title
  

Faculty/Program: School of Languages

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items at this level: 80.

2021

Kütükçü, Tamer (2021) 1970 sonrası kadın romancılığı: duyarlılıklar, öncelikler ve stratejiler. Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, Türkiye. ISBN 9786257686174

Kütükçü, Tamer (2021) Dügâh Kâr'ın dört mevsimi: Türk musikisinde esere "performer-oriented theory" (icracı-merkezli kuram) üzerinden yaklaşmak ve kimi değerlendirmeler. In: Karakaya, Fikret, (ed.) Osmanlı - Türk Müziğine Bakışlar: Tarih, Teori ve İcra. Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, pp. 340-346. ISBN 9786053965299

2020

Kütükçü, Tamer (2020) Geyikli'nin sarmaşıkları: memleketimden buruk sevgi hikayeleri. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 9786051558851

2019

Smith, Jonathan Marcus and Arslan, Berna and Çiçekoğlu Daryavuz, Deniz and Satak, Görkem and Güçeri, Meral and Çoksezen Metel, Nurdan, eds. (2019) Pathways that inspire us: proceedings of the Sabanci University School of Languages International Conference 4th-5th May 2018. Sabanci University, Istanbul. ISBN 978-605-2095-30-0

Güçeri, Meral (2019) Excellence in education at Sabanci University: a case study of Oxford University. Research Report. Sabanci University.

2018

Kütükçü, Tamer (2018) Hayatın dinamiklerinden yazınsal metne: Tanzimat romanı (Sosyolojik ve anlatı-bilimsel bir inceleme). Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 6051556406

Simpson, Adam John (2018) 5 ways to effectively use images with lower level students. TESOL TR Professional ELT Magazine Online, 1 (2). pp. 33-36.

2016

Simpson, Adam John and Howard, Rob and Veigga, T. and Lam, Noreen and Petrie, David and Wade, Phil and Smith, Mike (2016) Parsnips in ELT: stepping out of the comfort zone (Vol. 2). Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781311803504

Simpson, Adam John (2016) The successful incorporation of blended learning into the language curriculum. Advanced Education, 3 (5). pp. 96-107. ISSN 2409-3351 (Print) 2410-8286 (Online)

2015

Kütükçü, Tamer (2015) İş dünyası iletişim rehberi: iş hayatının farklı alanlarında dili etkili kullanma stratejileri. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 9786051553122

Rodrigues, Brian and Köktürk, Birgül and Sarıgül Aydoğan, Hatice and Güçeri, Meral and İskenderoğlu Önel, Zeynep, eds. (2015) Refresh: The Changing Role of Freshman English. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786054348985

Simpson, Adam John (2015) Death in Riyadh: a cautionary tale for expat language teachers in the Middle East. Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781310856181

Simpson, Adam John (2015) How to present at a Language Teacher's Conference. Smashwords, Smashwords E-Book (Published Online). ISBN 9781310032288

Simpson, Adam John (2015) Investigating the emotional and physical aspects of the language classroom. Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781310674075

Simpson, Adam John (2015) The good guy Greg guide to motivating language learners. Smashwords, Smashwords E-Book (Published Online). ISBN 9781310732935

Simpson, Adam John (2015) Using games in the language classroom. Smashwords, Smashwords E-Book (Published Online). ISBN 9781310144615

Smith, Mike J.C. and Lemos, Cecilia and Petrie, David and Simpson, Adam John and Bilsborough, Katherine and Lam, Noreen and Wade, Phil (2015) Parsnips in ELT: stepping out of the comfort zone (Vol. 1). Smashwords, E-book (Published Online). ISBN 9781311836045

Kütükçü, Tamer (2015) Sevgi Soysal'da cinselliğin yazımı. In: Şahbenderoğlu, İpek and Şahin, Seval, (eds.) İsyankâr Neşe. İletişim Yayınları: 2242. Edebiyat Eleştirisi Dizisi: 49.. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750518584

Simpson, Adam John (2015) The nine golden rules of using games in the language classroom. ETAS Journal: The Magazine for English Professionals, 33 (2). pp. 20-21.

