title   
  

Creator/Author/Editor: Kalaycıoğlu, Ersin

2018

Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali (2018) Citizen-state interface in Turkey: a study from the comparative perspective (Türkiye'de vatandaş-devlet arayüzü: karşılaştırmalı perspektiften bir çalışma). Research Report. Sabancı University, Istanbul Policy Center, Istanbul Politikalar Merkezi (IPM).

Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali (2018) İşe Yönelim'de Türkiye'ye karşılaştırmalı bir bakış. Research Report. Sabcncı University, Istanbul Politikalar Merkezi (IPC / IPM), Istanbul Politikalar Merkezi (IPM).

Kalaycıoğlu, Ersin (2018) Two elections and a political regime in crisis: Turkish politics at the crossroads. Southeast European and Black Sea Studies, 18 (1). pp. 21-51. ISSN 1468-3857 (Print) 1743-9639 (Online)

2017

Kalaycıoğlu, Ersin (2017) Turkish democratization falters again. In: Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas, (eds.) Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances". Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre; Band 16. Lit, Berlin, pp. 9-46. ISBN 978-3-643-13638-1

2016

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür. In: Kabasakal, Mehmet, (ed.) Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 183-215. ISBN 978-605-399-461-9

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Quality of regulatory policy and quality of life: a methodological note. Monograph. Argüden Academy.

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) The conundrum of coalition politics in Turkey. Turkish Studies, 17 (1). pp. 31-38. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

2015

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı. In: Akaş, Cem, (ed.) Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi. Koç Üniversitesi Yayınları, Istanbul, pp. 153-163. ISBN 978-605-5250-51-5

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change. South European Society and Politics, 20 (2). pp. 157-179. ISSN 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online)

2014

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) The challenge of a la Turca presidentialism in Turkey. Monograph. IAI (Istituto Affari Internazionali), Roma, Italy.

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Local elections and the Turkish voter: looking for the determinants of party choice. South European Society and Politics, 19 (4). pp. 583-600. ISSN 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri. In: Aral, Fahri, (ed.) Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 485. Armağan Dizisi; 3. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 407-416. ISBN 978-605-399-358-2

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2014) ISPP 2013 raporu: Dünya'da ve Türkiye'de milliyetçilik. Monograph. Sabcncı University, Istanbul Politikalar Merkezi (IPC / IPM), İstanbul.

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) EU fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus. In: Temel, Bülent, (ed.) The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey. Lexington Books, New York, pp. 155-172. ISBN 0739174487 ; 978-0739174487

Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar, eds. (2014) Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme. Sentez Yayınları, Ankara. ISBN 9786055790790

2013

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkish party system: leaders, vote and institutionalization. Southeast European and Black Sea Studies, 13 (4). pp. 483-502. ISSN 1468-3857 (Print) 1743-9639 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi? In: Boztekin, Nihal, (ed.) Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcilği, İstanbul, pp. 68-74. ISBN 9786058716964

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler. Çevre Yönetişimi. Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 120-153. ISBN 9786054348541

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'nin yeni siyasal rejim arayışı. Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, 51 . pp. 214-222. ISSN 1300-4174

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 57-70. ISBN 9780415615327

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkey. In: Krieger, Joel, (ed.) The Oxford Companion to Comparative Politics. The Oxford University Press, New York, NY, USA, pp. 448-452. ISBN 978-0-19-973859-5 ; 0-19-973859-9

2012

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, eds. (2012) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Political culture. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, New York, pp. 171-181. ISBN 978-0-415-55817-4

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Kulturkampf in Turkey: the constitutional referendum of 12 September 2010. South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), 17 (1). pp. 1-22. ISSN 1360-8746

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 38-64. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Karşılaştırmalı siyaset: giriş. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-37. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom. In: Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu, (eds.) Turkey and the European Union: Different Dimensions. Nomos, Baden, Germany, pp. 67-85. ISBN 978-3-8329-7546-3

Hatipoğlu, Emre (2012) Otoriter rejimler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 144-163. ISBN 978-975-06-1164-3

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Türkiye'de sağlık: toplumbilimsel bir değerlendirme. Monograph. İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul.

