title   
  

Subject: JQ Political institutions and public administration (Asia, Africa, Australia, Pacific Area etc.)

Number of items at this level: 25.

2013

Çelik, Ayşe Betül (2013) Interlinking different forms of violence: women MPs' perception of violence against women and violence in the Kurdish issue in Turkey. (Submitted)

Jouan de Kervenoael, Ronan and Yfantis, Vasileios (2013) Articulating wider smartphone emerging security issues in the case of m-government in Turkey. In: Halpin, Edward Francis and Griffin, David and Rankin, Carolynn and Dissanayake, Lakshman and Mahtab, Nazmunnessa, (eds.) Digital Public Administration and E-Government in Developing Nations: Policy and Practice. IGI Global, USA, pp. 177-205. ISBN 9781466636910, 1466636912 (Print) 9781466636927 (Online)

2007

Kahraman, Hasan Bülent (2007) Türk sağı ve AKP. Agora Kitaplığı; 151. Güncel Siyasi Meseleler; 3. Agora Kitaplığı, İstanbul. ISBN 9789944916677

Çarkoğlu, Ali and Hale, William (2007) Politics of modern Turkey: critical concepts in the modern politics of the Middle East. Routledge, New York, pp. 1-1600. ISBN 0415411068

Kadıoğlu, Ayşe (2007) Denationalization of citizenship: the Turkish experience. Citizenship Studies, 11 (3). pp. 283-299. ISSN 1362-1025

Koçak, Cemil (2007) Tek parti döneminde CHP parti müfettişliğine ilişkin ek bilgi(ler). In: Alkan, Mehmet Ö. and Koraltürk, Murat and Bora, Tanıl, (eds.) Mete Tunçay'a Armağan. İletişim Yayınları; 1234. Armağan Kitaplar; 1. İletişim, İstanbul , pp. 675-681. ISBN 9789750504815

2006

Arıkan, E. Burak (2006) Turkish ultra-nationalists in office: whither democracy and democratization. (Submitted)

Çarkoğlu, Ali (2006) EU and dynamics of democratic rule of law in Turkey. In: Baudenbacher, Karl, (ed.) Transition from Hybird Regimes: External Influence and Domestic Constraints. Routledge, London . (Accepted/In Press)

Çarkoğlu, Ali and Hinich, Melvin J. (2006) A spatial analysis of Turkish party preferences. Electoral Studies, 25 (2). pp. 369-392. ISSN 0261-3794

Koçak, Cemil (2006) Belgelerle iktidar ve serbest Cumhuriyet Fırkası. İletişim Yayınları; 1195. Araştırma-İnceleme Dizisi; 203.. İstanbul, İletişim Yayınları. ISBN 9750504453

Sayarı, Sabri (2006) Democratisation in Turkey: The Role of Political Parties. [Book Review]

2005

Kadıoğlu, Ayşe (2005) Can we envision Turkish citizenship as non-membership. Citizenship in a global world: European questions and Turkish experiences. Routledge Studies in Governance and Change in the Global Era; 3. (210). Routledge , London, pp. 105-124. ISBN 0415354560

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Cultural and historical origins of Turkish citizenship: modernity as westernization. In: Keyman, Emin Fuat and İçduygu, Ahmet, (eds.) Citizenship and identity in a globalizing context: European questions and Turkish experiences. Global Governance Series. (373). Routledge Press, London.

Koçak, Cemil (2005) Ayın karanlık yüzü: tek-parti döneminde gayri müslim azınlıklar hakkında açılan Türklüğü tahkir davaları. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar (1). pp. 147-208. ISSN 1019-4681

Koçak, Cemil (2005) Parliament membership during the single-party system in Turkey (1925-1945). European Journal of Turkish Studies (Thematic Issue; 3. Being a MP in contemporary Turkey). pp. 1-19. ISSN 0161-5703

2004

Akçapar, Burak and Akgün, Mensur and Altunışık, Meliha and Kadıoğlu, Ayşe (2004) The debate on democratization in the broader Middle East and North Africa: a civic assessment from Turkey: Istanbul Paper = Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokratikleşme tartışması: Türkiye'den sivil bir tespit: İstanbul Çalışması. In: The Atlantic Alliance at a New Crossroads: International Conference, İstanbul, Turkey

Kahraman, Hasan Bülent (2004) Liberal demokratik kuramın bir bağlamı olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi. In: Gözaydın, İştar B., (ed.) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa. İletişim, İstanbul, pp. 36-68.

Neyzi, Leyla (2004) Personal states: making connections between people and bureaucracy in Turkey. [Book Review]

2003

Çarkoğlu, Ali (2003) The rise of the new generation pro-Islamists in Turkey: The justice and development party phenomenon in the November 2002 elections in Turkey. South European society & politics, 7 (3). pp. 123-156. ISSN 1360-8746

2002

Arıkan, E. Burak (2002) Turkish ultranationalists under review: a study of the Nationalist Action Party. Nations and Nationalism, 8 (3). pp. 357-375. ISSN 1354-5078

Arıkan, E. Burak (2002) Türkeş'ten Bahçeli'ye MHP: değişim nereye kadar. In: Öngider, Seyfi and Cangızbay, Kadir, (eds.) Milliyetçilik, Faşizm ve MHP. Aykırı Yayıncılık. Güncel Dizisi; 2. (347). Aykırı Yayıncılık , İstanbul, pp. 39-70. ISBN 975833753X

Arıkan, E. Burak and Çınar, Alev (2002) The Nationalist action party: representing the state, the nation or the nationalist? In: Rubin, Barry M. and Heper, Metin, (eds.) Political Parties in Turkey. Frank Cass, London, pp. 25-40. ISBN 0714652741

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party. Turkish Studies, 3 (1). pp. 40-61. ISSN 1468-3849

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) State and civil society in Turkey: democracy, development and protest. In: Sajoo, Amyn B., (ed.) Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives. I.B.Tauris , New York, pp. 247-272. ISBN 1850435901

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Elections and governance. In: Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R., (eds.) Politics, Parties, and Elections in Turkey. London, Lynne Reinner, pp. 55-71. ISBN 1588260224

This list was generated on Tue Oct 25 03:15:18 2016 EEST.