Simpson, Adam John (2015) How we made an 'English for maths and science' course. In: 48th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Harrogate, England

Westbrook, Carolyn and Holt, Peter Stephen (2015) Addressing the problem of outside assistance in pre-sessional writing assessments. Journal of English for Academic Purposes, 18 . pp. 78-83. ISSN 1475-1585

2014

Kütükçü, Tamer (2014) Geçmiş zamanların, mekânların ve hatırlamaların rafında: Kadıköy'ün kitabı. Ötüken Neşriyat, İstanbul. ISBN 978-605-155-115-9

Kurtoğlu Eken, Deniz (2014) Sabancı University School of Languages Trainer Education Program (SLTEP): A case study on trainer education in Turkey. In: Boyd, Pete and Szplit, Agnieszka and Zbróg, Zuzanna, (eds.) Teacher Educators and Teachers as Learners: International Perspectives. Libron, Kraków, pp. 97-120. ISBN 978-83-64275-91-3

Simpson, Adam John (2014) 3 techniques for increasing teenage student motivation in the language classroom. Teaching English Associates .

Simpson, Adam John (2014) Earl Stevick (1923-2013): the continuing relevance of Earl Stevick's seven learning categories. Humanising Language Teaching, 16 (1). ISSN 1755-9715

Simpson, Adam John (2014) Four great things to do with newspapers. ETAS Journal: The Magazine for English Professionals, 31 (2). pp. 36-36.

Simpson, Adam John (2014) Friend or foe? The effects of mini-dictionaries on student learning. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2 (4). pp. 703-706. ISSN 2334-9182 (Print) 2334-9212 (Online)

Simpson, Adam John (2014) Homework: should we give it or not? Teaching English Associates .

Simpson, Adam John (2014) Some thoughts on teaching reading for new language teachers. ETAS Journal: The Magazine for English Professionals, 31 (2). pp. 30-32.

Simpson, Adam John (2014) The 10 commandments of teaching 'generation Y' with technology. Humanising Language Teaching, 16 (6). ISSN 1755-9715

Simpson, Adam John (2014) The greatest creative writing activity ever. ETAS Journal: The Magazine for English Professionals, 32 (1). pp. 45-45.

Simpson, Adam John (2014) The language classroom: now and the future. Teaching English Associates .

Simpson, Adam John (2014) You're teaching EAP? Forget most of what you know about grammar (kind of!). International Teacher Development Institute .

Simpson, Adam John (2014) Bridging the gap between prep classes and freshman year. In: Sarp Simpson, Çağla, (ed.) Innovations in English Language Teaching and Learning: The Turkish Perspective. Crowd Source ELT, Istanbul, Turkey, pp. 138-150. ISBN 978-605-86489-0-6

Simpson, Adam John and Dodigovic, Marina (2014) How to teach generation Y with technology. In: Dodigovic, Marina, (ed.) Attitudes to Technology in ESL/EFL Pedagogy. TESOL Arabia Publications, Dubai, United Arab Emirate, pp. 333-341. ISBN 978-9948-20-690-3

Simpson, Adam John and Mengi, Eylem (2014) The characteristics of an exemplary teacher: what are they? Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2 (1). pp. 89-99. ISSN 2334-9182 (Print) 2334-9212 (Online)

2013

Çelik, Sercan and Simpson, Adam John (2013) English language teacher education. In: Baran, Evrim, (ed.) The Many Faces of TPACK: Perspectives and Approaches. Wikibooks / Wikimedia, The Wikimedia Foundation.

