (print) 9781616928209 (electronic)

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Democracy, Islam, and secularism in Turkey. In: Brown, Nathan J. and Shahin, Emad El-Din, (eds.) The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies. UCLA Center for Middle East Development Series; 1. Routledge, London, pp. 153-186. ISBN 978-0-415-77380-5

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems. In: Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip, (eds.) Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. St. Antony's Series. Palgrave Macmillan, Hampshire, 119 -141. ISBN 978-0-230-23314-0 ; 0-230-23314-7

Karaca, Banu (2010) The politics of urban arts events: comparing Istanbul and Berlin. In: Göktürk, Deniz and Soysal, Levent and Türeli, İpek, (eds.) Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? Planning, History and The Environment Series. Routledge, London; New York, pp. 234-250. ISBN 9780415580106 ; 9780415580113

Kıbrıs, Özgür (2010) Cooperative game theory approaches to negotiation. In: Kilgour, D. Marc and Eden, Colin, (eds.) Handbook of Group Decision and Negotiation. Advances in Group Decision and Negotiation; 4. Springer, New York, pp. 151-166. ISBN 978-90-481-9096-6

Koçak, Cemil (2010) Önsöz: bir rapor üzerine değerlendirmeler. In: Varlık, M. Bülent, (ed.) Umumi Müfettişler Konferansı'nda Görüşülen ve Dahiliye Vekaleti'ni İlgilendiren İşlere Dair Toplantı Zabıtları ile Rapor ve Hulasası, 1936. Dipnot Yayınları; 91. Yakın Tarih; 6. Dipnot Yayınları, Ankara, pp. 11-23. ISBN 9786054412006

Küçük, Harun Bekir (2010) Islam, Christianity, and the conflict thesis. In: Dixon, Thomas and Cantor, Geoffrey and Pumfrey, Stephen, (eds.) Science and Religion: New Historical Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 111-130. ISBN 9780521760270 ; 0521760275

Mardin, Şerif (2010) The body corporate and the social body. In: Boroujerdi, Mehrzad, (ed.) Mirror for the Muslim Prince: Islam and Theory of Statecraft. Syracuse University Press, Syracuse, NY. (Accepted/In Press)

Meidl, Wilfried and Topuzoğlu, Alev (2010) On the inversive pseudorandom number generator. In: Devroye, Luc and Karasözen, Bülent and Kohler, Michael and Korn, Ralf, (eds.) Recent Developments in Applied Probability and Statistics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, pp. 103-125. ISBN 978-3-7908-2598-5 ; 978-3-7908-2597-8

Neyzi, Leyla (2010) Oral history and memory studies in Turkey. In: Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip, (eds.) Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. St. Antony's Series. Palgrave McMillan, Hampshire, pp. 443-457. ISBN 9780230233140 ; 0230233147

Öncü, Ayşe (2010) Narratives of Istanbul's Ottoman heritage. In: Diamandouros, Nikiforos and Dragonas, Thalia and Keyder, Çağlar, (eds.) Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey. Tauris Academic Studies, New York, pp. 205-228. ISBN 1848851316 ; 9781848851313

Özel, Işık (2010) Political Islam and Islamic capital: the case of Turkey. In: Haynes, Jeffrey, (ed.) Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa. Routledge, New York, pp. 139-161. ISBN 978-0-415-47713-0

Özel, Işık (2010) Meeting at the market: Turkey and the central and eastern Europe. In: Zukorwska, Katarzyna, (ed.) Transformation in Poland and Southeastern Mediterranean Countries. Ibidem, Poland.

Patoğlu, Volkan and Satıcı, Aykut Cihan (2010) Optimal design of haptic interfaces. In: Zadeh, Mehrdad Hosseini, (ed.) Advances in Haptics. InTech, Vienna, Austria. ISBN 978-953-307-093-3

Sayarı, Sabri (2010) Political parties. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, London and New York. (Accepted/In Press)

Sayarı, Sabri (2010) Çoğunlukçu kurumsallaşmış başkanlık sistemi: ABD. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Accepted/In Press)

Saygın, Yücel and Nergiz, Mehmet Ercan (2010) Condensation-based methods in emerging application domains. In: Bonchi, Francesco and Ferrari, Elena, (eds.) Privacy-Aware Knowledge Discovery: Novel Applications and New Techniques. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. ISBN 9781439803653 ; 143980365X

Simpson, Adam (2010) Practice makes…? In: Jendli, Adel, (ed.) Oral Communication for EFL Speakers: Theory, Research, and Pedagogy. Tesol Arabia, Dubai.

Somel, Selçuk Akşin (2010) Türkiye'de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid. Küre Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Mustafa Bey of Radoviş (1843-1893): bureaucrat, journalist and deputy of Salonica to the first Ottoman parliament. In: Herzog, Christoph and Sharif, Malek, (eds.) The First Ottoman Experiment in Democracy. Istanbuler Texte und Studien, 1863-9461; Bd. 18. Ergon in Kommission, Würzburg, pp. 129-150. ISBN 9783899137453

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Private muslim schools in Istanbul during the age of Abdülhamid II. In: Yılmaz, Coşkun, (ed.) Abdülhamid II: Istanbul during the age of modernization. ATM Production, Istanbul. (Accepted/In Press)

Togan, Sübidey and Berument, Hakan and Ersel, Hasan (2010) Liberalization of banking services. In: Togan, Sübidey, (ed.) Economic Liberalization and Turkey. Routledge Political Economy of the Middle East and North Africa Series; 7. Routledge, Abingdon, Oxon, pp. 153-187. ISBN 9780415495950 ; 0415495954

Üsdiken, Behlül (2010) The kin and the professional: top leadership in family business groups. In: Colpan, Aslı M. and Hikino, Takashi and Lincoln, James R., (eds.) The Oxford Handbook of Business Groups. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 696-716. ISBN 978-0-19-955286-3

Wasti, S. Arzu and Tan, Hwee Hoon (2010) Antecedents of supervisor trust in collectivist cultures: evidence from Turkey and China. In: Saunders, Mark N. and Skinner, Denise and Dietz, Graham and Gillespie, Nicole and Lewicki, Roy J., (eds.) Organizational Trust: A Cultural Perspective. Cambridge Companions to Management. Cambridge University Press, UK, pp. 311-335. ISBN 978-0-521-49291-1 ; 0521492912

Yükseker, Deniz and Brewer, Kelly Todd (2010) İstanbul'daki Afrika'lı göçmen ve sığınmacıların yaşam koşulları. In: Pusch, Barbara and Wilkoszewski, Tomas, (eds.) Türkiye'ye Uluslararası Göç: Toplumsal Koşullar - Bireysel Yaşamlar. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 297-319. ISBN 9786051050416

2009

Aceti, Lanfranco (2009) The war shaped identities: destruction as cultural inheritance. In: Black, Helene and Galeeva, Tamara, (eds.) In Transition: Cultural Identities in the Age of Transnational and Transcultural Flux. NeMe, Cyprus. ISBN 978-9963-9695-1-7

Aceti, Lanfranco (2009) The Precarious State of Italian Film: Between Nostalgia and Aesthetic Failures. In: Hope, William, (ed.) Italian Film Directors in the New Millennium. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2009) Birinci Dünya Savaşı'nın "Matem Yasağına" veda: "Türk Jeanne d'Arc"'ı Halide Edip ile büyük kırılmanın ötesindeki belirsiz topraklara yolculuk. In: Deniztekin, Osman and Çakmak, Efe, (eds.) Dünya Edebiyatı Deyince...: Aralıkta Edebiyat Sempozyumu Bildirileri. Varlık Yayınları; 1050. Varlık Yayınları, İstanbul, pp. 93-135. ISBN 978-975-434-373-1

Adak, Hülya (2009) Pamuk'un "ansiklopedik romanı". In: Esen, Nüket, (ed.) Kara Kitap Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 275-294. ISBN 9789754705881

Adanır, Fikret (2009) Nicht-Muslime in der Osmanischen Armee und die Balkankriege 1912/13. Zur Rolle christicher und jüdischer Minderheiten im Osmanischen Reich. In: Chiari, Bernhard and Gross, Gerhard P., (eds.) Am Rande Europas? Der Balkan-Raum und Bevölkerung Als Wirkungsfelder Militärischer Gewalt. Beiträge zur Militärgeschichte Band; 68. Oldenbourg, Munich, Germany, pp. 213-232. ISBN 978-3-486-59154-5

Adanır, Fikret (2009) Beziehungen von Christen und Muslimen im Osmanischen reich. In: Kahl, Thede and Lienau, Cay, (eds.) Christen und Muslime: Interethnische Koexistenz in Südosteuropäischen Peripheriegebieten. Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa; Bd. 11. Lit, Wien, pp. 59-74. ISBN 9783643500588 ; 3643500580

Adanır, Fikret (2009) Balkanlar'da uluslaşma süreci ve bağımsızlık hareketleri. In: Yıldızer, Eylem, (ed.) Düne Bakarak Bugünü Anlamak: 2008'den 1908'e Bakmak. Tarem Yayınları; 1. Sempozyum Serisi; 1. Tarem Yayınları, İstanbul, pp. 107-112. ISBN 9786058920019

Altınay, Ayşe Gül (2009) Tabulaşan ordu, yoksayılan militarizm: Türkiye'de metodolojik militarizm üzerine notlar. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. İletişim Yayınları , İstanbul , pp. 1245-1257. ISBN 978-975-0506-581

Altınay, Ayşe Gül (2009) Suskunluk katmanları aralanırken: müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler nerede? In: Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, (eds.) Torunlar. Metis Yayınları. Tarih Toplum Felsefe.. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 207-231. ISBN 978-975-342-728-9

Altınay, Ayşe Gül (2009) Can veririm, kan dökerim: ders kitaplarında Militarizm. In: Tüzün, Gürel, (ed.) Ders Kitaplarında İnsan Hakları II: Tarama Sonuçları. Tarih Vakfı Yayınları , İstanbul , pp. 143-165. ISBN 978-975-8813-50-6

Altınay, Ayşe Gül and Holmes, Amy (2009) Opposition to the U.S. military presence in Turkey in the context of the Iraq War. In: Lutz, Catherine, (ed.) The Bases of Empire: The Global Struggle Against U.S. Military Posts. New York University Press, Washington Square, N.Y., pp. 270-298. ISBN 0745328326 ; 9780745328324

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2009) Unravelling layers of silencing: converted Armenian survivors of 1915. In: Singer, Amy and Neuman, Christoph and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East . Routledge , London. ISBN 978-0-415-57010-7 (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2009) Venedik'ten İstanbul'a şehir tasvirleri: tasavvur ve tahayyüller = Descrizioni di citta, da Venezia a Istanbul immaginario e fantasie. In: Bellingeri, Giampiero and Ölçer, Nazan Raibe, (eds.) Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul: 18 Kasım 2009 - 28 Şubat 2010: İstanbul, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi = Venezia E Istanbul In Epoca Ottomana: 18 Novembre 2009-28 Febbraio 2010, Istanbul, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı. Electa, Milano, pp. 66-78. ISBN 9788837072513

Artan, Tülay (2009) Declin et renouveau de la capitale, XVIIe et XVIIIe siècles. In: Eldem, Ethem, (ed.) De Byzance à Istanbul: Un Port Pour Deux Continents. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, pp. 247-264. ISBN 9782711856251

Atiyas, İzak (2009) Recent privatization experience of Turkey: a reappraisal. In: Öniş, Ziya and Şenses, Fikret, (eds.) Turkey and the Global Economy: Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era. Routledge Studies in Middle Eastern Economies; 5. Routledge, New York, pp. 101-122. ISBN 9780415475617

Atiyas, İzak (2009) Ağ sanayilerinde yeniden yapılanma, kurumsal değişim ve düzenleme. In: Özkaramete Coşkun, Nazende, (ed.) Türkiye Ekonomisi: Yeni Yapı, 2000-2008. İmaj Yayınları, Ankara, pp. 237-260. ISBN 9789758752775

Atiyas, İzak and Doğanoğlu, Toker and Reichhuber, Martin (2009) General access payment mechanisms. In: Curwen, Peter and Haucap, Justus and Preissl, Brigitte, (eds.) Telecommunication Markets: Drivers and Impediments. Contributions to Economics. Physica-Verlag Heidelberg, Heidelberg, pp. 17-39. ISBN 978-3-7908-2081-2 (Print) 978-3-7908-2082-9 (Online)

Aydın Düzgit, Senem and Çarkoğlu, Ali (2009) Turkey: reforms for a consolidated democracy. In: Magen, Amichai and Morlino, Leonardo, (eds.) International Actors, Democratization and The Rule of Law: Anchoring Democracy? UACES Contemporary European Studies Series; 8. Routledge, London, pp. 120-155. ISBN 0415451027 ; 9780415451024

Beriker, Nimet (2009) Uyuşmazlıkların barışçıl çözümü ve liberal uluslararası ilişkiler kuramı: dış siyaset araçlarına bütüncül bir yaklaşım. In: Beriker, Nimet, (ed.) Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 275. Siyaset Bilimi; 27. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 1-31. ISBN 9786053990901

