title   
  

Faculty/Program: History

Number of items at this level: 247.

2016

Koçak, Cemil (2016) Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050823714

Koçak, Cemil (2016) Tek parti: Cumhuriyet ve şefler. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050821871

Koçak, Cemil (2016) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950): CHP iktidarının sonu (cilt: 6). İletişim Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Özil, Ayşe (2016) Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde millet sistemini yeniden düşünmek. Kitap Yayınevi, Istanbul. ISBN 978-605-105-158-1

Artan, Tülay (2016) 1730'da müsadere edilen el yazması kitaplar bireyler, yeni bilgi, gösteriş eşikleri. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2016) El yazmaları ışığında bir çevre ve çehre eskizi: kadızâdeliler, müceddidîler ve Damad İbrahim Paşa (1730). Müteferrika, 50 (1). pp. 1-94. ISSN 1300-6479

Artan, Tülay (2016) I. Mahmud döneminde Boğaziçi: temâşâ, tefekkür, tevakkuf ve şehr-i sefa. In: Aydıner, Mesut and Aynur, Hatice, (eds.) I. Mahmud Dönemi Sempozyumu. Dergâh Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2016) Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750. In: Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A., (eds.) Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü. Kubbealtı Yayınları, İstanbul, pp. 117-154.

Özil, Ayşe (2016) Book review for "Merih Erol. Greek Orthodox Music in Ottoman Istanbul: Nation and Community in the Era of Reform". [Book Review]

Yelçe, Zeynep Nevin (2016) Surviving the "dark night" with the "rising of the sun": when the Monarch dies. In: 12th Global Conference Care, Loss and the End of Life, Budapest, Hungary

Yelçe, Zeynep Nevin (2016) Empire and power in the reign of Süleyman: narrating the sixteenth-century Ottoman world by Kaya Şahin. [Book Review]

2015

Artan, Tülay and Aynur, Hatice, eds. (2015) XV-XVIII. yüzyıl Osmanlı kitap koleksiyonerleri, bilgi üretimi ve dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2015) Türkiye'de iki partili sistemin kuruluş yılları 1945-1950: uzlaşma. İletişim Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2015) Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): islamlaşma, otokrasi ve disiplin [2.Baskı]. İletişim Yayınları; 1461. Araştırma-İnceleme Dizisi (İletişim Yayınları); 244. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Artan, Tülay (2015) Culture and belief: material surroundings of Hungarians/Transylvanians in exile. The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: the Personal Dimension. I. The Agents of Faith. AUB Press, Sofia. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) Şehid Ali Paşa'nın Ağustos 1719'da Suk-ı Sultanî'de satışa çıkarılacak kitapları. In: Artan, Tülay and Aynur, Hatice, (eds.) XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri, Bilgi Üretimi ve Dağılımı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) Hazine defteri, 1675-1680. In: Erdoğdu, Ayşe, (ed.) Filiz Çağman Armağanı. Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) The politics of Ottoman imperial palaces: waqfs and architecture from the 16th to the 18th centuries. In: Featherstone, Michael and Spieser, Jean-Michel and Tanman, Gülru and Wulf-Rheidt, Ulrike, (eds.) The Emperor's House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism. Walter de Gruyter , Berlin, pp. 365-408. ISBN 9783110331769

Artan, Tülay (2015) How far and how fresh? Can flowers travel? In: Haider, Najaf and Farouqhi, Suraiya, (eds.) Cultural Encounters and Interactions: Ottoman, Mughal, Vijayngar Empires and Beyond. Jawaharlal Nehru University Press, India. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) Imaginary voyages, imagined Ottomans: a gentleman impostor, the Köprülüs, and 17th century French oriental romances. In: Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Essays in Honor of Metin Kunt. IB Tauris, London. (Accepted/In Press)

Artan, Tülay (2015) I. Ahmed'in av safaları: sıradanlığa çeşni katmak; zahmetin sofrasını donatmak. In: Singer, Amy and Tünaydın, Pelin and Kiper, Füsun, (eds.) Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi. İnsan ve Toplum Dizisi . Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 99-139. ISBN 978-605-105-143-7

Artan, Tülay (2015) Die institutionelle trennung der haushalte von großwesir und sultan: der neue gesellschaftsvertrag des 18. jahrhunderts in historischer perspektive. In: Wendehorst, Stephan, (ed.) Die Anatomie Frühneuzeitlicher Imperien Herrschaftsmanagement Jenseits von Staat und Nation. Walter de Gruyter, Berlin, pp. 121-142. ISBN 9783486839425

Erdem, Yusuf Hakan (2015) Osmanlı kültüründe yazarlık ve intihal sorunları. In: Aytemur, Hüseyin Siyabend, (ed.) Risale-i Nur'da Yapılan Tahrifat. Hivda, Istanbul, pp. 224-244.

Özil, Ayşe (2015) Skyscrapers of the past and their shadows: a social history of urbanity in late Ottoman Istanbul. International Journal of Turkish Studies, 21 (1-2). pp. 75-94. ISSN 0272-7919

Pantelic, Bratislav (2015) The last Byzantines: perceptions of identity, culture and heritage in Serbia. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2015) Tanzimat döneminde eğitim reformunun dönüm noktası: 1869 tarihli maârif-i umûmiye nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri. In: Kahraman, Kemal and Baytar, İlona, (eds.) Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861). Kültür-Medeniyet Serisi (12). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp. 136-167. ISBN 978-605-4700-83-7

Yelçe, Zeynep Nevin (2015) Royal wrath: curbing the anger of the Sultan. In: Enenkel, Karl A.E. and Traninger, Anita, (eds.) Discourses of Anger in the Early Modern Period. Intersections: 40. Brill, Leiden/Boston, pp. 439-457. ISBN 9789004300828 (Print) 9789004300835 (Online)

2014

Koçak, Cemil (2014) Resmi tarihe meydan okuyorum. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-6705-08-1701-0

Koçak, Cemil (2014) Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (cilt: 4) dönüşüm. İletişim, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2014) Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi. Alfa Yayıncılık, İstanbul. ISBN 978-605-106-904-3

Artan, Tülay (2014) Osmanlı ordusunun sefere çıkış alayı (1672): Osmanlı kadimciliği mi, püritenlik gösterisi mi? In: Anadol, Ayşen, (ed.) Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı. SSM Yayınları, İstanbul, pp. 60-77. ISBN 9786054348701

