title
  

Creator/Author/Editor: Artan, Tülay

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2020

Artan, Tülay (2020) I. Mahmûd saltanatında Boğaziçi eğlenceleri: temâşâ, tefekkür, tevakkuf ve "Şehr-i Sefa". In: Aynur, Hatice, (ed.) Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754). Dergâh Yayınları, İstanbul, pp. 92-159. ISBN 978-625-7005-67-8 (1.cilt) 978-625-7005-68-5 (2.cilt)

Artan, Tülay (2020) The paradoxes of Hagia Sophia's ablution fountain. In: Anderson, Benjamin and Neumeier, Emily, (eds.) Hagia Sophia in the Long Nineteenth Century. Edinburg University Press, Edinburg. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2020) Early-18th century depictions of women in distress: in the light of Nev'î-zâde Atâyî's Hamse and Üskübî Pîr Mehmed Efendi's moral code. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2020) Ottoman manuscript collections and collectors. Brill, Leiden and Boston. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2020) Horse racing at the Ottoman Court, 1524-1728. International Journal of the History of Sport (SI), 37 (3-4). pp. 246-271. ISSN 0952-3367 (Print) 1743-9035 (Online)

Artan, Tülay (2020) The first, hesitant steps of Ottoman protocol and diplomacy into modernity (1676-1725). (Accepted/In Press)

2019

Artan, Tülay (2019) Yakında sarmayı ve kapamayı hatırlayan ve pişiren kalmayacak. [Book Review]

Artan, Tülay (2019) Contemplation or amusement? The light shed by Ruznames on an Ottoman spectacle of 1740-1750. In: Boyar, Ebru and Fleet, Kate, (eds.) Entertainment Among the Ottomans. Brill, Leiden, The Netherlands, pp. 22-42. ISBN 978-90-04-39923-5

Artan, Tülay (2019) İstanbul'da kitap piyasası ve Şehid Ali Paşa kitap koleksiyonunun inşası, 1709-1715. (Accepted/In Press)

2018

Artan, Tülay (2018) İfade biçimleri ve mecraları: İstanbul ve ötesi (1600-1800). In: Woodhead, Christine, (ed.) Osmanlı Dünyası. Dünyaya İz Bırakan Uygarlıklar Dizisi. Alfa Yayınları , İstanbul. ISBN 9786051716510

Artan, Tülay (2018) İstanbul'da kitap piyasası ve Şehid Ali Paşa kitap koleksiyonunun inşası, 1709-1715. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2018) Osmanlı kitap koleksiyonerleri. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2018) Bir hazine defteri, 1680. In: Erdoğdu, Ayşe and Atbaş, Zeynep and Çötelioğlu, Aysel, (eds.) Filiz Çağman'a Armağan. Lale Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9786058137806

2017

Artan, Tülay (2017) Objects of consumption: Mediterranean interconnections of the Ottomans and Mamluks. In: Flood, Finbarr Barry and Necipoğlu, Gülru, (eds.) A Companion to Islamic Art and Architecture. John Wiley & Sons, New York, pp. 903-930. ISBN 9781119068662 (Print) 9781119069218 (Online)

Artan, Tülay (2017) Cosmopolitanism in the early 18th-century Ottoman capital: the impostor, the alchemist, the merchant and the personal dimension. In: Gradeva, Rossitsa, (ed.) The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: the Personal Dimension. I. The Agents of Faith. AUP, Sofia. (Accepted/In Press)

2016

Artan, Tülay (2016) Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750. In: Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A., (eds.) Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü. Kubbealtı Yayınları, İstanbul, pp. 117-154.