Bilgili, Nazlı Çağın and Çarkoğlu, Ali (2009) Islamist movements in Turkey, global survey of Islamism. In: Rubin, Barry, (ed.) Guide to Islamist Movements. M.E. Sharpe Inc., London, pp. 407-416. ISBN 9780765617477 ; 0765617471

Birbil, Ş. İlker and Frenk, J.B.G. and Kaynar, Bahar and Noyan, Nilay (2009) Risk measures and their applications in asset management. In: Gregoriou, Greg N., (ed.) The VaR Implementation Handbook: Financial Risk and Applications in Asset Management, Measurement, and Modeling. The McGraw-Hill Companies, Columbus, Ohio, pp. 311-338. ISBN 9780071615136

Brewer, Kelly Todd and Yükseker, Deniz (2009) A survey on African migrants and asylum seekers in Istanbul. In: İçduygu, Ahmet and Kirişçi, Kemal, (eds.) Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration In Turkey. Bilgi University Press, Istanbul, pp. 637-724. ISBN 978-605-399-040-6

Budak, Erhan (2009) Machining Dynamics. In: Cheng , Kai, (ed.) Machining Dynamics. Springer, -. (Accepted/In Press)

Budak, Erhan (2009) Dynamic analysis and control. In: Cheng, Kai, (ed.) Machining Dynamics: Fundamentals, Applications and Practices. Springer Series in Advanced Manufacturing. Springer, London, England, pp. 21-84. ISBN 978-1-84628-368-0 (Online) 978-1-84628-367-3 (Print)

Çarkoğlu, Ali (2009) Support for democracy in Turkey: an empirical assessment. In: Avalos, Antonio and Rodriguez, Carmen and Yılmaz, Hakan, (eds.) Democracy And Democratization In Turkey. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Çarkoğlu, Ali and Bilgili, Nazlı Çağın (2009) Political efficacy and sectarian minorities: Alevis in Turkish politics. In: Roald , Anne Sofie and Longva, Anh Nga, (eds.) Power and Powerlessness, Religious Minorities in the Middle East. Brill, Leiden Netherlands. (Accepted/In Press)

Çatay, Bülent (2009) Ant colony optimization and its application to the vehicle routing problem with pickups and deliveries. In: Chiong, Raymond and Dhakal, Sandeep, (eds.) Natural Intelligence for Scheduling, Planning and Packing Problems. Studies in Computational Intelligence, 250. Springer-Verlag, Germany, pp. 219-244. ISBN 978-3-642-04038-2

Çelik, Ayşe Betül (2009) Etnik çatışmaların çözümünde siyaset bilimi ve uyuşmazlık çözümü yaklaşımları. In: Beriker, Nimet, (ed.) Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 275. Siyaset Bilimi; 27. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 163-188. ISBN 9786053990901

Çelik, Ayşe Betül and Kantowitz, Riva (2009) Trauma and forgiveness: comparing experiences from Turkey and Guatemala. In: Bloch-Schulman, Stephen and White, David, (eds.) Forgiveness: Probing the Boundaries. Probing the Boundaries. Inter-Disciplinary Press , Oxford, pp. 179-190. ISBN 978-1-904710-62-2

Dikici Bilgin, Hasret (2009) Civil society and state in Turkey: a gramscian perspective. In: McNally, Mark and Schwarzmantel, John, (eds.) Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance. Routledge, London, pp. 107-118. ISBN 978-0-415-47469-6

Eralp, Doğa Ulaş (2009) Uluslararası çatışma müdahalelerinde meşruiyet kavramı. In: Beriker, Nimet, (ed.) Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 275. Siyaset Bilimi; 27. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 71-106. ISBN 9786053990901

Eralp, Doğa Ulaş (2009) The police reform in Bosnia-Herzegovina: the way to move forward into the EU. In: Malleswari, V. B., (ed.) Police Reforms: Global Perspectives. ICFAI University Press, Hyderabad India. ISBN 9788131413623 ; 8131413624

Erdoğan, Hakan and Erçil, Aytül and Abut, Hüseyin (2009) Real-world data collection with "UYANIK. In: Takeda, Kazuya and Erdoğan, Hakan and Hansen, J and Abut, Hüseyin, (eds.) In-Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior. Springer-Verlag, New York. ISBN 978-0-387-79581-2

Ertek, Gürdal (2009) Visual data mining for developing competitive strategies in higher education. In: Longbing, Cao and Yu, Philip S. and Zhang, Chengqi and Zhang, Huaifeng, (eds.) Data Mining for Business Applications. Springer, New York, NY, USA, pp. 253-266. ISBN 978-0-387-79419-8 (Print) 978-0-387-79420-4 (Online)

Evin, Ahmet (2009) The Received Turkish Construct of Europe. In: Nicolaidis, Kalypso and Lacroix, Justine, (eds.) European Stories: The Intellectual Debates on Europe. UNSPECIFIED. (Accepted/In Press)

Germen, Murat (2009) Content creation and propagation: tools for subjective hegemony. In: Crouch, Christopher, (ed.) Subjectivity, Creativity, and the Institution. BrownWalker Press, Boca Raton, Florida, USA, pp. 251-264. ISBN 1599425157 ; 9781599425153

Göymen, Korel (2009) Türkiye'de özel girişimin yerel kalkınmaya katkısının sağlanması. In: Göymen, Korel, (ed.) Yerel Kalkınmanın Yönetişimi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul, pp. 159-201.

Gürbüz, Yaşar (2009) Nonlinear models with nonlinear memory. In: Schreurs , Dominique and O'Droma , Máirtín and Goacher , Anthony A. and Gadringer , Michael, (eds.) RF Power Amplifier Behavioral Modeling. The Cambridge RF and Microwave Engineering Series. Cambridge University Press, England, pp. 163-212. ISBN 9780521881739 ; 0521881730

Irzık, Sibel (2009) Orhan Pamuk's snow: re-imagining the boundaries between East and West, art and politics. In: Davison, Andrew and Muppidi, Himadeep, (eds.) Europe and Its Boundaries: Words and Worlds, Within and Beyond. Lexington Books, Lenham, pp. 189-202. ISBN 0739135716 ; 9780739135716

Irzık, Sibel (2009) The constructions of victimhood in Turkish Coup d’état novels: is victimhood without innocence possible? In: Festic, Fatima, (ed.) Betraying the Event: Constructions of Victimhood in Contemporary Cultures. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 3-20. ISBN 1443805165 ; 9781443805162

İnceoğlu, Funda and Dalgıçdir, Cahit and Menceloğlu, Yusuf Z. (2009) Effect of organoclay on the physical properties of UV-curable coatings. In: Fernand, Raymond H. and Sung, Li-Piin, (eds.) Nanotechnology Applications in Coatings. ACS Book series. Oxford University Press, Oxford. ISBN ISBN13: 9780841274488, ISBN10: 0841274487

Jouan de Kervenoael, Ronan and Cakici, M. (2009) Legitimizing m-municipality services: mapping a heterogeneous phenomenon in Turkey. In: Alkhalifa , Eshaa M., (ed.) E-Strategies for Resource Management Systems: Planning and Implementation. IGI, Pensilvania. (Accepted/In Press)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Devletkusu, C. (2009) Understanding mobile phone usage while driving: mini-bus and taxi drivers’ experiences in Istanbul. In: Abdel-Wahab , Ahmed G. and El-Masry, Ahmed A., (eds.) Mobile Information Communication Technologies Adoption in Developing Countries: Effects and Implications. IGI, USA- Pensilyvania. (Accepted/In Press)

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2009) Genos versus devlet: conceptions of citizenship in Greece and Turkey. In: Anastasakis, Othon and Nicolaidis, Kalypso and Öktem, Kerem, (eds.) In the Long Shadow of Europe: Greeks and Turks in the Era of Postnationalism. International Relations Studies Series; v.3. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, pp. 115-142. ISBN 9789004171121

Karakaşlı, Karin and Altınay, Ayşe Gül (2009) Hep yeniden kurmak hayatı...Sevgi Soysal. In: Aslan, Sema, (ed.) Kadınlar Arasında: Deneyimlerimiz Hangi Kapıları Açıyor II. Amargi Yayınları, İstanbul, pp. 12-33. ISBN 9771306759008

Kasap, S. and Testik, M. C. and Yüksel, E. and Kasap, Nihat (2009) A sector analysis for RFID technologies: fundamental and technical analysis for financial decision making problems. In: Turcu, Cristina, (ed.) Development and Implementation of RFID Technology. IN-TECH, Vienna, Austria, pp. 539-554. ISBN 978-3-902613-54-7

Kılıç, Kemal (2009) Kentsel gençlik araştırması anketi bağlamında: gençlerin siyasal eğilimlerini etkileyen faktörler. In: Boyraz, Cemil, (ed.) Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları. TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı), İstanbul, pp. 29-68. ISBN 9786055755416

Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül (2009) Beyond transfer and translation: the role of foreign models in the development of management education in Germany, Sweden and Turkey. In: Wedlin, Linda and Sahlin, Kerstin and Grafström, Maria, (eds.) Exploring the worlds of Mercury and Minerva: essays for Lars Engwall. Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden, pp. 45-68. ISBN 9789155475451

Koçak, Cemil (2009) 1835-1918 yıllarında Türkiye'deki Almanların rapor, hatırat ve anılarına dair notlar = Bemerkungen zu den berichten, memorien und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1835 bis 1918. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul , pp. 185-202. ISBN 978-975-807-235-4

Koçak, Cemil (2009) Bemerkungen zu den berichten, memoiren und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1918 bis 1835. In: Von Kummer, Matthias, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz Des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul. ISBN 978-975-807-235-4

Kunt, Metin (2009) Kâtip Çelebi'nin anlatımıyla Venedik = Venezia raccontata da Katip Çelebi. In: Bellingeri, Giampiero and Ölçer, Nazan Raibe, (eds.) Venezia E Istanbul in Epoca Ottomana: 18 Novembre 2009-28 Febbraio 2010, Istanbul, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı= Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul: 18 Kasım 2009 - 28 Şubat 2010: İstanbul, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi. Electa, Milano, pp. 54-64. ISBN 9788837072506 ; 8837072503 ; 9788837072513

Kütük, Özgür and Başağa, Hüveyda (2009) Apoptotic pathways in mitochondria. In: Preedy , Victor R., (ed.) Modern Insights Into Disease From Molecules to Man. UNSPECIFIED, USA. (Accepted/In Press)

Kütükçü, Tamer (2009) Gözünü süzme deniz: kızaran dalgaların gönlümü çok yaktı. In: Pekin, Müfide, (ed.) Mübadele öyküleri. "Mübadelenin 85. yılı öykü yarışması" seçkisi.. Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, pp. 145-164. ISBN 9789759790592

Mardin, Şerif (2009) Heaven and the administration of things: some remarks on law in the Tanzimat Era. In: İslamoğlu, Huri and Perdue, Peter C., (eds.) Shared Histories of Modernity: China, India and the Ottoman Empire. Critical Asian Studies. Routledge , London, pp. 255-272. ISBN 041548166X ; 9780415481663

Mardin, Şerif (2009) Sosyolojiden tarihe bakmak. In: Özdalga, Elisabeth, (ed.) Tarihsel Sosyoloji. Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp. 209-227. ISBN 9789758717491

Müftüler-Baç, Meltem (2009) The European Union's legitimacy crisis and the final frontiers of Europe. In: Baquera Cruz, Julio and Closa Montero, Carlos, (eds.) European Integration from Rome to Berlin, 1957-2007: History, Law and Politics. European Policy; 1376-0890; 39. P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, Belgium, pp. 263-280. ISBN 978-90-5201-464-7

Müftüler-Baç, Meltem (2009) Avrupa Birliği genişleme süreci: Türkiye-AB ilişkilerine kuramsal bir yaklaşım. In: Esen, Oğuz and Başkan, Filiz, (eds.) Türkiye AB İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar. Eflatun Yayınları; 27. Eflatun Yayınları, Ankara, pp. 21-32. ISBN 978-605-4160-32-7

Müftüler-Baç, Meltem (2009) The European Union's accession negotiations with Turkey from a foreign policy perspective. In: Jones, Erik and Van Genugten, Saskia, (eds.) The Future of European Foreign Policy. Routledge, London, pp. 60-76. ISBN 978-0-415-47871-7

Savaş, Erkay and Koç, Çetin Kaya (2009) Efficient unified arithmetic for hardware cryptography. In: Koç, Çetin Kaya, (ed.) Cryptographic Engineering. Springer, Germany, pp. 105-124. ISBN 978-0-387-71816-3

Schneider, Annedith (2009) Violence et identité en Algérie: un pays décousu. In: Toro, Alfonso de and Bonn, Charles, (eds.) Le Maghreb Writes Back: Figures de L'hybridité Dans la Culture et la Littérature Maghrébines. Passagen (Hildesheim, Germany); 8. Olms, Hildesheim, Germany, pp. 331-344. ISBN 9783487135762

Somel, Selçuk Akşin (2009) Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul, pp. 35-65. ISBN 978-975-807-2354

