title
  

Type: Book

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items: 295.

2021

Artut, Selçuk and Karaman, Osman Serhat and Yılmaz, Cemal, eds. (2021) Technological arts preservation. Sabancı University Sakıp Sabancı Museum, Istanbul. ISBN 978-625-7329-16-3

Bajard, Jean Claude and Topuzoğlu, Alev, eds. (2021) Arithmetic of finite fields: 8th International Workshop, WAIFI 2020, Rennes, France, July 6–8, 2020, Revised selected and invited papers. Lecture Notes in Computer Science, 12542. Springer, Cham, Switzerland. ISBN 978-3-030-68868-4 (Print) 978-3-030-68869-1 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2021) Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya. Efil Yayınları, Ankara. ISBN 978-605-2294-46-8

Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali (2021) Fragile but resilient? Turkish electoral dynamics 2002 – 2015. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan . ISBN 978-0-472-13243-0 (Print) 978-0-472-12867-9 (Online)

Koçak, Cemil (2021) Madalyonun arka yüzü. Çağdaş Türkiye Tarihi. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-08-3811-4

Kütükçü, Tamer (2021) 1970 sonrası kadın romancılığı: duyarlılıklar, öncelikler ve stratejiler. Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, Türkiye. ISBN 9786257686174

Ulusoy, Gündüz and Hazır , Öncü (2021) An introduction to project modeling and planning. Springer Texts in Business and Economics. Springer Nature, Switzerland. ISBN 978-3-030-61425-6 (Print) 978-3-030-61423-2 (Online)

Wong, Yoong Wah Alex (2021) Vanishing white: the aesthetics of climate change [Kaybolan beyaz: iklim değişikliğinin estetiği]. Bilnet Printing, Istanbul, Turkey. ISBN 978-625-409-591-7

2020

Adak, Hülya and Gocek, Fatma Müge and Suny, Ron, eds. (2020) Critical approaches to genocide: politics, history and aesthetics of 1915. Routledge, UK. (Accepted/In Press)

Ararat, Melsa, ed. (2020) Business against intimate partner violence: a case of participatory action research and social action. Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application. Springer, Singapore. ISBN 978-981-32-9651-0 (Print) 978-981-32-9652-7 (Online)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2020) Ottoman manuscript collections and collectors. Brill, Leiden and Boston. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2020) İsmet İnönü ve resmî târih. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-6050832020, 6050832021

Kütükçü, Tamer (2020) Geyikli'nin sarmaşıkları: memleketimden buruk sevgi hikayeleri. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 9786051558851

Üsdiken, Behlül and Kipping, Matthias (2020) History in management and organization studies: from margin to mainstream. Routledge, New York. ISBN 9781138720916

Adak, Hülya and Wittmann, Richard, eds. (2020) Gender in Ottoman and Turkish studies. Max Weber Stiftung. (Accepted/In Press)

2019

Altınay, Ayşe Gül and Contreras, María José and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, eds. (2019) Women mobilizing memory. Columbia University Press, New York, NY. ISBN 9780231191852

Aydın Düzgit, Senem and Verney, Susannah and Bosco, Anna, eds. (2019) The AKP since Gezi Park: moving to regime change in Turkey. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2019) CHP ve taşra (1930-1950): Akdeniz bölgesi (Cilt 1). Alfa Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9786051719498

Köse Badur, Ayşe and Keyder, Çağlar and Genç, Fırat and Keyman, Fuat (2019) Yerel yönetimde yerel dinamikler: Türkiye'nin kentlerinden kentlerin Türkiye'sine (Local dynamics in local governance: from the cities of Turkey to a Turkey of cities). Istanbul Policy Center & TURKONFED, İstanbul.

Raube, Kolja and Müftüler-Baç, Meltem and Wouters, Jan, eds. (2019) Parliamentary cooperation and diplomacy in EU external relations: an essential companion. Leuven Global Governance Series. Edward Elgar, Cheltenham, UK. ISBN 9781786438843

Smith, Jonathan Marcus and Arslan, Berna and Çiçekoğlu Daryavuz, Deniz and Satak, Görkem and Güçeri, Meral and Çoksezen Metel, Nurdan, eds. (2019) Pathways that inspire us: proceedings of the Sabanci University School of Languages International Conference 4th-5th May 2018. Sabanci University, Istanbul. ISBN 978-605-2095-30-0

(2019) Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı. İletişim Yayınları 2771. Araştırma-İnceleme Dizisi 455. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-05-2682-4

2018

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2018) Osmanlı kitap koleksiyonerleri. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

(2018) Kültür denen şey: antropolojik yaklaşımlar. (Prepared by: Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk) Metis Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-316-130-1

Birsel, Selim (2018) Ziyaret (The visit). Norgunk Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9789758686940

Fisher-Onar, Nora and Pearce, Susan C. and Keyman, Fuat, eds. (2018) Istanbul: Living with difference in a global city. New Directions in International Studies. Rutgers University Press, New Brunswick. ISBN 978-0-8135-8909-1 (Print) 978-0-8135-8911-4 (Online)

Koçak, Cemil (2018) Ayın karanlık yüzü. Alfa Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2018) CHP genel sekreterliği (1930-1945). Alfa Yayınları, İstanbul. ISBN 6051717048 ; 978-6051717043

Koçak, Cemil (2018) Madalyonun arka yüzü. Timaş Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2018) Recep Peker konuşuyor: disiplinli hürriyet. Alfa Yayınları, İstanbul. ISBN 6051717056 ; 978-6051717050

Koçak, Cemil (2018) Tarih büyük harflerle yazılmaz. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-08-2790-3

Kütükçü, Tamer (2018) Hayatın dinamiklerinden yazınsal metne: Tanzimat romanı (Sosyolojik ve anlatı-bilimsel bir inceleme). Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 6051556406

2017

Adak, Hülya (2017) Halide Edib (1884-1964) und politische gewalt. Forms of Political Violence. Duncker & Humblot, Berlin. (Accepted/In Press)

(2017) Dünyada ve Türkiye'de barış süreçleri: anlamak ve canlandırmak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; 614. Sempozyum-Panel; 7. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-399-502-9

Koçak, Cemil (2017) CHP iktidarının sonu. Türkiye’de İki Partili Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), 6. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750523045

(2017) Osman Fikret Topallı: Giresun günlükleri - I. (Prepared by: Koçak, Cemil ) Alfa Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-171-526-1

Özbay, Cenk (2017) Queering sexualities in Turkey: gay men, male prostitutes and the city. Library of Modern Turkey; 20. I.B. Tauris, London, UK. ISBN 9781784533175

2016

Adak, Hülya (2016) Halide Edib ve siyasal şiddet: Ermeni kırımı, diktatörlük ve şiddetsizlik. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 538. Sosyoloji; 24. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-399-365-0

Aras, Bülent and Keyman, Fuat, eds. (2016) Turkey, the Arab Spring and beyond. Routledge, London. ISBN 9781138643062

Aydın, Çağla and Göksun, Tilbe and Kuntay, Aylin C. and Tahiroğlu, Deniz, eds. (2016) Aklın çocuk hali: zihin gelişimi araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-5250-96-6

Çetindamar, Dilek and Phaal, Rob and Probert, David (2016) Technology management: activities and tools. Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York. ISBN 9781137431851