Artan, Tülay (2014) The departure procession of 1672: Ottoman antiquarianism or a puritan statement? In: Anadol, Ayşen, (ed.) Distant Neighbour Close Memories: 600 Years Of Turkish Polish Relations. SSM Publications, Istanbul, pp. 60-77. ISBN 9786054348718

Artan, Tülay (2014) Objects of consumption and Mediterranean interconnections, 1450- 1650. In: Necipoğlu, Gülru and Finnbarr Flood, Barry, (eds.) The Companion to Islamic Art and Architecture. Wiley-Blackwell, New York. (Accepted/In Press)

Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2014) Wealth and inequality in Ottoman lands in the early modern period. In: Fourth Asian Historical Economics Conference, Istanbul, Turkey

Erdem, Yusuf Hakan (2014) Review of "The abolition of slavery in Ottoman Tunisia by Ismael Montana". [Book Review] (Accepted/In Press)

Erdem, Yusuf Hakan (2014) Review of "Tell this in my memory: stories of enslavement from Egypt, Sudan and the Ottoman Empire by Eve M. Troutt Powell". [Book Review]

Erdem, Yusuf Hakan (2014) Turks as soldiers in Mahmud II's army: turning the Evlad-ı Fatihan into regulars in the Ottoman Balkans. In: Rutar, Sabine, (ed.) Beyond the Balkans. Towards an Inclusive History of Southeastern Europe. Studies on South East Europe (10). Lit Verlag, Zurich & Berlin, pp. 227-246. ISBN 978-3-643-10658-2 ; 3643106580

Koçak, Cemil (2014) Transformation with constutition: young Ottomans and the first Ottoman constutition. In: Somel, Selçuk Akşin, (ed.) Transformation. University, USA. (Accepted/In Press)

Kunt, Metin (2014) An Ottoman imperial campaign: suppressing the Marsh Arabs, central power and peripheral rebellion in the 1560s (Bir Osmanlı sefer-i hümayunu: Ceza'ir-i Arab kalkışmasının bastırılması, 1560'larda merkezi güç ve uçlarda isyan). The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları Dergisi) (43). pp. 1-18. ISSN 0255-0636

Kunt, Metin (2014) Devolution from the centre to the periphery: an overview of Ottoman provincial administration. In: Duindam, Jeroen and Dabringhaus, Sabine, (eds.) The Dynastic Centre and the Provinces: Agents and Interactions. Brill, Leiden, pp. 30-48. ISBN 9789004251489 (Print) 9789004272095 (Online)

Kunt, Metin and Yelçe, Nevin Zeynep (2014) Polonyalı iki Osmanlı. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı. Sakıp Sabancı Müzesi, Istanbul, pp. 50-61. ISBN 9786054348701

Kunt, Metin and Yelçe, Nevin Zeynep (2014) Two Polish Ottomans. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Distant Neighbour Close Memories: 600 Years Of Turkish Polish Relations. Sakıp Sabancı Müzesi, Istanbul, pp. 50-61. ISBN 9786054348718

Somel, Selçuk Akşin (2014) Nationalism, Turkification and the end of the jewish Communities in Thrace, 1918-1942. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2014) Ermeni eğitim kurumları, siyasallaşma ve Osmanlı yönetimi (1878-1923) [Armenian educational institutions, politicization, and Ottoman administration (1878-1923)]. In: Adanır, Fikret and Özel, Oktay, (eds.) 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 9789753333306 (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2014) Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]. In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. ISBN 9786053321088

Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Ottoman reception and perception of Janos Szapolyai in 1529. In: Born, Robert and Jagodzinski, Sabine, (eds.) Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16.-18. Jahrhundert. Geisteswissenschaftliches Zentrum in Leipzig Studia Jagellonica Lipsiensia Series (14). Thorbecke Jan Verlag, Leipzig, pp. 141-154. ISBN 9783799584142 ; 3799584145

Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Security or glory? some sixteenth-century views on the necessity of conquering Rhodes. In: Çaykent, Özlem and Zavagno , Luca, (eds.) The Islands of the Eastern Mediterranean: A History of Cross-Cultural Encounters. I.B. Tauris, London, UK. ISBN 9781780766294

Yelçe, Zeynep Nevin (2014) Evaluating three imperial festivals: 1524, 1530 and 1539. In: 9th Annual Workshop on Ottoman Material Culture: Festivities in the Ottoman Empire and Today’s Turkey, Istanbul, Turkey

2013

Koçak, Cemil (2013) Rejim krizi. İletişim - 1918 ; Araştırma-İnceleme - 322. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750512759

Koçak, Cemil (2013) Tarihin buğulu aynası: efsaneler çökerken. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-08-0784-4

Somel, Selçuk Akşin (2013) Gayrımüslim okulları nasıl azınlık okullarına dönüştü. Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözümler Projesi Raporu, 1. Tarih Vakfı, İstanbul. ISBN 978-975-8813-67-4

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet, eds. (2013) Maruf simalar. Türk Tarih Kurumu, Ankara. ISBN 978-975-16-2642-4

Artan, Tülay (2013) A composite universe: arts and society in Istanbul at the end of the eighteenth century. In: Hüttler, Michael and Weidinger, Hans Ernst, (eds.) Ottoman Empire and European theatre. The Age of W.A. Mozart and Sultan Selim III (1756-1808), 1. Don Juan Archiv Wien Forschungsverlag, Vienna, pp. 751-794.