Artan, Tülay (2016) El yazmaları ışığında bir çevre ve çehre eskizi: kadızâdeliler, müceddidîler ve Damad İbrahim Paşa (1730). Müteferrika, 50 (1). pp. 1-94. ISSN 1300-6479

Artan, Tülay (2016) 1730'da müsadere edilen el yazması kitaplar bireyler, yeni bilgi, gösteriş eşikleri. (Accepted/In Press)

2015

Artan, Tülay (2015) Şehid Ali Paşa'nın Ağustos 1719'da Suk-ı Sultanî'de satışa çıkarılacak kitapları. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri, Bilgi Üretimi ve Dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2015) XV-XVIII. yüzyıl Osmanlı kitap koleksiyonerleri, bilgi üretimi ve dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) How far and how fresh? Can flowers travel? In: Haider, Najaf and Farouqhi, Suraiya, (eds.) Cultural Encounters and Interactions: Ottoman, Mughal, Vijayngar Empires and Beyond. Jawaharlal Nehru University Press, India. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) Culture and belief: material surroundings of Hungarians/Transylvanians in exile. The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: the Personal Dimension. I. The Agents of Faith. AUB Press, Sofia. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) I. Ahmed'in av safaları: sıradanlığa çeşni katmak; zahmetin sofrasını donatmak. In: Singer, Amy and Tünaydın, Pelin and Kiper, Füsun, (eds.) Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi. İnsan ve Toplum Dizisi . Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 99-139. ISBN 978-605-105-143-7

Artan, Tülay (2015) Die institutionelle trennung der haushalte von großwesir und sultan: der neue gesellschaftsvertrag des 18. jahrhunderts in historischer perspektive. In: Wendehorst, Stephan, (ed.) Die Anatomie Frühneuzeitlicher Imperien Herrschaftsmanagement Jenseits von Staat und Nation. Walter de Gruyter, Berlin, pp. 121-142. ISBN 9783486839425

Artan, Tülay (2015) Imaginary voyages, imagined Ottomans: a gentleman impostor, the Köprülüs, and 17th century French oriental romances. In: Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Essays in Honor of Metin Kunt. IB Tauris, London. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) The politics of Ottoman imperial palaces: waqfs and architecture from the 16th to the 18th centuries. In: Featherstone, Michael and Spieser, Jean-Michel and Tanman, Gülru and Wulf-Rheidt, Ulrike, (eds.) The Emperor's House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism. Walter de Gruyter , Berlin, pp. 365-408. ISBN 9783110331769

2014

Artan, Tülay (2014) Osmanlı ordusunun sefere çıkış alayı (1672): Osmanlı kadimciliği mi, püritenlik gösterisi mi? In: Anadol, Ayşen, (ed.) Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 60-77. ISBN 9786054348701

Artan, Tülay (2014) The departure procession of 1672: Ottoman antiquarianism or a puritan statement? In: Anadol, Ayşen, (ed.) Distant Neighbour, Close Memories: 600 Years Of Turkish-Polish Relations. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, pp. 60-77. ISBN 9786054348718

2013

Artan, Tülay (2013) A composite universe: arts and society in Istanbul at the end of the eighteenth century. In: Hüttler, Michael and Weidinger, Hans Ernst, (eds.) Ottoman Empire and European theatre. The Age of W.A. Mozart and Sultan Selim III (1756-1808), 1. Don Juan Archiv Wien Forschungsverlag, Vienna, pp. 751-794. ISBN 9783990120651

Artan, Tülay and Schick, İrvin Cemil (2013) Ottomanizing pornotopia: changing visual codes in eighteenth-century Ottoman erotic miniatures. In: Leoni, Francesca and Natif, Mika, (eds.) Eros and Sexuality in Islamic Art. Routledge, Surrey, England, pp. 157-207. ISBN 978-1-4094-6438-9

2012

Artan, Tülay (2012) Alay Köşkü yakınlarında Bâbıâli'nin oluşumu ve Süleymaniye'de bir sadrazam sarayı. In: Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel, (eds.) Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005. Kitap Yayınevi; 261. İnsan ve Toplum Dizisi; 63, 1. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 73-140. ISBN 978-605-105-088-1

2011

Artan, Tülay (2011) Forms and forums of expression: Istanbul and beyond, 1600-1800. In: Woodhead, Christine, (ed.) The Ottoman World. Routledge Worlds. Routledge, London, pp. 378-405. ISBN 978-0-415-44492-7

Artan, Tülay (2011) XVII. yüzyılın ikinci yarısında Edirne başkent miydi? edirnesarayi .

Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, eds. (2011) Royal courts in dynastic states and empires: a global perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston. ISBN 9789004206229

Kunt, Metin (2011) Turks in the Ottoman imperial palace. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston, pp. 289-312. ISBN 9789004206229 ; 9004206221

Artan, Tülay (2011) 18th century Ottoman princesses as collectors: Chinese and European porcelains in the Topkapı Palace Museum. Ars Orientalis (Globalizing Cultures: Art and Mobility in the Eighteenth Century), 39 . pp. 113-146. ISSN 0571-1371

Artan, Tülay (2011) Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary. In: Singer, Amy, (ed.) Starting with Food: Culinary Approaches to Ottoman History. Markus Wiener Publishers, Princeton, pp. 93-138. ISBN 9781558765139 ; 9781558765146

Artan, Tülay (2011) Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary. Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, 16 . pp. 93-138. ISSN 1084-5666

Artan, Tülay (2011) Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the early eighteenth century. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites Comparative Studies in Governance; 1. Brill, Boston, pp. 339-399. ISBN 9789004206229

Artan, Tülay (2011) The making of the Sublime porte near the Alay Köşkü and a tour of a grand Vizierial Palace at Süleymaniye. Turcica, 43 . pp. 145-206. ISSN 0082-6847 (Print) 1783-1822 (Online)

Artan, Tülay (2011) Two artists, one vantage point: Pera/İstanbul in the 1740s. In: 14th International Congress of Turkish Art, Paris, France

2010

Artan, Tülay (2010) 18. yüzyılda İstanbul: uzlaşma ve yeniden yapılanma dönemi. In: Kuban, Doğan, (ed.) Bizantion'dan İstanbul'a: Bir Başkentin 8000 Yılı: 5 Haziran - 4 Eylül 2010, Sabancı Universitesi Sakıp Sabancı Müzesi. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 300-313. ISBN 9786054348039

Artan, Tülay (2010) Ahmed I and "tuhfetü'l-mülûk ve's-selâtin": a period manuscript on horses, horsemanship and hunting. In: Faroqhi, Suraiya, (ed.) Animals and People in the Ottoman Empire. Eren Yayıncılık, İstanbul, pp. 235-269. ISBN 9789756372432

Artan, Tülay (2010) Istanbul in the 18th century: days of reconciliation and consolidation. In: Durak, Koray, (ed.) From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital: June 5-September 4, 2010, Sabanci University: Sakip Sabanci Museum, Istanbul. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 300-313. ISBN 978-605-4348-04-6

2009

Artan, Tülay (2009) Declin et renouveau de la capitale, XVIIe et XVIIIe siècles. In: Eldem, Ethem, (ed.) De Byzance à Istanbul: Un Port Pour Deux Continents. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, pp. 247-264. ISBN 9782711856251

Artan, Tülay (2009) Journeys and landscapes in the Datça Peninsula : Ali Agaki of Crete and the Tuhfezâde Dynasty. In: Halcyon Days in Crete VI, Rethymnon

Artan, Tülay (2009) Ottoman costumes: from textile to identity. [Book Review]

Artan, Tülay (2009) The illuminated table, the prosperous house: food and shelter in Ottoman material culture. [Book Review]

Artan, Tülay (2009) Venedik'ten İstanbul'a şehir tasvirleri: tasavvur ve tahayyüller = Descrizioni di citta, da Venezia a Istanbul immaginario e fantasie. In: Bellingeri, Giampiero and Ölçer, Nazan Raibe, (eds.) Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul: 18 Kasım 2009 - 28 Şubat 2010: İstanbul, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi = Venezia E Istanbul In Epoca Ottomana: 18 Novembre 2009-28 Febbraio 2010, Istanbul, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı. Electa, Milano, pp. 66-78. ISBN 9788837072513

