title   
  

Creator/Author/Editor: Adanır, Fikret

2014

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted/In Press)

2011

Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya (2011) Osmanlı ve Balkanlar: bir tarihyazımı tartışması. [Volumes Edited / Special Issues]

Adanır, Fikret (2011) Kıyım, soykırım ve tarihçilik. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005. Tarih-Belge (3). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 31-42. ISBN 978-605-399-190-8

Adanır, Fikret (2011) Non-Muslims in the Ottoman army and the Ottoman defeat in the Balkan war of 1912-1913. In: Suny, Ronald Grigor and Göçek, Fatma Müge and Naimark, Norman M., (eds.) A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 113-125. ISBN 978-0195393743 ; 0195393740

Adanır, Fikret (2011) Bosna-Hersek'te 'Müslüman' bir ulusun oluşumu: bir tarihyazımı tartışması. In: Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya, (eds.) Osmanlı ve Balkanlar: Bir Tarihyazımı Tartışması. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 307-350. ISBN 978-975-05-0953-7

Adanır, Fikret (2011) Commentray: challenging Religion's supranational character in a period of international competition. In: Leonhard, Jörn and Von Hirschhausen, Ulrike, (eds.) Comparing Empires: Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century. Schriftenreihe der FRIAS School of History (1). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 385-389. ISBN 978-3-525-31040-3 ; 3-525-31040-4

2010

Adanır, Fikret (2010) Türkiye'nin Avrupa Uyumu'na katılımı. Toplumsal Tarih (195). pp. 22-33. ISSN 1300-7025

Adanır, Fikret (2010) Balkans: history and historiography. [Volumes Edited / Special Issues] (Accepted/In Press)

2009

Adanır, Fikret (2009) Balkanlar'da uluslaşma süreci ve bağımsızlık hareketleri. In: Dursun, Mutlu and Vardağlı, Tutku, (eds.) 2008'den 1908'e Bakmak. Sempozyum Serisi (1). Tarem Yayınları, İstanbul, pp. 107-112. ISBN 9786058920019

Adanır, Fikret and Kaiser, Hilmar (2009) Osmanlı İmparatorluğu örneği: göç, sürgün ve ulusun inşası. Toplumsal Tarih (186). pp. 18-27. ISSN 1300-7025

Adanır, Fikret (2009) Karşılaştırmalı bir değerlendirme: Çarlık Rusya'sı ve Habsburg İmparatorluğu arasında Osmanlı’da vatandaşlık. Toplumsal Tarih Dergisi (182). pp. 54-63. ISSN 1300-7025

Adanır, Fikret (2009) Beziehungen von Christen und Muslimen im Osmanischen reich. In: Kahl, Thede and Lienau, Cay, (eds.) Christen und Muslime: Interethnische Koexistenz in Südosteuropäischen Peripheriegebieten. Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa (11). LIT-Verlag, Berlin, Münster, Wien, pp. 59-74. ISBN 978-3-643-50058-8 ; 3643500580

Adanır, Fikret (2009) Nicht-Muslime in der Osmanischen Armee und die Balkankriege 1912/13. Zur Rolle christicher und jüdischer Minderheiten im Osmanischen Reich. In: Chiari, Bernhard and Gross, Gerhard P., (eds.) Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt. Beiträge zur Militärgeschichte (68). R. Oldenbourg Verlag, Munich, Germany, pp. 213-232. ISBN 978-3-486-59154-5

2008

Adanır, Fikret (2008) Die historiographische Kontroverse über die Armenische Frage und den Völkermord an den osmanischen Armeniern im Ersten Weltkrieg. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century= La Turquie Au Vingtième Siècle. Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta (4). Klaus Schwarz , Berlin, pp. 213-254. ISBN 978-3-87997-345-3 ; 3879973458

Adanır, Fikret (2008) Westlertum, islam und demokratie in den politischen Diskursen der Türkei. In: 43. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft, Tutzing, Germany

2007

Adanır, Fikret (2007) The Pluricultural Experience in Ottoman Southeastern Europe: New Perspectives. In: Multiculturalism: The Central European Experience and its Impact on Identity-formation in a Globalized World, Rockefeller Foundation’s Conference and Study Center in Bellagio, Italy (Accepted/In Press)

Adanır, Fikret (2007) The Caucasus and Eastern Anatolia: Imperial Borderlands in the Grip of Great Power Rivalry, Ethno-religious Conflict, and Nationalist Secessionism, C. 1770-2000. Oxford University Press, Oxford. (Accepted/In Press)

This list was generated on Sat Dec 15 05:19:38 2018 +03.