title
  

Creator/Author/Editor: Öncü, Ahmet

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

2020

Öncü, Ahmet and Öncü, Sabri T. (2020) Debt, wealth and climate globally coordinated climate authorities for financing green. Economic and Political Weekly, 55 (16). pp. 20-23. ISSN 0012-9976 (Print) 2349-8846 (Online)

2018

Balkan, Erol and Öncü, Ahmet (2018) Convergence and competition among the new Turkish middle classes. Current History, 117 (803). pp. 350-354. ISSN 0011-3530 (Print) 1944-785X (Online)

2017

Öncü, Ahmet (2017) On the possibility of a "Soviet of technicians": Veblen's cumulative causation applied to the Turkish case. Review of Radical Political Economics, 49 (1). pp. 67-82. ISSN 0486-6134 (Print) 1552-8502 (Online)

2016

Hudson, Michael and Öncü, Ahmet, eds. (2016) Absentee ownership and its discontents: critical essays on the legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet (2016) Business ideology and engineers as vanishing mediators. In: Hudson, Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet (2016) Masterless engineers of Turkey: an institutional evolution corroborating Veblen's theory of engineers. In: Hudson , Michael and Öncü, Ahmet, (eds.) Absentee Ownership and Its Discontents: Critical Essays on the Legacy of Thorstein Veblen. ISLET (Institute for the Study of Long-term Economic Trends), London and New York. ISBN 978-3-9814842-7-4

Öncü, Ahmet (2016) On the social origin of the Turkish leisure class: for a Veblenian turn in the Marxian research program of Turkish studies. In: Plotkin, Sidney, (ed.) Anthem Series in Great Sociologists: Thorstein Veblen. Anthem Press, London. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Koçan, Gürcan (2016) Corruption and democracy in Turkey. In: Keleher, Lori and Drydyk, Jay, (eds.) Routledge Handbook of Development Ethics. Routledge, London and New York. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Balkan, Erol (2016) Nouveaux riches of the city of minarets and skyscrapers: neoliberalism and the reproduction of the Islamic middle class in Istanbul. Research and Policy on Turkey, 1 (1). pp. 29-45. ISSN 2376-0818 (Print) 2376-0826 (Online)

2015

Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet, eds. (2015) The neoliberal landscape and the rise of Islamist capital in Turkey. Berghahn Books, New York and Oxford. ISBN 978-1-78238-638-4

2014

Öncü, Ahmet (2014) Turkish capitalist modernity and the Gezi revolt. Journal of Historical Sociology, 27 (2). pp. 151-176. ISSN 0952-1909 (Print) 1467-6443 (Online)

Öncü, Ahmet (2014) TMMOB yalnızca bir meslek örgütü değildir: Veblen'in kümülatif nedensellik yönteminin Türkiye'ye uygulanması. Elektrik Mühendisliği Dergisi, 450 . pp. 87-96. ISSN 0013-5402

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2014) Emotions, morality and Gezi revolt in Turkey. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet (2014) Laik/İslamcı ikili karşıtlığı: Türkiye'nin modernleşmesi ve yaşam. (Accepted/In Press)

Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet, eds. (2014) Neoliberalizm, islamcı sermayenin yükselişi ve AKP. Yordam Kitap, İstanbul. ISBN 9786054836598

Öncü, Ahmet, ed. (2014) Veblen: kapitalizm ve ötesi. Habitus, İstanbul. (Accepted/In Press)

2013

Öncü, Ahmet and Oğurlu, Anita (2013) A Gramscian reflection on the Laic/Islamic schism in the Turkish dominant class: the case of media. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2013) Reproduction of the "new" Islamic middle class in the neoliberal landscape of Turkey. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

2011

Öncü, Ahmet and Öncü, T. Sabri (2011) G20 Seul zirvesi sonrası politik ve iktisadi gelişmeler ve Türkiye. In: Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and its Near Abroad, İzmir, Türkiye

Öncü, Ahmet (2011) Mühendisler ve fiyat sistemi by Thorstein Veblen 1921. [Volumes Edited / Special Issues]

Öncü, Ahmet and Kocan, Gürcan (2011) Pragmatic ethics of environmentalist movements in Turkey. In: Doyle, Timothy and MacGregor, Sherilyn, (eds.) Global Perspectives on Environmentalism. Praeger, California, USA. (Accepted/In Press)

2009

Öncü, Ahmet (2009) Wither business ideology: revisiting Veblen's theory of engineers as revolutionary actors. Review of Radical Political Economics, 41 (2). pp. 196-215. ISSN 0486-6134 (Print) 1552-8502 (Online)

Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2009) Marksist perspektiften krize bakış: başka bir dünya mümkündür. Toplum ve Hekim Dergisi, 24 (1). ISSN 1300-4387

2008

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2008) Neoliberal Landscape and the Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. NOVA, New York. (Accepted/In Press)

2007

Öncü, Ahmet (2007) "Yekin mühendis" beratı ya da şahsiyetli soyut emekçiler: TMMOB nereye? DM Teorik-Politik Dergi, 1 (4). pp. 122-141.

