title
  

Creator/Author/Editor: Filiztekin, Alpay

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2021

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2021) Slaveholding in Ottoman central lands (1460-1880). (Accepted/In Press)

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2021) Wealth and demography in Ottoman probate inventories: a database in very long-term perspective. Historical Methods . ISSN 0161-5440 (Print) 1940-1906 (Online) Published Online First http://dx.doi.org/10.1080/01615440.2020.1840469

2020

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2020) Slavery and decline of slave-ownership in Ottoman Bursa, 1460-1880. International Journal of Labour and Working Class History, 97 . pp. 57-80. ISSN 0147-5479 (Print) 1471-6445 (Online)

2015

Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2015) Price dynamics and market segmentation. Economics Letters, 134 . pp. 94-97. ISSN 0165-1765

Filiztekin, Alpay (2015) Income inequality trends in Turkey (Türkiye'de gelir eşitsizliğinin gelişimi). İktisat, İşletme ve Finans, 30 (350). pp. 63-92. ISSN 1300-610X (Print) 1308-4658 (Online)

Filiztekin, Alpay (2015) Türkiye emek piyasasında eğitim-iş uyuşmazlığı. In: Yıldırım, Nuri, (ed.) Tuncer Bulutay'a Armağan. Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp. 199-212.

2013

Filiztekin, Alpay (2013) Türkiye'de suç ve emek piyasası ilişkisi. In: Aşıcı, Ahmet and Hisarcıklılar, Mehtap and İlkkaracan, İpek and Karakaş, Derya and Kaya, Tolga, (eds.) Ümit Şenesen'e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi. Literatür Yayınları, İstanbul, pp. 377-396. ISBN 9789750406492

2012

Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2012) The law of one price and the role of market structure. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:10.5900/SU_FASS_WP.2012.18897

2011

Filiztekin, Alpay (2011) Education-occupation mismatch in Turkish labor market. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2011/0006

Filiztekin, Alpay (2011) Social returns to education in a developing country. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2011/0007

Batislam, Emine and Filiztekin, Alpay (2011) Channel switching behavior during the modernization of grocery retailing in Turkey. In: Third Biennial International Conference on Services Marketing: "Servicing the Way out of the Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of Services", Izmir, Turkey

Filiztekin, Alpay and Barlo, Mehmet and Kıbrıs, Özgür (2011) Türkiye'de bölgesel kalkınma: farklılıklar, bağıntılar ve yeni bir mekanizma tasarımı. Research Report. Türkonfed, İstanbul.

2010

(2010) Türkiye'de alışveriş davranışı: perakende sektöründe gelenekselden moderne geçiş (Shopping behavior in Turkey: transition from traditional to modern). TEPAV, Ankara. ISBN 9789944927383

Filiztekin, Alpay (2010) Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkları ve bütünsel politika gerekliliği. In: Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Ankara

Filiztekin, Alpay and Çelik, Murat Alp (2010) Türkiye’de bölgesel gelir eşitsizliği (Regional income inequality in Turkey). Megaron, 5 (3). pp. 116-127. ISSN 1309-6915 (Online)

2009

Filiztekin, Alpay (2009) Regional unemployment in Turkey. Papers in Regional Science, 88 (4). pp. 863-878. ISSN 1056-8190

Filiztekin, Alpay (2009) Türkiye'de bölgesel farklar. In: Yerel Kalkınmanın Yönetimi Uluslararası Konferansı, İstanbul,Turkey

2008

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay and Pamuk, Şevket (2008) Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005. European Review of Economic History, 12 (3). pp. 393-430. ISSN 1361-4916 (Print) 1474-0044 (Online)

Taymaz, Erol and Filiztekin, Alpay and Fisunoğlu, Mahir and Kılıçaslan, Yılmaz and Lenger, Aykut (2008) KOBİ’lerde dönüşüm: küçük firmaların büyük başarıları. Monograph. Turkonfed (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), İstanbul.

Caglayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay and Rauh, Michael T. (2008) Inflation, price dispersion, and market structure. European Economic Review, 52 (7). pp. 1187-1208. ISSN 0014-2921

Filiztekin, Alpay (2008) Türkiye'de bölgesel farklar ve politikalar. Monograph. TÜSİAD, Istanbul.