Şendur, Kürşat (2009) An integral equation based numerical solution for nanoparticles illuminated with collimated and focused light. In: Brongersma, Mark and Dal Negro, Luca and Fukumoto, Joseph and Novotny, Lukas, (eds.) Materials for Nanophotonics — Plasmonics, Metamaterials and Light Localization. Materials Research Society, Warrendale, PA, USA. ISBN 978-1-60511-155-1

Şendur, Kürşat and Challener, William (2009) Improving the near-field transmission efficiency of nano-optical transducers by tailoring the near-field sample. In: Brongersma, Mark and Dal Negro, Luca and Fukumoto, Joseph and Novotny, Lukas, (eds.) Materials for Nanophotonics — Plasmonics, Metamaterials and Light Localization. Materials Research Society, Warrendale, PA, USA. ISBN 978-1-60511-155-1

Şendur, Kürşat and Şahinöz, Ahmet and Ünlü, Eren Seydi and Yazıcı, Serkan and Gülhan, Mert Mehmet (2009) Near-field radiation from nano-particles and nano-antennas illuminated with a focused beam of light. In: Brongersma, Mark and Dal Negro, Luca and Fukumoto, Joseph and Novotny, Lukas, (eds.) Materials for Nanophotonics — Plasmonics, Metamaterials and Light Localization. Materials Research Society, Warrendale, PA, USA. ISBN 978-1-60511-155-1

Wasti, S. Arzu and Önder, Çetin (2009) Commitment across cultures: progress, pitfalls, and propositions. In: Klein, Howard and Becker, Tom and Meyer, John P., (eds.) Commitment in Organizations: Accumulated Wisdom and New Directions. SIOP Organizational Frontiers Series. Routledge Academic / Taylor & Francis Inc., New York, USA, pp. 309-343. ISBN 978-1-84872-830-1 (hardback) 978-0-203-88212-2 (electronic)

Yılmaz, Ömer Zekvan and Levi, Albert and Savaş, Erkay (2009) Achieving fast self healing in wireless sensor networks using multi-generation deployment schemes. In: Filipe, Joaquim and Obaidat, Mohammad S., (eds.) UNSPECIFIED Communications in Computer and Information Science, 48. Springer, Berlin, Germany, pp. 180-198. ISBN 978-3-642-05196-8 (Print) 978-3-642-05197-5 (Online)

2008

Adanır, Fikret (2008) Die historiographische Kontroverse über die "Armenische Frage" und den Völkermord an den osmanischen Armeniern im Ersten Weltkrieg. In: Zürcher, Erik-Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtième Siècle). Philologiae Turcicae Fundamenta; t. 4. Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta; t. 2. Klaus Schwarz in Kommission, Berlin, pp. 213-254. ISBN 978-3-87997-345-3 ; 3879973458

Alkan Gürsel, Selmiye and Gubler, Lorenz and Gupta, Bhuvanesh Gupta and Scherer, Günther G. (2008) Radiation grafted membranes. In: Abe, A. and Albertsson, A. C and Duncan, R and Duˇsek, K, (eds.) Fuel Cells 1. Advances in Polymer Science, 215. Springer-Verlag, Berlin, pp. 157-217. ISBN 978-3-540-69755-8

Ararat, Melsa and Bayazıt, Mahmut (2008) Does the Adoption of Codes of Conduct Marginalise Labour Unions? The Case of Turkey’s Garment Sector. In: Mallin, Chris, (ed.) Corporate Social Responsibility: A Case Study Approach. Edward Elgar, Cheltenham,. (Accepted/In Press)

Bartlett, Marian and Littlewort, Gwen and Movellan, Javier and Vural, Esra and Lee, Kang and Çetin, Müjdat and Erçil, Aytül (2008) Datamining spontaneous facial behavior with automatic expression coding. In: Esposito, Anna and Bourbakis, Nikolaos G. and Avouris, Nikolaos and Hatzilygeroudis, Ioannis, (eds.) Verbal and Nonverbal Features of Human-Human and Human-Machine Interaction. Lecture Notes in Computer Science, 5042. Springer, USA. ISBN 978-3540708711

Beechler, Schon and Levy, Orly and Boyacıgiller, Nakiye Avdan and Taylor, Sully (2008) Global mind-set. In: Wankel, Charles, (ed.) 21st century management: a reference handbook. Twenty-first century reference series; v.1. Sage Publications, Thousand Oaks, California, pp. 178-189. ISBN 9781412949729

Beriker, Nimet (2008) Conflict resolution: the missing link between liberal international relations theory and realistic practice. In: Sandole, J. D. and Byrne, Sean and Sandole-Staroste, Ingrid and Senehi, Jessica, (eds.) Handbook of Conflict Analysis and Resolution. Routledge, New York, USA, pp. 256-271. ISBN 978-0-415-43395-2

Bilen, Hakan and Ünel, Mustafa (2008) Micromanipulation using a microassembly workstation with vision and force sensing. In: Huang, D.-S., (ed.) Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Theoretical and Methodological Issues. Lecture Notes in Computer Science, 5226/2008. Springer , Berlin / Heidelberg, pp. 1164-1172. ISBN 978-3-540-87440-9

Bonchi, Francesco and Saygın, Yücel and Verykios, Vassilis and Atzori, Maurizio and Goukalas, Aris and Kaya, Volkan and Savaş, Erkay (2008) Privacy in spatiotemporal data mining. In: Giannotti, Fosca and Pedreschi, Dino, (eds.) Mobility, data mining, and privacy: geographic knowledge discovery. Springer Heidelberg, Berlin, pp. 297-333. ISBN 9783540751762

Bülbül, Kerem and Ulusoy, Gündüz and Şen, Ahmet (2008) Classic transportation problems. In: Taylor, Don G., (ed.) Logistics Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 16/1-16/32. ISBN 084933053X ; 9780849330537

Cenker, Cerem Işıl (2008) Turkey's changing perceptions of the EU: from partnership to patronship - the ever changing nature of EU conditionality in an ever distanced Europe. In: Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., (eds.) Turkey-European Union Relations: Dilemmas, Opportunities, and Constraints. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 189-214. ISBN 9780739124475 ; 0739124471

Çarkoğlu, Ali (2008) Social vs. spiritual capital in explaining philanthropic giving in a muslim setting: The case of Turkey. In: Day, Abby, (ed.) Religion and the Individual: Belief, Practice, Identity. Theology and Religion in Interdisciplinary Perspective. Ashgate, London , pp. 111-126. ISBN 9780754661221

Çarkoğlu, Ali and Hinich, Melvin (2008) The changing political space of Turkey from 2001 to 2004. In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece, (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınları, Ankara, pp. 109-136. ISBN 9789754644616 (Set) ; 9789754644623 (v.1) ; 9789754644630 (v.2)

Çetindamar, Dilek and Çetinkaya, Umut Yılmaz (2008) Greece: the oldest EU member country in BSEC. In: Konrad-Adenauer, Stiftung, (ed.) Strategies for the Development of Entrepreneurship and the SMS Sector in the Black Sea Economic Cooperation Region. The delicacy of the entrepreneurship and SME development in the axis of Ankara-Athens. Konrad-Adenauer, Ankara, pp. 251-268. ISBN 978-975-7968-74-0

Çetindamar, Dilek and Çetinkaya, Umut Yılmaz (2008) Turkey: The EU candidate country. In: Konrad-Adenauer, Stiftung, (ed.) Strategies of the Development of Entrepreneurship and SME Sector in the Black Sea Economic Cooperation Region. The delicacy of the entrepreneurship and SME development in the axis of Ankara-Athens. Konrad-Adenauer, Ankara, pp. 269-288. ISBN 978-975-7968-74-0

Çiftçioğlu, Ertuğrul Necdet and Gürbüz, Özgür (2008) Opportunistic scheduling for next generation wireless local area networks. In: Bednorz, Witold, (ed.) Advances in greedy algorithms. In-Tech , Vienna, Austria, pp. 387-410. ISBN 978-953-7619-27-5

De Kervenoael, Ronan and Aykac, Selcen (2008) Activating e-bank users: exploring the potential impact of e-atmospherics and experiential marketing case in consumer behavior. In: Blythe, Jim, (ed.) Consumer behavior. Thomson Learning, London . ISBN 9781844803811

Doyuran, Tamer and Çatay, Bülent (2008) Two enhanced savings functions for the Clark-Wright algorithm. In: Blecker, Thorsten and Kersten, Wolfgang and Gertz, Carsten, (eds.) Management in Logistics Networks and Nodes: Concepts, Technology and Applications. Operations and Technology Management (8). Erich Schmidt Verlag, Berlin, Germany, pp. 245-258. ISBN 9783503112272

Ergüder, Üstün (2008) Institutions' policies, visions, missions and aims; policies of institutional governance: IEP evaluation and Bogazici University. In: Amaral, Alberto and Rovio-Johansson, Airi and Joao Rosa, Maria and Westerheijden, Don F., (eds.) Essays on supportive peer review. Nova Science Publishing, New York, pp. 153-170. ISBN 978-1-60456-729-8

Ersel, Hasan and Filiztekin, Alpay (2008) Incentives or compensation? government support for private investments in Turkey. In: Galal, Ahmed, (ed.) Industrial Policy in the Middle East and North Africa: Rethinking The Role of The State. American University in Cairo, Cairo, Egypt, pp. 35-50. ISBN 9774160509 ; 9789774160509

Ersel, Hasan and Özatay, Fatih (2008) Which route should Turkey follow? The EU or national reform process? In: Yassin, E. G., (ed.) Modernization of Economy and Social Development. State University Higher School of Economics Publishing House, Moscow, pp. 146-156.

Esin, Yeşim Hümay and Ünel, Mustafa and Yıldız, Mehmet (2008) Formation control of multiple robots using parametric and implicit representations. In: Huang , D.-S., (ed.) Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science, 5227/2008. Springer, Berlin / Heidelberg, pp. 558-565. ISBN 978-3-540-85983-3

Evin, Ahmet (2008) Turkey and the European Union: paradigms and paradoxes. In: Baudenbacher, Carl and Busek, Erhard, (eds.) Aspekte der Globalisierung: Staatsmonopole für Spiel und Wette - Staatliche Beihilfen - Web 2.0. Verlag Österreich, Vienna, pp. 177-202. ISBN 9783704652515

Görür Atabaş, Hülya (2008) Coaching in academic writing. In: Krzanowski, Mark, (ed.) Current Developments in English for Academic, Specific and Occupational Purposes. Current Developments in English. Garnet Education, United Kingdom. ISBN 9781859644393

Göymen, Korel (2008) Involving private enterprise in local development. In: De Vries, Michiel S. and Reddy, P. S. and Haque, M. Shamsul, (eds.) Improving Local Government: Outcomes of Comparative Research. Governance and Public Management Series. Palgrave Macmillan, New York, pp. 148-169. ISBN 9780230517523

Göymen, Korel (2008) The evolving state - third sector relations in Turkey. In: Osborne, Stephen P., (ed.) The Third Sector in Europe: Prospects and Challenges. Routledge Studies in the Management of Voluntary and Non-profit Organizations; 8. Routledge, London and New York, pp. 211-229. ISBN 0415423392

Göymen, Korel and Özkaynak, Begüm (2008) Türkiye'de yerel yönetişimde son gelişmeler: Pendik'te edinilen deneyimler ve çıkarılan dersler. In: Göymen, Korel, (ed.) Bölgesel Kalkınma Ajansları. İstanbul Politikalar Markezi, İstanbul, pp. 113-151.

Gürsoy, Yaprak (2008) Civil-military relations as a component of democratic consolidation in Turkey: a comparison with Greece. In: Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., (eds.) Turkey-European Union Relations: Dilemmas, Opportunities, and Constraints. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 303-324. ISBN 978-0-7391-2447-5 ; 0-7391-2447-1

Hocaoğlu, Muhammet Ali and Ünel, Mustafa (2008) HK segmentation of 3D micro-structures reconstructed from focus. In: Huang, D.-S., (ed.) Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Theoretical and Methodological Issues. Lecture Notes in Computer Science, 5226/2008. Springer, Berlin / Heidelberg, pp. 1173-1180. ISBN 978-3-540-87440-9

Irzık, Sibel (2008) Orhan Pamuk'ta temsil ve siyaset. In: Kılıç, Engin and Esen, Nüket, (eds.) Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası. İletişim Yayınları; 1293. Çağdaş Türkçe Edebiyat; 171. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 31-53. ISBN 9789750505690

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2008) Türkiye'de vatandaşlığın anatomisi. In: Kadıoğlu, Ayşe Gülden, (ed.) Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 168-184. ISBN 9789753426701

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2008) Vatandaşlığın ulustan arındırılması: Türkiye örneği. In: Kadıoğlu, Ayşe Gülden, (ed.) Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 31-54. ISBN 9789753426701

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2008) Vatandaşlık: kavramın farklı anlamları. In: Kadıoğlu, Ayşe Gülden, (ed.) Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 21-30. ISBN 9789753426701

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2008) Aydınlanma, vatandaşlık ve kadın: Türkiye örneği. In: Keyman, Fuat, (ed.) Aydınlanma ve vatandaşlık. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul.

