title   
  

Creator/Author/Editor: Koçak, Cemil

2018

Koçak, Cemil (2018) Tarih büyük harflerle yazılmaz. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-08-2790-3

Koçak, Cemil (2018) CHP genel sekreterliği (1930-1945). Alfa Yayınları, İstanbul. ISBN 6051717048 ; 978-6051717043

Koçak, Cemil (2018) Recep Peker konuşuyor: disiplinli hürriyet. Alfa Yayınları, İstanbul. ISBN 6051717056 ; 978-6051717050

2017

Koçak, Cemil (2017) CHP iktidarının sonu. Türkiye’de İki Partili Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950), 6. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750523045

(2017) Osman Fikret Topallı: Giresun günlükleri - I. (Prepared by: Koçak, Cemil ) Alfa Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-171-526-1

2016

Koçak, Cemil (2016) Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050823714

Koçak, Cemil (2016) Karabekir'in kavgası. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978--605-08-2293-9

Koçak, Cemil (2016) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950): CHP iktidarının sonu (cilt: 6). İletişim Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2016) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Uzlaşma - v.5). İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750519062 (v.5)

Koçak, Cemil (2016) Tek parti: Cumhuriyet ve şefler. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050821871

2015

Koçak, Cemil (2015) Türkiye'de iki partili sistemin kuruluş yılları 1945-1950: uzlaşma. İletişim Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

2014

Koçak, Cemil (2014) Resmi tarihe meydan okuyorum. Timaş Yayınları; 3614. Tarih İnceleme-Araştırma Dizisi; 64. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050817010

Koçak, Cemil (2014) Transformation with constutition: young Ottomans and the first Ottoman constutition. In: Somel, Selçuk Akşin, (ed.) Transformation. University, USA. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2014) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (cilt: 4) dönüşüm. İletişim, İstanbul. (Accepted/In Press)

2013

Koçak, Cemil (2013) Türkiye'de iki partili siyâsî sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Rejim krizi - v.3). İletişim Yayınları; 1918. Araştırma-İnceleme; 322. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750512759

Koçak, Cemil (2013) Kemalist Nationalism's murky waters. In: Kastoryano, Riva, (ed.) Turkey Between Nationalism and Globalization. Routledge, London & New York, pp. 63-70. ISBN 978-0-415-52923-5 (Print) 978-0-203-59662-3 (Online)

Koçak, Cemil (2013) Tarihin buğulu aynası: efsaneler çökerken. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-08-0784-4

2012

Koçak, Cemil (2012) Otuzlu ve kırklı yıllarda Türkiye'de Yahudiler. In: Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel, (eds.) Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005. Kitap Yayınevi; 261. İnsan ve Toplum Dizisi; 63, 1. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 357-383. ISBN 978-605-105-088-1

Koçak, Cemil (2012) Tarihin arka yüzü. Timaş Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2012) Yeni belgeler ışığında CHP-devlet bütünleşmesi üzerine notlar. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2012) Atatürk-İnönü ilişkileri. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 147-175. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Cumhuriyetin ilk döneminde muhalefet. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 133-146. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Mustafa Kemâl ve muhalefet: bir kadın portresi olarak Hâlide Edib. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 83-116. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) İnönü döneminde tek parti rejimi üzerine bâzı görüşler. In: Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J., (eds.) Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme: Atatürk ve Rızâ Şah Dönemleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 101-114. ISBN 978-605-399-184-7

Koçak, Cemil (2012) Tarihçinin eleği. Timas Yayınları; 2814. Tarih inceleme araştırma; 45. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050803242

Koçak, Cemil (2012) Geçmiş ayrıntıda saklıdır. Timaş Yayınları; 2678. Tarih İnceleme Araştırma Dizisi; 40. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786051149325

Koçak, Cemil (2012) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İktidar ve demokratlar - v.2). İletişim Yayınları; 1695. Araştırma-İnceleme; 281. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750509902 (v.2)

2011

Koçak, Cemil (2011) Ey tarihçi belgen kadar konuş! Belgesel bir teşkilatı mahsusa öyküsü. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 251-285. ISBN 6053991908

Koçak, Cemil (2011) Tek-parti döneminde muhalif sesler. İletişim Yayınları; 1547 .Tarih Dizisi; 66. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750508394

Koçak, Cemil (2011) Korkusuz tarih. In: Düzel, Neşe, (ed.) Korkusuz Tarih. Alkım Yayınları, İstanbul, pp. 6-34. ISBN 9944148672

2010

Koçak, Cemil (2010) Önsöz: bir rapor üzerine değerlendirmeler. In: Varlık, M. Bülent, (ed.) Umumi Müfettişler Konferansı'nda Görüşülen ve Dahiliye Vekaleti'ni İlgilendiren İşlere Dair Toplantı Zabıtları ile Rapor ve Hulasası, 1936. Dipnot Yayınları; 91. Yakın Tarih; 6. Dipnot Yayınları, Ankara, pp. 11-23. ISBN 9786054412006