Alkan, Ahmet and Çarkoğlu, Ali and Filiztekin, Alpay and İnceoğlu, Fırat (2008) Türkiye ortaöğretim sektöründe katma değer oluşumu: üniversiteye giriş yarışı. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2008/0011

Ersel, Hasan and Filiztekin, Alpay (2008) Incentives or compensation? government support for private investments in Turkey. In: Galal, Ahmed, (ed.) Industrial Policy in the Middle East and North Africa: Rethinking The Role of The State. American University in Cairo, Cairo, Egypt, pp. 35-50. ISBN 9774160509 ; 9789774160509

Gökhan, Ali and Filiztekin, Alpay (2008) The determinants of internal migration in Turkey. In: International Conference on Policy Modelling (EcoMod 2008), Berlin, Germany

2007

Persentili Batislam, Emine and Denizel, Meltem and Filiztekin, Alpay (2007) Empirical validation and comparison of models for customer base analysis. International Journal of Research In Marketing, 24 (3). pp. 201-209. ISSN 0167-8116

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay and Pamuk, Şevket (2007) The Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:UNSPECIFIED

Erzan, Refik and Filiztekin, Alpay and Zenginobuz, Ünal (2007) AB ile Gümrük Birliğinin Türkiye imalat sanayiine etkileri. In: Bilge, Ali and Ersel, Hasan, (eds.) Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri. TEPAV, Ankara, pp. 9-58. ISBN 9789944927185

2006

Tükel, Ali and Üçer, Murat and Rijckeghem, Caroline Van (2006) The Turkish banking sector: a rough ride from crisis to maturation. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London , pp. 276-305. ISBN 0415365929

Filiztekin, Alpay (2006) Türkiye birinci futbol liginde rekabet. In: Merih, Kutlu and Akşar, Tuğrul, (eds.) Futbol Ekonomisi. Literatür Yayınları: 445. Literatür Yayınları, İstanbul, pp. 336-355. ISBN 9750403754

Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2006) A disaggregated analysis of price dynamics. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London, pp. 128-146. ISBN 0415365929

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (2006) Productivity and growth, 1923-2003. In: Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, (eds.) The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform. Routledge Studies in Middle Eastern Economies. Routledge, London, pp. 15-62. ISBN 0415365929

Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (2006) The Turkish economy: the real economy, corporate governance and reform. [Volumes Edited / Special Issues]

2005

Erzan, Refik and Filiztekin, Alpay (2005) Does size matter in growth, productivity, employment and vulnerability/flexibility in Turkish manufacturing? Turkish Studies, 6 (1). pp. 113-126. ISSN 1468-3849

İzmen, Ümit and Filiztekin, Alpay and Yılmaz, Kamil (2005) Türkiye'de büyüme perspektifleri: makroekonomik çerçeve dinamikler-strateji. Yayın no; TÜSİAD-T/2005-06/398. TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi; no. 1. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İstanbul. ISBN 9758458868

Filiztekin, Alpay (2005) Bölgesel büyüme, eşhareketlilik ve sektörel yapı. In: Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi, Ankara

2004

Filiztekin, Alpay (2004) A multisectoral cofeature analysis of fluctuations in the Turkish economy. Emerging Markets Finance and Trade, 40 (6). pp. 95-111. ISSN 1540–496X

Ersel, Hasan and Filiztekin, Alpay (2004) Kredi istemi esnekliği ve bankacılıkta fon aktarımından alınan vergilerin istem üzerine etkisi. Bankacılar Dergisi (49). pp. 33-52. ISSN 1300-0217

Persentili Batislam, Emine and Denizel, Meltem and Filiztekin, Alpay (2004) Empirical validation and comparison of Pareto/NBD and BG/NBD models using a grocery retailer customer database [Working Paper]. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FMAN_2004/0001

2003

Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2003) Nonlinear impact of inflation on relative price variability. Economics Letters, 79 (2). pp. 213-218. ISSN 0165-1765

Filiztekin, Alpay (2003) A preliminary analysis of price dispersion in Istanbul (İstanbul'da fiyat dağılımının bir ön analizi). Selected Research on the Turkish Economy (Türkiye Ekonomisi Araştırmaları). TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Ankara, pp. 176-205.

2002

Filiztekin, Alpay and Altuğ, Sumru (2002) Scale effects, time-varying markups and cyclical behavior of primal and dual productivity. Applied Economics, 34 (13). pp. 1687-1702. ISSN 0003-6846

This list was generated on Sat Sep 18 21:28:44 2021 +03.