title
  

Creator/Author/Editor: Önder, Çetin

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2021

Wasti, Arzu S. and Önder, Çetin (2021) Employee trust in organization across cultures: a multilevel model. In: Gillespie, Nicole and Fulmer, C. Ashley and Lewicki, Roy J., (eds.) Understanding trust in organization: a multilevel perspective. SIOP Organizational Frontiers Series. Routledge, United States. ISBN 9781138327597 (Print) 9781138327580 (Print) 9780429449185 (Online)

2016

Önder, Çetin and Üsdiken, Behlül (2016) Kurumsal mantıklar, örgüt altyapısı ve örgütsel alanlarda değişim: Türkiye'de işçi sendikalarının tarihsel gelişimi, 1947-1980. ODTÜ Gelişme Dergisi, 43 (2). pp. 573-605.

2009

Wasti, S. Arzu and Önder, Çetin (2009) Commitment across cultures: progress, pitfalls, and propositions. In: Klein, Howard and Becker, Tom and Meyer, John P., (eds.) Commitment in Organizations: Accumulated Wisdom and New Directions. SIOP Organizational Frontiers Series. Routledge Academic / Taylor & Francis Inc., New York, USA, pp. 309-343. ISBN 978-1-84872-830-1 (hardback) 978-0-203-88212-2 (electronic)

2007

Wasti, S. Arzu and Tan, Hwee Hoon and Brower, Holly H. and Önder, Çetin (2007) Cross-cultural measurement of supervisor trustworthiness: an assessment of measurement invariance across three cultures. Leadership Quarterly, 18 (5). pp. 477-489. ISSN 1048-9843

Üsdiken, Behlül and Önder, Çetin (2007) Örgütsel ekoloji: örgüt toplulukları ve çevresel ayıklama. In: Sargut, A. Selami and Özen, Şükrü, (eds.) Örgüt Kuramları. İmge Yayınevi, Ankara, pp. 133-191. ISBN 9789755335360

2006

Önder, Çetin (2006) Political opportunity, organizational infrastructure and organizational founding: trade unions in İstanbul and Ankara, 1947-1980. [Thesis]

2003

Wasti, S. Arzu and Önder, Çetin (2003) Kültürlerarası çalışmalarda yöntem: örgütsel bağlılık yazınından dersler. Yönetim Araştırmaları Dergisi , 3 (2). pp. 125-145. ISSN 1303-4979

2002

Önder, Çetin and Wasti, S. Arzu (2002) İş güvencesi endeksi ve iş güvencesi memnuniyeti ölçeği: güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1). pp. 23-47. ISSN 1303-4979

This list was generated on Sun Sep 19 21:07:46 2021 +03.