title   
  

Subject: PK Indo-Iranian languages and literatures

Number of items at this level: 2.

2015

Artan, Tülay (2015) I. Mahmud döneminde Boğaziçi: Temâşâ, Tefekkür, Tevakkuf ve "Şehr-i Sefa". In: Aynur, Hatice, (ed.) Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754). Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2014

Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Adıvar, Halide Edip, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul, pp. 205-210. ISBN 9789750722189

This list was generated on Fri Jan 15 23:34:27 2021 +03.