Artan, Tülay and Schick, İrvin Cemil (2013) Ottomanizing pornotopia: changing visual codes in eighteenth-century Ottoman erotic miniatures. In: Leoni, Francesca and Natif, Mika, (eds.) Eros and Sexuality in Islamic Art. Ashgate Publishing, Surrey, England, pp. 157-207. ISBN 978-1-4094-6438-9

Kanatsız, Abdullah Vahdi (2013) Da'wah an-nafs: Şehzade Korkud on örf and shari'a in the Ottoman context. [Thesis]

Kayaal, Tuğçe (2013) The issue of Ottoman centralisation and local reactions: political and ideological transformation of mount lebanon between 1858 and 1900. [Thesis]

Koçak, Cemil (2013) Kemalist Nationalism's murky waters. In: Kastoryano, Riva, (ed.) Turkey Between Nationalism and Globalization. Routledge, London & New York, pp. 63-70. ISBN 978-0-415-52923-5 (Print) 978-0-203-59662-3 (Online)

Kunt, Metin (2013) Ottoman white eunuchs as palace officials and statesmen, 1450-1600. In: Schiele, Juliane and Hanss, Stefan, (eds.) Mediterranean Slavery Revisited (500–1800) / Neue Perspektiven auf mediterrane Sklaverei (500–1800). Chronos Verlag, Zurich. (Accepted/In Press)

Patan, Semih (2013) Turkish republican elite's Arab perception: examples from the Ulus between 1930-1940. [Thesis]

Salgırlı, Saygın (2013) Architectural anatomy of an Ottoman execution. Journal of the Society of Architectural Historians, 72 (3). pp. 301-321. ISSN 0037-9808 (Print) 2150-5926 (Online)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2013) Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908). In: Aktar, Cengiz, (ed.) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı. Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-86570-3-8

Somel, Selçuk Akşin (2013) Modern Muslim education in Istanbul during the Tanzimat Era. In: İpşirli, Mehmet, (ed.) İstanbul Tarihi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Abdülhamit devri eğitim tarihçiliğine bir bakış: 1980 sonrasında taşra maarifi ve gayrı müslim mekteplerinin historiografik bir analizi. In: Reindl-Kiel, Hedda and Kenan, Seyfi, (eds.) Festschrift für Kemal Beydilli. EB Verlag, Berlin, pp. 571-592. ISBN 978-3-86893-113-6

Yıldırım, Duygu (2013) Fantasies of the end: cosmology and apocalypse in Dürr-i Meknun. [Thesis]

Yoldaşlar, Özgün Deniz (2013) The realization of Mehmed IV's Ghazi title at the campaing of Kamaniçe. [Thesis]

2012

Erdem, Yusuf Hakan (2012) Gerçek ile kurmaca arasında: Torosyan'ın acayip hikâyesi. Doğan Kitap, İstanbul. ISBN 978-605-09-1195-4

Koçak, Cemil (2012) Geçmiş ayrıntıda saklıdır. Timaş Yayınları; 2678. Tarih İnceleme Araştırma Dizisi; 40. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786051149325

Koçak, Cemil (2012) İktidar ve demokratlar: Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları (1945-1950) cilt 2. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750509902

Koçak, Cemil (2012) Tarihçinin eleği. Timaş Yayınları, İstanbul. ISBN 9786050803242

Koçak, Cemil (2012) Tarihin arka yüzü. Timaş Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü. Alfa Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire (second revised and extended edition). Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

Canbakal, Hülya (2012) Preliminary observations on political unrest in eighteenth-century Ayntab: popular protest and faction. [Volumes Edited / Special Issues]

Artan, Tülay (2012) Alay Köşkü yakınlarında Bâbiâli'nin oluşumu ve Süleymaniye'de bir sadrazam sarayı. In: Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel, (eds.) Bir Alleme-i Cihan: Stephanos Yerasimos (1942-2005). Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 73-140. ISBN 978-605-105-088-1

Atabey, Ali (2012) Signs of status and social hierarchy in ottoman legal culture, 16th-18th centuries. [Thesis]

Baştürk, Barış Abdullah (2012) Katip Çelebi and his world an intellectual between reason and sacred law. [Thesis]

Çiçek, Muhammed Talha (2012) Cemal Pasha's govemorate in Syria 1914-1917. [Thesis]

Erdem, Yusuf Hakan (2012) Osmanlı kültüründe yazarlık ve intihal sorunları. In: İstanbul Üniversitesi Bilim Etiği Günü, İstanbul, Türkiye

Koçak, Cemil (2012) Atatürk-İnönü ilişkileri. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 147-175. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Cumhuriyetin ilk döneminde muhalefet. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 133-146. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Mustafa Kemâl ve muhalefet: bir kadın portresi olarak Hâlide Edib. In: Akyol, Taha, (ed.) Kayıp Tarihimiz. Yakın Plan Yayınları, İstanbul, pp. 83-116. ISBN 6055535292

Koçak, Cemil (2012) Yeni belgeler ışığında CHP-devlet bütünleşmesi üzerine notlar. In: Alkan, Mehmet, (ed.) Sina Akşin'e Armağan. İş Bankası Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Koçak, Cemil (2012) İnönü döneminde tek parti rejimi üzerine bâzı görüşler. In: Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J., (eds.) Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme: Atatürk ve Rızâ Şah Dönemleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 101-114. ISBN 978-605-399-184-7

Koçak, Cemil (2012) Yeni belgeler ve bilgilerle otuzlu ve kırklı yıllarda Türkiye'de Yahudiler. In: Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel, (eds.) Bir Allame-i Cihan: Stefanos Yerasimos Armağanı. Kitap Yayınevi, İstanbul, pp. 357-383. ISBN 978-605-105-088-1

Kunt, Metin (2012) Royal and other households. In: Woodhead, Christine, (ed.) The Ottoman World. The Routledge Worlds. Routledge, London and New York, pp. 103-115. ISBN 978-0-415-44492-7

Kunt, Metin and Yelçe, Zeynep Nevin (2012) Divân-ı Hümâyûn: le conseil impérial Ottoman et ses conseillers, 1450-1580. In: Michon, Cédric, (ed.) Conseils et Conseillers Dans L'Europe de la Renaissance (v. 1450-v. 1550). Presses Universitaires François-Rabelais (PUFR), Rennes, France, pp. 299-339. ISBN 978-2-86906-286-3

Öziş, Murat (2012) Vassals, servants and traitors: image of serbs in popular Turkish historiography. [Thesis]

Salgırlı, Saygın (2012) Orthodoxy, dissent, and politics in medieval France and Anatolia: a comparative perspective. The Medieval History Journal, 15 (1). pp. 63-102. ISSN 0304-4181

Salgırlı, Saygın (2012) The rebellion 1416: recontextualizing an Ottoman social movement. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 55 (1). pp. 32-73. ISSN 0022-4995 (print) ; 1568-5209 (online)