Engwall, Lars and Kipping, Mathias and Üsdiken, Behlül (2016) Defining management: business schools, consultants, media. Routledge, New York. ISBN 9780415727884 (Paperback) 9780415727877 (Hardback)

Evin, Ahmet and Hatipoğlu, Emre and Balazs, Peter, eds. (2016) Turkey and the EU: energy, transport and competition policies. European Energy Studies, 9. Claeys & Casteels Publishing, Netherlands. ISBN 9789077644379

Hudson, Michael and Öncü, Ahmet, eds. (2016) Absentee ownership and its discontents: critical essays on the legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Koçak, Cemil (2016) Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050823714

Koçak, Cemil (2016) Karabekir'in kavgası. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978--605-08-2293-9

Koçak, Cemil (2016) Tek parti: Cumhuriyet ve şefler. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050821871

Koçak, Cemil (2016) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950): CHP iktidarının sonu (cilt: 6). İletişim Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2016) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Uzlaşma - v.5). İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750519062 (v.5)

Müftüler-Baç, Meltem (2016) Divergent pathways: Turkey and the European Union: re-thinking the dynamics of Turkish-European Union relations. Verlag Barbara Budrich, Leverkusen Opladen, Germany. ISBN 978-3-8474-0612-9

Özil, Ayşe (2016) Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde millet sistemini yeniden düşünmek. Kitap Yayınevi, Istanbul. ISBN 978-605-105-158-1

Simpson, Adam John and Howard, Rob and Veigga, T. and Lam, Noreen and Petrie, David and Wade, Phil and Smith, Mike (2016) Parsnips in ELT: stepping out of the comfort zone (Vol. 2). Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781311803504

(2016) Laboratory safety handbook. (Prepared by: Zakharyuta, Anastasia and Şen, Canhan and Avaz, Merve Senem and Akkaş, Tuğçe and Pürçüklü, Sibel and Baytekin Birkan, Tuğba and Gönül, Turgay and Yerdelen, Bilge and Cebeci, Fevzi Çakmak and İnce, Adnan) Sabanci University, Istanbul. ISBN 978-605-9178-58-7 (17x24 Format) ; 978-605-9178-59-4 (A4 Format)

2015

Aceti, Lanfranco, ed. (2015) Cybernetics. Leonardo/ISAST - MIT Press - Goldsmiths and New York University, San Francisco. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2015) XV-XVIII. yüzyıl Osmanlı kitap koleksiyonerleri, bilgi üretimi ve dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Aydın-Düzgit, Senem and Huber, Daniela and Müftüler-Baç, Meltem and Keyman, E.Fuat and Schwarz, Michael and Tocci, Nathalie, eds. (2015) Global Turkey in Europe III: democracy, trade, and the Kurdish question in Turkey-EU relations. IAI Research Papers, 19. Nuova Cultura, Rome. ISBN 978-88-6812-511-0

Balazs, Peter and Evin, Ahmet, eds. (2015) Turkey and the European Union: strategic partners and competitors. Central European University Limited Liability Company, Budapest, Hungary. ISBN 9638982217 ; 978-9638982216

Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet, eds. (2015) The neoliberal landscape and the rise of Islamist capital in Turkey. Berghahn Books, New York and Oxford. ISBN 978-1-78238-638-4

Brooks, Anthony Lewis and Ayiter, Elif and Yazıcıgil, Onur Fatih, eds. (2015) Arts and Technology: Fourth International Conference, ArtsIT 2014, Istanbul, Turkey, November 10-12, 2014, Revised Selected Papers. Springer International Publishing, Manhattan, New York City, NY, USA. ISBN 978-3-319-18835-5 (Print) 978-3-319-18836-2 (Online)

Çetiner, Selim (2015) Tarım ürünleri ihracatında biyogüvenlik kanunu ile yönetmeliklerin neden olduğu sıkıntılar ve çözüm önerileri. OAİB (Orta Anadolu İhracatçılar Birliği), Ankara. ISBN 9-786058-438002

Keyman, Fuat and Ağırdır, Bekir and Aydın Düzgin, Senem and Kemahlıoğlu, Özge and Özel, Işık (2015) Yeni Anayasa'ya doğru: kurumsal reform ve demokrasi kültürünün gelişimi. TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), İstanbul. ISBN 978-605-64879-7-2

Koçak, Cemil (2015) Türkiye'de iki partili sistemin kuruluş yılları 1945-1950: uzlaşma. İletişim Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Kütükçü, Tamer (2015) İş dünyası iletişim rehberi: iş hayatının farklı alanlarında dili etkili kullanma stratejileri. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 9786051553122

Özel, Işık (2015) State-business alliances and economic development: Turkey, Mexico and North Africa. Routledge Political Economy of the Middle East and North Africa Series; 13. Routledge, New York, NY. ISBN 978-0415529808 ; 0415529808

Rodrigues, Brian and Köktürk, Birgül and Sarıgül Aydoğan, Hatice and Güçeri, Meral and İskenderoğlu Önel, Zeynep, eds. (2015) Refresh: The Changing Role of Freshman English. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786054348985

Simpson, Adam John (2015) Death in Riyadh: a cautionary tale for expat language teachers in the Middle East. Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781310856181

Simpson, Adam John (2015) How to present at a Language Teacher's Conference. Smashwords, Smashwords E-Book (Published Online). ISBN 9781310032288

Simpson, Adam John (2015) Investigating the emotional and physical aspects of the language classroom. Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781310674075

Simpson, Adam John (2015) The good guy Greg guide to motivating language learners. Smashwords, Smashwords E-Book (Published Online). ISBN 9781310732935

Simpson, Adam John (2015) Using games in the language classroom. Smashwords, Smashwords E-Book (Published Online). ISBN 9781310144615

Smith, Mike J.C. and Lemos, Cecilia and Petrie, David and Simpson, Adam John and Bilsborough, Katherine and Lam, Noreen and Wade, Phil (2015) Parsnips in ELT: stepping out of the comfort zone (Vol. 1). Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781311836045

Somel, Selçuk Akşin (2015) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: İslamlaşma, otokrasi ve disiplin. İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Koç, Çetin Kaya and Mesnager, Sihem and Savaş, Erkay, eds. (2015) Arithmetic of finite fields: 5th International Workshop, WAIFI 2014, Gebze, Turkey, September 27-28, 2014. Revised selected papers. Lecture Notes in Computer Science, 9061. Springer, Switzerland. ISBN 978-3-319-16276-8 (Print) 978-3-319-16277-5 (Online)

2014

Aceti, Lanfranco (2014) Geometries of the sublime. Leonardo/ISAST - MIT Press - Goldsmiths and New York University, San Francisco. (Accepted/In Press)

Aceti, Lanfranco (2014) Hyperstrata. Leonardo/ISAST - MIT Press - Goldsmiths and New York University, San Francisco. (Accepted/In Press)

Aceti, Lanfranco and Jaschko, Susanne and Stallabrass, Julian and Balaskas, Bill, eds. (2014) Red art: new utopias in data capitalism. Leonardo, the International Society for the Arts, Sciences and Technology, İstanbul. ISBN 978-1-906897-28-4

Aceti, Lanfranco and Thomas, Paul, eds. (2014) Interference strategies. Leonardo, the International Society for the Arts, Sciences and Technology, İstanbul. ISBN 978-1-906897-32-1

Aceti, Lanfranco and Thomas, Paul and Colless, Edward and Fisher, Laura, eds. (2014) Cloud and molecular aesthetics (Conference proceedings). Conference for Transdisciplinary Imaging and Plymouth University, Plymouth. (Accepted/In Press)

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2014) The grandchildren: the hidden legacy of 'lost' Armenians in Turkey. (Translated by: Freely, Maureen ) Armenian Studies Series. Transaction Publishers , New Brunswick. ISBN 978-1-4128-5391-0

Ararat, Melsa and Claessens, Stijn and Yurtoğlu, B. Burçin (2014) Report on the first 10 years of the emerging markets corporate governance research network (EMCGN). IFC (International Finance Corporation), Washington, DC.

