title   
  

Creator/Author/Editor: Kadıoğlu, Ayşe

2008

(2008) Vatandaşlığın dönüşümü: üyelikten haklara. (Prepared by: Kadıoğlu, Ayşe) Metis Yayınları, Istanbul. ISBN 9789753426701

Kadıoğlu, Ayşe (2008) Vatandaşlık ve siyasal katılım. In: Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat, (eds.) Prof Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun). Yetkin Yayınevi, Ankara, pp. 225-246. ISBN 9789754644623; 9789754644616

2007

Kadıoğlu, Ayşe (2007) An Oxymoron: the origins of civic-republican liberalism in Turkey. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 16 (2). pp. 171-190. ISSN 1473-9666 (electronic) 1066-9922 (paper)

Kadıoğlu, Ayşe (2007) Denationalization of citizenship: the Turkish experience. Citizenship Studies, 11 (3). pp. 283-299. ISSN 1362-1025

Kadıoğlu, Ayşe (2007) The Pigeon on the bridge is shot. Middle East Reports online .

2006

Kadıoğlu, Ayşe (2006) Muslim feminist debates on the question of headscarf in contemporary Turkey. Companion to Contemporary Islamic Thought. Blackwell Companions to religion (211). Blackwell , Oxford, pp. 609-624. ISBN 1405121742

Kadıoğlu, Ayşe (2006) Zaman lekesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları; 140. Dün-Bugün; 13.. İstanbul Bilgi Üniversitesi , İstanbul, pp. 1-325. ISBN 9756176415

2005

Kadıoğlu, Ayşe (2005) Can we envision Turkish citizenship as non-membership. Citizenship in a global world: European questions and Turkish experiences. Routledge Studies in Governance and Change in the Global Era; 3. (210). Routledge , London, pp. 105-124. ISBN 0415354560

Kadıoğlu, Ayşe (2005) Civil society, Islam and democracy in Turkey: a study of three Islamic non-governmental organizations. The Muslim world, 95 (1). pp. 23-41. ISSN 0027-4909

2004

Akçapar, Burak and Akgün, Mensur and Altunışık, Meliha and Kadıoğlu, Ayşe (2004) The debate on democratization in the broader Middle East and North Africa: a civic assessment from Turkey: Istanbul Paper = Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokratikleşme tartışması: Türkiye'den sivil bir tespit: İstanbul Çalışması. In: The Atlantic Alliance at a New Crossroads: International Conference, İstanbul, Turkey

2002

Kadıoğlu, Ayşe (2002) Milliyetçilik- Liberalizm ekseninde vatandaşlık ve bireysellik. Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Milliyetçilik. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (İletişim Yayınları) 4. (326). İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 284-292. ISBN 9750500873

Kadıoğlu, Ayşe (2002) Türkiye'de vatandaşlık ve bireyleşme: iradenin akıl karşısındaki zaferi. In: Keyman, Emin Fuat, (ed.) Liberalizm, devlet, hegemonya. Everest Yayınları , İstanbul, pp. 258-282. ISBN 9752970648

2001

Kadıoğlu, Ayşe (2001) Önsöz. In: Yıldız, Ahmet, (ed.) Ne mutlu Türküm diyebilene : Türk ulusal kimliğinin etno-seküler sınırları, 1919-1938. İletişim Yayınları 702. Araştırma-inceleme dizisi 107. (324). İletişim Yayınları , İstanbul. ISBN 9754708665

Kadıoğlu, Ayşe (2001) Die Leugnung des Geschlechts: Die Türkische Frau als Objeckt in Grossen Gesellschaftsentwürfen. In: Pusch, Barbara, (ed.) Die Neue Muslimische Frau. Standpunkte und Analysen. Beiruter Texte und Studien Bd.; 85. (323). Ergon-Verlag , Würzburg, pp. 31-50. ISBN 3935556853

This list was generated on Mon Dec 10 01:15:17 2018 +03.