title   
  

Creator/Author/Editor: Önder, Çetin

2016

Önder, Çetin and Üsdiken, Behlül (2016) Kurumsal mantıklar, örgüt altyapısı ve örgütsel alanlarda değişim: Türkiye'de işçi sendikalarının tarihsel gelişimi, 1947-1980. ODTÜ Gelişme Dergisi, 43 (2). pp. 573-605.

2009

Wasti, S. Arzu and Önder, Çetin (2009) Commitment across cultures: progress, pitfalls, and propositions. In: Klein, Howard and Becker, Tom and Meyer, John P., (eds.) Commitment in Organizations: Accumulated Wisdom and New Directions. SIOP Organizational Frontiers Series. Routledge Academic / Taylor & Francis Inc., New York, USA, pp. 309-343. ISBN 978-1-84872-830-1 (hardback) 978-0-203-88212-2 (electronic)

2007

Wasti, S. Arzu and Tan, Hwee Hoon and Brower, Holly H. and Önder, Çetin (2007) Cross-cultural measurement of supervisor trustworthiness: an assessment of measurement invariance across three cultures. Leadership Quarterly, 18 (5). pp. 477-489. ISSN 1048-9843

Üsdiken, Behlül and Önder, Çetin (2007) Örgütsel ekoloji: örgüt toplulukları ve çevresel ayıklama. In: Sargut, A. Selami and Özen, Şükrü, (eds.) Örgüt Kuramları. İmge Yayınevi, Ankara, pp. 133-191. ISBN 9789755335360

2006

Önder, Çetin (2006) Political opportunity, organizational infrastructure and organizational founding: trade unions in İstanbul and Ankara, 1947-1980. [Thesis]

2003

Wasti, S. Arzu and Önder, Çetin (2003) Kültürlerarası çalışmalarda yöntem: örgütsel bağlılık yazınından dersler. Yönetim Araştırmaları Dergisi , 3 (2). pp. 125-145. ISSN 1303-4979

2002

Önder, Çetin and Wasti, S. Arzu (2002) İş güvencesi endeksi ve iş güvencesi memnuniyeti ölçeği: güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1). pp. 23-47. ISSN 1303-4979

This list was generated on Sun May 19 04:28:25 2019 +03.