Artut, Selçuk Hüseyin (2014) Teknoloji-insan birlikteliği. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789755399379

Aydın-Düzgit, Senem and Huber, Daniela and Müftüler-Baç , Meltem and Keyman, Fuat and Tasci, Jan and Tocci, Nathalie, eds. (2014) Global Turkey in Europe II: energy, migration, civil society and citizenship issues in Turkey-EU relations. IAI Research Papers, 13. Nuova Cultura, Rome. ISBN 978-88-6812-282-9

Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet, eds. (2014) Neoliberalizm, islamcı sermayenin yükselişi ve AKP. Yordam Kitap, İstanbul. ISBN 9786054836598

Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V. , eds. (2014) İpek yolunda tedarik zinciri yönetimi: strateji, performans ve risk. Scala Yayıncılık, Istanbul, Turkey. ISBN 9786054650286

Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar, eds. (2014) Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme. Sentez Yayınları, Ankara. ISBN 9786055790790

Keyman, Fuat and Gümüşçü, Şebnem (2014) Democracy, identity and foreign policy in Turkey: hegemony through transformation. The Islam and Nationalism Series. Palgrave Macmillan, Newyork, NY. ISBN 978-0-230-35427-2 (Print) 978-1-137-27712-1 (Online)

Koçak, Cemil (2014) Resmi tarihe meydan okuyorum. Timaş Yayınları; 3614. Tarih İnceleme-Araştırma Dizisi; 64. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050817010

Koçak, Cemil (2014) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (cilt: 4) dönüşüm. İletişim, İstanbul. (Accepted/In Press)

Kütükçü, Tamer (2014) Geçmiş zamanların, mekânların ve hatırlamaların rafında: Kadıköy'ün kitabı. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 978-605-155-115-9

Öncü, Ahmet, ed. (2014) Veblen: kapitalizm ve ötesi. Habitus, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2014) Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi. Alfa Yayıncılık, İstanbul. ISBN 978-605-106-904-3

2013

Aceti, Lanfranco and Kholeif, Omar (2013) Far and wide. Şahin, Özden and Weir, Catherine M., (eds.) Leonardo, the International Society for the Arts, Sciences and Technology, İstanbul. ISBN 978-1-906897-21-5 ; 1906897212

Akçay, Belgin and Yılmaz, Bahri, eds. (2013) Turkey's accession to the European Union: political and economic challenges. Lexington Books, Lanham. ISBN 9780739179819

Artut, Selçuk Hüseyin (2013) Data-Reality. Think Media: EGS Media Philosophy Series. Atropos Press, New York. ISBN 9780989428460 ; 098942846X

Aydın-Düzgit , Senem and Duncker, Anne and Huber , Daniela and Keyman, Fuat and Tocci, Nathalie, eds. (2013) Global Turkey in Europe: political, economic, and foreign policy dimensions of Turkey's evolving relationship with the EU. IAI Research Papers; 9. Nuova Cultura, Rome. ISBN 978-88-6812-060-3

Bali, Turan G. and Atılgan, Yiğit and Demirtaş, Özgür (2013) Investing in hedge funds: a guide to measuring risk and return characteristics. Elsevier, Amsterdam. ISBN 9780124047310 (Print) 9780124051690 (Online)

Birsel, Selim (2013) Haberler izlenimler (News impressions). Kuad Gallery, İstanbul.

Çetindamar, Dilek and Daim, Tuğrul and Başoğlu, Nuri and Beyhan, Berna, eds. (2013) Strategic planning decisions in the high tech industry. Springer, London. ISBN 9781447148869 ; 144714886X

Çetindamar, Dilek and Phaal, Robert and Probert, David (2013) Technology management: activities and tools (مدیریت تکنولوژی؛ فعالیت ها و ابزار). Isfahan University, Tehran.

Çetindamar, Dilek and Phaal, Robert and Probert, David (2013) Teknoloji yönetimi: faaliyetleri ve araçları. Efil Yayınevi, Ankara. ISBN 978-605-4579-495

Haksöz, Çağrı (2013) Risk intelligent supply chains: how leading Turkish companies thrive in the age of fragility. Taylor and Francis Group/CRC Press, Boca Raton, FL. ISBN 9781466504479

(2013) Türkiye'nin yeniden inşası: modernleşme, demokratikleşme, kimlik. (Translated by: Kavasoğlu, Utku and Küçük, Sebla) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 410. Siyaset Bilimi Dizisi; 45. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786053992677

Koçak, Cemil (2013) Tarihin buğulu aynası: efsaneler çökerken. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-08-0784-4

Koçak, Cemil (2013) Türkiye'de iki partili siyâsî sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Rejim krizi - v.3). İletişim Yayınları; 1918. Araştırma-İnceleme; 322. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750512759

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar (2013) Özgürüm ama mecburiyet var: Diyarbakırlı ve Muğlalı gençler anlatıyor. İletişim Yayınları; 1855. Bugünün Kitapları Dizisi; 148. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750511592

Somel, Selçuk Akşin (2013) Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler Projesi Raporu; 1. Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 978-975-8813-67-4

(2013) Maruf simalar. (Prepared by: Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet) Türk Tarih Kurumu Yayınları. V/A-2.2.1. Dizi; Sayı 10. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. ISBN 978-975-16-2642-4

2012

Aceti, Lanfranco (2012) Dislocations. Şahin, Özden, (ed.) LEA Catalogs, 18. Goldsmiths College, London. ISBN 978-1906897178 ; 1906897174

Aceti, Lanfranco (2012) Uncontainable: 17th International Symposium on Electronic Art, 14 September - 20 November, 2011. Şahin, Özden, (ed.) LEA Catalogues, 18 (5). Leonardo/ISAST, London. ISBN 978-1-906897-19-2

Akyüz, Asuman, ed. (2012) Atatürk ve Bugün. Sabancı Üniversitesi Yayınları. SU Konferans Serisi; 1. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786054348398

Akyüz, Asuman and Dayı, Ömer Faruk and Durukanoğlu Feyiz, Sondan and Özbek, Sevtap Yıldız, eds. (2012) Anı kitabı: bilim, kişi ve toplum üzerine çalışmalar (Berker-FEST: 60'ıncı Yıl Sempozyumu). Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. ISBN 9786054348213

Atiyas, İzak and Çetin, Tamer and Gülen, Gürcan (2012) Reforming Turkish energy markets: political economy, regulation and competition in the search for energy policy. Springer, New York, NY. ISBN 978-1-4614-0289-3

Bruulsema, Tom W. and Heffer, Patrick and Welch, Ross M. and Çakmak, İsmail and Moran, Kevin, eds. (2012) Fertilizing crops to improve human health: a scientific review volume 1: food and nutrition security. IPNI/IFA, Paris, France.

