title   
  

Creator/Author/Editor: Aydıner, Mesut

2016

Artan, Tülay (2016) I. Mahmud döneminde Boğaziçi: temâşâ, tefekkür, tevakkuf ve şehr-i sefa. In: Aydıner, Mesut and Aynur, Hatice, (eds.) I. Mahmud Dönemi Sempozyumu. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

This list was generated on Thu Jan 17 07:55:43 2019 +03.