Somel, Selçuk Akşin (2012) II. Abdülhamid dönemi eğitimine genel bakış ve 1980 sonrası ikincil kaynakların kısmî bir değerlendirmesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Abdülhamit Araştırmaları. Klasik Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity. [Book Review]

2011

Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, eds. (2011) Royal courts in dynastic states and empires: a global perspective. Rulers & Elites, 1 (2211-4610). Brill Academic Publishers, Leiden. ISBN 978-9004206229 ; 9004206221

Koçak, Cemil (2011) Tek parti döneminde muhalif sesler. İletişim Yayınları; 1547 .Tarih Dizisi; 66.. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750508394

Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya (2011) Osmanlı ve Balkanlar: bir tarihyazımı tartışması. [Volumes Edited / Special Issues]

Adanır, Fikret (2011) Bosna-Hersek'te 'Müslüman' bir ulusun oluşumu: bir tarihyazımı tartışması. In: Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya, (eds.) Osmanlı ve Balkanlar: Bir Tarihyazımı Tartışması. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 307-350. ISBN 978-975-05-0953-7

Adanır, Fikret (2011) Kıyım, soykırım ve tarihçilik. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005. Tarih-Belge (3). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 31-42. ISBN 978-605-399-190-8

Adanır, Fikret (2011) Commentray: challenging Religion's supranational character in a period of international competition. In: Leonhard, Jörn and Von Hirschhausen, Ulrike, (eds.) Comparing Empires: Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century. Schriftenreihe der FRIAS School of History (1). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 385-389. ISBN 978-3-525-31040-3 ; 3-525-31040-4

Adanır, Fikret (2011) Non-Muslims in the Ottoman army and the Ottoman defeat in the Balkan war of 1912-1913. In: Suny, Ronald Grigor and Göçek, Fatma Müge and Naimark, Norman M., (eds.) A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 113-125. ISBN 978-0195393743 ; 0195393740

Artan, Tülay (2011) Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary. Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, 16 . pp. 93-138. ISSN 1084-5666

Artan, Tülay (2011) The making of the Sublime porte near the Alay Köşkü and a tour of a grand Vizierial Palace at Süleymaniye. Turcica, 43 . pp. 145-206. ISSN 0082-6847 (Print) 1783-1822 (Online)

Artan, Tülay (2011) Two artists, one vantage point: Pera/İstanbul in the 1740s. In: 14th International Congress of Turkish Art, Paris, France

Artan, Tülay (2011) 18th century Ottoman princesses as collectors: Chinese and European porcelains in the Topkapı Palace Museum. Ars Orientalis (Globalizing Cultures: Art and Mobility in the Eighteenth Century), 39 . pp. 113-146. ISSN 0571-1371

Artan, Tülay (2011) Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the early eighteenth century. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites; 1. Brill, Leiden, pp. 339-399. ISBN 9789004206229

Artan, Tülay (2011) Forms and forums of expression: İstanbul and beyond, 1600-1800. In: Woodhead, Christine, (ed.) The Ottoman World. Routledge Worlds. Routledge, London, pp. 378-405. ISBN 978-0-415-44492-7

Bilaloğlu, Ahmet (2011) Contextualizing an 18th century Ottoman elite: Şerif Halil Paşa of Şumnu and his patronage. [Thesis]

Canbakal, Hülya (2011) Barkan'dan günümüze Tereke çalışmaları. In: Ömer Lütfi Barkan: Türk Tarihçiliğine Katkıları ve Etkileri Sempozyumu, İstanbul (Accepted/In Press)

Canbakal, Hülya (2011) Consumption in Ottoman Manastir (Bitola) and Manisa: a long term perspective. In: Workshop on Ottoman Consumption in a Comparative Perspective, AHRC International Network, Global Commodities, Istanbul, Turkey

Canbakal, Hülya (2011) The age of revolutions in the Ottoman Empire: a provincial perspective. In: Conference on Well-Connected Domains: Intersections of Asia and Europe in the Ottoman Empire, Heidelberg, Germany

Canbakal, Hülya (2011) Vows as contract in Ottoman public life (17th-18th centuries). Islamic Law and Society, 18 (1). pp. 85-115. ISSN 0928-9380 (print) ; 1568-5195 (online)

Erdem, Yusuf Hakan (2011) Wherever slavery exists the whole society suffers: the white slave controversy during the Crimean War. In: Borejsza, Jerzy W., (ed.) The Crimean War, 1853-1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations and Individuals. Wydawnictwo Neriton- Instytut Historii PAN, Warsaw, pp. 53-79. ISBN 978-83-7543-207-7

Erdem, Yusuf Hakan (2011) Tanzimat döneminde kölelik, 1846-1876. In: İnalcık, Halil and Seyitdanlıoğlu, Mehmet, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye İş Bankası, İstanbul, pp. 625-663. ISBN 978-605-360-274-3

Erdem, Yusuf Hakan (2011) The Greek revolt and the end of the old Ottoman order. In: Pizanians, Petros, (ed.) The Greek Revolution of 1821: A European Event. Isis, Istanbul, pp. 257-264. ISBN 978-975-428-425-6

Hartmuth, Maximilian (2011) In search of the provincial artist: networks, services and ideas in the Ottoman Balkans and the question of structural change. [Thesis]

Hüner, İpek Nazlı (2011) Traveling within the empire: perceptions of the east in the historical narratives of Mustafa Âli and Evliya Çelebi on Cairo. [Thesis]

Koçak, Cemil (2011) Ey tarihçi belgen kadar konuş! Belgesel bir teşkilatı mahsusa öyküsü. In: Aral, Fahri, (ed.) İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, pp. 251-285. ISBN 6053991908

Koçak, Cemil (2011) Korkusuz tarih. In: Düzel, Neşe, (ed.) Korkusuz Tarih. Alkım Yayınları, İstanbul, pp. 6-34. ISBN 9944148672

Kunt, Metin (2011) Characterizing Ottoman polity: "Turko-Persia" and the Ottomans. In: Binbaş, İlker Evrim and Kılıç-Schubel, Nurten, (eds.) Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan. İthaki Yayınları, İstanbul, pp. 311-324. ISBN 978-605-375-160-1

