title   
  

Creator/Author/Editor: Hilav, Salahattin

2007

Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2007) Türkiye târihi 4.cilt: Çağdaş Türkiye 1908-1980: Siyâsal târih 1923-1950. Akşin, Sina, (ed.) Milliyet Gazetesi, İstanbul.

This list was generated on Sun Dec 9 23:27:23 2018 +03.