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2008) Vatandaşlık ve siyasal katılım. In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece, (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınları, Ankara, pp. 225-246. ISBN 9789754644616 (Set) 9789754644623 (v.1) 9789754644630 (v.2)

Kahraman, Hasan Bülent (2008) 1990'larda sanat ve eleştiri. In: Çalıkoğlu, Levent, (ed.) Çağdaş Sanat Konuşmaları: 90’lı Yıllarda Türkiye’de Çağdaş Sanat. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp. 79-115. ISBN 978-975-08-1465-5

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Political eras and Varlık. In: Deniztekin, Osman, (ed.) Selections From Varlık: The Magazine Which Created The New Turkish Literature, [1933-2008]. Varlık Yayınları, İstanbul, pp. 213-249. ISBN 9789754343571

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic consolidation in Turkey: a problem of political culture). In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece, (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınları, Ankara, pp. 247-277. ISBN 9789754644616 (Set) 9789754644623 (v.1) 9789754644630 (v.2)

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: the odyssey of political regimes in the Turkish Republic. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtieme Siecle). Klaus Schwarz in Kommission, Berlin, pp. 89-116. ISBN 978-3-87997-345-3

Karaevli, Ayşe and Douglas, T. Hall (2008) The use of strategic career development in promoting organization effectiveness: a multilevel model. In: Cummings, Tom, (ed.) Handbook of Organizational Development. Sage Publications , Thousand Oaks, California, pp. 367-384. ISBN 978-0-7619-2812-6

Kaya, Murat and Özer, Özalp (2008) Risk and Information Sharing in Supply Chains through Pricing Contracts. In: Özer, Özalp and Phillips , Robert, (eds.) Handbook of Pricing Management. Oxford Press, Oxford, UK. (Accepted/In Press)

Kayalar, Ceren and Balcısoy, Selim (2008) Natural interaction framework for navigation systems on mobile devices. In: Pinder, Shane, (ed.) Advances in Human-Computer Interaction. I-Tech Educational and Publishing, Austria, Croatia, pp. 199-214. ISBN 978-953-7619-15-2

Kipping, Matthias and Üsdiken, Behlül (2008) Business history and management studies. In: Jones, Geoffrey and Zeitlin, Jonathan, (eds.) The Oxford Handbook of Business History. Oxford Handbooks In Business and Management (224). Oxford ; New York, Oxford University Press, pp. 96-119. ISBN 019926368X

Koçak, Cemil (2008) Yeni Belgeler ve Bilgilerle Otuzlu ve Kırklı Yıllarda Türkiye'de Yahudiler. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Kemal Karpat Armağanı. İmge Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2008) Atatürk kürtlere özerklik verilecek dedi. In: Düzel, Neşe, (ed.) Hesaplaşma. Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, pp. 175-182. ISBN 9789759915766 ; 9759915766

Kunt, Metin (2008) Three great empires: Ottomans, Safavis and Mughals. 3 Capitals of Islamic Art: Istanbul, Isfahan, Delhi: Masterpieces From the Louvre Collection. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 27-38. ISBN 9789758362806

Kunt, Metin (2008) Introduccion historica. Los tres grandes imperios: otomanos, safavidas y mogoles. In: Makariou, Sophie, (ed.) Tres Imperios del Islam. Estambul, Isfahan, Delhi. Obras masestras de la Coleccion del Louvre. Bancaja Foundation, Valencia, pp. 21-28. ISBN 978-84-8471-141-4

Kunt, Metin (2008) Ottomans and Spain. In: Uluç, Lale and Aldemir Kilercik, Ayşe, (eds.) Ottoman Calligraphy From the Sakıp Sabancı Museum, Istanbul. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 18-29. ISBN 978-975-8362-81-3

Müftüler-Baç, Meltem (2008) Information societies, new terrorism: its impact on international politics. In: Laçiner, Sedat and Özcan , Mehmet and Bal, İhsan and Bahar, Halil İbrahim, (eds.) USAK Yearbook of International Politics and Law. USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu), Ankara, pp. 1-10. ISBN 978-605-0044-01-0

Müftüler-Baç, Meltem (2008) Turkey’s accession negotiations with the European Union: the long path ahead. In: Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., (eds.) Turkey-European Union Relations: Dilemmas, Opportunities, and Constraints. Lexington Books, Lanham, MD, USA, pp. 115-133. ISBN 978-0-7391-2447-5

Neyzi, Leyla (2008) The burning of Smyrna/ Izmir (1922) revisited: coming to terms with the past in the present. In: Beller-Hann, Ildiko, (ed.) The Past as Resource in the Turkic Speaking World. Istanbuler Texte und Studien; Bd. 8. Ergon in Kommission, Würzburg, pp. 23-42. ISBN 978-3-89913-616-6

Pedreschi, Dino and Bonchi, Francesco and Turini, Franco and Verykios, Vassilios and Atzori, Maurizio and Malin, Bradley and Moelans, Bart and Saygın, Yücel (2008) Privacy protection: regulations and technologies, opportunities and threats. In: Giannotti, Fosca and Pedreschi, Dino, (eds.) Mobility, data mining, and privacy: geographic knowledge discovery. Springer Heidelberg, Berlin, pp. 101-119. ISBN 9783540751762

Sayarı, Sabri (2008) Non-electoral sources of party system change in Turkey. In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece, (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınları, Ankara, pp. 399-418. ISBN 9789754644623 (v.1)

Sümengen, Selçuk and Eren, Tolga Mustafa and Yeşilyurt, Serhat and Balcısoy, Selim (2008) A multi-resolution mesh representation for deformable objects in collaborative virtual environments. In: Braz, Jose and Ranchordas, Alpesh and Aráujo, Helder J. and Madeiras Pereira, Joao, (eds.) Computer Vision and Computer Graphics Theory and Applications International Conference VISIGRAPP 2007, Barcelona, Spain, March 8-11, 2007, revised selected papers. Communications in Computer and Information Science , 21. Springer, Berlin, pp. 75-88. ISBN 978-3-540-89681-4

Şimşek, Koray Deniz (2008) Introduction to stochastic programming and its applications to finance. In: Fabozzi, Frank J., (ed.) Handbook of Finance: Valuation, Financial Modeling, and Quantitative Tools, Volume III. Wiley, Hoboken, NJ, USA, pp. 775-783. ISBN 978-0-470-04256-4

Üsdiken, Behlül (2008) Organizational theory. In: Clegg, Stewart R. and Bailey, James R., (eds.) International Encyclopedia of Organization Studies. Sage Publications, Thousand Oaks, pp. 1196-1200. ISBN 9781412915151

Vural, Esra and Çetin, Müjdat and Erçil, Aytül and Littlewort, Gwen and Bartlett, Marian and Movellan, Javier (2008) Machine learning systems for detecting driver drowsiness. In: Takeda, K. and Hansen, J. H. L and Erdoğan, Hakan and Abut, Hüseyin, (eds.) In-Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior. Springer, New York, USA, pp. 97-110. ISBN 978-0387795812

Vural, Esra and Çetin, Müjdat and Erçil, Aytül and Littlewort, Gwen and Bartlett, Marian and Movellan, Javier (2008) Machine Learning Systems for Detecting Driver Drowsiness. In: Takeda, Kazuya and Hansen, John and Abut , Hüseyin, (eds.) In-Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior. Springer, USA. (Accepted/In Press)

Wasti, S. Arzu (2008) Organizational commitment: Complication or clarification? In: Smith, Peter B. and Peterson , Mark F. and Thomas, David C., (eds.) Handbook of Cross-Cultural Management Research. Sage, Los Angeles, USA, pp. 95-115. ISBN 9781412940269

Yılmaz, Bahri and Başar, Mustafa Doruk (2008) Foreign direct investment in the Mediterranean partner countries, developments and determinants of FDI in the Mediterranean countries. In: Zukrowska, Katarzyna, (ed.) Euro-Mediterranean Partnership. Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland, pp. 65-92. ISBN 978-83-7378-413-0

2007

Adak, Hülya (2007) Who is afraid of Dr. Rıza Nur's autobiography? In: Akyıldız, Olcay and Kara, Halim and Sagaster, Börte, (eds.) Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Istanbuler Texte und Studien ; Bd. 6. Ergon Verlag in Kommission, Würzburg, pp. 125-141. ISBN 9783899135374

Adak, Hülya (2007) Identifying the "internal tumors" of World War I: Talat Paşa's hatıraları [Talat Paşa's Memoirs], or the travels of a unionist apologia into history. In: Baehr, Andreas and Burschel, Peter and Jancke , Gabriele, (eds.) Raueme Des Selbst: Selbstzeugnisforschung Transkulturell. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, pp. 151-169. ISBN 3412234060

Akman, Ayhan Mehmet (2007) Framing faith-based radicalism in the context of civil society : beyond an ontological approach. In: Timmerman, Christiane, (ed.) Faith-based Radicalism: Christianity, Islam and Judaism between Constructive Activism and Destructive Fanaticism. Gods, Humans and Religions; 10. 1377-8323. Peter Lang, Brussels , pp. 43-52. ISBN 9789052010502

Aksu, Mine Hatice (2007) Varlıklarda değer düşüklüğü: TMS 36. UFRS-UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması. Maliye ve Hukuk Yayınları , Ankara. ISBN 9789750120206

Altınay, Ayşe Gül (2007) Ebru: reflections on water. In: Altınay, Ayşe Gül, (ed.) Ebru: Reflections on Cultural Diversity in Turkey. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 19-25. ISBN 9789753425728

Altınay, Ayşe Gül (2007) Ebru: sudaki yansımalar. In: Altınay, Ayşe Gül, (ed.) Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 19-25. ISBN 9789753425711

Atiyas, İzak and Nunez Ferrer, Jorge (2007) Energy. In: Ülgen, Sinan, (ed.) Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation. CEPS Special Reports. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), İstanbul, Türkiye, pp. 79-121. ISBN 978-9944-0133-0-7

Atiyas, İzak and Renda, Andrea (2007) Telecommunications. In: Ülgen, Sinan, (ed.) Second Generation Structural Reforms: De-Regulation and Competition in Infrastructure Industries: The Evolution of the Turkish Telecommunications, Energy and Transport Sectors in Light of EU Harmonisation. CEPS Special Reports. Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) and Centre for European Policy Studies (CEPS), İstanbul, Türkiye, pp. 25-75. ISBN 978-9944-0133-0-7

Başdoğan, Çağatay and Laycock, Stephen and Day, Andy and Patoğlu, Volkan and Gillespie, Brent (2007) 3-DoF Haptic Rendering. In: Lin, Ming and Otaduy, Miguel, (eds.) Haptic Rendering: Foundations, Algorithms, and Applications. AK Peters, USA. ISBN 978-1-56881-332-5 (Accepted/In Press)

Çetin, Müjdat and Chen, Lei and Fisher, III, John W. and Ihler, Alexander and Kreidl, Patrick and Moses, Randolph and Wainwright, Martin and Williams, Jason and Willsky, Alan S. (2007) Graphical models and fusion in sensor networks. In: Swami, Ananthram and Zhao, Q. and Hong, Y.-W and Tong, L., (eds.) Wireless Sensor Networks: Signal Processing & Communications. John Wiley and Sons, West Sussex, pp. 215-246. ISBN 0470035579

Çetindamar, Dilek and Fiş, Murat (2007) Schumpeter’s twins: entrepreneur and intrapreneur. In: Carayannis, Elias G. and Ziemnowicz, Christopher, (eds.) Rediscovering Schumpeter: creative destruction evolving into “mode 3”. Palgrave/Macmillan, 2007, pp. 199-217. ISBN 9781403942418

Düzen, Ekrem (2007) The Standard progressive matrices in Turkey. In: Raven, John and Raven, Cynthia J., (eds.) Uses and Abuses of Intelligence: Studies Advancing Spearman and Raven’s Quest for Non-Arbitrary Metrics. Royal Fireworks Press, New York, USA. ISBN 978-0-89824-356-7

Erdem, Yusuf Hakan (2007) Perfidious Albanians and Zealous Governors: Ottomans, Albanians and Turks in the Greek War of Independence. In: Anastasopoulos, Antonis and Kolovos, Elias, (eds.) Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation: Proceedings of An International Conference Held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003. University of Crete, Department of History and Archaeology, Rethymno, pp. 213-240. ISBN 978-960-88394-4-1

Erdoğan, Hakan and Erçil, Aytül and Abut, Hüseyin (2007) Experiments on decision fusion for driver recognition. In: Abut, Hüseyin and Hansen, JHL and Takeda, Kazuya, (eds.) Advances for In-Vehicle and Mobile Systems: Challenges for International Standards. Springer Verlag, Berlin, pp. 1-10. ISBN 978-0387335032

Ersel, Hasan and Kandil, Magda (2007) Financial development and economic growth in the MENA countries. In: Nugent, Jeffrey B. and Pesaran, M. Hashem, (eds.) Explaining Growth in the Middle East. Contributions to Economic Analysis; 0573-8555 ; 278. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 103-136. ISBN 9780444522405 ; 0444522409