Öncü, Ahmet (2007) Küreselleşme. In: Başkaya, Fikret and Ördek , Aydın, (eds.) İktisadi Kurumlar Sözlüğü. Özgür Üniversite, Ankara. (Accepted/In Press)

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2007) Rejuvenating citizenship in the context of diversity. epsNet Kiosk Plus, THE NET Journal of Political Science, 5 (1). pp. 109-119.

Öncü, Ahmet (2007) Şirket. In: Başkaya, Fikret, (ed.) İktisadi Kurumlar Sözlüğü. Özgür Üniversite, Ankara. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Köse, Ahmet Haşim (2007) Imbalances in the world economy and congestion in the periphery. In: Köse, Ahmet Haşim and Şenses, Fikret and Yeldan, Erinç, (eds.) Neoliberal Globalization as New Imperialism: Case Studies on Reconstruction of the Periphery. Political Economy. Nova, New York.

2006

Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2006) Tahsildarlar ve borçlular: karşı-iktisat gözüyle dünya kapitalizmi ve Türkiye. Evrensel Basım Yayınları; 304. Politika Dizisi. Evrensel , İstanbul. ISBN 975610631X

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2006) From the morality of living to the morality of sying: hunger strikes in Turkish prisons. Citizenship Studies, 10 (3). pp. 349-372. ISSN 1469-3593

Öncü, Ahmet (2006) Sanayileşmeyi yeniden düşünmek: rekabet mi? dayanışma mı? In: Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya

2005

Öncü, Ahmet and Koçan, Gürcan (2005) High life, low life and common life: The role of affections and love in citizenship. Norwegian Journal of Migration Research, 2005 (2). pp. 57-71.

Öncü, Ahmet and Kocan, Gürcan (2005) Re-envisioning boundaries of citizenship, political identity and belonging: the case of Bergama movement in Turkey. In: Sıcakkan, Hakan and Lithman, Ygnve, (eds.) Changing the Basis of Citizenship in the Modern State. Studies in Political Science. The Edwin Mellen, New York, pp. 101-133. ISBN 077346025X

Öncü, Ahmet (2005) Dünya ekonomisi nereye? İktisat Dergisi, 2005 (459-460 ). pp. 3-14.

Tunçalp, Deniz and Öncü, Ahmet and Denizel, Meltem (2005) Recursive dualism of technology: reconstructing the process of technology adaptation in organizations. In: The 21st EGOS Colloquium 2005, European Group for Organizational Studies, Berlin, Germany

Tekelioğlu, Orhan and Öncü, Ahmet (2005) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-inceleme dizisi; 184.. İletişim , İstanbul, pp. 1-366. ISBN 9750503422

Öncü, Ahmet and Demiröz, Demir (2005) Türkiye'de piyasa toplumunun oluşumunda hegemonyanın rolü: bir gerçeklik projesi olarak beyaz Türklük. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. Hocalara Saygı. İletişim, İstanbul. ISBN 9750503422

Öncü, Ahmet (2005) The politics of permanent crisis: class, ideology and state in Turkey. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantisizminin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-İnceleme Dizisi; 184. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

2004

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2004) Citizen Alevi in Turkey: beyond confirmation and denial. Journal of historical sociology, 17 (4). pp. 464-489. ISSN 0952-1909

Öncü, Ahmet and Tunçalp, Deniz and Denizel, Meltem (2004) Enterprise resource planning technology as a source of change and stability in organizations. In: EuroMA 2004, Operations as a Change Agent, Paris

Öncü, Ahmet (2004) Kamusal hizmetler neden ticarileştiriliyor? Ticarileşen hizmetler neden "serbest rekabete açılıyor?". TMMOB, Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü . pp. 17-24.

Öncü, Ahmet and Köse, Ahmet Haşim (2004) Mühendislerin toplumsal evrimi üzerine gözlemler. In: Balkan, Neşe and Savran , Sungur, (eds.) Neoliberalizmin tahribatı: Türkiye'de ekonomi, toplum ve cinsiyet. Metis, İstanbul. ISBN 9753424469

2003

Öncü, Ahmet (2003) Dictatorship plus hegemony: a Gramscian analysis of the Turkish state. Science & Society, 67 (3). pp. 303-328. ISSN 0036-8237

UNSPECIFIED

Öncü, Ahmet (2016) On the non-European social origin of Turkey: combining Veblen's theory of the leisure class with Marx's Asiatic mode of production. (Revise/Resubmitted)

This list was generated on Sun Sep 19 21:05:35 2021 +03.