title   
  

Creator/Author/Editor: Somel, Selçuk Akşin

2015

Somel, Selçuk Akşin (2015) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: İslamlaşma, otokrasi ve disiplin. İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Somel, Selçuk Akşin (2015) 1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri. In: Kahraman, Kemal and Baytar, İlona, (eds.) Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861). Kültür-Medeniyet Serisi (12). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp. 136-167. ISBN 978-605-4700-83-7

Artan, Tülay (2015) Imaginary voyages, imagined Ottomans: a gentleman impostor, the Köprülüs, and 17th century French oriental romances. In: Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Essays in Honor of Metin Kunt. IB Tauris, London. (Accepted/In Press)

2014

Somel, Selçuk Akşin (2014) Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi. Alfa Yayıncılık, İstanbul. ISBN 978-605-106-904-3

Somel, Selçuk Akşin (2014) Nationalism, Turkification and the end of the jewish Communities in Thrace, 1918-1942. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2014) Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053321088

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2014) Transformation with constutition: young Ottomans and the first Ottoman constutition. In: Somel, Selçuk Akşin, (ed.) Transformation. University, USA. (Accepted/In Press)

2013

(2013) Maruf simalar. (Prepared by: Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet) Türk Tarih Kurumu Yayınları. V/A-2.2.1. Dizi; Sayı 10. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. ISBN 978-975-16-2642-4

Somel, Selçuk Akşin (2013) Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2013) Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908). In: Aktar, Cengiz, (ed.) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı. Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, pp. 139-158. ISBN 978-605-86570-3-8

Somel, Selçuk Akşin (2013) Abdülhamit devri eğitim tarihçiliğine bir bakış: 1980 sonrasında taşra maarifi ve gayrı müslim mekteplerinin historiografik bir analizi. In: Reindl-Kiel, Hedda and Kenan, Seyfi, (eds.) Alman Türk Tesadüfleri: Kemal Beydilli'ye Armağan (Deutsch-Türkische Begegnungen: Festschrift für Kemal Beydilli). EB Verlag, Berlin, pp. 571-592. ISBN 978-3-86893-113-6

Somel, Selçuk Akşin (2013) Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler Projesi Raporu; 1. Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 978-975-8813-67-4

Somel, Selçuk Akşin (2013) Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era. In: İpşirli, Mehmet, (ed.) İstanbul Tarihi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul. (Accepted/In Press)

2012

Somel, Selçuk Akşin (2012) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2012) Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü. Alfa Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

Somel, Selçuk Akşin (2012) II. Abdülhamid dönemi eğitimine genel bakış ve 1980 sonrası ikincil kaynakların kısmî bir değerlendirmesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Abdülhamit Araştırmaları. Klasik Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2011

Singer, Amy and Neumann, Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, eds. (2011) Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London. ISBN 9780415570107

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unravelling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East; 12. Routledge, London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

2010

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet, eds. (2010) Ali Fuad Türkgeldi'nin Maruf Simalar'ı. Türk Tarih Kurumu, Ankara. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Mustafa Bey of Radoviş (1843-1893): bureaucrat, journalist and deputy of Salonica to the first Ottoman parliament. In: Herzog, Christoph and Sharif, Malek, (eds.) The First Ottoman Experiment in Democracy. Istanbuler Texte und Studien, 1863-9461; Bd. 18. Ergon in Kommission, Würzburg, pp. 129-150. ISBN 9783899137453

Somel, Selçuk Akşin (2010) Türkiye'de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid. Küre Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) "Boğaziçi'ndeki Almanya" başlıklı makale derlemesinin ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Boğaziçi'ndeki Almanya" sergisinin tanıtımı. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) The A to Z of the Ottoman Empire. The A-Z guide series no; 152. Scarecrow Press, Lanham, MD. ISBN 9780810875791

Somel, Selçuk Akşin (2010) Bir etnik grup olarak Levantenler. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Private muslim schools in Istanbul during the age of Abdülhamid II. In: Yılmaz, Coşkun, (ed.) Abdülhamid II: Istanbul during the age of modernization. ATM Production, Istanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi; 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

2009

Somel, Selçuk Akşin (2009) Gölgede kalmış bir Osmanlı devlet adamı: Şeyhü'l-Vüzerâ Namık Paşa (A forgotten Ottoman statesman: Namık Pasha, Doyen of Viziers). Toplumsal Tarih (186). pp. 60-67. ISSN 1300-7025