Ersel, Hasan and Özatay, Fatih (2007) The EU negotiations as a reform strategy-Turkey's problem ahead. In: Barnett, William and Hinich, Melvin J., (eds.) Topics in Analytical Political Economy. International Symposia in Economic Theory and Econometrics, 17 (17). Elsevier Science, New York, pp. 83-104. ISBN 978-0444531377

Ertek, Gürdal (2007) Teaching warehousing concepts through interactive animations and 3D models. In: Lahmar, Maher, (ed.) Facility Logistics: Approaches and Solutions to Next Generation Challenges. Engineering and Management Innovation, 2. Auerbach, USA. ISBN 978-0849385186

Ertek, Gürdal and İncel, Bilge and Arslan, Mehmet Can (2007) Impact of crossaisles in a rectangular warehouse: a computational study. In: Lahmar, Maher, (ed.) Facility Logistics: Approaches and Solutions to Next Generation Challenges. Engineering and management innovation, v.2. Auerbach, USA. ISBN 978-0849385186

Erzan, Refik and Filiztekin, Alpay and Zenginobuz, Ünal (2007) AB ile Gümrük Birliğinin Türkiye imalat sanayiine etkileri. In: Bilge, Ali and Ersel, Hasan, (eds.) Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri. TEPAV, Ankara, pp. 9-58. ISBN 9789944927185

Evin, Ahmet (2007) Orhan Pamuk: Türk roman geleneğinde yeni açılım. In: Aral, Fahri, (ed.) Orhan Pamuk Edebiyatı Sempozyum Tutanakları: Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesi, 19-20 Aralık 2006. Agora Kitaplığı; 171. Edebiyat Kuramı; 6. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-12. ISBN 978-9944-916-89-9

Garcia, Arnaldo and Stichtenoth, Henning (2007) On the galois closure of towers. In: Li, Wen-Ching Winnie, (ed.) Recent Trends in Coding Theory and Its Applications. AMS/IP studies in advanced mathematics, v.41, 41 (41). American Mathematical Society, Rhode Island, USD, pp. 83-94. ISBN 978-0-8218-4298-0

Göymen, Korel (2007) Interaction of democracy and Islam in Turkey. In: Hasan, Zoya, (ed.) Democracy in Muslim Societies: The Asian Experience. ORF studies of contemporary Muslim societies ; 4. Sage Publications, Los Angeles, pp. 219-258. ISBN 978-0-7619-3566-7

Güneri, Cem and Özbudak, Ferruh (2007) Artin-Schreier extensions and thier applications. Topics in Geometry, Coding Theory and Cryptography. Algebra and Applications; 6 (122). Springer, Dordrecht , pp. 105-133. ISBN 9781402053337

Irzık, Sibel (2007) Narratives of collectivity and autobiography in Latife Tekin's works. In: Akyıldız, Olcay and Kara, Halim and Sagaster, Börte, (eds.) Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Istanbuler Texte und Studien ; Bd. 6. Ergon Verlag in Kommission, Würzburg, pp. 157-163. ISBN 9783899135374

Irzık, Sibel (2007) Tutunamayanlar'da çok seslilik ve sınırları. In: İnci, Handan, (ed.) Oğuz Atay'a Armağan: Türk Edebiyatının "Oyun/Bozan"ı. İletişim Yayınları; 1275. Armağan Kitaplar; 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 258-266. ISBN 9789750505522

Kahraman, Hasan Bülent (2007) From culture of politics to politics of culture: reflections on Turkish modernity. In: Keyman, E. Fuat, (ed.) Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. Global Encounters. Lexington Books, Lanham, MD, pp. 47-74. ISBN 978-0-7391-1815-3

de Kervenoael, Ronan and Aykaç, D. Selcen Ö. (2007) Gray market e-shopping and trust building practices. In: Kautonen , Teemu and Karjaluoto, Heikki, (eds.) Trust and New Technologies. Edward Elgar , London. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2007) Tek parti döneminde CHP parti müfettişliğine ilişkin ek bilgi(ler). In: Alkan, Mehmet Ö. and Bora, Tanıl and Koraltürk, Murat, (eds.) Mete Tunçay'a Armağan. İletişim Yayınları; 1234. Armağan Kitaplar; 1. İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 675-681. ISBN 9789750504815

Kunt, Metin (2007) Sultan Süleyman ve Nikris. In: Kumrular, Özlem, (ed.) Muhteşem Süleyman. Kitap Yayınevi; 158. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 56. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9789756051771

Kunt, Metin (2007) A prince goes forth (perchance to return). In: Tezcan, Baki and Barbir, Karl K., (eds.) Identity and Identity Formation in the Ottoman World: A Volume of Essays in Honor of Norman Itzkowitz. University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, pp. 63-71. ISBN 9780299227548

Levy, Orly and Taylor, Sully and Boyacıgiller, Nakiye Avdan and Beechler, Schon (2007) Global mindset: a review and proposed extension. In: Javidan, Mansour and Steers, Richard and Hitt, Michael A., (eds.) The Global Mindset. Advances in International Management; 19. Elsevier JAI, Oxford, pp. 11-48. ISBN 978-0-7623-1402-7

Mardin, Şerif (2007) Turkish nationalism: from a system of classification to a system of solidarity. In: Kadıoğlu, Ayşe Gülden and Keyman, Fuat, (eds.) Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey. The University of Utah Press, Salt Lake City. (Accepted/In Press)

Müftüler-Baç, Meltem (2007) The European Union and the 2nd pillar integration: the common foreign and security policy. In: Stivachtis, Yannis A., (ed.) The State of European Integration. Ashgate, England, pp. 3-18. ISBN 0754672239

Müftüler-Baç, Meltem (2007) Turkey’s accession to the EU: its potential impact on common European security and defence policy. In: Gasparini, Giovanni, (ed.) Turkey and European Security. English Series No. 8, February 2007. Quaderni, IAI, Rome, Italy, pp. 13-29.

Neyzi, Leyla (2007) Güzellik ve hakikat. In: Durak, Atilla, (ed.) Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 56-56. ISBN 9789753425711

Neyzi, Leyla (2007) Beauty and truth. In: Durak, Attila, (ed.) Ebru: Reflections on Cultural Diversity in Turkey. Metis Yayınları, İstanbul, 56. ISBN 978-975-342-572-8

Nomer, Nedim Nami (2007) Aydınlanma ve eleştirel akıl: Bilgen, Deveci ve Sarıbay'ın düşündürdükleri. In: Toprak, Binnaz, (ed.) Aydınlanma Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2007. Osmanlı Bankası Yayınları, İstanbul, pp. 50-55. ISBN 994473103X

Öncü, Ahmet (2007) Şirket. In: Başkaya, Fikret, (ed.) İktisadi Kurumlar Sözlüğü. Özgür Üniversite, Ankara. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet (2007) Küreselleşme. In: Başkaya, Fikret and Ördek , Aydın, (eds.) İktisadi Kurumlar Sözlüğü. Özgür Üniversite, Ankara. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Köse, Ahmet Haşim (2007) Imbalances in the world economy and congestion in the periphery. In: Köse, Ahmet Haşim and Şenses, Fikret and Yeldan, Erinç, (eds.) Neoliberal Globalization as New Imperialism: Case Studies on Reconstruction of the Periphery. Political Economy. Nova, New York.

Öncü, Ayşe (2007) The politics of Istanbul's Ottoman heritage in the era of globalism. In: Drieskens, Barbara and Mermier, Franck and Wimmen, Heiko, (eds.) Cities of the South: Citizenship and Exclusion in the Twenty-First Century. Saqi Books, London, Beirut, pp. 233-264. ISBN 978-0-86356-611-0

Savaş, Erkay (2007) Binary algorithms for multiplicative inversion. Wireless Security and Cryptography: Specifications and Implementations. Taylor & Francis, Oxford, pp. 1-432. ISBN 084938771X

Sayarı, Sabri (2007) The US policy on Turkey's EU membership. In: Goren, Nimrod and Nachmani, Amikam, (eds.) The Importance of Being European: Turkey, the EU and Middle East. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, pp. 78-85. ISBN 978-965-91082-0-6

Sayarı, Sabri (2007) Turkey. In: Levinson, David and Christensen, Karen, (eds.) Global Perspectives on The United States: A Nation by Nation Survey. Berkshire Publishing Group, Great Barrington, MA, pp. 643-647. ISBN 978-1-933782-06-5

Sayers, Zehra (2007) 3D Macromolecular structure analyses: applications in plant proteins. Brilliant Light in Life and Material Sciences. Springer , Berlin, pp. 135-146. ISBN 9781402057229

Simpson, Adam John (2007) Developing a vocabulary syllabus. In: Davidson, Peter, (ed.) Teaching and Learning Vocabulary in Another Language. TESOL Arabia, Dubai, United Arab Emirates, pp. 227-236. ISBN 9948-8566-6-X

Simpson, Adam John (2007) The Internet: the world’s greatest corpus & motivational tool. In: Davidson, Peter, (ed.) Using Technology in the Classroom. TESOL Arabia, United Arab Emirates. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2007) Regulations for raising children during the Hamidian Period. In: Georgeon, François and Kreiser, Klaus, (eds.) Enfance et Jeunesse Dans Le Monde Musulman (Chilhood and Youth in the Muslim World). Maisonneuve et Larose, Paris, pp. 211-217. ISBN 9782706819766

Togan, Sübidey and Ersel, Hasan (2007) Current account sustainability - The case of Turkey. In: Başçı, Erdem and Togan, Sübidey and Von Hagen, Jürgen, (eds.) Macroeconomic Policies for EU Accession. Edward Elgar Publications, Cheltenham, UK ; Northampton, MA, pp. 268-293. ISBN 9781847200006

Triandis, Harry C. and Wasti, S. Arzu (2007) Culture. In: Stone, Dianna L. and Stone-Romero, Eugene F., (eds.) The Influence of Culture on Human Resource Processes and Practices. Taylor and Francis, New York, USA, pp. 1-24. ISBN 978-0-8058-4599-0 (paperback) 978-0-8058-4598-3 (hardback) 978-0-415-96333-6 (electronic)

Ulusoy, Gündüz (2007) Disiplinlerarası araştırma ve eğitim. In: Aktan, Coşkun Can, (ed.) Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler - Paradigmal Yönelimler. Yaşar Üniversitesi, İzmir, pp. 389-398. ISBN 978-975-6339-10-7

Üsdiken, Behlül (2007) Çevresel baskı ve talepler karşısında örgütler: kaynak bağımlılığı yaklaşımı. In: Sargut, A. Selami and Özen, Şükrü, (eds.) Örgüt Kuramları. İmge Yayınevi, Ankara, pp. 77-132. ISBN 9789755335360

Üsdiken, Behlül and Önder, Çetin (2007) Örgütsel ekoloji: örgüt toplulukları ve çevresel ayıklama. In: Sargut, A. Selami and Özen, Şükrü, (eds.) Örgüt Kuramları. İmge Yayınevi, Ankara, pp. 133-191. ISBN 9789755335360

Yannier, Selim and Şabanoviç, Asif (2007) Control of piezoelectric actuators using analog sliding mode controller. In: Macha , E and Pawliczek, R, (eds.) Mechatronics Systems and Materials. Opole University of Technology, Opole, Poland, pp. 113-127.

Yılmaz, Bahri (2007) La competitivite internationale et la specialisation dans le commerce international: une comparaison Entre siz pays et L'Europe des 15. In: Krifa-Schneider, Hadjila, (ed.) L'élargissement de L'union Européenne: Quels Enjeux et Défis Majeurs? L'Harmattan, Paris, pp. 181-212. ISBN 9782296030060

2006

Adak, Hülya (2006) Biyografide toplumsal cinsiyet: Ahmet Mithat ya da bir Osmanlı erkek yazarın kanonlaşması. In: Esen, Nüket and Köroğlu, Erol, (eds.) Merhaba Ey Muharrir!: Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 201-213. ISBN 9756193409

Adak, Hülya (2006) The protracted purging of the tyranny of nationalism: Turkish egodocuments and the possibilities of Armenian-Turkish reconciliation. In: Kieser, Hans-Lukas and Plozza, Elmar, (eds.) The Armenian Genocide, Turkey and Europe (Der Völkermord An Den Armeniern, Die Türkei und Europa). Chronos, Zürich, pp. 107-116. ISBN 9783034007894

Adanır, Fikret (2006) Semi-autonomous forces in the Balkans and Anatolia. In: Faroqhi, Suraiya N., (ed.) The Cambridge History of Turkey: The later Ottoman Empire, 1603-1839. Cambridge University Press, New York, pp. 157-185. ISBN 9780521620956

Adanır, Fikret (2006) Bevölkerungsverschiebungen, siedlungspolitik und ethnisch-kulturelle homogenisierung: nationsbildung auf dem Balkan und in Kleinasien, 1878-1923. In: Hahn, Sylvia and Komlosy, Andrea and Reiter, Ilse, (eds.) Ausweisung, Abschiebung, Vertreibung in Europa: 16.-20. Jahrhundert. StudienVerlag, Innsbruck, pp. 172-192. ISBN 9783706543019

Adanır, Fikret (2006) Christen im Osmanischen reich und in der Türkei. In: Steinbach, Udo, (ed.) Autochthone Christen im Nahen Osten: Zwischen Verfolgungsdruck und Auswanderung. Deutsches Orient-Institut, Hamburg, Germany, pp. 172-176. ISBN 9783891730935

Akşit, Mahmut Faruk (2006) Turbomachinery clearance control. UNSPECIFIED AIAA Progress in Astronautics and Aeronautics (278). AIAA, Reston, VA. (Accepted/In Press)

Altınay, Ayşe Gül (2006) In search of silenced grandparents: Ottoman Armenian survivors and their (Muslim) grandchildren. In: Kieser, Hans-Lukas and Plozza, Elmar, (eds.) Der Völkermord An Den Armeniern, Die Türkei und Europa (The Armenian Genocide, Turkey and Europe). Chronos, Zürich, pp. 117-132. ISBN 3034007892

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (2006) Productivity and growth, 1923-2003. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London, pp. 15-62. ISBN 0415365929

Ararat, Melsa (2006) Yönetişim ve rekabet. Türkiye rekabet raporu. TÜSİAD, İstanbul .

