title   
  

Subject: DR0401-741.22 Turkey

Warning The system is temporarily closed to updates for reporting purpose.
Number of items at this level: 20.

2019

Öget, Mustafa (2019) Turkish foreign policy in Davutoğlu ERA: a critical assessment. [Thesis]

2018

Blackthorne-O'Barr, Erik Aldritch Charlemagne (2018) Song and stage, gender and nation: the emergence of kanto in late Ottoman İstanbul. [Thesis]

Reyes, Natalie Jennifer (2018) As seen through the eyes of New York Times: a narration of the 1960 Turkish coup. [Thesis]

2015

Özil, Ayşe (2015) Skyscrapers of the past and their shadows: a social history of urbanity in late Ottoman Istanbul. International Journal of Turkish Studies, 21 (1-2). pp. 75-94. ISSN 0272-7919

2013

Somel, Selçuk Akşin (2013) Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908). In: Aktar, Cengiz, (ed.) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı. Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, pp. 139-158. ISBN 978-605-86570-3-8

Somel, Selçuk Akşin (2013) Abdülhamit devri eğitim tarihçiliğine bir bakış: 1980 sonrasında taşra maarifi ve gayrı müslim mekteplerinin historiografik bir analizi. In: Reindl-Kiel, Hedda and Kenan, Seyfi, (eds.) Alman Türk Tesadüfleri: Kemal Beydilli'ye Armağan (Deutsch-Türkische Begegnungen: Festschrift für Kemal Beydilli). EB Verlag, Berlin, pp. 571-592. ISBN 978-3-86893-113-6

2012

Somel, Selçuk Akşin (2012) Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü. Alfa Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) II. Abdülhamid dönemi eğitimine genel bakış ve 1980 sonrası ikincil kaynakların kısmî bir değerlendirmesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Abdülhamit Araştırmaları. Klasik Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity. [Book Review]

2011

Haksöz, Çağrı and Seshadri, Sridhar and Iyer, Ananth V., eds. (2011) Managing supply chains on the silk road: strategy, performance, and risk. CRC Press, Taylor & Francis, New York, NY. ISBN 9781439867204

Adanır, Fikret (2011) Bosna-Hersek'te 'Müslüman' bir ulusun oluşumu: bir tarihyazımı tartışması. In: Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya, (eds.) Osmanlı ve Balkanlar: Bir Tarihyazımı Tartışması. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 307-350. ISBN 978-975-05-0953-7

Adanır, Fikret (2011) Kıyım, soykırım ve tarihçilik. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005. Tarih-Belge; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 31-42. ISBN 978-605-399-190-8

Adanır, Fikret (2011) Commentray: challenging Religion's supranational character in a period of international competition. In: Leonhard, Jörn and Von Hirschhausen, Ulrike, (eds.) Comparing Empires: Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century. Schriftenreihe der FRIAS School of History. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 385-389. ISBN 978-3-525-31040-3 ; 3-525-31040-4

2010

Adanır, Fikret (2010) Balkans: history and historiography. [Volumes Edited / Special Issues] (Accepted/In Press)

Adanır, Fikret (2010) Türkiye'nin Avrupa Uyumu'na katılımı. Toplumsal Tarih (195). pp. 22-33. ISSN 1300-7025

Kunt, Metin (2010) Osmanlı tarihçiliğinin çerçevesi: 'Türk-İran' modeli. Doğu Batı: Osmanlılar I, 12 (51). pp. 37-48. ISSN 1303-7242

2009

Adanır, Fikret (2009) Karşılaştırmalı bir değerlendirme: Çarlık Rusya'sı ve Habsburg İmparatorluğu arasında Osmanlı’da vatandaşlık. Toplumsal Tarih Dergisi (182). pp. 54-63. ISSN 1300-7025

Adanır, Fikret and Kaiser, Hilmar (2009) Osmanlı İmparatorluğu örneği: göç, sürgün ve ulusun inşası. Toplumsal Tarih (186). pp. 18-27. ISSN 1300-7025

Görgülü, Aybars (2009) Towards a Turkish-Armenian rapprochement? Insight Turkey, 11 (2). pp. 19-29. ISSN 1302-177X

UNSPECIFIED

Haksöz, Çağrı Ashiq Melodies of Turkey (solo concert). [Creative Activity in Art and Design]

This list was generated on Fri Sep 13 22:29:31 2019 +03.