title   
  

Creator/Author/Editor: Doğan, Erhan

2006

Çelik, Ayşe Betül (2006) Kürt sorununda "Avrupa" boyutu ve Sivil Toplum Kuruluşları. In: Doğan, Erhan and Mazlum, Semra Cerit, (eds.) Sivil Toplum Örgütleri ve Dış Politika : Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler. İnceleme-Araştırma (Bağlam Yayınları). Bağlam Yayınları, İstanbul. ISBN 9758803719

This list was generated on Wed May 25 11:18:14 2016 EEST.