Ararat, Melsa and Taboğlu, E. and Şener, B. (2006) v-NET: a case of family owned conglomerates. International Corporate Governance, a Case Study Approach. Edward Elgar, MA, USA, pp. 269-284.

Ararat, Melsa and Uğur, Mehmet (2006) Turkey, corporate governance at the crossroads: country analyses. Handbook on International Corporate Governance: Country Analyses. Edward Elgar, Birmingham. ISBN 9781845420345

Artan, Tülay (2006) Questions of Ottoman identity and architectural history. In: Arnold, Dana and Altan Ergut, Elvan and Turan Özkaya, Belgin, (eds.) Rethinking Architectural Historiography. Routledge, London, pp. 85-109. ISBN 9780415360852

Artan, Tülay (2006) Arts and architecture. In: Faroqhi, Suraiya N., (ed.) The Cambridge History of Turkey: The Later Ottoman Empire, 1603-1839. Cambridge University Press, New York, pp. 408-480. ISBN 9780521620956

Balcısoy, Selim (2006) A software system to work with 3D models in cultural heritage research. Beyond illustration: digital 2D and 3D technologies as tools of discovery in archaeology. Archaeopress, Oxford.

Coşar, Simten and Ağaoğlu, Ahmet and Koçak, Cemil and Yalçın, Hüseyin Cahit (2006) Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940). Modern Türkiye'de siyasi düşünce cilt 7: Liberalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (İletişim Yayınları) 7. Liberalizm. (83). İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 246-260. ISBN 9750503708

Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2006) A disaggregated analysis of price dynamics. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London, pp. 128-146. ISBN 0415365929

Çarkoğlu, Ali (2006) Türkiye'de bireysel bağışlar ve vakıf uygulamalarında eğilimler. In: Aydın, Davut and Çizakça, Murat and Çarkoğlu, Ali and Gökçen, Fatoş, (eds.) Türkiye'de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet. TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Yayınları, İstanbul, pp. 81-159. ISBN 9750102517

Çarkoğlu, Ali (2006) EU and dynamics of democratic rule of law in Turkey. In: Baudenbacher, Karl, (ed.) Transition from Hybird Regimes: External Influence and Domestic Constraints. Routledge, London . (Accepted/In Press)

Çarkoğlu, Ali (2006) The new generation pro-islamists in Turkey: bases of the Justice and Development Party in changing electoral space. In: Yavuz, Hakan M., (ed.) The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti. Utah Series in Turkish and Islamic Studies. University of Utah Press, Salt Lake City, pp. 160-184. ISBN 9780874808636

Çelik, Ayşe Betül (2006) Batman ili alan araştırması değerlendirmesi: ülke içinde yerinden edilmenin sosyo-ekonomik sonuçları ve geri dönüş önündeki engeller. In: Kurban , Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 173-191. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Uyuşmazlık çözümünde geri dönüş, yeniden yapılanma ve iyi örnekler. In: Kurban , Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 43-50. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yerinden edilme sorununa yaklaşımları. In: Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer, (eds.) Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul, pp. 93-99. ISBN 9758112775

Çelik, Ayşe Betül (2006) Kürt sorununda 'Avrupa' boyutu ve Sivil Toplum Kuruluşları. In: Mazlum, Semra Cerit and Doğan, Erhan, (eds.) Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler. Bağlam Yayınları; 277. İnceleme-Araştırma; 191. Bağlam Yayınları, İstanbul, pp. 137-155. ISBN 9758803719

Çetindamar, Dilek (2006) Küresel ilkeler sözleşmesi ve Türkiye: uygulamada çevre ilkeleri. UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Accepted/In Press)

Çetindamar, Dilek (2006) Teknoloji yönetiminde ortaklıklar. Stratejik İşbirlikleri: Teknolojiyi İşbirliği Ağları İçinde Yönetmek. [s.l.], [s.n.].

Çetindamar, Dilek and Arıkan, Yıldız (2006) Diffusion of environmentally sound technology: findings from the Turkish case / Dilek Çetindamar, Yıldız Arıkan. Partnerships for Sustainable Development: Perspectives from the Asia-Pacific Region. Honkong University Press , Hongkong.

Çetindamar, Dilek and Arıkan, Yıldız (2006) Partnership for sustainable development: perspectives from the Asia-Pacific region. In: Hills , Peter and Young , William and Welford, Richard, (eds.) Diffusion of environmentally sound technology: findings from the Turkish case. Eartscan Publishing, Hong Kong, pp. 278-294. ISBN 9789627589266

Çetindamar, Dilek and Chanaron, Jean-Jacques and Dekkers, Rob (2006) Stratejik işbirliklerine genel bakış ve Türkiye. In: Çetindamar, Dilek, (ed.) Stratejik İşbirlikleri: Teknolojiyi İşbirliği Ağları İçinde Yönetmek. Teknoloji Yönetimi Derneği, Gebze, Kocaeli, pp. 7-14. ISBN 9944521809

Erçil, Aytül (2006) Experiments on decision fusion for driver recognition. Experiments on Decision Fusion for Driver Recognition. UNSPECIFIED. (Accepted/In Press)

Evin, Ahmet and Baudenbacher, Karl (2006) Europe and the challenge of Islam. In: Baudenbacher, Carl and Busek, Erhard, (eds.) Europa und Die Globalisierung VI: Islam, Medien, Migration, Gentechnik. Verlag Österreich, Wien, pp. 103-113. ISBN 3704648701

Filiztekin, Alpay (2006) Türkiye birinci futbol liginde rekabet. In: Merih, Kutlu and Akşar, Tuğrul, (eds.) Futbol Ekonomisi. Literatür Yayınları: 445. Literatür Yayınları, İstanbul, pp. 336-355. ISBN 9750403754

Hale, William (2006) Christian democracy and the JDP: parallels and contrasts. In: Yavuz, Hakan M., (ed.) The Emergence of A New Turkey: Democracy and The AK Parti. Utah Series in Turkish and Islamic Studies. University of Utah Press, Salt Lake City, pp. 66-87. ISBN 9780874808636

Irzık, Sibel (2006) The Black Book, Orhan Pamuk, 1990. In: Moretti, Franco, (ed.) The Novel: Forms and Themes. Princeton University Press , Princeton, pp. 728-738. ISBN 0691049483

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2006) Muslim feminist debates on the question of headscarf in contemporary Turkey. In: Abu-Rabi, İbrahim M., (ed.) The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought. Blackwell Companions to Religion.. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 609-624. ISBN 1405121742

de Kervenoael, Ronan (2006) An exploration of gray market e-shopping activities and trust building practices in the context of second sourcing using an illustration from China. UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Accepted/In Press)

Kızıltaş, Güllü (2006) Antenna design and optimization using FE-BI methods. Frequency Domain Methods. UNSPECIFIED. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2006) Liman von Sanders, Hans ve Helga: Deutsch-Türkischer Alltag, Akkulturation und Indifferenz in Istanbul. Deutshe Unter dem Halbmond: Augenzeugen Berichte über die Osmanische und Republikanische Türkei. Goethe Institut, İstanbul .

Koçak, Cemil (2006) Nutuk (Edisyon Kritik). In: Koçak, Cemil and Tunçay, Mete and Kuyaş, Ahmet and Toprak, Zafer, (eds.) Nutuk (Edisyon Kritik). Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Levi, Albert (2006) Digital Certificates. Handbook of Information Security: Key Concepts, Infrastructure, Standards and Protocols v. 1 (Handbook of Information Security). John Wiley&Sons , Leicester, United Kingdom, pp. 823-835. ISBN 0471648302

Öncü, Ayşe (2006) Becoming "secular muslims": Yaşar Nuri Öztürk as a super-subject on Turkish television. In: Meyer, Birgit and Moors, Annelies, (eds.) Religion, Media, and the Public Sphere. Indiana University Press, Bloomington, pp. 227-250. ISBN 0253217970

Saygın, Yücel (2006) Privacy and confidentiality issues in data mining. In: Wang, John, (ed.) Encyclopedia of data warehousing and mining. Idea Group Publishing, London. ISBN 1591405572

Stichtenoth, Henning and Garcia, Arnaldo (2006) Explicit towers of function fields over finite fields. Topics in geometry, coding theory and cryptography. Algebra and Applications v.6 (256). Springer , Dordrecht, pp. 1-58. ISBN 1402053339

Topuzoğlu, Alev and Winterhof, Arne (2006) Pseudorandom sequences. Topics in Geometry, Coding Theory and Cryptography. Algebra and Applications v.6 (257). Springer, Dordrecht, pp. 135-166. ISBN 9781402053337

Tükel, Ali and Üçer, Murat and Rijckeghem, Caroline Van (2006) The Turkish banking sector: a rough ride from crisis to maturation. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London , pp. 276-305. ISBN 0415365929

Yanıkoğlu, Berrin (2006) Belge bölütleme ve tanıma. Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yayıncılık, İstanbul , pp. 111-116. ISBN 975679638X

2005

Adak, Hülya (2005) An epic for peace (Introduction to Halide Edib's Memoirs). Memoirs of Halidé Edib. Cultures in Dialogue. Series one, Orientalism, Occidentalism, and Women's Writing; 4. Gorgias Press, Piscataway, NJ, pp. 5-28. ISBN 1593333056

Ahuja, Ravindra K. and Cunha, Claudio B. and Şahin, Güvenç (2005) Network flow approaches in railroad planning and scheduling. In: Smith, J. Cole, (ed.) Tutorials in Operations Research 2005. Institute for Operations Research and the Management Sciences, Hanover, MD, USA.

Ararat , Melsa (2005) Social responsibility in a state dependent business system. In: Jonker, Jan and Andre, Habish and Wegner , Martina and Schmidpeter, Rene, (eds.) Corporate social responsibility across Europe. N/A. Springer Verlag , Germany, pp. 247-260. ISBN 3540232516

Ararat, Melsa and Uğur, Mehmet (2005) La gouvernance corporative en Turquie. Traité de gouvernance corporative. Théories et pratiques à travers le monde. L'Université Laval, Québec. ISBN 2763782892

Artan, Tülay (2005) The Anatolian Seljuks and the Ottoman Empire. Mothers, Goddesses and Sultanas: Women in Turkey From Prehistory to the End of the Ottoman Empire. Bozar Books, Brussels, pp. 140-227.

Atiyas, İzak and Dutz, Mark (2005) Competition and regulatory reform in Turkey's electricity industry. In: Togan, Sübidey and Hoekman, Bernard M., (eds.) Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union. World Bank, Washington DC, pp. 187-208. ISBN 0821359320

Beechler, Schon and Levy, Orly and Taylor, Sully and Boyacıgiller, Nakiye Avdan (2005) Does it really matter if Japanese MNCs think globally? In: Roehl , Thomas and Bird, Allan, (eds.) Japanese Firms in Transition: Responding to the Globalization Challenge. Advances in International Management; Vol 17. Elsevier/JAI, Oxford/UK, pp. 261-288. ISBN 978-0762311576

Berktay, Halil (2005) Küme düşme korkusuna Osmanlı-Türk reaksiyonu. In: Kumrular, Özlem, (ed.) Dünyada Türk İmgesi. Kitap Yayınevi; 83. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 33. Kitap Yayınevi, İstanbul , pp. 179-204. ISBN 975870480X

Canbakal, Hülya (2005) Birkaç fetva bir soru: bir hukuk haritasına doğru. In: Kut, Günay and Büyükkarcı Yılmaz, Fatma, (eds.) Şinasi Tekin'in Anısına: Uygurlardan Osmanlıya. Simurg Yayınları; 80. Armağan Dizisi; 2. Simurg Yayınları, İstanbul, pp. 258-270. ISBN 9757172804

Çakmak, İsmail (2005) Plant nutritional genomics. Methods to improve the crop-delivery of minerals to humans and livestock. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 265-286. ISBN 1405121149

Çarkoğlu, Ali and Eder, Mine (2005) Development alla Turca: The Southeastern Anatolia development project (GAP). In: Adaman, Fikret and Arsel, Murat, (eds.) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development? Ashgate Studies in Environmental Policy and Practice. Ashgate, England, pp. 167-184. ISBN 0754644472

Erdem, Yusuf Hakan (2005) 'Do not think of the Greeks as agricultural labourers': Ottoman responses to the Greek war of independence. In: Birtek, Faruk and Dragonas, Thalia, (eds.) Citizenship and The Nation-State in Greece and Turkey. Social and Historical Studies on Greece and Turkey Series. Routledge , London , pp. 67-84. ISBN 0415347831

Erdem, Yusuf Hakan (2005) Osmanlı kaynaklarından yansıyan Türk imaj(lar)ı. In: Kumrular, Özlem, (ed.) Dünyada Türk İmgesi. Kitap Yayınevi; 83. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 33. Kitap Yayınevi , İstanbul, pp. 13-26. ISBN 975870480X

Evin, Ahmet (2005) From Özal to the present day. In: Lake, Michael, (ed.) The EU & Turkey: A Glittering prize or a millstone? Federal Trust for Education and Research, London, pp. 29-48. ISBN 1903403618

İnönü, Erdal (2005) Cumhuriyet ve bilim. Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları. X. Türk Bilim Tarihi Kurumu, İstanbul, pp. 29-35.