2011

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çağdaş dünyada siyasal sistemler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 32-55. ISBN 978-975-06-1065-3

Kemahlıoğlu, Özge (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşan başkanlık rejimi: Brezilya. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 190-217. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 56-83. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, eds. (2011) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Karşılaştırmalı siyaset. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1388. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-31. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) The Turkish - EU odyssey and political regime change in Turkey. South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), 16 (2). pp. 265-278. ISSN 1360-8746

2010

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Democracy, Islam, and secularism in Turkey. In: Brown, Nathan J. and Shahin, Emad El-Din, (eds.) The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies. UCLA Center for Middle East Development Series; 1. Routledge, London, pp. 153-186. ISBN 978-0-415-77380-5

Göymen, Korel and Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Sürdürülebilir İstanbul için yeni bir yönetim modeli. (Accepted/In Press)

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Justice and development party at the Helm: resurgence of Islam or restitution of the right-of-center predominant party? Turkish Studies, 11 (1). pp. 29-44. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems. In: Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip, (eds.) Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. St. Antony's Series. Palgrave Macmillan, Hampshire, 119 -141. ISBN 978-0-230-23314-0 ; 0-230-23314-7

Sayarı, Sabri (2010) Çoğunlukçu kurumsallaşmış başkanlık sistemi: ABD. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Accepted/In Press)

2009

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Türkiye’de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma (Religiosity in Turkey: an internaional comparison). [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2010/0002

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Public choice and foreign affairs: democracy and international relations in Turkey. New Perspectives on Turkey (Sp. Iss. SI) (40 ). pp. 57-81. ISSN 0896-6346

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) The rising tide of conservatism in Turkey. Palgrave-Macmillan, New York. ISBN 9780230602625 ; 0230602622

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Hicab, türban, and democracy: religious freedom versus political protest. Monograph. Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland.

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Türkiye'de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma. Monograph. IPM (İstanbul Politikalar Merkezi), Sabancı Üniversitesi Istanbul Politikalar Merkezi.

2008

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: the odyssey of political regimes in the Turkish Republic. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtieme Siecle). Klaus Schwarz in Kommission, Berlin, pp. 89-116. ISBN 978-3-87997-345-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic consolidation in Turkey: a problem of political culture). In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece, (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınları, Ankara, pp. 247-277. ISBN 9789754644616 (Set) 9789754644623 (v.1) 9789754644630 (v.2)

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Attitudinal orientation to party organizations in Turkey in the 2000s. Turkish Studies, 9 (2). pp. 297-316. ISSN 1743-9663

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Justice and development party at the Helm: resurgence of islam or restitution of right of center predominant party? In: Annual Conference of the Midwest Political Science Association at the Palmer House, Chicago, Illinois, U.S.A

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Party identification, islam and secularism in Turkey. In: International Studies Association’s Annual Conference, San Francisco, California, USA

2007

Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Party affiliations of Turkish voters today. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:UNSPECIFIED

Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Religiosity and protest behaviour: the case of Turkey in comparative perspective. Journal of Southern Europe and the Balkans,, 9 (3). pp. 275-291. ISSN 1469-963X

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society. International Library of Political Studies; 15. I.B. Tauris, London, pp. 1-256. ISBN 9781845111854

2005

Kalaycıoğlu, Ersin (2005) Turkish dynamics: bridge across troubled lands. The Middle East in Focus Series. Palgrave Macmillan, New York, USA. ISBN 1403962790 ; 1403962804 (pbk)

2004

Kalaycıoğlu, Ersin and Toprak, Binnaz (2004) İş yaşamı, üst yönetim ve siyasette KADIN. Monograph. TESEV Yayınları, İstanbul.

Kalaycıoğlu, Ersin (2004) İstanbul'da iyi yönetişim: bir model tasarımı. In: Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü Sempozyumu, Pendik, İstanbul

2003

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) Regional economic cooperation in the black sea area. In: Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead,

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) İyi yönetişim ve yerel yönetimler. Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler; 1. WALD Akademisi, İstanbul.

2002

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) State and civil society in Turkey: democracy, development and protest. In: Sajoo, Amyn B., (ed.) Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives. I.B.Tauris , New York, pp. 247-272. ISBN 1850435901

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party. Turkish Studies, 3 (1). pp. 40-61. ISSN 1468-3849

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Elections and governance. In: Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R., (eds.) Politics, Parties, and Elections in Turkey. Lynne Rienner, Boulder, CO, pp. 55-71. ISBN 1588260224

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Turkey's choice: the road away from the Europian Union. Turkey: The Road Ahead. Swedish Institute of International Affairs, Stockholm. ISBN 9171838023

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Civil society in Turkey: continuity or change? In: Beeley, Brian, (ed.) Turkish Transformation: New Century-New Challenges. Eothen, Huntingdon, pp. 59-78. ISBN 090671933x

This list was generated on Wed Mar 20 00:38:43 2019 +03.