Candemir, Başak and Beyhan, Berna and Karaata, Enver Selçuk (2012) İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik: yeşil binalar ve nanoteknoloji stratejileri. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yayınları; İMSAD-R/2012-11/374 & Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yayınları; TÜSİAD-T/2012-10/533. İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yayınları) & TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), İstanbul. ISBN 9789944405881

Çakanyıldırım, Metin and Haksöz, Çağrı (2012) Global perspectives: Turkey. Council of Supply Chain Management Professionals, Lombard, IL. ISBN 978-0-9825348-3-0

Çatay, Bülent and Öztürk, Gürkan, eds. (2012) Uluslararası lojistik. Anadolu Üniversitesi Yayınları: 2625. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1276-3

Erdem, Esra and Lee, Joohyung and Lierler, Yuliya and Pearce, David, eds. (2012) Correct reasoning: essays on logic-based AI in honour of Vladimir Lifschitz. Lecture Notes in Computer Science, 7265. Springer, Berlin. ISBN 978-3-642-30742-3 (Print) 978-3-642-30743-0 (Online)

Erdem, Yusuf Hakan (2012) Gerçek ile kurmaca arasında: Torosyan'ın acayip hikâyesi. Doğan Kitap, İstanbul. ISBN 978-605-09-1195-4

(2012) Üniversite öğrencileri için motivasyon yöntemleri. Gürdal Ertek, GurdalErtek.org.

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, eds. (2012) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1164-3

Kemahlıoğlu, Özge (2012) Agents or bosses?: patronage and intra-party politics in Argentina and Turkey. ECPR Press Monographs. ECPR Press, Colchester. ISBN 1907301267 ; 978-1907301261

Keyman, Fuat (2012) Transforming Turkey in a globalizing world: democratization, globalization, Europeanization, Macmillan, London. Macmillan, Londra. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2012) Geçmiş ayrıntıda saklıdır. Timaş Yayınları; 2678. Tarih İnceleme Araştırma Dizisi; 40. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786051149325

Koçak, Cemil (2012) Tarihçinin eleği. Timas Yayınları; 2814. Tarih inceleme araştırma; 45. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050803242

Koçak, Cemil (2012) Tarihin arka yüzü. Timaş Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2012) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İktidar ve demokratlar - v.2). İletişim Yayınları; 1695. Araştırma-İnceleme; 281. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750509902 (v.2)

Kütükçü, Tamer (2012) Radyoculuk geleneğimiz ve Türk musikisi. Ötüken Yayınları; 924. Kültür Serisi ; 490. Ötüken Yayınları, İstanbul. ISBN 9789754378887

Lanfranco, Aceti and Vince, Dziekan and Christiane, Paul (2012) E-SCAPES: Artistic explorations of nature and science. LEA Catalogs, 18 (1). Leonardo/ISAST; Goldsmiths, University of London; Sabanci University, San Francisco. ISBN 978-1-906897-15-4

Linden, Ronald H. and Evin, Ahmet and Kirişci, Kemal and Straubhaar, Thomas and Tocci, Nathalie and Tolay, Juliette and Walker, Joshua W. (2012) Turkey and its neighbors: foreign relations in transition. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado. ISBN 9781588267719

Öktem, Kerem and Kadıoğlu, Ayşe Gülden and Karlı, Mehmet, eds. (2012) Another empire?: a decade of Turkey's foreign policy under the justice and development party. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 382. Political science; 43. Istanbul Bilgi Universitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-399-236-3

Somel, Selçuk Akşin (2012) Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü. Alfa Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

Wong, Yoong Wah Alex (2012) Mindscapes: photographic encounters. Liew, Samantha, (ed.) 2902 Gallery, Singapore. ISBN 978-981-07-2299-9

2011

Aleskerov, Fuad and Ersel, Hasan and Piontkovski, Dmitri (2011) Linear algebra for economists. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Berlin. ISBN 978-3-642-20569-9

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2011) Torner (Grandchildren). (Translated by: Gasparyan, Lilit and Hratarakchatun, Tigran Mets) Targqnutyun, Yerevan .

Altınay, Ayşe Gül (2011) Les petits-enfants. (Translated by: Vuraler, Celin) Actes Sud, Arles, France. ISBN 274279610X ; 978-2742796106

Birsel, Selim (2011) Alanını aç / Open your space / Ouvre ton espace 1990-91. Umur Yayınları. Sanat Serisi; 005 . Umur Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-88005-2-6

Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, eds. (2011) Royal courts in dynastic states and empires: a global perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston. ISBN 9789004206229

Eralp, Doğa Ulaş (2011) European Union in Bosnia Herzegovina and Kosovo: an actor of democratic peace? Lexington, Lanham, Maryland. (Accepted/In Press)

Göğüş, Ersin and Belloni, Tomaso and Ertan, Ünal, eds. (2011) Astrophysics of neutron stars 2010: a conference in honor of M. Ali Alpar: Çeşme, İzmir, Turkey, 2-6 August 2010. AIP Conference Proceedings, 1379. American Institute of Physics, Melville, New York. ISBN 9780735409392

Görür Atabaş, Hülya and Turner, Sharon, eds. (2011) Expectations eclipsed in foreign language education: learners and educators on an ongoing journey. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786054348220

Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., eds. (2011) Managing supply chains on the silk road: strategy, performance, and risk. CRC Press, Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

Kadıoğlu, Ayşe Gülden and Keyman, Fuat, eds. (2011) Symbiotic antagonisms: competing nationalisms in Turkey. University of Utah Press, Salt Lake City. ISBN 978-1-60781-031-5

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, eds. (2011) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1065-3

Koçak, Cemil (2011) Tek-parti döneminde muhalif sesler. İletişim Yayınları; 1547 .Tarih Dizisi; 66. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750508394

Örencik, Cengiz and Erdoğan, Halit and Yatbaz, Mehmet Ali and Aydoğan, Reyhan and Meriçli, Tekin and Eren, Tolga Mustafa, eds. (2011) Proceedings of the 2nd Computer Science Student Workshop: Microsoft Istanbul, Turkey, April 9, 2011. Sabancı University, Istanbul, Turkey. ISBN 978-605-4348-27-5

Singer, Amy and Neumann, Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, eds. (2011) Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London. ISBN 9780415570107

Şabanoviç , Asif and Ohnishi, Kouhei (2011) Motion control systems. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore. ISBN 978-0470825730 ; 0470825731

Wong, Yoong Wah Alex (2011) In and out of the mist. Shine, Cathryn, (ed.) University of Canterbury, Christchurh, New Zealand. ISBN 978-0-473-18988-3

(2011) EuroMed-2030: long term challenges for the Mediterranean area: report of an expert group. (Prepared by: Yılmaz, Bahri) European Commission, Brussels. ISBN 9789279195198

