title
  

Creator/Author/Editor: Alkan, Mehmet

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2012

Koçak, Cemil (2012) Yeni belgeler ışığında CHP-devlet bütünleşmesi üzerine notlar. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2008

Koçak, Cemil (2008) Yeni Belgeler ve Bilgilerle Otuzlu ve Kırklı Yıllarda Türkiye'de Yahudiler. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Kemal Karpat Armağanı. İmge Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

This list was generated on Sat Sep 11 04:02:10 2021 +03.