title   
  

Creator/Author/Editor: Tekelioğlu, Orhan

2005

Tekelioğlu, Orhan and Öncü, Ahmet (2005) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-inceleme dizisi; 184.. İletişim , İstanbul, pp. 1-366. ISBN 9750503422

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantizmin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e armağan. İletişim Yayınları 1091. Araştırma-inceleme dizisi 184.. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

This list was generated on Mon Mar 30 05:11:28 2015 EEST.