Koçak, Cemil (2010) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İkinci parti - v.1). Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1470. Araştırma-İnceleme; 245, 1. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507595 (v.1)

Koçak, Cemil (2010) Bir ermeni Atatürk’ün biyografisini yazabilir mi? Toplumsal Tarih (195). pp. 9-9. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2010) Ey Türk-İngiliz dostluğu sen nelere kâdirsin! Gerekirse Çanakkale’yi bile unutturursun…. Toplumsal Tarih (195). pp. 78-81. ISSN 1300-7025

2009

Koçak, Cemil (2009) 61 yıl sonra gün ışığında. [Book Review]

Koçak, Cemil (2009) Bemerkungen zu den berichten, memoiren und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1918 bis 1835. In: Von Kummer, Matthias, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz Des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul. ISBN 978-975-807-235-4

Koçak, Cemil (2009) 1835-1918 yıllarında Türkiye'deki Almanların rapor, hatırat ve anılarına dair notlar = Bemerkungen zu den berichten, memorien und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1835 bis 1918. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul , pp. 185-202. ISBN 978-975-807-235-4

Koçak, Cemil (2009) İkinci parti. İletişim Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

(2009) 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları. (Prepared by: Koçak, Cemil ) Yapı Kredi Yayınları; 3114-3115. Tarih Dizisi; 63, 2 v.. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750817953

Koçak, Cemil , ed. (2009) 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2009) Talat Paşa'nın Evrakı ve Murat Bardakçı. Toplumsal Tarih (182). pp. 30-35. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2009) Kaynaklar ve yöntem. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

2008

Koçak, Cemil (2008) Yeni Belgeler ve Bilgilerle Otuzlu ve Kırklı Yıllarda Türkiye'de Yahudiler. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Kemal Karpat Armağanı. İmge Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2008) Atatürk kürtlere özerklik verilecek dedi. In: Düzel, Neşe, (ed.) Hesaplaşma. Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, pp. 175-182. ISBN 9789759915766 ; 9759915766

2007

Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2007) Türkiye târihi (Çağdaş Türkiye, 1908-1980 - v.4). Akşin, Sina, (ed.) Milliyet Gazetesi, İstanbul.

Koçak, Cemil (2007) Tek parti döneminde CHP parti müfettişliğine ilişkin ek bilgi(ler). In: Alkan, Mehmet Ö. and Bora, Tanıl and Koraltürk, Murat, (eds.) Mete Tunçay'a Armağan. İletişim Yayınları; 1234. Armağan Kitaplar; 1. İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 675-681. ISBN 9789750504815

Koçak, Cemil (2007) Mustafa Kemal Atatürk: Nutuk. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

2006

Koçak, Cemil (2006) Einige Bemerkungen zu den Gedanken, Beobachtungen und Schriften von Deutschen, die in der Türkei gelebt haben-Berichte und Memoiren von Militaers, Diplomaten und Exilwissenschaftlern. Zeitscrift für Türkeistudien (Journal for Studies on Turkey), 19 (1). pp. 100-123. ISSN 0934-0696

Koçak, Cemil (2006) Belgelerle iktidar ve serbest Cumhuriyet Fırkası. İletişim Yayınları; 1195. Araştırma-İnceleme Dizisi; 203. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9750504453

Koçak, Cemil (2006) Bir kritiğin kritiği. Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar) (4). pp. 301-306. ISSN 1300-2600

Koçak, Cemil (2006) Latife Hanım kritiği üzerine kritik. [Book Review]

Koçak, Cemil (2006) Liman von Sanders, Hans ve Helga: Deutsch-Türkischer Alltag, Akkulturation und Indifferenz in Istanbul. Deutshe Unter dem Halbmond: Augenzeugen Berichte über die Osmanische und Republikanische Türkei. Goethe Institut, İstanbul .

Koçak, Cemil (2006) Camilla Dawletschin-Linder: Diener seines Staates: Celal Bayar (1883-1986) und die Entwicklung der modernen Türkei. [Book Review]

Koçak, Cemil (2006) Ey tarihçi belgen kadar konuş: belgesel bir Teşkilatı Mahsusa öyküsü. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 3 (243). pp. 171-214. ISSN 1019-4681

Koçak, Cemil (2006) Hatay neden sorun oldu? Nasıl sorun olmaktan çıktı? [Book Review]

Coşar, Simten and Ağaoğlu, Ahmet and Koçak, Cemil and Yalçın, Hüseyin Cahit (2006) Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940). Modern Türkiye'de siyasi düşünce cilt 7: Liberalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (İletişim Yayınları) 7. Liberalizm. (83). İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 246-260. ISBN 9750503708

