title
  

Creator/Author/Editor: Alkan, Mehmet Ö.

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2014

Somel, Selçuk Akşin (2014) Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053321088

2009

Altınay, Ayşe Gül (2009) Tabulaşan ordu, yoksayılan militarizm: Türkiye'de metodolojik militarizm üzerine notlar. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce. İletişim Yayınları , İstanbul , pp. 1245-1257. ISBN 978-975-0506-581

2007

Koçak, Cemil (2007) Tek parti döneminde CHP parti müfettişliğine ilişkin ek bilgi(ler). In: Alkan, Mehmet Ö. and Bora, Tanıl and Koraltürk, Murat, (eds.) Mete Tunçay'a Armağan. İletişim Yayınları; 1234. Armağan Kitaplar; 1. İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 675-681. ISBN 9789750504815

2005

Koçak, Cemil (2005) Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940). In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Liberalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 7. İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 246-260. ISBN 9750503694 (v.7)

2002

Koçak, Cemil (2002) Kemalist milliyetçiliğin bulanık suları. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 37-43. ISBN 9750500873 (v.4)

Koçak, Cemil (2002) Türk Milliyetçiliğinin İslamla buluşması. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 601-603. ISBN 9750500873 (v.4)

Akman, Ayhan Mehmet (2002) Etnik sivil kurumsal ikilemin ötesinde: modernist milliyetçilik. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 81-90. ISBN 9750500873 (v.4)

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2002) Milliyetçilik - Liberalizm ekseninde vatandaşlık ve bireysellik. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 284-292. ISBN 9750500873 (v.4)

Altınay, Ayşe Gül and Bora, Tanıl (2002) Ordu, militarizm ve milliyetçilik. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 140-154. ISBN 9750500873 (v.4)

Kahraman, Hasan Bülent and Kocabaşoğlu, Uygur (2002) Bir zihniyet, kurum ve kimlik kurucusu olarak batılılaşma. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Modernleşme ve Batıcılık. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 3. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 125-141. ISBN 9750500431 (v.3)

2001

Koçak, Cemil (2001) Tek-parti yönetimi, Kemalizm ve şeflik sistemi: ebedi şef/ milli şef. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Kemalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 2. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 119-137. ISBN 9750500059 (v.2)

Koçak, Cemil (2001) Osmanlı Türk siyasi geleneğinde modern bir toplum yaratma projesi olarak anayasanın keşfi: yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 72-82. ISBN 9754709106 (v.1)

Koçak, Cemil (2001) Namık Kemal, Cumhuriyet'e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in birikimi. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 244-249. ISBN 9754709106 (v.1)

This list was generated on Sat Nov 27 03:23:57 2021 +03.