2010

Acer, Merve and Şabanoviç, Asif (2010) Compliant mechanism design - a case study. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. ISBN 3838328590 ; 978-3838328591

Artut, Selçuk Hüseyin (2010) A/B: 11Şubat - 20 Mart 2010. Amerikan Hastanesi Yayınları; 10. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yayınları, İstanbul. ISBN 9789756523209

Berktay, Halil (2010) Taraf yazıları (Özgürlük dersleri: Taraf yazıları 2, Temmuz 2008- Mart 2009 - v.2). Kitap Yayınevi; 199. İnsan ve Toplum Dizisi; 41, 2. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050461 (v.2)

Çetindamar, Dilek and Phaal, Robert and Probert, David (2010) Technology management: activities and tools. Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York. ISBN 9780230233348 ; 0230233341

Demirci Akyol, Esra (2010) Sınırdaki kimlikler: Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay. Libra Kitap; 33. Tarih Dizisi; 26. Libra Kitap Yayınları, İstanbul. ISBN 9786054326259

(2010) Sözden müziğe: şairler ve bestecileri: Salı toplantıları - 2009. (Prepared by: Ersel, Hasan) Yapı Kredi Yayınları; 3176. Edebiyat Dizisi; 932. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-08-1851-6

Evin, Ahmet and Kirişci, Kemal and Linden, Ronald H. and Straubhaar, Thomas and Tocci, Nathalie and Tolay, Juliette and Walker, Joshua W. (2010) Getting to zero: Turkey, its neighbors and the west. Transatlantic Academy, Washington D.C..

(2010) Türkiye'de alışveriş davranışı: perakende sektöründe gelenekselden moderne geçiş (Shopping behavior in Turkey: transition from traditional to modern). TEPAV, Ankara. ISBN 9789944927383

Göymen, Korel (2010) Türkiye'de yerel yönetişim ve yerel kalkınma. Boyut Yayınları, İstanbul. ISBN 9789752306967

Heper, Metin and Sayarı, Sabri, eds. (2010) Routledge handbook of modern Turkey. Routledge, London and New York. (Accepted/In Press)

Kahraman, Hasan Bülent (2010) Türk siyasetinin yapısal analizi (1920-1960 - v.2). Agora Kitaplığı; 278. Siyaset-İnceleme; 52, 2. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9786051030746 (v.2)

(2010) Güney Kafkasya'da yerel girişimler yolu ile diyaloğu arttırmak: yerel yönetim birlikleri üzerine fizibilite çalışması. (Prepared by: Koç, Levent and Uluçay, Öykü) TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul. ISBN 978-605-5832-61-2

Koçak, Cemil (2010) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İkinci parti - v.1). Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1470. Araştırma-İnceleme; 245, 1. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507595 (v.1)

Kütükçü, Tamer (2010) Türk kadın yazınında kadın bedeni ve cinselliğinin temsili. Cinius Yayınları. İnceleme Araştırma Eleştiri Dizisi.. Cinius Yayınları, İstanbul. ISBN 9786051270203

Neyzi, Leyla and Kharatyan-Araqelyan, Hranush (2010) Birbirimizle konuşmak: Türkiye ve Ermenistan'da kişisel bellek anlatıları: "Keşke gitmeselerdi": Türkiye’de Ermenileri hatırlamanın ağırlığı. DVV International, Bonn, Germany. ISBN 978-3-88513-779-5

Neyzi, Leyla and Kharatyan-Araqelyan, Hranush (2010) Speaking to one another: personal memories of the past in Armenia and Turkey: wish they hadn't left. DVV International, Bonn, Germany. ISBN 978-3-88513-780-1

Örencik, Cengiz and Yatbaz, Mehmet Ali and Eren, Tolga Mustafa and Elmas, Tayfun and Meriçli, Tekin, eds. (2010) Proceedings of the 1st Computer Science Student Workshop: Koc University Istinye Campus, Istanbul, Turkey, February 21, 2010. Sabancı University, Istanbul, Turkey.

(2010) Kuantum mekaniğine giriş. (Translated by: Özbek, Haluk and Durukanoğlu Feyiz, Sondan) Nobel, Ankara. ISBN 9786053953616

Parlakay, Emrah Mehmet and Onat, Ahmet (2010) Model based predictive networked control systems: methods, design and implementation. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. ISBN 3838353749 ; 978-3838353746

Somel, Selçuk Akşin (2010) The A to Z of the Ottoman Empire. The A-Z guide series no; 152. Scarecrow Press, Lanham, MD. ISBN 9780810875791

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet, eds. (2010) Ali Fuad Türkgeldi'nin Maruf Simalar'ı. Türk Tarih Kurumu, Ankara. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

(2010) Increasing dialogue in South Caucasus through local initiatives: the feasibility of local government unions. (Prepared by: Uluçay, Öykü and Koç, Levent) TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul. ISBN 978-605-5832-61-2

Ulusoy, Alphan and Gürbüz, Özgür and Onat, Ahmet (2010) Cooperative wireless model based predictive networked control systems: design, implementation and analysis. Lambert Academic Publications, Germany. ISBN 978-3843373999 ; 384337399X

Yelçe, Zeynep Nevin (2010) Ideal kingship in the late medieval world: Ottoman principles and perceptions. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. ISBN 9781934142103

Toledano, Ehud R. (2010) Suskun ve yokmuşçasına: İslâm Ortadoğusu'nda kölelik bağları. (Translated by: Erdem, Yusuf Hakan) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 289. Tarih; 33. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053991373

2009

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün (2009) So ist das, meine Schöne: aus dem Türkischen von constanze letsch. Orlanda Frauenverlag, Berlin. ISBN 3936937656 ; 978-3936937657

Akıncı, Özgül (2009) Humorous and iconic memory of an art event: reading the rural-urban divide in the memory of Assos International Performing Arts Festival. VDM Verlag, Saarbrücken. ISBN 978-3-639-12880-2

(2009) Dünyaya çoklu bakmak Tosun Terzioğlu konuşmalar söyleşiler yazılar. (Prepared by: Akyüz, Asuman) Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 978-975-8362-98-1

Altınay, Ayşe Gül, ed. (2009) Ebru: reflets de la diversité culturelle en Turquie. Actes Sud, Arles, France. ISBN 978-2-7427-8422-6

Beriker, Nimet, ed. (2009) Çatışmadan uzlaşmaya: kuramlar, süreçler ve uygulamalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 275. Siyaset Bilimi; 27. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053990901

Birsel, Selim and Yıldız, Adnan (2009) Arka bahçe (Backyard). Galeri Apel, İstanbul. ISBN 978-975-92648-8-8

Canbakal, Hülya (2009) 17. yüzyılda Ayntab: Osmanlı kentinde toplum ve siyaset. İletişim Yayınları; 1355. Araştırma Dizisi; 231. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750506369

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) The rising tide of conservatism in Turkey. Palgrave-Macmillan, New York. ISBN 9780230602625 ; 0230602622

Çetindamar, Dilek and Baktır, Elif (2009) İnovasyon araç kutusu: yöneticiler için teknikler. TÜSİAD, İstanbul. ISBN 9789944405560

Demirci Akyol, Esra (2009) The role of memory in the historiography of Hatay: strategies of identity formation through memory and history. VDM Verlag, Saarbrücken. ISBN 9783639136098

