title   
  

Creator/Author/Editor: Tunçay, Mete

2007

Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2007) Türkiye târihi 4.cilt: Çağdaş Türkiye 1908-1980: Siyâsal târih 1923-1950. Akşin, Sina, (ed.) Milliyet Gazetesi, İstanbul.

2006

Koçak, Cemil (2006) Nutuk (Edisyon Kritik). In: Koçak, Cemil and Tunçay, Mete and Kuyaş, Ahmet and Toprak, Zafer, (eds.) Nutuk (Edisyon Kritik). Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2005

Koçak, Cemil and Akşin, Sina and Tunçay, Mete and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Selahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2005) Yakınçağ Türkiye tarihi. Türkiye Tarihi: Çağdaş Türkiye (1908-1980). Cem Tarih Dizisi (172). Cem Yayınevi, İstanbul, pp. 85-173. ISBN 9754065567

This list was generated on Fri Dec 14 21:10:14 2018 +03.