Kunt, Metin (2011) Turks in the Ottoman imperial palace. In: Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin, (eds.) Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective. Rulers & Elites. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 289-312. ISBN 978-9004206229 ; 9004206221

Pantelic, Bratislav (2011) Memories of a time forgotten: the myth of the perennial nation. Nations and Nationalism, 17 (2). pp. 443-464. ISSN 1354-5078

Shapiro, Henry Randel (2011) Divers views on the legitimacy of the Ottoman sultanate among Greek chroniclers of the early modern period. [Thesis]

Veyselgil, Can (2011) The Ottoman Empire and ''the rest of the world'': late Ottoman first person narratives regarding the Ottoman perceptions on the non European world and the Ottoman periphery. [Thesis]

2010

Berktay, Halil (2010) Özgürlük dersleri: Taraf yazıları 2, Temmuz 2008- Mart 2009. Kitap Yayınevi; 198. İnsan ve Toplum Dizisi; 40., 2. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050461

Koçak, Cemil , ed. (2010) 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları. Yapı Kredi Yayınları; 3114-3115. Tarih Dizisi; 63.. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Turkey. ISBN 9789750817953

Koçak, Cemil (2010) Türkiye'de iki partili siyasal sistemin kuruluş yılları (1945-1950): birinci cilt: 1945. Ünüvar, Kerem, (ed.) İletişim Yayınları; 1470. Araştırma-İnceleme; 245., 1. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507588 ; 9789750507595 (v.1)

Singer, Amy and Neumann, Christoph and Somel, Selçuk Akşin, eds. (2010) Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East, 12. Routledge (Taylor & Francis Group), London. ISBN 9780415570107

Somel, Selçuk Akşin (2010) The a to z of the Ottoman Empire. The a to Z Guide Series, 152. The Scarecrow Press, Lanham, Maryland, US. ISBN 978-0810875791

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet, eds. (2010) Ali Fuad Türkgeldi'nin Maruf Simalar'ı. Türk Tarih Kurumu, Ankara. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi (1839-1908): islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. (Translated by: Yener, Osman) İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Yelçe, Zeynep Nevin (2010) Ideal kingship in the late medieval world: Ottoman principles and perceptions. LAP Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3838350943 / 3838350944

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state. [Volumes Edited / Special Issues]

Adanır, Fikret (2010) Balkans: history and historiography. [Volumes Edited / Special Issues] (Accepted/In Press)

Abou Hussein, Tarek Abdulrahim (2010) Historians and historical thought in an Ottoman world: biographical writing in 16th and 17th century Syria/Bilad Al-Sham. [Thesis]

Adanır, Fikret (2010) Türkiye'nin Avrupa Uyumu'na katılımı. Toplumsal Tarih (195). pp. 22-33. ISSN 1300-7025

Afacan, Şeyma (2010) From traditionalism to modernism: mental health in the Ottoman Empire. [Thesis]

Artan, Tülay (2010) Istanbul in the 18th century: days of reconciliation and consolidation. In: Durak, Koray, (ed.) From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 300-313. ISBN 978-605-4348-04-6

Artan, Tülay (2010) 18. yüzyılda İstanbul: uzlaşma ve yeniden yapılanma dönemi. In: Durak, Koray, (ed.) Bizantion'dan İstanbul'a Bir Başkentin 8000 Yılı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 300-313. ISBN 9786054348039

Artan, Tülay (2010) Ahmed I and "tuhfetü'l-mülûk ve's-selâtin": a period manuscript on horses, horsemanship and hunting. In: Faroqhi , Suraiya, (ed.) Animals and People in the Ottoman Empire. Eren Yayıncılık, İstanbul, pp. 235-269. ISBN 9789756372432

Artan, Tülay (2010) Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary. In: Singer, Amy, (ed.) Starting with Food: Culinary Approaches to Ottoman History. Markus Wiener Publishers, Princeton, NJ, pp. 93-138. ISBN 9781558765139 ; 9781558765146

Cengiz, Cenk (2010) An analysis of a short-lived cinema journal: the young cinema (genç sinema) in Turkey, 1968-1971. [Thesis]

Ceylan, Pinar (2010) Tracing a middle class: an inquiry on the Ottoman city of Kayseri 17th and 18th centuries. [Thesis]

Erdem, Yusuf Hakan (2010) Magic, theft and Arson: the life and death of an enslaved African woman in Ottoman İzmit. In: Cuno, Kenneth and Walz, Terence, (eds.) Race and Slavery in the Middle East: Histories of Trans-Saharan Africans in 19th Century Egypt, Sudan and the Ottoman Mediterranean. American University in Cairo Press, Cairo. ISBN 978-9774163982 (Accepted/In Press)

Gürpınar, Doğan (2010) From Ottoman imperial worldview to Turkish national outlook: the late Ottoman diplomatic service. [Thesis]

Koçak, Cemil (2010) Bir ermeni Atatürk’ün biyografisini yazabilir mi? Toplumsal Tarih (195). pp. 9-9. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2010) Ey Türk-İngiliz dostluğu sen nelere kâdirsin! Gerekirse Çanakkale’yi bile unutturursun…. Toplumsal Tarih (195). pp. 78-81. ISSN 1300-7025

Koçak, Cemil (2010) Bir rapor üzerine değerlendirmeler. In: Varlık, M. Bülent, (ed.) Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları - 1936. Dipnot Yayınları; 91. Yakın Tarih; 6.. Dipnot Yayınları, Ankara, pp. 11-23. ISBN 9786054412006

Koçak, Cemil (2010) Önsöz: bir rapor üzerine değerlendirmeler. In: Varlık, M. Bülent, (ed.) Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları - 1936. Tarih Dizisi. Dipnot Yayınları, Ankara. ISBN 9786054412006

Kunt, Metin (2010) Osmanlı tarihçiliğinin çerçevesi: 'Türk-İran' modeli. Doğu Batı: Osmanlılar I, 12 (51). pp. 37-48. ISSN 1303-7242

Menevşe, Aslı (2010) From empire to republic: a study of changes in advertorial prose, 1876-1928. [Thesis]

Savic, Bojana (2010) The Ottoman says: to hell with the Serbs: troublesome coexistence in the mid-nineteenth century Belgrade through the eyes of two contemporaries: Belgrâdî Râşid and Nikola Hristić as spokesmen for respective sides. [Thesis]