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2005) Can we envision Turkish citizenship as non-membership? In: Keyman, Fuat and İçduygu, Ahmet, (eds.) Citizenship In A Global World: European Questions and Turkish Experiences. Routledge Studies in Governance and Change in the Global Era; 3.. Routledge , London, pp. 105-124. ISBN 0415354560

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Cultural and historical origins of Turkish citizenship: modernity as westernization. In: Keyman, Fuat and İçduygu, Ahmet, (eds.) Citizenship and Identity in a Globalizing Context: European Questions and Turkish Experiences. Global Governance Series. Routledge Press, London.

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantisizminin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-İnceleme Dizisi; 184. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

Koçak, Cemil (2005) Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940). In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Liberalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 7. İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 246-260. ISBN 9750503694 (v.7)

Koçak, Cemil and Akşin, Sina and Tunçay, Mete and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Selahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2005) Yakınçağ Türkiye tarihi. Türkiye Tarihi: Çağdaş Türkiye (1908-1980). Cem Tarih Dizisi. Cem Yayınevi, İstanbul, pp. 85-173. ISBN 9754065567

Koğacıoğlu, Dicle (2005) Citizenship in context: rethinking women's relationships to the law in Turkey. In: Birtek, Faruk and Dragonas, Thalia, (eds.) Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey. Social and Historical Studies on Greece and Turkey Series. Routledge, London, pp. 144-160. ISBN 0415347831

Kunt, Metin (2005) Ottomans and safavids: states, statecraft, and societies, 1500-1800. In: Choueiri, Youssef M., (ed.) A Companion to the History of the Middle East. Blackwell Companions to World History. Blackwell Publishing, Malden, MA, pp. 192-206. ISBN 1405106816

Müftüler-Baç, Meltem (2005) The institutional and theoretical implications of the enlargement on Turkey's accession to the European Union. In: Verez, Jean-Claude, (ed.) D'Un Elargissement A L'Autre, La Turquie et les Autres Candidats. L'Harmattan, Paris , pp. 149-163. ISBN 2747585700

Öncü, Ahmet and Demiröz, Demir (2005) Türkiye'de piyasa toplumunun oluşumunda hegemonyanın rolü: bir gerçeklik projesi olarak beyaz Türklük. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. Hocalara Saygı. İletişim, İstanbul. ISBN 9750503422

Öncü, Ahmet and Kocan, Gürcan (2005) Re-envisioning boundaries of citizenship, political identity and belonging: the case of Bergama movement in Turkey. In: Sıcakkan, Hakan and Lithman, Ygnve, (eds.) Changing the Basis of Citizenship in the Modern State. Studies in Political Science. The Edwin Mellen, New York, pp. 101-133. ISBN 077346025X

Öncü, Ayşe (2005) Maganda: Die kulturelle neuordung Istanbuls in den neunzigerjahren. In: Esen, Orhan and Lanz, Stephan, (eds.) Self Service City: Istanbul. MetroZones; 4. B_Books, Berlin, pp. 397-410. ISBN 3933557526

Saygın, Yücel (2005) Hoarding in mobile computing environments. Mobile computing handbook. CRC Press. ISBN 0849319714

Saygın, Yücel (2005) Sanitization and anonymization of document repositories. Web and Information Security. Idea Group Inc., Hershey, PA, USA, pp. 133-148. ISBN 1591405882

Schneider, Annedith (2005) Violent encounters: narrating conflict in Leila Sebbar's Le Fou de Sherazade. In: Arens, Rudiger and Herrera-Sobek, Maria and Ikas, Karin and Lomeli, Francisco A., (eds.) Violence and Transgression in World Minority Literatures. Anglistische Forschungen ; Bd. 348. University Press Winter, Heidelberg, pp. 413-424. ISBN 3825350940

Somel, Selçuk Akşin (2005) Christian community schools during the Ottoman reform period. In: Özdalga, Elisabeth, (ed.) Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. SOAS/RoutledgeCurzon Studies on the Middle East; 3. RoutledgeCurzon, London, pp. 254-273. ISBN 9780415341646

Somel, Selçuk Akşin (2005) Sources on the education of Ottoman women in the prime ministerial Ottoman archive for the period of reforms in the nineteenth and early twentieth centuries. In: Sonbol, Amira El Azhary, (ed.) Beyond The Exotic: Women's Histories In Islamic Societies. Gender, culture, and politics in the Middle East. Syracuse University Press, Syracuse, N.Y, pp. 295-306. ISBN 0815630557

Şabanoviç, Asif (2005) Sliding mode control application to nano positioners. Advances in variable structure and sliding mode control. Lecture Notes in Control and Information Sciences 334. (288). Springer, New York. ISBN 3540328009

Togan, Sübidey and Ersel, Hasan (2005) Macroeconomic policies for Turkey's accession to the EU. In: Hoekman, Bernard and Togan, Sübidey, (eds.) Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union. Trade and Development Series. World Bank, Washington, DC , pp. 57-103. ISBN 0821359320

2004

Acatay, Kazım and Şimşek, Eren and Akel, Mert and Menceloğlu, Yusuf Z. (2004) Electrospinning of low surface energy quaternary ammonium salt containing polymers and their antibacterial activity. Nanoengineered nanofibrous Materials. Nato Science Series II, No:169. Kluwer Academic Publishinng Co, USA, pp. 97-106. ISBN 1402025491

Adak, Hülya (2004) Otobiyografik benliğin çok-karakterliliği Halide Edib'in ilk romanlarında toplumsal cinsiyet. In: Irzık, Sibel and Parla, Jale, (eds.) Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet. İletişim Yayınları; 988. Çağdaş Türkçe edebiyat; 139. İletişim Yayınları, Istanbul, pp. 161-178. ISBN 9750502264

Altınay, Ayşe Gül (2004) Human rights or militarist ideals? Teaching national security in high schools. In: Ceylan, Deniz Tarba and Irzık, Gürol, (eds.) Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case. Human Rights in Textbooks. The History Foundation of Turkey, İstanbul , pp. 76-90. ISBN 9758813137

Altınay, Ayşe Gül (2004) Eğitimin militarizasyonu: zorunlu milli güvenlik dersi. In: İnsel, Ahmet and Bayramoğlu, Ali, (eds.) Bir Zümre Bir Parti Türkiye'de Ordu. Birikim Yayınları; 30. Birikim'den Seçmeler; 2. Birikim Yayınları, İstanbul , pp. 179-200. ISBN 9755160272

Ararat, Melsa (2004) Turkey. In: Dallas, George, (ed.) Governance and risk. N/A. McGraw Hill, London and New York, pp. 511-526. ISBN 0071429549

Ararat, Melsa (2004) International corporate governance, a definite guide. In: Waring, Carie and Pierce , Chris, (eds.) The handbook of international corporate governance, a definitive guide. N/A. Kogan Page, London, UK. ISBN 0749440600

Artan, Tülay (2004) L'age Turquoise en Anatolie: Les Seljukides de Konya et L'Empire Ottoman. In: Dujardin, Paul, (ed.) Meres, Deesses et Sultanes: Les Femmes en Turquie de la Prehistoire a la fin de L'Empire Ottoman. Bozar Books, Brussels, pp. 136-223. ISBN 906253576X

Aytar, Volkan and Çelik, Ayşe Betül (2004) Gender: feminisms and women's studies. In: Lee, Richard E. and Wallerstein, Immanuel, (eds.) Overcoming the Two Cultures: Science Versus The Humanities in the Modern World-System. Fernand Braudel Center Series. Paradigm Publishers, Boulder, Colorado, pp. 144-159. ISBN 1594510687 ; 1594510695

Çarkoğlu, Ali (2004) Societal perceptions of Turkey's EU membership: causes and consequences of support for EU membership. In: Uğur, Mehmet and Canefe, Nergis, (eds.) Turkey and European Integration: Prospects and Issues In The Post-Helsinki Era. Routledge, London, pp. 19-45. ISBN 0415326567

Erbatur, Kemalettin (2004) Sliding modes in fuzzy and neural network systems. Variable structure systems : from principles to implementation. Control. Institution of Electrical Engineers, London. ISBN 0863413501

İnönü, Erdal (2004) Sedat Alp'e saygı. In: Dündar, Can and Sevinç, Fatma, (eds.) İlk Türk Hititoloğunun Yaşamöyküsü-Sedat Alp. Türkiye Bilimler Akademisi Yaşam Öyküleri 2 (194). TÜBA, Ankara, pp. 10-12. ISBN 9758593676

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2004) Citizenship and individuation in Turkey: the triumph of will over reason. In: Steunebrink, Gerrit and Van der Zweerde, Evert, (eds.) Civil Society, Religion and The Nation: Modernization In Intercultural Context: Russia, Japan, Turkey. Studien zur interkulturellen Philosophie ; 14. Rodopi, Amsterdam, pp. 191-212. ISBN 9042016655

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Mehmet Güleryüz. In: Artun, Ali, (ed.) Resme Bakan Yazılar. Galeri Nev, Ankara, pp. 189-204. ISBN 9757529192

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Liberal demokratik kuramın bir bağlamı olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi. In: Gözaydın, İştar B., (ed.) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 36-68.

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Ece Ayhan şiiri: sivillik, etik, dilsel kopuş. In: Kahyaoğlu, Orhan, (ed.) Mor Külhani: Ece Ayhan Şiiri. neKitaplar , İstanbul, pp. 43-90. ISBN 9752830196

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Melih Cevdet Anday şiirinde temel izlekler: Descartes'çı düşünce ve sorunsalları açısından bir yaklaşım. In: Kahyaoğlu, Orhan, (ed.) Güneşte Ayıklanmış: Melih Cevdet Anday Şiiri. neKitaplar, İstanbul, pp. 201-215. ISBN 9752830153

Koçak, Cemil (2004) Some views on the Turkish Single-Party regime during the İnönü period (1938-45). In: Zürcher, Erik Jan and Atabaki, Touraj, (eds.) Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah. Library of Modern Middle East Studies ; 21. I.B. Tauris, London, pp. 113-129. ISBN 1860644260

Neyzi, Leyla (2004) Exploring memory through oral history in Turkey. In: Todorova, Maria, (ed.) Balkan Identities: Nation and Memory. Hurst, London, pp. 60-76. ISBN 0814782795

Öncü, Ahmet and Köse, Ahmet Haşim (2004) Mühendislerin toplumsal evrimi üzerine gözlemler. In: Balkan, Neşe and Savran , Sungur, (eds.) Neoliberalizmin tahribatı: Türkiye'de ekonomi, toplum ve cinsiyet. Metis, İstanbul. ISBN 9753424469

Schneider, Annedith (2004) A community of their own? citizens and sisters in Algeria. In: Branach-Kallas, Anna and Więckowska, Katarzyna, (eds.) The Nation of the Other: Constructions of Nation in Contemporary Cultural and Literary Discourses. Filologia Angielska. Nicholas Copernicus University Press, Torun, pp. 159-169. ISBN 8323117020

Somel, Selçuk Akşin (2004) Osmanskaia Imperia: mestnıye elitıy i mehanizmıy ih integratsii. In: Miller, A. I., (ed.) Rossiyskaia İmperia v Sravnitel'noi Perspektive. Novoe İzdatel'stvo, Moscow, pp. 177-204.

Wasti, S. Arzu and Robert, Chris (2004) Out of touch? an evaluation of the correspondence between academic and practitioner concerns in IHRM. In: Cheng , Joseph L.C. and Hitt, Michael A., (eds.) Advances in International Management: Managing Multinationals in a Knowledge Economy: Economics, Culture and Human Resources. Elsevier, JAI, Amsterdam, pp. 207-239.

2003

Adaman, Fikret and Çarkoğlu, Ali (2003) Social capital and corruption during times of crises: a look at Turkish firms during the economic crisis of 2001. In: Rubin, Barry M. and Öniş, Ziya, (eds.) Turkey's Economy in Crisis. Frank Cass, London.