Koçak, Cemil (2006) Nutuk (Edisyon Kritik). In: Koçak, Cemil and Tunçay, Mete and Kuyaş, Ahmet and Toprak, Zafer, (eds.) Nutuk (Edisyon Kritik). Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2006) Geçmişiniz İtinayla Temizlenir. İletişim Yayınları, İstanbul . (Accepted/In Press)

2005

Koçak, Cemil (2005) Ertelenen bir toplantının ardından ertelenemez gündem maddeleri. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar (2). pp. 149-153. ISSN 1300-2600

Koçak, Cemil (2005) Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940). In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Liberalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 7. İletişim Yayınları, İstanbul , pp. 246-260. ISBN 9750503694 (v.7)

Koçak, Cemil and Akşin, Sina and Tunçay, Mete and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Selahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2005) Yakınçağ Türkiye tarihi. Türkiye Tarihi: Çağdaş Türkiye (1908-1980). Cem Tarih Dizisi. Cem Yayınevi, İstanbul, pp. 85-173. ISBN 9754065567

Koçak, Cemil (2005) Belgelerle Heyeti Mahsusalar. İletişim Yayınları; 1065. Araştırma-İnceleme Dizisi; 177. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 1-528. ISBN 9750503015

Koçak, Cemil (2005) Teşkilatı Mahsusa'yı Nasıl Bilirsiniz? In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2005) Çok sevgili Stefan'ın ardından. Toplumsal Tarih, 140 . pp. 8-9. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2005) Çanakkale'nin 90. yılında Gelibolu'da olmak! Toplumsal Tarih (138). pp. 26-35. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2005) Çöküş. Toplumsal Tarih (137). pp. 22-24. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2005) Arşivler açıldı! ya belgeler? Toplumsal Tarih (135). pp. 20-29. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2005) Ayın karanlık yüzü: tek-parti döneminde gayri müslim azınlıklar hakkında açılan Türklüğü tahkir davaları. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar (1). pp. 147-208. ISSN 1019-4681

Koçak, Cemil (2005) Parliament membership during the single-party system in Turkey (1925-1945). European Journal of Turkish Studies (Thematic Issue; 3. Being a MP in contemporary Turkey). pp. 1-19. ISSN 0161-5703

2004

Koçak, Cemil (2004) Teşkilat-ı Mahsusa'cı bir subayın öyküsü. Toplumsal Tarih (128). pp. 26-33. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2004) Varlık Vergisi üzerine birkaç belge : Varlık Vergisi'ne tepkiler. Toplumsal Tarih, 2 (122). pp. 2-5. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2004) Some views on the Turkish Single-Party regime during the İnönü period (1938-45). In: Zürcher, Erik Jan and Atabaki, Touraj, (eds.) Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah. Library of Modern Middle East Studies ; 21. I.B. Tauris, London, pp. 113-129. ISBN 1860644260

2003

Koçak, Cemil (2003) Atatürk hakkında belgeler: Ali Rıza Bey, Anıtkabir, Mc Artur ile mülakat. Toplumsal Tarih (119). pp. 22-27. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2003) Umumi müfettişlikler: 1927-1952. İletişim Yayınları; 894. Araştırma-İnceleme Dizisi; 144. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 1-341. ISBN 9750501292

2002

Koçak, Cemil (2002) Kemalist milliyetçiliğin bulanık suları. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 37-43. ISBN 9750500873 (v.4)

Koçak, Cemil (2002) Türk Milliyetçiliğinin İslamla buluşması. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 4. İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 601-603. ISBN 9750500873 (v.4)

2001

Koçak, Cemil (2001) Tek-parti yönetimi, Kemalizm ve şeflik sistemi: ebedi şef/ milli şef. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Kemalizm. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 2. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 119-137. ISBN 9750500059 (v.2)

Koçak, Cemil (2001) Hüseyin Cahit Yalçın ve portreleri üzerine bazı notlar. In: Yalçın, Hüseyin Cahit, (ed.) Tanıdıklarım: Yaşantı. Yapı Kredi Yayınları; 1524. Edebiyat; 109. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp. 7-19. ISBN 975080306X

Koçak, Cemil (2001) Osmanlı Türk siyasi geleneğinde modern bir toplum yaratma projesi olarak anayasanın keşfi: yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 72-82. ISBN 9754709106 (v.1)

Koçak, Cemil (2001) Namık Kemal, Cumhuriyet'e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in birikimi. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 244-249. ISBN 9754709106 (v.1)

1996

Koçak, Cemil (1996) Türkiye'de milli şef dönemi: 1938-1945: dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırma. İletişim Yayınları. Araştırma-İnceleme Dizisi ; 54-55. İletişim Yayınları, İstanbul . ISBN 9754705433

This list was generated on Sat Apr 13 21:05:28 2019 +03.