Somel, Selçuk Akşin (2009) Şam'da eğitim sorunu ve Tanzimat'ın Suriye'de geçerli kılınması meselesi (1861) (The issue of education in Damascus and the application of the Tanzimat in Syria (1861)). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar (8). pp. 93-132. ISSN 1019-4681

Somel, Selçuk Akşin (2009) Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul, pp. 35-65. ISBN 978-975-807-2354

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2009) Unravelling layers of silencing: converted Armenian survivors of 1915. In: Singer, Amy and Neuman, Christoph and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East . Routledge , London. ISBN 978-0-415-57010-7 (Accepted/In Press)

2008

Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) Control over feminine body, procreation and public health: demography, bio-politics and abortion in the Ottoman Empire (1789-1908). Journal of the History of Sexuality, 17 (3). ISSN 1043-4070

Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) Women's bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century. Journal of the History of Sexuality, 17 (3). pp. 377-420. ISSN E-ISSN: 1535-3605 Print ISSN: 1043-4070

Somel, Selçuk Akşin (2008) Erol Köroğlu: Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I. [Book Review] (Accepted/In Press)

2007

Somel, Selçuk Akşin (2007) Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi. Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar (5). pp. 71-92. ISSN 1019-4681

Somel, Selçuk Akşin (2007) Kırım Savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Somel, Selçuk Akşin (2007) Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im "langen 19.Jahrhundert". [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2007) Regulations for raising children during the Hamidian Period. In: Georgeon, François and Kreiser, Klaus, (eds.) Enfance et Jeunesse Dans Le Monde Musulman (Chilhood and Youth in the Muslim World). Maisonneuve et Larose, Paris, pp. 211-217. ISBN 9782706819766

2005

Somel, Selçuk Akşin (2005) The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire. In: IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey, Dubrovnik-Croatia,

Somel, Selçuk Akşin (2005) İkinci meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkçülük ve ulusal kimlik inşası. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2005) Maarif Müdürü Radovişli Mustafa Bey'in raporları ve müslim ve gayrı müslim eğitimi: II.Abdülhamid devri Selanik taşrasında maarif meselesi (1885-1886). Tarih ve Toplum, I (2-Güz 2005). pp. 113-147. ISSN 1019-4681

Somel, Selçuk Akşin (2005) Sources on the education of Ottoman women in the prime ministerial Ottoman archive for the period of reforms in the nineteenth and early twentieth centuries. In: Sonbol, Amira El Azhary, (ed.) Beyond The Exotic: Women's Histories In Islamic Societies. Gender, culture, and politics in the Middle East. Syracuse University Press, Syracuse, N.Y, pp. 295-306. ISBN 0815630557

Somel, Selçuk Akşin (2005) Christian community schools during the Ottoman reform period. In: Özdalga, Elisabeth, (ed.) Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy. SOAS/RoutledgeCurzon Studies on the Middle East; 3. RoutledgeCurzon, London, pp. 254-273. ISBN 9780415341646

Schmitt, Oliver Jens. and Somel, Selçuk Akşin (2005) Levantiner : Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im "langen 19. Jahrhundert". [Book Review]

2004

Methodieva, Milena B. and Somel, Selçuk Akşin (2004) Keeping the bonds: the Ottomans and Muslim education in autonomous Bulgaria, 1878-1908. Turcica, 36 . pp. 141-164. ISSN 0082-6847

Somel, Selçuk Akşin (2004) Osmanskaia Imperia: mestnıye elitıy i mehanizmıy ih integratsii. In: Miller, A. I., (ed.) Rossiyskaia İmperia v Sravnitel'noi Perspektive. Novoe İzdatel'stvo, Moscow, pp. 177-204.

2003

Somel, Selçuk Akşin (2003) The religious community schools and foreign missionary schools. In: İnalcık, Halil and Renda, Günsel, (eds.) Ottoman Civilization. Republic of Turkey, Ministry of Culture, Istanbul, pp. 386-401. ISBN 9751730732 (v.2)

Somel, Selçuk Akşin (2003) Osmanlı tarihi sahasında Türkçe başvuru eserler: akademik ve siyasal bir durum tespiti. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (1). pp. 173-230. ISSN 1303-9369

Somel, Selçuk Akşin (2003) Historical dictionary of the Ottoman Empire. Ancient Civilizations and Historical Eras ; no. 7. Scarecrow Press , Lanham, Md.. ISBN 0810843323

This list was generated on Sat Mar 16 16:35:43 2019 +03.