Deveci, Tanju and Simpson, Adam John (2013) Developing academic vocabulary objectives: corpus analysis and word lists. In: Bosworth, Leah Ruth and Smith, Candoğan Marcus and Kurtoğlu Eken, Deniz, (eds.) A Practical Guide to English Language Curriculum Development in An Academic Context. Series of Sabanci University School of Languages. Black Swan Publishing House, Istanbul, Turkey, pp. 77-88. ISBN 978-605-4664-17-7

Kütükçü, Tamer (2013) Sait Faik'in berikileri: azınlıklar. In: Armağan, Yalçın, (ed.) Sait Faik Abasıyanık. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi; 44. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp. 344-371. ISBN 9789751736796

Kütükçü, Tamer (2013) Bir travmanın iki yüzü: içimizdeki şeytan ve huzur. In: Sönmez, Sevengül, (ed.) Sabahattin Ali. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi: 46. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. ISBN 9789751736772

Simpson, Adam John (2013) A coursebook in the life of. Take a Photo and…: The Eltpics Ideas Site for Teachers .

Simpson, Adam John (2013) Designing a scenario-based syllabus for young learners. Humanising Language Teaching, 15 (3). ISSN 1755-9715

Simpson, Adam John (2013) Games in the language classroom: the 'when' & the 'how'. International Teacher Development Institute .

Simpson, Adam John (2013) Leveraging young learners' use of technology. International Teacher Development Institute .

Simpson, Adam John (2013) Making the most of your classroom. International Teacher Development Institute .

Simpson, Adam John (2013) The role of questions in teaching thinking and learning. International Teacher Development Institute .

Simpson, Adam John (2013) Email English (2nd Edition) by Paul Emmerson. [Book Review]

Simpson, Adam John (2013) Genres across the disciplines: student writing in higher education. [Book Review]

Simpson, Adam John (2013) Why don't your group activities work well? In: Achieving Excellence through Life Skills Education: The 18th TESOL Arabia Conference, Dubai, United Arab Emirates

2012

Kütükçü, Tamer (2012) Radyoculuk geleneğimiz ve Türk musikisi. Ötüken Yayınları; 924. Kültür Serisi ; 490. Ötüken Yayınları, İstanbul. ISBN 9789754378887

Gümüştüs, Nadire Banu (2012) Rüzgar zeytin ve mektup için. In: Koçak, Murat, (ed.) Rüzgar Şiir Yaşam: Zaman Aşımı/Zaman Aşar mı? UNSPECIFIED, pp. 88-93. ISBN 9789944571722

Simpson, Adam John (2012) Why isn't group work inspiring your students? In: Embracing Challenges: The 11th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey

Simpson, Adam John (2012) CLIL activities by Liz Dale and Rosie Tanner. [Book Review]

Simpson, Adam John (2012) Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP - B2 upper intermediate. [Book Review]

Simpson, Adam John (2012) English for psychology in higher education studies by Jane Short. [Book Review]

2011

Görür Atabaş, Hülya and Turner, Sharon, eds. (2011) Expectations eclipsed in foreign language education: learners and educators on an ongoing journey. Sabancı Üniversitesi Yayınları. Sabancı Üniversitesi, İstanbul. ISBN 9786054348220

Simpson, Adam John (2011) Why use games in the language classroom? Humanising Language Teaching, 13 (2). ISSN 1755-9715

Simpson, Adam John and Mengi, Eylem (2011) What are the characteristics of a good teacher? In: 15th International INGED Conference: “Taking It To The Limits”, Ankara, Turkey

2010

Kütükçü, Tamer (2010) Türk kadın yazınında kadın bedeni ve cinselliğinin temsili. Cinius Yayınları. İnceleme Araştırma Eleştiri Dizisi.. Cinius Yayınları, İstanbul. ISBN 9786051270203

Demirdirek, Neslihan and Özgirin, Nezaket and Salatacı, Reyhan (2010) E-documentaries in content-based instruction (CBI) in an academic EFL setting. In: 3rd International Conference on Telling ELT Tales out of School, Famagusta, Cyprus

Deveci, Tanju (2010) The use of complaints in the inter-language of Turkish EFL learners (El uso de los reclamos en el Inter-lenguaje de estudiantes de Inglés como lengua extranjera en Turquía). Colombian Applied Linguistics Journal, 12 (2). pp. 25-42. ISSN 0123-4641

Simpson, Adam John (2010) In search of the A word: can ambition survive in TEFL? IATEFL Voices (215). pp. 4-5. ISSN 1814-3830

Simpson, Adam John (2010) Practice makes...? In: IATEFL TEA SIG (Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group) Conference, Famagusta, Cyprus

Simpson, Adam (2010) Practice makes…? In: Jendli, Adel, (ed.) Oral Communication for EFL Speakers: Theory, Research, and Pedagogy. Tesol Arabia, Dubai.

