title   
  

Creator/Author/Editor: Kalaycıoğlu, Ersin

2017

Kalaycıoğlu, Ersin (2017) Turkish democratization falters again. In: Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas, (eds.) Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances". Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre. LIT Verlag, Germany, pp. 9-46. ISBN 978-3-643-13638-1

2016

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür. In: Kabasakal, Mehmet, (ed.) Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 183-220. ISBN 978-605-399-461-9

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) Quality of regulatory policy and quality of life: a methodological note. Monograph. Argüden Academy.

Kalaycıoğlu, Ersin (2016) The conundrum of coalition politics in Turkey. Turkish Studies, 17 (1). pp. 31-38. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

2015

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı. In: Akaş, Cem, (ed.) Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi. Koç Üniversitesi Yayınları, Istanbul, pp. 153-163. ISBN 978-605-5250-51-5

Kalaycıoğlu, Ersin (2015) Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change. South European Society and Politics, 20 (2). pp. 157-179. ISSN 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online)

2014

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) The challenge of a la Turca presidentialism in Turkey. Monograph. IAI (Istituto Affari Internazionali), Roma, Italy.

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Local elections and the Turkish voter: looking for the determinants of party choice. South European Society and Politics, 19 (4). pp. 583-600. ISSN 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri. In: Aral, Fahri, (ed.) Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 407-416. ISBN 978-605-399-358-2

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2014) ISPP 2013 raporu: Dünya'da ve Türkiye'de milliyetçilik. Monograph. Sabcncı University, Istanbul Politikalar Merkezi (IPC / IPM), İstanbul.

Kalaycıoğlu, Ersin (2014) European Union fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus. In: Temel, Bülent, (ed.) The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey. Lexington Books, New York, pp. 155-172. ISBN 0739174487 ; 978-0739174487

Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar, eds. (2014) Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme. Sentez Yayınları, Bursa. ISBN 9786055790790

2013

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkish party system: leaders, vote and institutionalization. Southeast European and Black Sea Studies, 13 (4). pp. 483-502. ISSN 1468-3857 (Print) 1743-9639 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi? In: Şen, İlker Gökhan, (ed.) Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012. Heinrich Böll Stiftung Derneği, İstanbul, pp. 68-74. ISBN 9786058716964

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler. Çevre Yönetişimi Uluslararası Konferansı. Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 120-153. ISBN 9786054348541

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Türkiye'nin yeni siyasal rejim arayışı. Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, 51 . pp. 214-222. ISSN 1300-4174

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey. In: Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali, (eds.) Turkey and the EU: Accession and Reform. Routledge, London, pp. 57-70. ISBN 9780415615327

Kalaycıoğlu, Ersin (2013) Turkey. In: Krieger, Joel, (ed.) The Oxford Companion to Comparative Politics. The Oxford University Press, New York, NY, USA, pp. 448-452. ISBN 978-0-19-973859-5 ; 0-19-973859-9

2012

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, eds. (2012) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Political culture. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, New York, U.S.A, pp. 171-182. ISBN 978-0-415-55817-4

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Kulturkampf in Turkey: the constitutional referendum of 12 September 2010. South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), 17 (1). pp. 1-22. ISSN 1360-8746

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, pp. 38-64. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Karşılaştırmalı siyaset: giriş. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-37. ISBN 978-975-06-1164-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom. In: Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu, (eds.) Turkey and the European Union: Different Dimensions. Nomos, Baden - Baden, Germany, pp. 67-85. ISBN 978-3-8329-7546-3

Hatipoğlu, Emre (2012) Otoriter rejimler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2502. Açıköğretim Fakültesi Yayınları; 1473. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, pp. 144-163. ISBN 978-975-06-1164-3

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2012) Türkiye'de sağlık: toplumbilimsel bir değerlendirme. Monograph. İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul.

2011

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çağdaş dünyada siyasal sistemler. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye. ISBN 978-975-06-1065-3

Kemahlıoğlu, Özge (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşan başkanlık rejimi: Brezilya. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2391.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya). In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye, pp. 56-83. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, eds. (2011) Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) Karşılaştırmalı siyaset. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye, pp. 2-31. ISBN 978-975-06-1065-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2011) The Turkish - EU odyssey and political regime change in Turkey. South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), 16 (2). pp. 265-278. ISSN 1360-8746

2010

Göymen, Korel and Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Sürdürülebilir İstanbul için yeni bir yönetim modeli. (Accepted/In Press)