Deniz , Kurtoğlu Eken (2009) The less easily definable in effective teaching: giss and its implications for language teacher training and development. VDM Verlag Dr. Müller, Germany. ISBN 9783639155334

Eken, Ali Nihat (2009) Representations of Turkish immigrants in Turkish-German Cinema: Tevfik Baser’s 40 square meters of Germany and Fatih Akin’s head-on. VDM Verlag Dr. Müller, Germany. ISBN 9783639174168

Erdem, Esra and Lin, Fangzhen and Schaub, Torsten, eds. (2009) Logic programming and nonmonotonic reasoning. Lecture Notes in Computer Science ; Lecture Notes in Artificial Intelligence , Vol. 5753. Springer, Potsdam, Germany. ISBN 978-3-642-04237-9

Göğüş, Nihat Gökhan (2009) Jensen multifunctions in complex analysis: continuity of plurisubharmonic envelopes. VDM Verlag, Saarbrücken, Germany. ISBN 978-3639205305

(2009) Hilmi Çelik: bir ömür kütüphaneci. (Prepared by: Karataş, Ahmet and Akyüz, Asuman) Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi; Sabancı Üniversitesi, Ankara; İstanbul. ISBN 978-975-6351-32-1

Keskinöz, Mehmet and Kumar, B.V.K Vijaya (2009) 2-D signal Processing and coding for digital page- oriented memories. VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG , Germany. ISBN 978-3639130492

Koçak, Cemil , ed. (2009) 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

(2009) 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları. (Prepared by: Koçak, Cemil ) Yapı Kredi Yayınları; 3114-3115. Tarih Dizisi; 63, 2 v.. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750817953

Koçak, Cemil (2009) İkinci parti. İletişim Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2009) Kaynaklar ve yöntem. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

Kunt, Emrah Deniz and Şabanoviç, Asif (2009) Microassembly system design: A case study. VMD Verlag Dr. Müller, Saarbrücken. ISBN 978-3639160918 ; 3639160916

Mc Connel, Adam Bennett (2009) The approach of Turkish-American accord: the portrayal of the United States in Ulus Gazetesi during World War II. VDM Verlag, Saarbrücken. ISBN 9783639134551 ; 3639134559

Stichtenoth, Henning (2009) Algebraic function fields and codes. Graduate Texts in Mathematics, 254. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg. ISBN 978-3-540-76877-7

Şabanoviç, Nadira and Şabanoviç, Asif (2009) Static converters: Topologies and control. University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. ISBN 978-9958-629-26-6

Takeda, Kazuya and Erdoğan, Hakan and Hansen, John H. L. and Abut, Hüseyin, eds. (2009) In-vehicle corpus and signal processing for driver behavior. Springer, New York. ISBN 978-0-387-79581-2

Uluçay, Öykü (2009) Yerel yönetim sistemleri: Türkiye ve Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul. ISBN 978-605-5832-22-3

Yıldız, Mehmet and Dost, Sadık (2009) Growth of bulk SiGe single crystals by liquid phase diffusion method: experimental and computational aspects. VDM Verlag, Germany. ISBN 3639112059 ; 978-3639112054

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2009) Torunlar. Metis Yayınları. Tarih Toplum Felsefe. Metis Yayınları, İstanbul . ISBN 978-975-342-728-9

2008

Arıkan, E. Burak (2008) Milliyetçi Hareket Partisi - MHP: Türk sağının Türk sorunu. Agora Kitaplığı; 212. Siyaset, İnceleme; 36. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 978-605-103-008-1

Barblan, Andris and Ergüder, Üstün and Gürüz, Kemal (2008) Case studies higher education in Turkey: institutional autonomy and responsibility in a modernising society. Observatory Magna Charta Universitatum. Bononia University Press, Bologna, Italy. ISBN 978-88-7395-341-8

Berktay, Halil (2008) Taraf yazıları (Bir kronik Weimar Türkiyesi: Taraf yazıları, Kasım 2007-Haziran 2008 - v.1). Kitap Yayınevi; 198. İnsan ve Toplum Dizisi; 40. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050249 (v.1)

Berktay, Halil (2008) Yaşadığımız şu korkunç otuz yıl: 1978-2008 Türkiyesi üzerine notlar. Kitap Yayınevi; 198. İnsan ve Toplum Dizisi; 40. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050201

Bonchi, Francesco and Ferrari, Elena and Malin, Bradley and Saygın, Yücel, eds. (2008) Privacy, security, and trust in KDD First ACM SIGKDD International Workshop, PinKDD 2007, San Jose, CA, USA, August 12, 2007, Revised, Selected papers. Springer, Berlin. ISBN 978-3-540-78477-7

(2008) Hüzne veda: anılar. Eren Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9789756372425

Domingo-Ferrer, Josep and Saygın, Yücel, eds. (2008) Privacy in statistical databases UNESCO Chair in Data Privacy International Conference, PSD 2008, Istanbul, Turkey, September 24-26, 2008, Proceedings. Springer, Berlin. ISBN 9783540874706

Erdem, Yusuf Hakan (2008) Tarih-lenk: kusursuz yazarlar, kâğıttan metinler. Doğan Kitap. [İnceleme]. Doğan Kitap, İstanbul. ISBN 9786051110622

Göğüş, Aytaç (2008) Teachers’ voice: individual and situational factors for technology integration. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Germany. ISBN 9783639108033

Görgülü, Aybars (2008) Türkiye-Ermenistan ilişkileri: bir kısır döngü. TESEV Yayınları. Dış Politika Analiz Serisi; 8. TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul. ISBN 9789758112999

Heper, Metin and Sayarı, Sabri, eds. (2008) Türkiye'de siyasi liderler ve demokrasi. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9756051917

(2008) Vatandaşlığın dönüşümü: üyelikten haklara. (Prepared by: Kadıoğlu, Ayşe) Metis Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753426701

Kahraman, Hasan Bülent (2008) Türk siyasetinin yapısal analizi (Kavramlar, kuramlar, kurumlar - v.1). Agora Kitaplığı; 218. Siyaset-İnceleme; 38, 1. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 978-605-103-013-5 (v.1)

Schreurs, Dominique and O'Droma, Martin and Goacher , Anthony and Gadringer, Michael, eds. (2008) RF power amplifier behavioral modeling. The Cambridge RF and Microwave Engineering Series. Cambridge University Press, United Kingdom. ISBN 9780521881739

May, Rollo (2008) Aşk ve irade. (Translated by: Namer, Yudit) Okuyan Us Yayın, Istanbul. ISBN 9756287989

Menceloğlu, Yusuf Z. (2008) Uluslararası rekabet stratejileri: nanoteknoloji ve Türkiye. Uluslararası Rekabet Stratejileri Dizisi; 11 . Yayın No. TÜSİAD-T/2008-11/474. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) / Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, İstanbul. ISBN 978-9944-405-47-4

Müftüler-Baç, Meltem and Stivachtis, Yannis A., eds. (2008) Turkey-European Union relations: dilemmas, opportunities, and constraints. Lexington Books, Lanham, MD. ISBN 978-0-7391-2447-5

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2008) Neoliberal Landscape and the Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. NOVA, New York. (Accepted/In Press)

Saygın, Yücel, ed. (2008) Lecture Notes in Computer Science. Springer, Germany. (Accepted/In Press)

Hale, William and Çarkoğlu, Ali, eds. (2008) The politics of modern Turkey: critical issues in modern politics. Critical Concepts in the Modern Politics of the Middle East, 4 v.. Routledge, London, pp. 1-1600. ISBN 0415411068

2007

Adanır, Fikret (2007) The Caucasus and Eastern Anatolia: Imperial Borderlands in the Grip of Great Power Rivalry, Ethno-religious Conflict, and Nationalist Secessionism, C. 1770-2000. Oxford University Press, Oxford. (Accepted/In Press)

Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2007) Türkiye târihi (Çağdaş Türkiye, 1908-1980 - v.4). Akşin, Sina, (ed.) Milliyet Gazetesi, İstanbul.