2009

Deniz , Kurtoğlu Eken (2009) The less easily definable in effective teaching: giss and its implications for language teacher training and development. VDM Verlag Dr. Müller, Germany. ISBN 9783639155334

Eken, Ali Nihat (2009) Representations of Turkish immigrants in Turkish-German Cinema: Tevfik Baser’s 40 square meters of Germany and Fatih Akin’s head-on. VDM Verlag Dr. Müller, Germany. ISBN 9783639174168

Kütükçü, Tamer (2009) Gözünü süzme deniz: kızaran dalgaların gönlümü çok yaktı. In: Pekin, Müfide, (ed.) Mübadele öyküleri. "Mübadelenin 85. yılı öykü yarışması" seçkisi.. Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul, pp. 145-164. ISBN 9789759790592

2008

Deveci, Tanju (2008) Andragogical and pedagogical orientations of adult learners learning english as a foreign language. In: 2nd International English Language Teaching Conference: ELT Profession: Challenges and Prospects (ELT 2006), Famagusta, North Cyprus

Görür Atabaş, Hülya (2008) Coaching in academic writing. In: Krzanowski, Mark, (ed.) Current Developments in English for Academic, Specific and Occupational Purposes. Current Developments in English. Garnet Education, United Kingdom. ISBN 9781859644393

Simpson, Adam John (2008) Are you an effective teacher of reading? Horizons: The Journal of David’s English Teaching World (Issue 4). pp. 7-13. ISSN 1756-2422

2007

Simpson, Adam John (2007) Friend or foe? The Effects of mini-dictionaries on student learning. Horizons: The Journal of David’s English Teaching World, December 2007 (Issue 2). pp. 6-14. ISSN 1756-2422

Simpson, Adam John (2007) Developing a vocabulary syllabus. In: Davidson, Peter, (ed.) Teaching and Learning Vocabulary in Another Language. TESOL Arabia, Dubai, United Arab Emirates, pp. 227-236. ISBN 9948-8566-6-X

Simpson, Adam John (2007) The Internet: the world’s greatest corpus & motivational tool. In: Davidson, Peter, (ed.) Using Technology in the Classroom. TESOL Arabia, United Arab Emirates. (Accepted/In Press)

2006

Simpson, Adam John (2006) Let's collocate: student generated worksheets as a motivational tool. Humanising Language Teaching, 8 (6). ISSN 1755-9715

Simpson, Adam John (2006) Let's collocate: student generated worksheets as a motivational tool. In: 40th INTERNATIONAL ANNUAL IATEFL CONFERENCE AND EXHIBITION 8TH-12TH APRIL 2006 PROGRAMME, Harrogate, England

2004

Eken, Ali Nihat (2004) Seeing what we look at: a study on media literacy and its effects. Thinking Classroom, 5 (2). pp. 5-12.

Operstein, Natalie and Kütükçü, Tamer (2004) Türkiye Türkçe'sindeki /e/ ünlüsünün sesbirimcikleri üzerine. Dilbilim Araştırmaları . pp. 29-50.

2003

Eken, Ali Nihat (2003) You've got mail: a film workshop. ELT J, 57 (1). pp. 51-59.

Simpson, Adam John and Rodrigues, Deniz Özden and Deveci, Tanju (2003) Developing a vocabulary syllabus. Beyond the Boundaries: English in an Academic Environment. Sabanci University , İstanbul.

2002

Eken, Ali Nihat (2002) The third eye. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 46 (3). pp. 220-230. ISSN 1081-3004

This list was generated on Tue Oct 12 04:03:53 2021 +03.