title
  

Creator/Author/Editor: Akyıldız, Ali

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2020

Atçıl, Abdurrahman (2020) Caliphate redefined: the mystical turn in Ottoman political thought. [Book Review]

2018

Yelçe, Zeynep Nevin (2018) Müzmin bir Venedik elçisi: Pietro Zen. In: V. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye

2015

Cornelissen Aydemir, Marloes (2015) The trials and tribulations of a Dutch Merchant in Istanbul: auctions at the Dutch Embassy in the eighteenth-century Ottoman capital. In: III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye

2014

Cornelissen Aydemir, Marloes (2014) Paintings, powder puffs, and porcelain chocolate cups in Pera: the private world of the Dutch Ambassador's sister in early 18th-century Istanbul. In: II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye

2012

Somel, Selçuk Akşin (2012) II. Abdülhamid dönemi eğitimine genel bakış ve 1980 sonrası ikincil kaynakların kısmî bir değerlendirmesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Abdülhamit Araştırmaları. Klasik Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2010

Somel, Selçuk Akşin (2010) Türkiye'de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid. Küre Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

This list was generated on Sat Nov 20 02:51:55 2021 +03.