Çelik, Hilmi (2007) Hüzünleri taşıdım sevinçleri yaşadım: anılar. Eren Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9789756372302

Dilek, Kurban and Deniz, Yükseker and Çelik, Ayşe Betül and Turgay, Ünalan and Aker, A. Tamer (2007) Coming to terms with forced migration: post-displacement restitution of citizenship rights in Turkey. TESEV, Istanbul. ISBN 9789758112890

Geuss, Raymond (2007) Kamusal şeyler, özel şeyler. (Translated by: Koçak, Gülayşe) Yapı Kredi Yayınları; 2435. Cogito Dizisi; 149. Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, Turkey. ISBN 9789750811777

Hale, William (2007) Turkey, the US and Iraq. SOAS Middle East Issues. Saqi Books, London. ISBN 978-0-86356-675-2

Kahraman, Hasan Bülent (2007) Türk sağı ve AKP. Agora Kitaplığı; 151. Güncel Siyasi Meseleler; 3. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9944916677

Koçaş, Cenk (2007) Ekonometrik rekabet modelleme, pazar tepki analizi ve talep tahmini. (Prepared by: Aykaç, Selcen and Irmak, Melek and Duran, Yasin) İstanbul Ticaret Odası Yayınları; 2007-74. İstanbul Ticaret Odası, ITO Yayınları. ISBN 9789944602648

Ünel, Mustafa, ed. (2007) TOK'07 otomatik kontrol ulusal toplantısı: 5-7 Eylül 2007, Sabancı Üniversitesi, Tuzla, İstanbul. Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi , İstanbul, Türkiye.

(2007) Asiler ve gaziler: Kabakçı Mustafa risalesi. (Prepared by: Yıldız, Aysel) Kitap Yayınevi; 160. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 57. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9789756051788

Canbakal, Hülya (2007) Society and Politics in an Ottoman Town: Ayntab in the 17th century. The Ottoman Empire and Its Heritage, 1380-6076 ; v. 36. Brill , Leiden, pp. 1-213. ISBN 9004154566

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society. International Library of Political Studies; 15. I.B. Tauris, London, pp. 1-256. ISBN 9781845111854

Koçak, Cemil (2007) Mustafa Kemal Atatürk: Nutuk. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

2006

Koçak, Cemil (2006) Geçmişiniz İtinayla Temizlenir. İletişim Yayınları, İstanbul . (Accepted/In Press)

Kurban, Dilek and Yükseker, Deniz and Çelik, Ayşe Betül and Ünalan, Turgay and Aker, A. Tamer (2006) Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası. TESEV Yayınları. Demokratikleşme Programı. TESEV Yayınları, İstanbul, pp. 1-299. ISBN 9758112775

Budak, Hikmet (2006) BIOCOMP'06: the 2006 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology. CSR , Las Vegas, Nevada, USA. ISBN 1601320027

Çarkoğlu, Ali and Rubin, Barry M. , eds. (2006) Religion and politics in Turkey. Routledge, London, -. ISBN 0415348315

Çetindamar, Dilek (2006) Stratejik işbirlikleri: teknolojiyi işbirliği ağları içinde yönetmek. UNSPECIFIED. ISBN 9944521809

Çetindamar, Dilek and Başağa, Hüveyda (2006) Türkiye'de biyoteknoloji işbirlikleri. Rekabet Stratejileri. TÜSİAD, İstanbul.

Gershoni, Israel and Singer, Amy and Erdem, Yusuf Hakan, eds. (2006) Middle East historiographies: narrating the Twentieth Century. University of Washington Press, Seattle. ISBN 0295986042

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2006) Zaman lekesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 140. Dün-Bugün; 13. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 1-325. ISBN 9756176415

Kahraman, Hasan Bülent (2006) ABD bu 11 Eylül'ü çok sevdi: 11 Eylül sonrası ABD, Türkiye Ortadoğu. Agora kitaplığı ; 93. Siyaset ; 16. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-203. ISBN 9944916056

Koçak, Cemil (2006) Belgelerle iktidar ve serbest Cumhuriyet Fırkası. İletişim Yayınları; 1195. Araştırma-İnceleme Dizisi; 203. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9750504453

Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2006) Tahsildarlar ve borçlular: karşı-iktisat gözüyle dünya kapitalizmi ve Türkiye. Evrensel Basım Yayınları; 304. Politika Dizisi. Evrensel , İstanbul. ISBN 975610631X

Mardin, Şerif (2006) Religion, society, and modernity in Turkey. Modern Intellectual and Political History of the Middle East. Syracuse University Press, Syracuse, N.Y. . ISBN 0815628102

2005

Kalaycıoğlu, Ersin (2005) Turkish dynamics: bridge across troubled lands. The Middle East in Focus Series. Palgrave Macmillan, New York, USA. ISBN 1403962790 ; 1403962804 (pbk)

(2005) 'Anlamak' tutkunu bir matematikçi: Cahit Arf. (Prepared by: Terzioğlu, Tosun and Yılmaz, Akın) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Yaşam Öyküleri Dizisi, 4. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara. ISBN 9758593803

Druckman, Daniel (2005) Doing research: methods of inquiry for conflict analysis. Sage Publications, Thousand Oaks, California, pp. 1-408. ISBN 0761927786

İzmen, Ümit and Filiztekin, Alpay and Yılmaz, Kamil (2005) Türkiye'de büyüme perspektifleri: makroekonomik çerçeve dinamikler-strateji. Yayın no; TÜSİAD-T/2005-06/398. TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi; no. 1. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İstanbul. ISBN 9758458868

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Cinsellik, görsellik, pornografi. Agora Kitaplığı; 69. Kültürel çalışmalar; 9. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-272. ISBN 9758829742

Koçak, Cemil (2005) Belgelerle Heyeti Mahsusalar. İletişim Yayınları; 1065. Araştırma-İnceleme Dizisi; 177. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 1-528. ISBN 9750503015

Mardin, Şerif (2005) Center and periphery in the Ottoman Empire. Syracuse University Press, New York.

Mardin, Şerif (2005) The nature of nation in the late Ottoman Empire. ISIM, Leiden.

