title   
  

Creator/Author/Editor: Dumlu, Emine

2011

Dumlu, Emine and Yılmaz, Cemal and Cohen, Myra B. and Porter, Adam (2011) Feedback driven adaptive combinatorial testing. In: ACM International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2011), Toronto, ON, Canada

Dumlu, Emine (2011) Feedback driven adaptive combinatorial testing. [Thesis]

Dumlu, Emine and Yılmaz, Cemal and Cohen, Mayra B. and Porter, Adam (2011) Geribesleme güdümlü adaptif kombinasyonel test etme yaklaşımı. [Working Paper / Technical Report] Sabanci University ID:SU_FENS_2011/0006

2010

Yılmaz, Cemal and Porter, Adam and Dumlu, Emine (2010) Program yürütmelerini sınıflandırmak için donanım ve yazılım ölçüm aygıtlarını birleştirme (Combining hardware and software instrumentation to classify program executions). In: Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, (Accepted/In Press)

This list was generated on Fri Nov 21 09:39:51 2014 EET.