title   
  

Creator/Author/Editor: Hilav, Salahattin

2007

Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla (2007) Türkiye târihi (Çağdaş Türkiye, 1908-1980 - v.4). Akşin, Sina, (ed.) Milliyet Gazetesi, İstanbul.

This list was generated on Tue Mar 19 22:44:35 2019 +03.