Somel, Selçuk Akşin (2010) "Boğaziçi'ndeki Almanya" başlıklı makale derlemesinin ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Boğaziçi'ndeki Almanya" sergisinin tanıtımı. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Türkiye'de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid. Küre Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Mustafa Bey of Radoviş (1843-1893): bureaucrat, journalist and deputy of Salonica at the first Ottoman parliament. In: Herzog, Christoph and Sharif, Malek, (eds.) The First Ottoman Experiment in Democracy. Istanbuler Texte und Studien. Ergon, Würzburg, pp. 129-150. ISBN 9783899137453

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Bir etnik grup olarak Levantenler. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Private muslim schools in Istanbul during the age of Abdülhamid II. In: Yılmaz, Coşkun, (ed.) Abdülhamid II: Istanbul during the age of modernization. ATM Production, Istanbul. (Accepted/In Press)

2009

Hülya, Canbakal (2009) The Ottoman state and descendants of the prophet in Anatolia and the Balkans (c. 1500-1700). Journal of the Economic and Social History of the Orient, 52 (3). pp. 542-578. ISSN 0022-4995

Mc Connel, Adam Bennett (2009) The approach of Turkish-American accord: the portrayal of the United States in Ulus Gazetesi during World War II. VDM Verlag, Saarbrucken. ISBN 978-3639134551 ; 3639134559

Somel, Selçuk Akşin (2009) Gölgede kalmış bir Osmanlı devlet adamı: Şeyhü'l-Vüzerâ Namık Paşa (A forgotten Ottoman statesman: Namık Pasha, Doyen of Viziers). Toplumsal Tarih (186). pp. 60-67. ISSN 1300-7025

Somel, Selçuk Akşin (2009) Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Boğaziçi'ndeki Almanya = Deutsche praesenz am Bosphorus. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul, pp. 35-65. ISBN 978-975-807-2354

Koçak, Cemil , ed. (2009) 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Turkey. (Accepted/In Press)

Erdem, Yusuf Hakan (2009) The Greek revolt and the end of the old Ottoman order. In: The Greek National Revolution: A European Event, Corfu

Güçlü, Eda (2009) Transformation of waqf property in the nineteenth century Ottoman Empire. [Thesis]

Canbakal, Hülya (2009) 17. yüzyılda Ayntab: Osmanlı kentinde toplum ve siyaset. İletişim Yayınları; 1355 / Araştırma-İnceleme; 231. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750506369

Adanır, Fikret (2009) Karşılaştırmalı bir değerlendirme: Çarlık Rusya'sı ve Habsburg İmparatorluğu arasında Osmanlı’da vatandaşlık. Toplumsal Tarih Dergisi (182). pp. 54-63. ISSN 1300-7025

Adanır, Fikret (2009) Nicht-Muslime in der Osmanischen Armee und die Balkankriege 1912/13. Zur Rolle christicher und jüdischer Minderheiten im Osmanischen Reich. In: Chiari, Bernhard and Gross, Gerhard P., (eds.) Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt. Beiträge zur Militärgeschichte (68). R. Oldenbourg Verlag, Munich, Germany, pp. 213-232. ISBN 978-3-486-59154-5

Adanır, Fikret (2009) Balkanlar'da uluslaşma süreci ve bağımsızlık hareketleri. In: Dursun, Mutlu and Vardağlı, Tutku, (eds.) 2008'den 1908'e Bakmak. Sempozyum Serisi (1). Tarem Yayınları, İstanbul, pp. 107-112. ISBN 9786058920019

Adanır, Fikret (2009) Beziehungen von Christen und Muslimen im Osmanischen reich. In: Kahl, Thede and Lienau, Cay, (eds.) Christen und Muslime: Interethnische Koexistenz in Südosteuropäischen Peripheriegebieten. Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa (11). LIT-Verlag, Berlin, Münster, Wien, pp. 59-74. ISBN 978-3-643-50058-8 ; 3643500580

Adanır, Fikret and Kaiser, Hilmar (2009) Osmanlı İmparatorluğu örneği: göç, sürgün ve ulusun inşası. Toplumsal Tarih (186). pp. 18-27. ISSN 1300-7025

Artan, Tülay (2009) Venedik'ten İstanbul'a şehir tasvirleri: tasavvur ve tahayyüller= Descrizioni di citta, da Venezia a Istanbul immaginario e fantasie. Venezia E Istanbul in Epoca Ottomana= Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, pp. 66-78. ISBN 9788837072513

Artan, Tülay (2009) The illuminated table, the prosperous house: food and shelter in Ottoman material culture. [Book Review]

Artan, Tülay (2009) Journeys and landscapes in the Datça Peninsula : Ali Agaki of Crete and the Tuhfezâde Dynasty. In: Halcyon Days in Crete VI, Rethymnon

Artan, Tülay (2009) Declin et renouveau de la capitale, XVIIe et XVIIIe siècles. In: Eldem, Ethem, (ed.) De Byzance à Istanbul: Un port pour deux continents. Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, pp. 247-264. ISBN 9782711856251

Artan, Tülay (2009) Ottoman costumes: from textile to identity. [Book Review]

Çetrez, Zeynep (2009) A Spanish gaze: Vicente Blasco Ibanez's Oriente (1907). [Thesis]

Erdem, Yusuf Hakan (2009) Geza David & Pal Fodor, Ransom slavery along the Ottoman borders. [Book Review]

Erol, Emre (2009) Reproaching Hüseyin (iştirakçi) Hilmi: an Ottoman socialist in early 20th century. [Thesis]

Eser, Ümit (2009) 'Philetism' in the Balkans: the formation of the Bulgarian exarchate (1830-1878). [Thesis]

Koçak, Cemil (2009) 61 yıl sonra gün ışığında. [Book Review]

Koçak, Cemil (2009) Bemerkungen zu den berichten, memoiren und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1918 bis 1835. In: Von Kummer, Matthias, (ed.) Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz Des Deutschen Botschafters in Tarabya. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland , İstanbul Turkey. ISBN 978-975-807-235-4

Kunt, Metin (2009) Terror and toleration: the Habsburg Empire confronts Islam, 1526-1850. [Book Review]

