title
  

Faculty/Program: Gender Studies

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items at this level: 32.

2021

Göker, Zeynep Gülru and Özbay, Cenk (2021) beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet) / v.10. [Volumes Edited / Special Issues]

Göker, Zeynep Gülru and Özbay, Cenk (2021) Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı. [Volumes Edited / Special Issues]

Özbay, Cenk and Öktem, Kerem (2021) New Perspectives on Turkey: Dossier on Turkey's Queer Times. [Volumes Edited / Special Issues]

Çelik, Ayşe Betül and Göker, Zeynep Gülru (2021) Dialogue in polarized societies: women's encounters with multiple others. New Perspectives on Turkey, 64 . pp. 31-54. ISSN 0896-6346 (Print) 1305-3299 (Online)

Özbay, Cenk and Öktem, Kerem (2021) Turkey's queer times. New Perspectives on Turkey, 64 . pp. 117-130. ISSN 0896-6346 (Print) 1305-3299 (Online)

Terzioğlu, Ayşecan (2021) Günümüz Türkiye'sinde tütün bağımlılığının medikalizasyonu ve toplumsal arkaplanı. In: 4. Ulusal Antropoloji Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka Kampüsü (Accepted/In Press)

Terzioğlu, Ayşecan (2021) Covid-19 ve değişimlerin gizli öznesi olarak salgınlar. In: Sabancıoğlu, Müsemma and Şaylan, Defne Üçer, (eds.) Meraklısına Bilim 2020. Doğan Kitap, İstanbul, pp. 24-29. ISBN 9786050981506

2020

Adak, Hülya and Gocek, Fatma Müge and Suny, Ron, eds. (2020) Critical approaches to genocide: politics, history and aesthetics of 1915. Routledge, UK. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2020) Imagining gender+ justice amidst the pandemic: the year in Turkey. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2020) Trauma and genocide studies in contested terrains. In: Adak, Hülya and Göçek, Müge and Suny, Ronald, (eds.) Critical Approaches to Genocide: History, Politics and Aesthetics of 1915. Routledge, Oxford. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya and Wittmann, Richard, eds. (2020) Gender in Ottoman and Turkish studies. Max Weber Stiftung. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2020) Critical research methodologies in Ottoman and Turkish literature. In: Uysal, Zeynep and Havlıoğlu, Didem, (eds.) A Handbook of Turkish Literature. Routledge. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2020) Methodological challenges to Ottoman and Turkish literary scholarship: gender, aesthetics and sociopolitical contexts. In: Uysal, Zeynep and Havlıoğlu, Didem, (eds.) A Handbook of Turkish Literature. Routledge. (Accepted/In Press)

Dolanbay, Mehmet and Kütük, Mehmet Serdar and Terzioğlu, Ayşecan and Özgün, Mahmut Tuncay and Subaşıoğlu, Aslı (2020) Factors influencing the acceptance of prenatal testing by pregnant women. Kuwait Medical Journal, 52 (2). pp. 138-142. ISSN 0023-5776

Göker, Zeynep Gülru (2020) Galatasaray Meydanı'nda vücut bulan vicdan ve adalet: cumartesi anneleri / insanları. beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Beyoğlu), 9 . pp. 170-174.

Göker, Zeynep Gülru (2020) Özenli vatandaşlık: feminist özen etiğini yeniden politikleştirmek. Journal for Women's Studies, 21 (1). pp. 89-106. ISSN 1302-9916

Özbay, Cenk and Soybakış, Ozan (2020) Political masculinities: gender, power, and change in Turkey. Social Politics, 27 (1). pp. 27-50. ISSN 1072-4745 (Print) 1468-2893 (Online)

Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Kılıç, Bülent, (ed.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) Yayınları, Ankara. (Accepted/In Press)

Terzioğlu, Ayşecan and Erdal, Serhat (2020) Halk sağlığı ve antropoloji. In: Okyay, Pınar and Kılıç, Bülent, (eds.) Türkiye Sağlık Raporu 2020. Hipokrat Yayınevi, Ankara. (Accepted/In Press)

2019

Altınay, Ayşe Gül and Contreras, María José and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, eds. (2019) Women mobilizing memory. Columbia University Press, New York, NY. ISBN 9780231191852

(2019) Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı. İletişim Yayınları 2771. Araştırma-İnceleme Dizisi 455. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 978-975-05-2682-4

Abiral, Bürge and Altınay, Ayşe Gül and Çalışkan, Dilara and Yıldız, Armanc (2019) Curious steps: mobilizing memory through collective walking and storytelling in Istanbul. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, NY. ISBN 9780231191852

Adak, Hülya (2019) Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past. In: Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa, (eds.) Women Mobilizing Memory. Columbia University Press, New York, pp. 455-475. ISBN 9780231191852

Göker, Zeynep Gülru (2019) Memories, stories and deliberation: digital sisterhood on feminist websites in Turkey. European Journal of Women's Studies, 26 (3). pp. 313-328. ISSN 1350-5068 (Print) 1461-7420 (Online)

Göker, Zeynep Gülru and Polatdemir, Aslı (2019) Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmaları: bir temel değerlendirme çalışması. Monograph. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) & Research Worldwide Istanbul, İstanbul.

2018

Adak, Hülya (2018) Unsettling the canon of the theatre of the absurd: Halide Edib's masks or souls? and its other lives. Comparative Drama (SI), 52 (3-4). pp. 275-299. ISSN 0010-4078 (Print) 1936-1637 (Online)

Adak, Hülya and Altınay, Rüstem Ertuğ (2018) Introduction: theatre and politics in Turkey and its diasporas. [Volumes Edited / Special Issues]

Göker, Zeynep Gülrü (2018) Gender, care and welfare: can caretakers allowances or basic income promote gender equality? Kadın/Woman 2000: Journal of Women's Studies, 19 (1). pp. 115-130. ISSN 1302-9916

Göker, Zeynep Gülrü (2018) Üniversitede cinsel tacizi önleme: Koç Üniversitesi'nin hikayesi. In: Uygur, Gülriz and Şimga, Fatma Hülya, (eds.) Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Magosa, Kuzey Kıbrıs, pp. 81-88.

O'Neil, Mary Lou and Bencivenga, Rita and Göker, Zeynep Gülru and Uçan Çabukçu, Sevgi (2018) Perspectives on gender studies in Turkey. AG About Gender - International Journal of Gender Studies, 7 (14). pp. 208-226. ISSN 2279-5057

Terzioğlu, Ayşecan (2018) Sağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: Türkiye'de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlar. Toplum ve Hekim Dergisi, 33 (6). pp. 455-464. ISSN 1300-4387

2017

Şimga, Fatma Hülya and Göker, Zeynep Gülrü (2017) Whither feminist alliance? secular feminists and Islamist women in Turkey. Asian Journal of Women's Studies, 23 (3). pp. 273-293. ISSN 1225-9276 (Print) 2377-004X (Online)

This list was generated on Tue Oct 19 00:41:23 2021 +03.