title
  

Creator/Author/Editor: Can, Özge

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2013

Koçak, Özgecan and Can, Özge (2013) Determinants of inter-firm networks among tenants of science technology parks. Industrial and Corporate Change . ISSN 0960-6491 (Print) 1464-3650 (Online)

Can, Özge (2013) Predictors of hybrid organizational identity: evidence from the Turkish theatre field, 1923-1999. [Thesis]

2010

Koçak, Özgecan and Can, Özge (2010) Türkiye'deki teknoparkların bünyelerindeki şirketlerin başarımı. In: 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, Türkiye

2008

Wasti, S. Arzu and Can, Özge (2008) Affective and normative commitment to organization, supervisor, and coworkers: do collectivist values matter? Journal of Vocational Behavior, 73 (3). pp. 404-413. ISSN 0001-8791

2007

Koçak, Özgecan and Can, Özge (2007) Technology parks and technology focused incubators in Turkey. In: Baltic Dynamics 2007: International Conference "Internation Partnership for Innovation: Challenges and Opportunities", Riga, Latvia

Koçak, Özgecan and Can, Özge (2007) Türkiye'nin teknopark ve teknoloji odaklı kuluçka merkezlerinin karşılaştırmalı bir çalışması. In: 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

2006

Çetindamar, Dilek and Can, Özge and Pala, Okan (2006) Technology management activities and tools: the practice in Turkey. In: PICMET’06 Conference, Istanbul, Turkey

This list was generated on Sat Sep 25 12:14:29 2021 +03.