2008

Artan, Tülay (2008) A book of kings produced and presented as a treatise on hunting. Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, 25 . pp. 299-330. ISSN 0732-2992

2006

Artan, Tülay (2006) Arts and architecture. In: Faroqhi, Suraiya N., (ed.) The Cambridge History of Turkey: The Later Ottoman Empire, 1603-1839. Cambridge University Press, New York, pp. 408-480. ISBN 9780521620956

Artan, Tülay (2006) Questions of Ottoman identity and architectural history. In: Arnold, Dana and Altan Ergut, Elvan and Turan Özkaya, Belgin, (eds.) Rethinking Architectural Historiography. Routledge, London, pp. 85-109. ISBN 9780415360852

Artan, Tülay (2006) Osmanlı elitinin yemek tüketiminin bazı yönleri (Değişken bir yüzyılda temel gıdalar, lüks tatlar ve tadımlıkların izinde I). Yemek ve Kültür, 6 . pp. 36-62. ISSN 1305-2780

Artan, Tülay (2006) Osmanlı elitinin yemek tüketiminin bazı yönleri (Değişken bir yüzyılda temel gıdalar, lüks tatlar ve tadımlıkların izinde II). Yemek ve Kültür, 7 . pp. 48-95. ISSN 1305-2780

2005

Artan, Tülay (2005) Benim tanıdığım Stefanos Yerasimos: bir İstanbul tarihçisi. Toplumsal Tarih, Aralık (144). pp. 64-73. ISSN 1300-7025

Artan, Tülay (2005) The Anatolian Seljuks and the Ottoman Empire. Mothers, Goddesses and Sultanas: Women in Turkey From Prehistory to the End of the Ottoman Empire. Bozar Books, Brussels, pp. 140-227.

2004

Artan, Tülay (2004) L'age Turquoise en Anatolie: Les Seljukides de Konya et L'Empire Ottoman. In: Dujardin, Paul, (ed.) Meres, Deesses et Sultanes: Les Femmes en Turquie de la Prehistoire a la fin de L'Empire Ottoman. Bozar Books, Brussels, pp. 136-223. ISBN 906253576X

2003

Artan, Tülay and Berktay, Halil (2003) Selimian times: a reforming grand admiral, anxieties of re-possession, changing rites of power. In: Halcyon Days in Crete IV, The Kapudan Pasha: His Office and His Domain, Rethymnon

2000

Artan, Tülay (2000) Accessing Ottoman history. Palace of Gold & Light: Treasures from the Topkapı, Istanbul. Palace Arts Foundation, Washington, D.C., pp. 16-19. ISBN 0967863902 ; 9780967863900

Artan, Tülay (2000) Aspects of the Ottoman Elite's food consumption: looking for "Staples," "Luxuries," and "Delicacies" in a changing century. In: Quataert, Donald, (ed.) Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction. SUNY Series in the Social and Economic History of the Middle East. State University of New York Press, Albany, NY, pp. 107-200. ISBN 0791444317

Artan, Tülay (2000) Periods, functions, messages. Palace of Gold & Light: Treasures from the Topkapı, Istanbul. Palace Arts Foundation, Washington, D.C., pp. 30-49. ISBN 0967863902 ; 9780967863900

1999

Artan, Tülay (1999) 18. yüzyıl başlarında yönetici elitin saltanatın meşruiyet arayışına katılımı. Toplum ve Bilim, 83 . pp. 292-322. ISSN 1300-9354

Artan, Tülay (1999) Problems relating to the social history context of the acquisition and possession of books as part of collections of objets d'art in the 18th century. In: Xth International Congress of Turkish Art, Geneva

This list was generated on Sat Nov 20 04:52:26 2021 +03.