Altınay, Ayşe Gül (2003) Militarizm ve insan hakları ekseninde Milli Güvenlik dersi. In: Çotuksöken, Betül and Erzan, Ayşe and Silier, Orhan, (eds.) Ders kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, pp. 138-157. ISBN 9758813080

Çelik, Ayşe Betül (2003) Alevis, Kurds and Hemşehris: Alevi Kurdish revival in the nineties. In: White, Paul J. and Jongerden, Joost, (eds.) Turkey's Alevi Enigma: A Comprehensive Overview. Social, Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia; 88. 1385-3376. Brill, Leiden, pp. 141-158. ISBN 9004125388

Evin, Ahmet (2003) Turkey and the Middle East: antecedents and prospects. In: Tocci, Nathalie and Evin, Ahmet, (eds.) Towards Accession Negotiations, Turkey's Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead, Proceedings From The Third Annual EU-Turkey, Siena, 20-21 October, 2003. European University Institute, Florence, Italy, pp. 127-135. ISBN 9789290840053 ; 9290840056

Filiztekin, Alpay (2003) A preliminary analysis of price dispersion in Istanbul (İstanbul'da fiyat dağılımının bir ön analizi). Selected Research on the Turkish Economy (Türkiye Ekonomisi Araştırmaları). TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Ankara, pp. 176-205.

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Dünyaya yeni bir Fransız devrimi lazım! In: Akınhay, Osman and Özen, Özcan, (eds.) Dünyanın Bütün Sokakları İsyanda. Everest Yayınları; 181. Siyaset Dizisi; 20. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 72-95. ISBN 9752890725

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Bedri Baykam: a cultural guerrilla. In: Baykam, Bedri, (ed.) Behind & Beyond Paint (Boya Dışı ve Ötesi). Piramit Yayıncılık, İstanbul , pp. 58-101. ISBN 9758554107

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Milliyetçilik, küreselleşme ve sol. In: Vassaf, Gündüz, (ed.) Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, 1997-2002: Özgürleşmenin Sorunları. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, pp. 217-234. ISBN 9758813021

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Yeni sanat biçimleri, küreselleşme ve bazı sorunlar. In: Vassaf, Gündüz, (ed.) Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, 1997-2002: Özgürleşmenin Sorunları. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, pp. 57-74. ISBN 9758813021

McLaren, Lauren M. and Müftüler-Baç, Meltem (2003) Turkish parliamentarians' perspectives on Turkey's relations with the European Union. In: Çarkoğlu, Ali and Rubin, Barry, (eds.) Turkey and the European Union: Domestic Politics, Economic Integration, and International Dynamics. Frank Cass, London, pp. 195-219. ISBN 0714683353

Neyzi, Leyla (2003) Zazaname: the Alevi renaissance, media and music in the nineties. In: White, Paul J. and Jongerden, Joost, (eds.) Turkey's Alevi Enigma: A Comprehensive Overview. Social, Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia; 88. 1385-3376. Brill, Leiden, Boston, pp. 111-125. ISBN 9004125388

Öncü, Ayşe (2003) Die sinnlichkeit globaliziert bilder und die banalitet der alltagserfahrung im heutigen Istanbul. In: Huber, Jörg, (ed.) Person, Schauplatz. Edition Voldemeer, Zurich, pp. 107-122. ISBN 3211006990

Saygın, Yücel and Wang, Yungtong and Reisman, Arnold (2003) A game theoretic approach to value information in data mining. In: Petrosyan, Leon and Yeung, David W.K., (eds.) Icm Millennium Lectures on Games. Springer Verlag, Berlin.

Simpson, Adam John and Rodrigues, Deniz Özden and Deveci, Tanju (2003) Developing a vocabulary syllabus. Beyond the Boundaries: English in an Academic Environment. Sabanci University , İstanbul.

Somel, Selçuk Akşin (2003) The religious community schools and foreign missionary schools. In: İnalcık, Halil and Renda, Günsel, (eds.) Ottoman Civilization. Republic of Turkey, Ministry of Culture, Istanbul, pp. 386-401. ISBN 9751730732 (v.2)

Üsdiken, Behlül (2003) Plurality in institutional environments and educational content: the undergraduate business degree in Turkey. In: Amdam, Rolv Petter and Kvalshaugen, Ragnhild and Larsen, Eirinn, (eds.) Inside the Business Schools: The Content of European Business Education. Copenhagen Business School Press, Oslo, pp. 87-109. ISBN 8279350543 ; 8763001136

2002

Akman, Ayhan Mehmet (2002) Etnik sivil kurumsal ikilemin ötesinde: modernist milliyetçilik. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 81-90. ISBN 9750500873 (v.4)

Altınay, Ayşe Gül (2002) Bedenimiz ve biz: bekaret ve cinselliğin siyaseti. In: Bora, Aksu and Günal, Asena, (eds.) 90'larda Türkiye'de Feminizm. İletişim Yayınları; 784. Bugünün Kitapları Dizisi; 77. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 323-343. ISBN 9750500180

Altınay, Ayşe Gül and Bora, Tanıl (2002) Ordu, militarizm ve milliyetçilik. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 140-154. ISBN 9750500873 (v.4)

Arıkan, E. Burak (2002) Türkeş'ten Bahçeli'ye MHP: değişim nereye kadar. In: Cangızbay, Kadir and Öngider, Seyfi, (eds.) Milliyetçilik, Faşizm ve MHP. Aykırı Yayıncılık. Güncel Dizisi; 2. Aykırı Yayıncılık , İstanbul, pp. 39-70. ISBN 975833753X

Arıkan, E. Burak and Çınar, Alev (2002) The nationalist action party: representing the state, the nation or the nationalist? In: Rubin, Barry and Heper, Metin, (eds.) Political Parties in Turkey. Frank Cass, London, pp. 25-40. ISBN 0714652741

Erdem, Yusuf Hakan (2002) Recruitment for the "Victorious Soldiers of Muhammad" in the Arab provinces, 1826-1828. In: Gershoni, Israel and Erdem, Yusuf Hakan and Woköck, Ursula, (eds.) Histories of the Modern Middle East: New Directions. Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 189-206. ISBN 1588260496

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2002) Milliyetçilik - Liberalizm ekseninde vatandaşlık ve bireysellik. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 284-292. ISBN 9750500873 (v.4)

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2002) Türkiye'de vatandaşlık ve bireyleşme: iradenin akıl karşısındaki zaferi. In: Keyman, Fuat, (ed.) Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Everest Yayınları , İstanbul, pp. 258-282. ISBN 9752970648

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Twin towers: terrible machine or the realty questioned. In: Çiçekoğlu, Feride, (ed.) The Phenomenon of 9/11. Bilgi University Press, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Avrupa: Türk modernleşmesinin Xanadu'su Türk modernleşmesi kurucu iradesine yeni bir bakış denemesi. In: Keyman, Fuat, (ed.) Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Everest Yayınları, İstanbul, pp. 214-242. ISBN 9752970648

Kahraman, Hasan Bülent and Kocabaşoğlu, Uygur (2002) Bir zihniyet, kurum ve kimlik kurucusu olarak batılılaşma. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Modernleşme ve Batıcılık. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 3. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 125-141. ISBN 9750500431 (v.3)

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Turkey's choice: the road away from the Europian Union. Turkey: The Road Ahead. Swedish Institute of International Affairs, Stockholm. ISBN 9171838023

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Civil society in Turkey: continuity or change? In: Beeley, Brian, (ed.) Turkish Transformation: New Century-New Challenges. Eothen, Huntingdon, pp. 59-78. ISBN 090671933x

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) State and civil society in Turkey: democracy, development and protest. In: Sajoo, Amyn B., (ed.) Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives. I.B.Tauris , New York, pp. 247-272. ISBN 1850435901

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Elections and governance. In: Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R., (eds.) Politics, Parties, and Elections in Turkey. Lynne Rienner, Boulder, CO, pp. 55-71. ISBN 1588260224

Koçak, Cemil (2002) Kemalist milliyetçiliğin bulanık suları. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 37-43. ISBN 9750500873 (v.4)

Koçak, Cemil (2002) Türk Milliyetçiliğinin İslamla buluşması. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 601-603. ISBN 9750500873 (v.4)

Kunt, Metin (2002) Sancakbeyi haslarının ögeleri (1480-1540). In: Güzel, Hasan Celal and Çiçek, Kemal and Koca, Salim, (eds.) Türkler. Yeni Türkiye Yayınları , Ankara, pp. 709-713. ISBN 9756782439 (v.10)

Mardin, Şerif (2002) Playing games with names. In: Kandiyoti, Deniz and Saktanber, Ayşe, (eds.) Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey. I.B. Tauris, London, pp. 115-127. ISBN 1860644279

Müftüler-Baç, Meltem (2002) Turkey and European security. In: Ehrhart, Hans-Georg, (ed.) Towards a European Security and Defense Policy, Positions, Perceptions, Problems, Perspectives. Nomos Verlagsanstalt , Baden, Germany, pp. 206-216. ISBN 3789075795

Ulusoy, Gündüz (2002) Proje planlamada kaynak kısıtlı çizelgeleme. In: Köksalan, Murat and Erkip, Nesim, (eds.) Yöneylem Araştırması: Halim Doğrusöz’e Armağan. ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Ankara, pp. 89-128. ISBN 9754292027 ; 9789754292022

2001

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2001) Die leugnung des geschlechts: die Türkische frau als objeckt in grossen gesellschaftsentwürfen. In: Pusch, Barbara, (ed.) Die Neue Muslimische Frau: Standpunkte & Analysen. Beiruter Texte und Studien; Bd. 85. Ergon Verlag Vürzburg in Kommission, Würzburg, pp. 31-50. ISBN 3935556853

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2001) Sunuş. In: Yıldız, Ahmet, (ed.) Ne Mutlu Türküm Diyebilene: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları, 1919-1938. İletişim Yayınları; 702. Araştırma-inceleme dizisi; 107. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 9-13. ISBN 9754708665

Koçak, Cemil (2001) Namık Kemal, Cumhuriyet'e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in birikimi. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 244-249. ISBN 9754709106 (v.1)

Koçak, Cemil (2001) Osmanlı Türk siyasi geleneğinde modern bir toplum yaratma projesi olarak anayasanın keşfi: yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 72-82. ISBN 9754709106 (v.1)

Koçak, Cemil (2001) Tek-parti yönetimi, Kemalizm ve şeflik sistemi: ebedi şef/ milli şef. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Kemalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 2. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 119-137. ISBN 9750500059 (v.2)

Koçak, Cemil (2001) Hüseyin Cahit Yalçın ve portreleri üzerine bazı notlar. In: Yalçın, Hüseyin Cahit, (ed.) Tanıdıklarım: Yaşantı. Yapı Kredi Yayınları; 1524. Edebiyat; 109. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp. 7-19. ISBN 975080306X

Neyzi, Leyla (2001) Bellek ve kimlik. In: Aksoy, Nazan and Ulagay, Melek, (eds.) Modernleşme ve Çokkültürlülük (Modernity and Multiculturalism). İletişim Yayınları; 759. Helsinki Yurttaşlar Derneği Dizisi; 2. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 188-192. ISBN 9754709475

Neyzi, Leyla (2001) Memory and identity. In: Aksoy, Nazan and Ulagay, Melek, (eds.) Modernity and Multiculturalism (Modernleşme ve Çokkültürlülük). İletişim Yayınları; 759. Helsinki Yurttaşlar Derneği Dizisi; 2. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 193-197. ISBN 975-470-947-5

Üsdiken, Behlül and Leblebici, Hüseyin (2001) Organization theory. In: Anderson, Neil and Öneş, Deniz S. and Kepir Sinangil, Handan and Viswesvaran, Chockalingam, (eds.) Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology. Sage, London, pp. 377-397. ISBN 9780761964896

2000

Artan, Tülay (2000) Accessing Ottoman history. Palace of Gold & Light: Treasures from the Topkapı, Istanbul. Palace Arts Foundation, Washington, D.C., pp. 16-19. ISBN 0967863902 ; 9780967863900

Artan, Tülay (2000) Periods, functions, messages. Palace of Gold & Light: Treasures from the Topkapı, Istanbul. Palace Arts Foundation, Washington, D.C., pp. 30-49. ISBN 0967863902 ; 9780967863900

Artan, Tülay (2000) Aspects of the Ottoman Elite's food consumption: looking for "Staples," "Luxuries," and "Delicacies" in a changing century. In: Quataert, Donald, (ed.) Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction. SUNY Series in the Social and Economic History of the Middle East. State University of New York Press, Albany, NY, pp. 107-200. ISBN 0791444317

1999

Canbakal, Hülya (1999) Residential topography and social hierarchy in 17th-century Àyntab. In: Kafescioğlu, Çiğdem and Thys-Şenocak, Lucienne, (eds.) Essays in Honor of Aptullah Kuran (Aptullah Kuran için Yazılar). Yapı Kredi Yayınları; 1270. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp. 161-167. ISBN 9750800613

This list was generated on Tue Nov 23 01:12:43 2021 +03.