Kunt, Metin (2009) Kâtip Çelebi'nin anlatımıyla Venedik = Venezia raccontata da Katip Çelebi. In: Ölçer, Nazan Raibe and Bellingeri, Giampiero, (eds.) Venezia E Istanbul in Epoca Ottomana: 18 Novembre 2009-28 Febbraio 2010, Istanbul, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı= Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul: 18 Kasım 2009 - 28 Şubat 2010: İstanbul, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi. Electa, Milano, pp. 54-64. ISBN 9788837072506 ; 8837072503 ; 9788837072513

Kuru, Mehmet (2009) Relations between Ottoman corsairs and the imperial navy in the 16th century. [Thesis]

Omay, Can Mehmet (2009) General political opinions of an opponent journalist during the early republican period: Faik Ahmet Barutçu and İstikbal Newspaper (1923-1925). [Thesis]

Taner, Melis (2009) Power to kill: a discourse of the royal hunt during the reigns of Süleyman the magnificent and Ahmed I. [Thesis]

Yelçe, Zeynep Nevin (2009) The making of Sultan Süleyman: a study of process/es of image-making and reputation management. [Thesis]

2008

Berktay, Halil (2008) Bir kronik Weimar Türkiyesi: Taraf yazıları, Kasım 2007-Haziran 2008. Kitap Yayınevi; 199. İnsan ve Toplum Dizisi; 41., 1. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050249

Berktay, Halil (2008) Yaşadığımız şu korkunç otuz yıl: 1978-2008 Türkiyesi üzerine notlar. Kitap Yayınevi; 198. İnsan ve Toplum Dizisi; 40.. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9786051050201

Adanır, Fikret (2008) Westlertum, islam und demokratie in den politischen Diskursen der Türkei. In: 43. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft, Tutzing, Germany

Adanır, Fikret (2008) Die historiographische Kontroverse über die Armenische Frage und den Völkermord an den osmanischen Armeniern im Ersten Weltkrieg. In: Zürcher, Erik Jan, (ed.) Turkey in the Twentieth Century= La Turquie Au Vingtième Siècle. Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta (4). Klaus Schwarz , Berlin, pp. 213-254. ISBN 978-3-87997-345-3 ; 3879973458

Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) Women's bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century. Journal of the History of Sexuality, 17 (3). pp. 377-420. ISSN E-ISSN: 1535-3605 Print ISSN: 1043-4070

Karpuzcu, Hakan Feyzullah (2008) Late Ottoman modernist/rationalist discourses on Islam: superstition, Sufism and Şemseddin Günaltay. [Thesis]

Kunaçav, Murat Özer (2008) The formations and constructions of the American identity: a case for classical antiquity. [Thesis]

Kunt, Metin (2008) Reading elite, elite reading. Printing and Publishing in the Middle East, Journal of Semitic Studies, Supplement (24). pp. 89-100. ISSN 0022-4480 (Print) 1477-8556 (Online)

Kunt, Metin (2008) Three great empires: Ottomans, Safavis, Mughals. In: Anadol, Ayşen, (ed.) Istanbul, Isfahan, Delhi Three Capitals of Islamic Art Masterpieces from the Louvre Collection. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi , İstanbul, pp. 27-38. ISBN 978-975-8362-79-0

Kunt, Metin (2008) Introduccion historica. Los tres grandes imperios: otomanos, safavidas y mogoles. In: Makariou, Sophie, (ed.) Tres Imperios del Islam. Estambul, Isfahan, Delhi. Obras masestras de la Coleccion del Louvre. Bancaja Foundation, Valencia, pp. 21-28. ISBN 978-84-8471-141-4

Kunt, Metin (2008) Honored by the glory of Islam: conversion and conquest in Ottoman Europe. [Book Review]

Kunt, Metin (2008) Legitimizing the order: the Ottoman rhetoric of state power. [Book Review]

Mc Connel, Adam Bennett (2008) The CHP, The U.S., and Ulus: the portrayal of the United States in Ulus Gazetesi during WWII. [Thesis]

Pehlivan, Zozan (2008) The rich and the poor: wealth polarization in late eighteenth-century 'Ayntab. [Thesis]

Somel, Selçuk Akşin (2008) Erol Köroğlu: Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I. [Book Review] (Accepted/In Press)

Şen, Tunç Ahmet (2008) The dream of a 17th century Ottoman intellectual: Veysi and his habname. [Thesis]

2007

Peçe, Uğur (2007) Greek Ottomans in the 1908 parliament /. [Thesis]

Badem, Candan (2007) The Ottomans and the Crimean War: 1853-1856 /. [Thesis]

Dursun, Selçuk (2007) Forest and the state:. [Thesis]

Kuşmani, Ubeydullah and , Ebubekir Efendi (2007) Asiler ve gaziler: Kabakçı Mustafa risalesi. (Prepared by: Yıldız, Aysel) Kitap Yayınevi; 160. Tarih ve Coğrafya Dizisi; 57. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9789756051788

Canbakal, Hülya (2007) Reflections on the Distribution of Wealth in Ottoman Ayntab. (Accepted/In Press)

Hosainy, Hadi Mohammed (2007) Sulh in Eighteenth-century Ottoman fatwa compilations. [Thesis]

Kokdaş, İrfan (2007) Celeps, butchers, and the sheep: the worlds of meat in Istanbul in the Sixteenth-Seventeenth centuries. [Thesis]

Kunt, Metin (2007) A prince goes forth (perchance to return). In: Barbir, Karl and Tezcan, Baki, (eds.) Identity and identity formation in the Ottoman world : a volume of essays in honor of Norman Itzkowitz. University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, pp. 63-71. ISBN 9780299227548

Kunt, Metin (2007) Sultan Süleyman ve Nikris. In: Kumrular, Özlem, (ed.) Muhteşem Süleyman. Kitap Yayınevi, İstanbul. ISBN 9789756051771

Samara, Konstandia (2007) Identity issues of the Ottoman Greeks in the age of nationalism as reflected in the educational policies of the Greek community of İstanbul, 1895-1915. [Thesis]

Sopov, Aleksandar (2007) Falling like an autumn leaf: the historical visions of the battle of the Maritsa-Meriç River and the quest for a place called Sırp Sındığı. [Thesis]

