title   
  

Creator/Author/Editor: Öncü, Ahmet

2014

Öncü, Ahmet (2014) Turkish capitalist modernity and the Gezi revolt. Journal of Historical Sociology, 27 (2). pp. 151-176. ISSN 0952-1909 (Print) 1467-6443 (Online)

Öncü, Ahmet (2014) TMMOB yalnızca bir meslek örgütü değildir: Veblen'in kümülatif nedensellik yönteminin Türkiye'ye uygulanması. Elektrik Mühendisliği Dergisi, 450 . pp. 87-96. ISSN 0013-5402

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2014) Emotions, morality and Gezi revolt in Turkey. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet (2014) Laik/İslamcı ikili karşıtlığı: Türkiye'nin modernleşmesi ve yaşam. (Accepted/In Press)

Balkan, Neşecan and Balkan, Erol and Öncü, Ahmet, eds. (2014) Neoliberalizm, islamcı sermayenin yükselişi ve AKP. Yordam Kitap, İstanbul. ISBN 9786054836598

Öncü, Ahmet (2014) On the possibility of a 'Soviet of technicians': Veblen's cumulative causation applied to the Turkish case. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet, ed. (2014) Veblen: kapitalizm ve ötesi. Habitus, İstanbul. (Accepted/In Press)

2013

Öncü, Ahmet and Oğurlu, Anita (2013) A Gramscian reflection on the Laic/Islamic schism in the Turkish dominant class: the case of media. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2013) Reproduction of the "new" Islamic middle class in the neoliberal landscape of Turkey. In: Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol and Balkan, Neşecan, (eds.) Neoliberal Landscape and The Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. Berghahn, New York, Oxford. (Accepted/In Press)

2011

Öncü, Ahmet and Öncü, T. Sabri (2011) G20 Seul zirvesi sonrası politik ve iktisadi gelişmeler ve Türkiye. In: Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and its Near Abroad, İzmir, Türkiye

Öncü, Ahmet (2011) Mühendisler ve fiyat sistemi by Thorstein Veblen 1921. [Volumes Edited / Special Issues]

Öncü, Ahmet and Kocan, Gürcan (2011) Pragmatic ethics of environmentalist movements in Turkey. In: Doyle, Timothy and MacGregor, Sherilyn, (eds.) Global Perspectives on Environmentalism. Praeger, California, USA. (Accepted/In Press)

2009

Öncü, Ahmet (2009) Wither business ideology: revisiting Veblen's theory of engineers as revolutionary actors. Review of Radical Political Economics, 41 (2). pp. 196-215. ISSN 0486-6134 (Print) 1552-8502 (Online)

Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2009) Marksist perspektiften krize bakış: başka bir dünya mümkündür. Toplum ve Hekim Dergisi, 24 (1). ISSN 1300-4387

2008

Öncü, Ahmet and Balkan, Mustafa Erol (2008) Neoliberal Landscape and the Rise of Islamic Capital: The Case of Turkey. NOVA, New York. (Accepted/In Press)

2007

Öncü, Ahmet (2007) "Yekin mühendis" beratı ya da şahsiyetli soyut emekçiler: TMMOB nereye? DM Teorik-Politik Dergi, 1 (4). pp. 122-141.

Öncü, Ahmet (2007) Küreselleşme. In: Başkaya, Fikret and Ördek , Aydın, (eds.) İktisadi Kurumlar Sözlüğü. Özgür Üniversite, Ankara. (Accepted/In Press)

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2007) Rejuvenating citizenship in the context of diversity. epsNet Kiosk Plus, THE NET Journal of Political Science, 5 (1). pp. 109-119.

Öncü, Ahmet (2007) Şirket. In: Başkaya, Fikret, (ed.) İktisadi Kurumlar Sözlüğü. Özgür Üniversite, Ankara. (Accepted/In Press)

2006

Öncü, Ahmet (2006) Questioning the legitimacy of business ideology: revisiting Veblen’s theory of modern technology and engineers. (Submitted)

Köse, Ahmet Haşim and Öncü, Ahmet (2006) Tahsildarlar ve borçlular: karşı-iktisat gözüyle dünya kapitalizmi ve Türkiye. Evrensel Basım Yayınları; 304. Politika Dizisi. Evrensel , İstanbul. ISBN 975610631X

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2006) From the morality of living to the morality of sying: hunger strikes in Turkish prisons. Citizenship Studies, 10 (3). pp. 349-372. ISSN 1469-3593

Öncü, Ahmet (2006) Sanayileşmeyi yeniden düşünmek: rekabet mi? dayanışma mı? In: Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya

Tunçalp, Deniz and Öncü, Ahmet and Denizel, Meltem (2006) The Recursive Dualism of Technology: Reconstructing the Process of Technology Adaptation in Organizations. (Submitted)

2005

Öncü, Ahmet and Koçan, Gürcan (2005) High life, low life and common life: The role of affections and love in citizenship. Norwegian Journal of Migration Research, 2005 (2). pp. 57-71.

Öncü, Ahmet (2005) Dünya ekonomisi nereye? İktisat Dergisi, 2005 (459-460 ). pp. 3-14.

Tunçalp, Deniz and Öncü, Ahmet and Denizel, Meltem (2005) Recursive dualism of technology: reconstructing the process of technology adaptation in organizations. In: The 21st EGOS Colloquium 2005, European Group for Organizational Studies, Berlin, Germany

Tekelioğlu, Orhan and Öncü, Ahmet (2005) Şerif Mardin'e Armağan. İletişim Yayınları; 1091. Araştırma-inceleme dizisi; 184.. İletişim , İstanbul, pp. 1-366. ISBN 9750503422

Öncü, Ahmet (2005) The politics of permanent crisis: class, ideology and state in Turkey. [Book Review]

Kahraman, Hasan Bülent (2005) Türk milliyetçi romantizmin sonu: kurucu modernist ideolojinin dönüşümü ve yazınsal söylem. In: Öncü, Ahmet and Tekelioğlu, Orhan, (eds.) Şerif Mardin'e armağan. İletişim Yayınları 1091. Araştırma-inceleme dizisi 184. (345). İletişim Yayınları , İstanbul, pp. 105-153. ISBN 9750503422

2004

Koçan, Gürcan and Öncü, Ahmet (2004) Citizen Alevi in Turkey: beyond confirmation and denial. Journal of historical sociology, 17 (4). pp. 464-489. ISSN 0952-1909

Öncü, Ahmet and Tunçalp, Deniz and Denizel, Meltem (2004) Enterprise resource planning technology as a source of change and stability in organizations. In: EuroMA 2004, Operations as a Change Agent, Paris

Öncü, Ahmet (2004) Kamusal hizmetler neden ticarileştiriliyor? Ticarileşen hizmetler neden "serbest rekabete açılıyor?". TMMOB, Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada Ölçü . pp. 17-24.

2003

Öncü, Ahmet (2003) Dictatorship plus hegemony: a Gramscian analysis of the Turkish state. Science & Society, 67 (3). pp. 303-328. ISSN 0036-8237

This list was generated on Thu Oct 20 00:17:36 2016 EEST.