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) Justice and development party at the Helm: resurgence of Islam or restitution of the right-of-center predominant party? Turkish Studies, 11 (1). pp. 29-44. ISSN 1468-3849 (Print) 1743-9663 (Online)

Kalaycıoğlu, Ersin (2010) The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems. In: Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip, (eds.) Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. St. Antony's Series. Palgrave Macmillan, Oxford, U.K., 119 -141. ISBN 978-0-230-23314-0 ; 0-230-23314-7

Sayarı, Sabri (2010) Çoğunlukçu kurumsallaşmış başkanlık sistemi: ABD. In: Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz, (eds.) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Accepted/In Press)

2009

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Türkiye’de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma (Religiosity in Turkey: an internaional comparison). [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FASS_2010/0002

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Democracy, Islam and secularism in Turkey. In: Brown, Nathan J. and Shahin, Emad, (eds.) The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies. UCLA Center for Middle East Development (CMED) Series. Routledge, Abingdon, Oxon, UK and New York, NY, USA, pp. 153-186. ISBN 978-0-415-77380-5

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Public choice and foreign affairs: democracy and international relations in Turkey. New Perspectives on Turkey (Sp. Iss. SI) (40 ). pp. 57-81. ISSN 0896-6346

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) The rising tide of conservatism in Turkey. Palgrave-Macmillan, New York. ISBN 9780230602625 ; 0230602622

Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Hicab, türban, and democracy: religious freedom versus political protest. Monograph. Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland.

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2009) Türkiye'de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma. Monograph. IPM (İstanbul Politikalar Merkezi), Sabancı Üniversitesi Istanbul Politikalar Merkezi.

2008

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: The Odyssey of political regimes in the Turkish Republic. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century (Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta, Tomus Secundus). Klaus Schwarz Verlag, Berlin, Germany, pp. 89-116. ISBN 978-3-87997-345-3

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic Consolidation in Turkey: A Problem of Political Culture). Ergun Özbdun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınevi, Ankara, pp. 247-277. ISBN 9789754644623; 9789754644616

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Attitudinal orientation to party organizations in Turkey in the 2000s. Turkish Studies, 9 (2). pp. 297-316. ISSN 1743-9663

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Justice and development party at the Helm: resurgence of islam or restitution of right of center predominant party? In: Annual Conference of the Midwest Political Science Association at the Palmer House, Chicago, Illinois, U.S.A

Kalaycıoğlu, Ersin (2008) Party identification, islam and secularism in Turkey. In: International Studies Association’s Annual Conference, San Francisco, California, USA

2007

Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Party affiliations of Turkish voters today. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:UNSPECIFIED

Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Religiosity and protest behaviour: the case of Turkey in comparative perspective. Journal of Southern Europe and the Balkans,, 9 (3). pp. 275-291. ISSN 1469-963X

Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (2007) Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society. International Library of Political Studies; 15.. I. B. Tauris, London, pp. 1-256. ISBN 9781845111854

2005

Kalaycıoğlu, Ersin (2005) Turkish dynamics: bridge across troubled lands. The Middle East in Focus. Palgrave - Macmillan, New York, USA. ISBN 1-4039-6279-0 ; 1-4039-6280-4 (pbk)

2004

Kalaycıoğlu, Ersin and Toprak, Binnaz (2004) İş yaşamı, üst yönetim ve siyasette KADIN. Monograph. TESEV Yayınları, İstanbul.

Kalaycıoğlu, Ersin (2004) İstanbul'da iyi yönetişim: bir model tasarımı. In: Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü Sempozyumu, Pendik, İstanbul

2003

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) Regional economic cooperation in the black sea area. In: Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead,

Kalaycıoğlu, Ersin (2003) İyi yönetişim ve yerel yönetimler. World Academy of Local Democracy, İstanbul.

2002

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) State and civil society in Turkey: democracy, development and protest. In: Sajoo, Amyn B., (ed.) Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives. I.B.Tauris , New York, pp. 247-272. ISBN 1850435901

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party. Turkish Studies, 3 (1). pp. 40-61. ISSN 1468-3849

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Elections and governance. In: Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R., (eds.) Politics, Parties, and Elections in Turkey. London, Lynne Reinner, pp. 55-71. ISBN 1588260224

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Turkey's Choice: The Road Away from the Europian Union. Turkey: The Road Ahead. Swedish Institute of International Affairs, Stockholm. ISBN 9171838023

Kalaycıoğlu, Ersin (2002) Civil society in Turkey: continuity or change? Turkish transformation: new century-new challenges. Eothen, Huntingdon. ISBN 090671933x

This list was generated on Sat Jun 23 22:00:01 2018 +03.