Sunu, Emre Süleyman (2007) The Great War and the visual mobilization of the Ottoman public sphere: the case of "Donanma" journal. [Thesis]

2006

Arkman, Ceren (2006) The launching of the Turkish thesis of history:. [Thesis]

Dikici, Ayşe Ezgi (2006) Imperfect bodies perfect companions? : dwarfs and mutes at the Ottoman court in the sixteenth and seventeenth centuries. [Thesis]

Kutluata, Zeynep (2006) Gender and war during the late Ottoman and early republican periods:. [Thesis]

Artan, Tülay (2006) Osmanlı elitinin yemek tüketiminin bazı yönleri (Değişken bir yüzyılda temel gıdalar, lüks tatlar ve tadımlıkların izinde I). Yemek ve Kültür, 6 . pp. 36-62. ISSN 1305-2780

Artan, Tülay (2006) Osmanlı elitinin yemek tüketiminin bazı yönleri (Değişken bir yüzyılda temel gıdalar, lüks tatlar ve tadımlıkların izinde II). Yemek ve Kültür, 7 . pp. 48-95. ISSN 1305-2780

Artan, Tülay (2006) Questions of Ottoman identity and architectural history. In: Arnold, Dana and Altan Ergut, Elvan and Turan Özkay, Belgin, (eds.) Rethinking Architectural Historiography. Routledge, London, pp. 85-109. ISBN 9780415360852

Artan, Tülay (2006) Arts and architecture. In: Faroqhi, Suraiya N., (ed.) The Cambridge History of Turkey: The Later Ottoman Empire, 1603-1839. Cambridge University Press, New York, pp. 408-480. ISBN 9780521620956

Grigoriadis, Ioannis (2006) Turkey’s accession to the European Union: debating the most difficult enlargement ever. SAIS Review of International Affairs, 26 (1). pp. 147-160. ISSN 0036-0775 (Print) 1088-3142 (Online)

2005

Küçük, Harun Bekir (2005) Contexts and constructions of Ottoman science with special reference to astronomy. [Thesis]

Erginbaş, Vefa (2005) Forerunner of the Ottoman enlightenment:. [Thesis]

Ertan, Semi (2005) An Armenian at the Turkish parliament in the early republican perion:. [Thesis]

Gürgan, Burcu (2005) Images of sexuality in the 16th century Ottoman society:. [Thesis]

Kıbrıs, Güldeniz (2005) Creating Turkishness: an examination of Turkish nationalism through Gök-Börü. [Thesis]

Tuşalp, Emine Ekin (2005) Treating outlaws and registering miscreants in early modern Ottoman society: a study on the legal diagnosis of deviance in Şeyhülislam fatwas. [Thesis]

Artan, Tülay (2005) The Anatolian Seljuks and the Ottoman Empire. Mothers, Goddesses and Sultanas: Women in Turkey From Prehistory to the End of the Ottoman Empire. Bozar Books, Brussels, pp. 140-227.

2004

Arcak, Sinem (2004) Üsküdar as the site for the mosque complexes of royal women in the sixteenth century. [Thesis]

Gürpınar, Doğan (2004) The Seljuks of Rum in Turkish Republican nationalist historiography /. [Thesis]

Bozbey, İzzet Ahmet (2004) From "The Glory of the World "to" Muhammad" : writing islamic history in the late Ottoman and early republican eras. [Thesis]

Arslan, Esat (2004) Social and ethical thought of Bediüzzaman Said-i Kürdi. [Thesis]

Ada, Hüsnü (2004) The First Ottoman civil society organization in the service of the Ottoman state: the case of the Ottoman Red Crescent (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti). [Thesis]

Turan, Sevgi Adak (2004) Formation of authoritarian secularism in Turkey: Ramadans in the early republican era, 1923-1938. [Thesis]

Artan, Tülay (2004) L'age Turquoise en Anatolie: Les Seljukides de Konya et L'Empire Ottoman. In: Dujardin, Paul, (ed.) Meres, Deesses et Sultanes: Les Femmes en Turquie de la Prehistoire a la fin de L'Empire Ottoman. Bozar Books, Brussels, pp. 136-223. ISBN 906253576X

2003

Yelçe, Zeynep Nevin (2003) Ideal kingship in the late medieval world: The Ottoman case. [Thesis]

Akyalçın, Dilek (2003) The Jewish communities in the making of Istanbul intra muros : 1453-1520. [Thesis]

Salgırlı, Saygın (2003) Manners and identity in late seventeenth century Istanbul. [Thesis]

2002

Ciliv, Serra (2002) Between belonging and opposition: life story narratives of women from the generation of' 78. [Thesis]

Şahin, İbrahim Kaya (2002) Âşıkpaşa-zâde as historian: a study on the Tevârîh-i Âl-i Osman. [Thesis]

2001

Dursun, Selçuk (2001) Population policies of the Ottoman State in the Tanzimat Era: 1840-1870. [Thesis]

2000

Artan, Tülay (2000) Accessing Ottoman history. Palace of Gold and Light: Treasures from the Topkapi, Istanbul. Palaces Arts Foundation, Washington, D.C., pp. 16-19. ISBN 0967863902 ; 9780967863900

Artan, Tülay (2000) Period, functions, messages. Palace of Gold and Light: Treasures from the Topkapi, Istanbul. Palaces Arts Foundation, Washington, D.C., pp. 30-49. ISBN 0967863902 ; 9780967863900

Artan, Tülay (2000) Aspects of the Ottoman Elite's food consumption: looking for 'staples,' 'luxuries,' and 'delicacies,' in a changing century. In: Quataert, Donald, (ed.) Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction. SUNY Series in the Social and Economic History of the Middle East. State University of New York Press, Albany, NY, pp. 107-200. ISBN 0791444317

1999

Artan, Tülay (1999) 18. yüzyıl başlarında yönetici elitin saltanatın meşruiyet arayışına katılımı. Toplum ve Bilim, 83 . pp. 292-322. ISSN 1300-9354

Artan, Tülay (1999) Problems relating to the social history context of the acquisition and possession of books as part of collections of objets d'art in the 18th century. In: Xth International Congress of Turkish Art, Geneva

This list was generated on Sun Mar 26 14:18:54 2017 +03.