Neyzi, Leyla, ed. (2005) Amele taburu: the military journal of a Jewish soldier in Turkey during the war of independence. Isis Press, İstanbul. ISBN 9754283079

Tekelioğlu, Orhan and Öncü, Ahmet (2005) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-inceleme dizisi; 184.. İletişim , İstanbul, pp. 1-366. ISBN 9750503422

Rijckeghem, Caroline Van and Üçer, Murat (2005) Chronicle of the Turkish financial crises of 2000-2001. Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul. ISBN 9756193077

2004

Koçak, Gülayşe (2004) Topaç. Kanat Kitap Yayınları; 15. Edebiyat Dizisi ; 6. Kanat Kitap, Istanbul, Turkey. ISBN 9758859110

Altınay, Ayşe Gül (2004) The myth of the military-nation: militarism, gender, and education in Turkey. Palgrave Macmillan, New York, pp. 1-176. ISBN 1403962812

Berktay, Halil (2004) Rönesans İtalyası ve Osmanlılar: tarihin örtüşme ve ayrışmaları. Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 1-32. ISBN 9758362399

Erdem, Yusuf Hakan (2004) Osmanlı'da köleliğin sonu, 1800-1909. Kitap Yayınevi; 71. Tarih ve coğrafya dizisi; 27. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 1-272. ISBN 9758704605

Evin, Ahmet (2004) Türk romanının kökenleri ve gelişimi. (Translated by: Akınhay, Osman) Agora Kitaplığı; 46. Edebiyat Kuramı; 2. Agora Kitaplığı, İstanbul, pp. 1-320. ISBN 9758829505

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Tarih kültürü affetmez: Türkiye'de 1990'lar ve kültürel dönüşüm sorunsalları. Agora Kitapları, İstanbul.

Neyzi, Leyla (2004) Ben kimim: Türkiye'de sözlü tarih, kimlik ve öznellik. İletişim Yayınları; 1031. Araştırma-İnceleme Dizisi; 170. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 1-223. ISBN 9750502698; 9789750502699

Şabanoviç, Asif and Fridman, Leonid and Spurgeon, Sarah, eds. (2004) Variable structure systems: from principles to implementation. IEE Control Engineering Series; 66.. Institution of Electrical Engineers , London, pp. 1-409. ISBN 0863413501

Wong, Yoong Wah Alex (2004) Landographix: harmonious elements of photography. Ling, Hew Pit, (ed.) Photo Creator Publication, Malaysia. ISBN 9832968003

2003

Çetindamar, Dilek, ed. (2003) The growth of venture capital: a cross-cultural comparison. Praeger, New York. ISBN 156720581X

Berktay, Halil (2003) Renaissance Italy and the Ottomans: history's overlaps and faultlines. Sakıp Sabancı Museum, Istanbul, pp. 1-32. ISBN 9758362402

Tocci, Nathalie and Evin, Ahmet, eds. (2003) Towards accession negotiations, Turkey's domestic and foreign policy challenges ahead, proceedings from the third annual EU-Turkey, Siena, 20-21 October, 2003. European University Institute , Florence, pp. 1-205. ISBN 9789290840053 ; 9290840056

Kahraman, Hasan Bülent (2003) Kitle kültürü kitlelerin afyonu. Agora Kitaplığı; 1. Kültürel çalışmalar; 1. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9758829009

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) İyi yönetişim ve yerel yönetimler. Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler; 1. WALD Akademisi, İstanbul.

Koçak, Cemil (2003) Umumi müfettişlikler: 1927-1952. İletişim Yayınları; 894. Araştırma-İnceleme Dizisi; 144. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 1-341. ISBN 9750501292

Mardin, Şerif (2003) Laicism in Turkey. Konrad Adenauer Foundation Press, İstanbul.

Somel, Selçuk Akşin (2003) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Ancient Civilizations and Historical Eras ; no. 7. Scarecrow Press , Lanham, Md.. ISBN 0810843323

Yaşamış, Firuz Demir (2003) Çevresel etki değerlendirmesi: kuram, teknik ve yöntemler. Çekül Yayınları. Bilim Dizisi. Çekül Yayınları, İstanbul. ISBN 9756825030

2002

Çetindamar, Dilek (2002) Türkiye'de girişimcilik. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği; TÜSİAD-T/2002-12/340.. TÜSİAD, İstanbul. ISBN 9758458485

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Cam odada oturmak. İnkılap Kitabevi, İstanbul. ISBN 975101851x

Çetindamar, Dilek (2002) Risk sermayesi, girişimcilik ve Türkiye'nin geleceği. TÜGİAD, İstanbul.

Gershoni, Israel and Erdem, Yusuf Hakan and Woköck, Ursula, eds. (2002) Histories of the modern Middle East: new directions. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colo. ISBN 1588260496

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Postmodernite ile modernite arasında Türkiye: 1980 sonrası zihinsel, toplumsal, siyasal dönüşüm. Everest Yayınları; 145. Kültürel Çalışmalar; 2. Everest Yayınları , İstanbul. ISBN 9752890350

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Postmodernite kuramları ve Türkiye pratiği. Sodev Yayınları, İstanbul.

Kahraman, Hasan Bülent (2002) Sanatsal gerçeklikler, olgular ve öteleri. Everest Yayınları; 121. Deneme; 5. Everest Yayınları, İstanbul. ISBN 9752890067

Kunt, Metin and Woodhead, Christine, eds. (2002) Kanuni ve çağı: yeniçağda Osmanlı dünyası. (Translated by: Yalçın, Sermet) Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 124. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, pp. 1-213. ISBN 9753331568

Pantelic, Bratislav (2002) The architecture of decani and the role of archbishop Danilo II. Studien und Perspektiven; 9. Reichert Verlag, Wiesbaden. ISBN 3895002399

2001

Kunt, Metin (2001) The sultan's servants: the transformation of Ottoman provincial government, 1550-1650. Modern Middle East Series; 14. Columbia University Press, New York, pp. 1-181. ISBN 0231055781

Yaşamış, Firuz Demir (2001) Restructuring the state and democracy in Turkey. [s.n], İstanbul .

2000

Başağa, Hüveyda and Çetindamar, Dilek (2000) Uluslararası rekabet stratejileri: biyoteknoloji. TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi; 7. TÜSİAD, İstanbul. ISBN 975-8458-09-4

1999

Neyzi, Leyla (1999) İstanbul'da hatırlamak ve unutmak: birey, bellek ve aidiyet. Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 85. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 9753331134

Neyzi, Leyla (1999) Küçük Hanım'dan rubu asırlık adam'a: Nezihe Neyzi'den oğlu Nezih Neyzi'ye mektuplar 1947-1948. Sel Yayıncılık; 100. Tarihe tanıklık; 4. Sel Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9755700994

1998

Terzioğlu, Tosun (1998) Fonksiyonel analizin yöntemleri. Matematik Vakfı Yayınları, 9. Matematik Vakfı , İstanbul. ISBN 9759606577

1996

Koçak, Cemil (1996) Türkiye'de milli şef dönemi: 1938-1945: dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırma. İletişim Yayınları. Araştırma-İnceleme Dizisi ; 54-55. İletişim Yayınları, İstanbul . ISBN 9754705433

1995

Kunt, Metin and Woodhead, Christine, eds. (1995) Suleyman the magnificent and his age : the Ottoman Empire in the early modern world. Longman, London, pp. 1-218. ISBN 0582038278

This list was generated on Tue Nov 23 01:11:31 2021 +03.