title   
  

Creator/Author/Editor: Kadıoğlu, Ayşe

2008

(2008) Vatandaşlığın dönüşümü: üyelikten haklara. (Prepared by: Kadıoğlu, Ayşe) Metis Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753426701

2007

Kadıoğlu, Ayşe (2007) An Oxymoron: the origins of civic-republican liberalism in Turkey. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 16 (2). pp. 171-190. ISSN 1473-9666 (electronic) 1066-9922 (paper)

Kadıoğlu, Ayşe (2007) Denationalization of citizenship: the Turkish experience. Citizenship Studies, 11 (3). pp. 283-299. ISSN 1362-1025

Kadıoğlu, Ayşe (2007) The Pigeon on the bridge is shot. Middle East Reports online .

2006

Kadıoğlu, Ayşe Gülden (2006) Zaman lekesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 140. Dün-Bugün; 13. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 1-325. ISBN 9756176415

2005

Kadıoğlu, Ayşe (2005) Civil society, Islam and democracy in Turkey: a study of three Islamic non-governmental organizations. The Muslim world, 95 (1). pp. 23-41. ISSN 0027-4909

2004

Akçapar, Burak and Akgün, Mensur and Altunışık, Meliha and Kadıoğlu, Ayşe (2004) The debate on democratization in the broader Middle East and North Africa: a civic assessment from Turkey: Istanbul Paper = Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokratikleşme tartışması: Türkiye'den sivil bir tespit: İstanbul Çalışması. In: The Atlantic Alliance at a New Crossroads: International Conference, İstanbul, Turkey

This list was generated on Fri Mar 22 01:35:48 2019 +03.