title
  

Open Access Policy

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Misyon

Sabancı Üniversitesi’nin araştırma bulgularının etkisini ve global görünürlüğü arttırmak için açık erişim yayıncılığı teşvik etmek ve bilimsel iletişim sürecindeki bütün bu engellerin kaldırılmasına destek olmak

Amaç

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Arşivi (Araştırma Veritabanı) ile Üniversite’nin araştırmalardaki etkisini arttırmayı, akademik çalışmaların duyurularak yayınlardan yararlanmanın arttırılmasını ve Üniversite’nin bilimsel ve akademik mirasını bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Bu politika Sabancı Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve Üniversite mensupları tarafından gerçekleştirilen akademik çalışmaları ve bu akademik çalışmaların Araştırma Veritabanı’na eklenerek telif hakları dikkate alınarak açık erişimi destekleyecek şekilde sunulmasını kapsar.

Tanımlar

 • Açık Erişim: Sabancı Üniversitesi Mensupları tarafından gerçekleştirilen akademik çalışmalara ücret ödemeden, yasal ve teknik engel olmaksızın dijital olarak erişilmesi.
 • Akademik Çalışmalar: Sabancı Üniversitesi Mensuplarının araştırmaları, aldıkları fonlar ve yaratıcı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çalışmaları ifade eder.
 • Editör: Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı’na eklenenen kayıtların indekslenmesi, teknik ve format değişikliklerin yapılması, telif hakkı kurallarına göre erişilebilirliğin düzenlenmesi, Web of science, Scopus ve google akademik bilgilerini kayıtlara eklenmesi ile yayınların güncellenmesinden sorumlu kişi.
 • Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı: Üniversite’de üretilen bilimsel literatürün dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, korunduğu ve erişime sunulduğu bir kurumsal arşivdir.
 • Sabancı Üniversitesi Mensupları: Sabancı Üniversitesi'nin akademik, ders veren ”Emeritus” ve idari çalışanları, lisans, lisansüstü ve değişim öğrencileri, mezunları ve emeklileri.
 • Telif Hakkı: Edebi, bilimsel ve sanatsal alandaki her türlü özgün yaratının hak sahibi tarafından eserinin kullanımı için diğerlerine izin verme "özel hakları"dır. Bilgi Merkezi, koleksiyonlarında yer alan bilgi kaynaklarının kopyalanmasını veya kullanılmasını “Telif Hakkı Yasası” doğrultusunda yürütür.

İçerik

Araştırma Veritabanı aşağıdaki yayın türlerini içermektedir.
 • Makale (Article)
 • Konferans Bildirisi (Papers in Conference Proceedings)
 • Ön çalışma/rapor/makale veya Teknik Rapor (Working Paper / Technical Report)
 • Kitap (Book)
 • Kitap Bölümü (Book Section / Chapter)
 • Monograf (Monograph)
 • Editörlük yazısı olan yayınlar ve/veya Özel Sayılar (Volumes Edited / Special Issues)
 • Kitap Eleştiri (Book Review)
 • Patent (Patent)
 • Dergi, Kitap, Ansiklopedi, katalog gibi yayınlarda bulunan içerikler - Sanat sosyal için (Inclusions in Journals, Books, Encyclopedias, Catalogues)
 • Tez (Thesis)
 • Projeler (Projects)
Araştırma Veritabanı aşağıdaki etkinlik türlerini içermektedir.
 • Konferans/Çalıştay/Seminer Katılımı (Conference / Workshop / Seminar Item)
 • Tez ve/veya Bitirme Projesi Danışmanlığı (Thesis / Masters' Projects Supervision)
 • Sanat ve Tasarımda Yaratıcı Aktiviteler (Creative Activity in Art and Design)
 • Sergiler (Exhibition / Displays)
 • Ödüller, Üyelikler (Awards, Honors, Fellowships)
 • Editörlük kurulu üyeliği (Editorial Board Membership)
 • Diğer (Other)
Yayınlanma süreci içerisinde yer alan aşağıdaki versiyonlar için araştırma veritabanına kayıt girilebilmektedir.
 • Çalışma Taslakları (working drafts)
 • Başvuru Yapılmış Versiyonu (submitted versions (as sent to journals for peer-review))
 • Kabul Almış Versiyonu (accepted versions (author's final peer-reviewed drafts))
 • Yayınlanmış Verisonu (published versions (publisher-created files))
 • Araştırma Veritabanı’na yalnızca Sabancı kimlikli yayınlar kabul edilir. SU öncesi yayınlar için sistem içerisinde ayrı bir alana yönlendirme yapılır.
 • Araştırma Veritabanı’na eklenen etkinlikler ile statüsü “yayınlanmış (published)” olmayan yayınların, kullanıcı tarafından girişi yapılmış verileri doğru kabul edilerek, kayıt onaylanır.
 • Araştırma Veritabanı’na eklenen ve statüsü “yayınlanmış (published)” olan yayınlar ise, “yayıncı” bilgileri kontrol edilip, eksik bilgileri tamamlanarak onaylanır.
 • Araştırma Veritabanı’na eklenen yayınlar “Web of Science”da var ise, mevcut datalar bu veritabanında yer alan veriler doğrultusunda onaylanır.
 • Üstveri

  • Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı’nda kullanılan metada şemasında temel olarak Dublin Core alınıır.
  • Gerektiğinde bir kaynağın tam açıklamasını sağlamak için Dublin Core Metadata alanlarından eklemeler yapılabilir.
  • Dublin Core’da yer almayan metadata alanları gerektiğinde Sabancı Üniversitesi kurumu ihtiyaçlarına göre eklenebilir.
  • Herkes ücretsiz olarak metadataya erişebilir.
  • Metadata izinsiz olarak kar amacı gütmeyen ve Açık Arşiv Girişimi kapsamında kullanılabilir ya da orijinal metadataya link verilebilir. Bu durumda Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı referans olarak gösterilmeli ya da belirtilmelidir.
  • Metadata izin almadan ticari amaçlar için kullanılamaz.

  Telif Hakları

  Araştırma Veritabanı’nda bilimsel çıktıların tam metin (full text), ön baskı (pre-print) erişimleri yayınevi ve ambargo dönemlerine göre belirlenir. SHERPA/ROMEO referans olarak alınmaktadır.
  • Telif hakkı Sabancı Üniversitesi ve yazarda olan yayınların tam metin ya da objelerine ücretsiz erişilebilir. Bu yayınlardan yayınevi ve ambargo dönemine bağlı kısıtlaması olanlar ise ambargo süresi bitiminde açık erişime açılır.
  • Araştırma Veritabanı’ndaki akademik çalışmalar, kişisel çalışma ve araştırmalar, eğitim veya kar amacı gütmeyen amaçlar için herhangi bir formatta veya ortamda aşağıdaki bilgilerin verilmesi durumunda önceden izin almadan çoğaltılabilir, gösterilebilir ve sunulabilir.
   • Yazarlar, yayın adı ve tam bibliyografik bilgilerin detayları verilir.
   • Orijinal metadata sayfası için link ve/veya URL bilgisi verilir ve içerik hiçbir şekilde değiştirilemez
  • Yayınlar telif hakkı sahibinden resmi izin almadan herhangi bir formatta ya da ortamda satılamaz ve kullanılamaz.

  Koruma Saklama

  • Sabancı Üniversitesi, Araştırma Veritabanı’nda saklanan tüm yayınların erişimini ve okunabilmesini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir.
  • Yayınlar normal şartlarda Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı’nda süresiz olarak saklanır.

  Görevler

  • Bilgi Merkezi, Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabını’nın işletilmesi sürecinden sorumludur.
  • Patent ve Proje türündeki kayıtların sorumluluğu “Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Birimi”ne aittir.
  • Editör, indeksleme, teknik ve format değişiklikler ile telif hakkı kurallarına göre erişilebilirlik konularında yayınları silebilir, geri gönderebilir ve güncelleyebilir.
  • Sabancı Ünivertsitesi Mensupları Araştırma Veritabanı’na yayınlarını ekleyebilir.

  Yürürlük

  Bu Yönetmelik yayımı 20.07.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Araştırma Konseyi yürütür.