title
  

Creator/Author/Editor: Aynur, Hatice

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2020

Artan, Tülay (2020) I. Mahmûd saltanatında Boğaziçi eğlenceleri: temâşâ, tefekkür, tevakkuf ve "Şehr-i Sefa". In: Aynur, Hatice, (ed.) Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754). Dergâh Yayınları, İstanbul, pp. 92-159. ISBN 978-625-7005-67-8 (1.cilt) 978-625-7005-68-5 (2.cilt)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2020) Ottoman manuscript collections and collectors. Brill, Leiden and Boston. (Accepted/In Press)

2018

Artan, Tülay (2018) İstanbul'da kitap piyasası ve Şehid Ali Paşa kitap koleksiyonunun inşası, 1709-1715. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2018) Osmanlı kitap koleksiyonerleri. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2016

Artan, Tülay (2016) Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750. In: Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A., (eds.) Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü. Kubbealtı Yayınları, İstanbul, pp. 117-154.

2015

Artan, Tülay (2015) Şehid Ali Paşa'nın Ağustos 1719'da Suk-ı Sultanî'de satışa çıkarılacak kitapları. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri, Bilgi Üretimi ve Dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2015) XV-XVIII. yüzyıl Osmanlı kitap koleksiyonerleri, bilgi üretimi ve dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

This list was generated on Sat Sep 11 07:25:28 2021 +03.